Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bílá kniha terciárního vzdělávání stav, anketní šetření v RVŠ František Ježek Rada vysokých škol Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bílá kniha terciárního vzdělávání stav, anketní šetření v RVŠ František Ježek Rada vysokých škol Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Bílá kniha terciárního vzdělávání stav, anketní šetření v RVŠ František Ježek Rada vysokých škol Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Březen 2008

2 Obsah  Anketa a její výsledky  Interpretace zjištění ankety  II. kolo ankety???  Závěr

3 Výsledky ankety k otázkám BKTV

4 Základní informace 116  Obdrželi jsme 116 odpovědí 7 je odpovědí studentů  z toho 7 je odpovědí studentů.  Doručeny byly rovněž širší komentáře a návrhy na další otázky pro případné druhé kolo anketního šetření. hodnoceno 102 otázek.  Celkem bylo každým respondentem hodnoceno 102 otázek.

5 Základní informace Obecné konstatování: U respondentů je silná poptávka po změně – současný stav je většinou hodnocen negativně a vždy respondenti některou z nabídnutých variant hodnotí lépe než současný stav.

6 Nejsilnější negativní reakce (1 - 14)

7 Nejsilnější pozitivní reakce (1-13)

8 Nejsilnější pozitivní reakce (14 - 21)

9 Interpretace (Ježek, Novotná): Proti změně není odpor, ale panuje obava z transformace VOŠ do svazků univerzit. Významnou podporu má kategorizace součástí vysokých škol a celých vysokých škol podle cílů a poslání. Významnou podporu má kategorizace součástí vysokých škol a celých vysokých škol podle cílů a poslání. Podporu má vazba vzniku součástí (fakult, VŠ ústavů) na souhlas AK. Podporu má vazba vzniku součástí (fakult, VŠ ústavů) na souhlas AK.

10 Interpretace (Bednář, Kolská, Novotná, Ondračka, Opatrný, Ripka): Silná podpora oborově diferencovaného přístupu ke kategorizaci fakult. Podpora významnému zohlednění výkonnosti v oblasti VaV. Podpora významnému zohlednění výkonnosti v oblasti VaV. Zřetelná podpora k časově omezené platnosti zařazení do kategorie. Zřetelná podpora k časově omezené platnosti zařazení do kategorie. Pravidla pro kategorizaci by měl spíše stanovit zákon než Akreditační komise. Pravidla pro kategorizaci by měl spíše stanovit zákon než Akreditační komise. Interpretace ukázala na neujasněnou otázku důsledků kategorizace. Interpretace ukázala na neujasněnou otázku důsledků kategorizace.

11 Interpretace (Ježek, Bednář, Novotná, Ondračka, Ripka): Existuje silná podpora pro provedení kategorizace. Kategorizace by se měla projevit zejména v institucionálním financování VaV, nevyhraněný je názor na vliv v oblasti normativního financování. Kategorizace by se měla projevit zejména v institucionálním financování VaV, nevyhraněný je názor na vliv v oblasti normativního financování. Jistá podpora je zřejmá pro preferenci doktorských studijních programů uskutečňovaných na výzkumné fakultě. Jistá podpora je zřejmá pro preferenci doktorských studijních programů uskutečňovaných na výzkumné fakultě.

12 Interpretace (Ježek, Novotná, Ripka): Názor na vliv externích aktérů není vyhraněný (vliv zřejmě není v současnosti ani dobře vymezen a ošetřen). Je velice vhodné zavést multikriteriální hodnocení VŠ a jejich součástí (zřejmě včetně hodnocení podle orientace na „třetí roli“). Je velice vhodné zavést multikriteriální hodnocení VŠ a jejich součástí (zřejmě včetně hodnocení podle orientace na „třetí roli“). Vysoká poptávka je po speciálních programech zaměřených na spolupráci s praxí (ESF). Vysoká poptávka je po speciálních programech zaměřených na spolupráci s praxí (ESF). Nepanuje nadšení z případného růstu vlivu externích aktérů prostřednictvím jejich členství v grémiích VŠ. Nepanuje nadšení z případného růstu vlivu externích aktérů prostřednictvím jejich členství v grémiích VŠ.

13 Interpretace (Bednář, Gavalcová, Hamáček, Novotná, Ondračka, Opatrný): Existuje podpora speciálním půjčkám pro studenty, není však důvěra v to, že by takto mohly být řešeny regionální rozdíly v dostupnosti vysokoškolského vzdělání. Panuje skepse (interpretace je obtížná) k roli bankovního sektoru (preference výnosů?) při poskytování půjček. Panuje skepse (interpretace je obtížná) k roli bankovního sektoru (preference výnosů?) při poskytování půjček.

14 Interpretace (Ježek): Účast studentů na financování studia zvýší odpovědnost zejména studentů (méně již vysoké školy). Systém půjček je velice zajímavý zejména pro bankovní sektor (jen tento sektor vydělá nebo je šance, že banky nabídnou výborné podmínky). Systém půjček je velice zajímavý zejména pro bankovní sektor (jen tento sektor vydělá nebo je šance, že banky nabídnou výborné podmínky). Existuje ochota ke změně, ale panuje i obava z administrativní náročnosti. Existuje ochota ke změně, ale panuje i obava z administrativní náročnosti.

15 Interpretace (Bednář, Ježek, Hamáček, Novotná, Ondračka, Opatrný): Jistá nedůvěra ke stávajícímu systému. Nevyhraněné názory na změny, mírná podpora (ale malá odvaha) zvýšení pravomocí exekutivy. Nevyhraněné názory na změny, mírná podpora (ale malá odvaha) zvýšení pravomocí exekutivy. Poměrně silný názor, že legislativní pravidla brání vyšší efektivnosti systému. Poměrně silný názor, že legislativní pravidla brání vyšší efektivnosti systému. Váhavý postoj k posílení role externích aktérů. Váhavý postoj k posílení role externích aktérů.

16 Interpretace (Bednář, Ježek, Hamáček, Kolská, Novotná, Ondračka, Opatný): Jistá (poměrně slabá) nespokojenost se současným stavem. Nevyhraněné (existující, ale slabé) tendence k posílení exekutivy. Nevyhraněné (existující, ale slabé) tendence k posílení exekutivy. Odpovědi působí dojmem bezradnosti (pravděpodobně i různých preferencí respondentů). Odpovědi působí dojmem bezradnosti (pravděpodobně i různých preferencí respondentů). Nejasný postoj k roli správní rady (hodnocení založené na stávající zkušenosti z „úřednického“ vyznění činnosti správní rady). Nejasný postoj k roli správní rady (hodnocení založené na stávající zkušenosti z „úřednického“ vyznění činnosti správní rady).

17 Interpretace (Bednář, Ježek, Opatný, Ripka): Významná podpora diferenciace modelů řízení vysoké školy. Jistá nedůvěra k roli externích aktérů v modelu řízení. Určité rozpaky nad způsobem (kdo rozhodne?) výběru modelu řízení.

18 Interpretace (Bednář, Ježek, Kolská, Ondračka, Opatrný): Velmi významná podpora vlivu studentů na chod vysoké školy v oblasti vzdělávací činnosti a servisních činností. Velmi významná podpora vlivu studentů na chod vysoké školy v oblasti vzdělávací činnosti a servisních činností. Mírně negativní postoj k podílu studentů na rozhodování o otázkách rozpočtu a o strategických otázkách. Mírně negativní postoj k podílu studentů na rozhodování o otázkách rozpočtu a o strategických otázkách. Nevyhraněný názor na roli studentů v personálních otázkách. Nevyhraněný názor na roli studentů v personálních otázkách.

19 Interpretace (Bednář, Ježek, Hamáček, Ondračka, Opatný, Ripka): Obecně jistá nedůvěra v roli MŠMT. Obecně jistá nedůvěra v roli MŠMT. Významnější nespokojenost s rolí MŠMT v oblasti VaV a programového financování. Významnější nespokojenost s rolí MŠMT v oblasti VaV a programového financování. Zjevně je nutné nově formulovat roli ministerstva. Zjevně je nutné nově formulovat roli ministerstva. Celkově velmi nevýrazné odpovědi. Celkově velmi nevýrazné odpovědi.

20 Interpretace (Bednář, Ježek, Kolská, Ripka): Zásadní odpor k upuštění od akreditací. Jasný souhlas s významnou úlohou akreditací. Zásadní odpor k upuštění od akreditací. Jasný souhlas s významnou úlohou akreditací. Nevyhraněný názor na zachování současného stavu nebo na dílčí změny. Nevyhraněný názor na zachování současného stavu nebo na dílčí změny.

21 Interpretace (Bednář, Opatný): Relativně silná podpora požadavků na praktickou použitelnost absolventů bakalářského studia. Relativně silná podpora požadavků na praktickou použitelnost absolventů bakalářského studia. Významný důraz na vědeckou excelenci pracovišť u doktorských studijních programů (a částečně i u magisterských studijních programů). Významný důraz na vědeckou excelenci pracovišť u doktorských studijních programů (a částečně i u magisterských studijních programů). Podporu má zohlednění kvalifikační úrovně kmenových pracovníků (plný úvazek) při akreditacích. Podporu má zohlednění kvalifikační úrovně kmenových pracovníků (plný úvazek) při akreditacích.

22 Interpretace (Bednář, Ježek, Hamáček, Opatný): Poměrně významné jsou pochybnosti o relevantnosti stávajících procesů akreditace. Poměrně významné jsou pochybnosti o relevantnosti stávajících procesů akreditace. Určité řešení se spatřuje v zavedení matriky akademických pracovníků na celostátní úrovni, ale i v akreditacích založených na výstupech a multikriteriálním hodnocení. Určité řešení se spatřuje v zavedení matriky akademických pracovníků na celostátní úrovni, ale i v akreditacích založených na výstupech a multikriteriálním hodnocení. Dostatečně robustní řešení však není identifikováno (je nutné hledat dál, vzniká dojem z další byrokratické náročnosti navrhovaných cest). Dostatečně robustní řešení však není identifikováno (je nutné hledat dál, vzniká dojem z další byrokratické náročnosti navrhovaných cest).

23 Interpretace (Cakl, Novotná, Opatný, Ripka): Je zřejmé, že stávající ryze normativní systém financování podle počtu studentů vyžaduje některé změny. Je zřejmé, že stávající ryze normativní systém financování podle počtu studentů vyžaduje některé změny. Mírnou podporu má zavedení prvků financování podle kvalitativních parametrů v bakalářských studijních programech, přitom preferována je úspěšnost na trhu práce před počtem absolventů. Mírnou podporu má zavedení prvků financování podle kvalitativních parametrů v bakalářských studijních programech, přitom preferována je úspěšnost na trhu práce před počtem absolventů. Financování podle výsledků VaV by se mohlo částečně projevit u doktorských studijních programů (viz B2). Financování podle výsledků VaV by se mohlo částečně projevit u doktorských studijních programů (viz B2). Částečnou podporu má též možnost využití koeficientů finanční náročnosti i ke státní preferenci některých programů (jistá důvěra v „moudré rozhodování státu“). Částečnou podporu má též možnost využití koeficientů finanční náročnosti i ke státní preferenci některých programů (jistá důvěra v „moudré rozhodování státu“).

24 Interpretace (Cakl, Bednář, Hamáček, Kolská, Novotná, Opatný): Převládá obava z důsledků zavedení některé z forem školného na standardní financování VVŠ – systém financování by se neměl v této souvislosti měnit. I nadále by měl být rozdíl mezi způsobem financování soukromých a veřejných vysokých škol. I nadále by měl být rozdíl mezi způsobem financování soukromých a veřejných vysokých škol. Výše školného by měla být stanovena vysokou školou, přičemž je zřejmý negativní postoj k placení školného studenty DSP. Výše školného by měla být stanovena vysokou školou, přičemž je zřejmý negativní postoj k placení školného studenty DSP.

25 Interpretace (Bednář, Gavalcová, Novotná, Opatný): Malá spokojenost se současným stavem. Malá spokojenost se současným stavem. Názory na příčiny neuspokojivého stavu nejednoznačné, s určitou převahou jejich spatřování v nezájmu praxe. Názory na příčiny neuspokojivého stavu nejednoznačné, s určitou převahou jejich spatřování v nezájmu praxe. Nad rámec otázek je pociťována malá publicita příkladů dobré praxe a obava z požadavků praxe, aby vysoká škola byla servisní organizací. Nad rámec otázek je pociťována malá publicita příkladů dobré praxe a obava z požadavků praxe, aby vysoká škola byla servisní organizací.

26 Interpretace (Bednář, Opatrný, Ripka): Malá vyhraněnost názorů na stávající systém. Malá vyhraněnost názorů na stávající systém. Určitá podpora pro možnost odejmutí titulů v případě kvalifikovaného prokázání závažných etických pochybení. Určitá podpora pro možnost odejmutí titulů v případě kvalifikovaného prokázání závažných etických pochybení. Podpora pro zachování habilitace jako podmínky profesury. Podpora pro zachování habilitace jako podmínky profesury.

27 Interpretace (Ježek, další souhlas): Otázky spojené s pěstováním kultury kvality jsou přijímány pozitivně. Otázky spojené s pěstováním kultury kvality jsou přijímány pozitivně. Zásadním požadavkem je otázka multikriteriálního hodnocení a sledování vztahu mezi posláním a dosaženými výsledky. Zásadním požadavkem je otázka multikriteriálního hodnocení a sledování vztahu mezi posláním a dosaženými výsledky. Projevuje se i zájem, aby hodnocení kvality bylo „diversifikováno“ vstupem dalších subjektů do hodnocení. Projevuje se i zájem, aby hodnocení kvality bylo „diversifikováno“ vstupem dalších subjektů do hodnocení.

28 Interpretace (Ježek, další souhlas): Se současným vnímáním a implementací systémů řízení kvality nejsme spokojeni. Měření kvality má především prospět postupnému zlepšování činností, ale má být podstatné i pro akreditace. Měření kvality má především prospět postupnému zlepšování činností, ale má být podstatné i pro akreditace. Mírnou podporu má vazba kvality na financování (zejména projektové). Mírnou podporu má vazba kvality na financování (zejména projektové).


Stáhnout ppt "Bílá kniha terciárního vzdělávání stav, anketní šetření v RVŠ František Ježek Rada vysokých škol Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google