Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

David Suchánek. Smíchovská střední průmyslová škola Vypracovali: David Suchánek Petr Kejda Odborný konzultant: Norbert Bidrman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "David Suchánek. Smíchovská střední průmyslová škola Vypracovali: David Suchánek Petr Kejda Odborný konzultant: Norbert Bidrman."— Transkript prezentace:

1 David Suchánek

2 Smíchovská střední průmyslová škola Vypracovali: David Suchánek Petr Kejda Odborný konzultant: Norbert Bidrman

3 „zatímco nemocniční lékař pracuje za dveřmi své ordinace, naši lékaři a záchranáři pracují v nesrovnatelně těžších podmínkách a v nesmírně širokém spektru rizik“Marek Uhlíř z pražské záchranky. V roce 2013 v období od začátku roku do konce října bylo v Praze napadeno již 16 záchranářů, 5 z nich skončilo v pracovní neschopnosti.

4  Tato prezentace pomůže záchranářům jak zareagovat v případě napadení, jak mu předejít a na co si dát pozor  Prezentace je určena pro záchranáře, i přesto může posloužit širší veřejnosti

5 příběhy, které se staly a úzce souvisí s tímto tématem

6  Plné znění zákona:  Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.  odvracen je přímý útok osoby  jednání v nutné obraně připouští za určitých podmínek jakýkoli následek Zpět

7  Plné znění zákona:  Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobení následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil  odvraceno pouze nebezpečí  jednání v krajní nouzi následek limituje (jednáním v krajní nouzi tedy nesmí vzniknout stejná nebo větší škoda nežli ta, která hrozila). Zpět

8  Plné znění zákona:  (1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.  (2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. Zpět

9  Snaha zabránit útočníkovi ve způsobení možných tělesných zranění  Právní hledisko: 3 kategorie 1. § 13 trestního zákona, nutná obrana 2. § 14 trestního zákona, krajní nouze 3. § 31 přípustné riziko

10  Zvýšená ochrana zdravotníků, záchranářů:  Záchranáři nemají statut „úřední osoby“  Nový trestní zákoník : napadení záchranáře ve službě -> vyšší trestní sazba  Jde o trestné činy nebezpečné vyhrožování (§ 353, trestní sazba běžně horní hranice 1 rok, u zdravotníka až 3 roky), vraždy (§ 140, trestní sazba 10 – 18 let, u zdravotníka ve službě 15 – 20 let až výjimečný trest), těžké ublížení na zdraví (§ 145, trestní sazba 3 – 10 let, u zdravotníka ve službě 5 – 12 let) a ublížení na zdraví (§ 146, trestní sazba 6 měsíců – 3 léta, u zdravotníka ve službě 1 – 5 let).

11  Místo zásahu  Čas zásahu  Samotná osoba(y) (potencionální útočník)  Okolnosti (alkohol, tvrdé drogy, zdravotní stav)  Jednání s potencionálním útočníkem

12  Zvýšená obezřetnost  Zachování profesionality  Informovanost  Jednání s potencionálním útočníkem  Vyžádání spolupráce složek IZS

13  Vstup do místnosti  Souhra záchranářů, únikový plán  Využití záchranářského batohu jako “štít“  Využití předmětů kolem nás  Ústupový prostor  Prozkoumání místnosti  Zakrytí útočných předmětů  Bezpečnostní heslo s dispečinkem  Vyžádání spolupráce složek IZS

14

15

16

17

18

19  Vždy si zachovejte profesionalitu – nikdy nevíte kdo vás poslouchá  Vždy buďte připraveni, že se něco může stát  Vždy co nejlépe prozkoumejte místo zásahu a podle potřeby jednejte  Vždy se rozestavte tak, abyste v případě nouze mohli co nejrychleji utéct  Používejte obyčejné předměty ve váš prospěch

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "David Suchánek. Smíchovská střední průmyslová škola Vypracovali: David Suchánek Petr Kejda Odborný konzultant: Norbert Bidrman."

Podobné prezentace


Reklamy Google