Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Region jako prostorový systém koncept a teorie regionu v geografii 10. 10. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Region jako prostorový systém koncept a teorie regionu v geografii 10. 10. 2007."— Transkript prezentace:

1 Region jako prostorový systém koncept a teorie regionu v geografii 10. 10. 2007

2 Princip regionu Jeden ze základních geografických principů Jeden ze základních geografických principů Komplex vznikající prostorovou diferenciací geografické sféry Komplex vznikající prostorovou diferenciací geografické sféry Více či méně ohraničená část povrchu zemského, která je nějakým způsobem propojena či organizována a charakterizovaná určitými vlastnostmi, jimiž se odlišuje od svého okolí Více či méně ohraničená část povrchu zemského, která je nějakým způsobem propojena či organizována a charakterizovaná určitými vlastnostmi, jimiž se odlišuje od svého okolí Tento pohled na region lze vysledovat až do starého Řecka a ŘímaTento pohled na region lze vysledovat až do starého Řecka a Říma

3 Regionální geografie Počátky v antické chorologii Počátky v antické chorologii Region je především objektem studia regionální geografie Region je především objektem studia regionální geografie Regionem se však zabývají i jiné geografické disciplíny (regionální geomorfologie apod.) a také jiné vědní obory (regionální ekonomie, prostorová sociologie apod.)Regionem se však zabývají i jiné geografické disciplíny (regionální geomorfologie apod.) a také jiné vědní obory (regionální ekonomie, prostorová sociologie apod.) Studuje regiony všech velikostí po celém zemském povrchu Studuje regiony všech velikostí po celém zemském povrchu

4 Regionální geografie Hlavním cílem je Hlavním cílem je Pochopení nebo definice jedinečnosti nebo charakteru určitého regionu, který se skládá jak z přírodních tak humánních složekPochopení nebo definice jedinečnosti nebo charakteru určitého regionu, který se skládá jak z přírodních tak humánních složek Regionalizace území (bude probíráno později)Regionalizace území (bude probíráno později) Je také metodou či přístupem v rámci geografického výzkumu Je také metodou či přístupem v rámci geografického výzkumu Především v druhé polovině 19. století a první polovině století 20.Především v druhé polovině 19. století a první polovině století 20.

5 Koncept regionu - historie V klasické geografii Strabóna a Alexandra von Humboldta se svět skládá z obchodních cest a ze zemí, které jsou postupně objevovány V klasické geografii Strabóna a Alexandra von Humboldta se svět skládá z obchodních cest a ze zemí, které jsou postupně objevovány Regiony jsou součástí těchto zemí Regiony jsou součástí těchto zemí Popis krajiny, lidí, způsobu životaPopis krajiny, lidí, způsobu života Ovládány zemí (regere – ovládat)Ovládány zemí (regere – ovládat) Regionální stereotypy (cestopisy, imaginativní geografie)Regionální stereotypy (cestopisy, imaginativní geografie)

6 Koncept regionu - historie Stereotypy 18. a 19. století přetrvávají dodnes Stereotypy 18. a 19. století přetrvávají dodnes Tropy – zóna nedotčené přírodyTropy – zóna nedotčené přírody Orient – skrytá erotika, sváděníOrient – skrytá erotika, svádění Jižní moře – svoboda, přitažlivost, hojnostJižní moře – svoboda, přitažlivost, hojnost Polární oblasti – samota, ticho, extrémitaPolární oblasti – samota, ticho, extrémita Japonsko, Indie, Střední Východ, Střední Amerika, Balkanizace apod.Japonsko, Indie, Střední Východ, Střední Amerika, Balkanizace apod.

7 Koncept regionu - historie Přelom 19. a 20. století, první dekády 20 století Přelom 19. a 20. století, první dekády 20 století Dva odlišné přístupy:Dva odlišné přístupy: 1.Region jako základní objekt geografického výzkumu 2.Region jako způsob geografické organizace prostoru

8 Region jako objekt Přírodní region Přírodní region Prostorová jednotka definovaná fyzickými kritérii (reliéf, klima, půdy, vegetace…)Prostorová jednotka definovaná fyzickými kritérii (reliéf, klima, půdy, vegetace…) Homogenní region Homogenní region Paul Vidal de la Blache – pays (území)Paul Vidal de la Blache – pays (území) Založen na místní kultuře, která ovlivňuje krajinu (environmentální determinismusZaložen na místní kultuře, která ovlivňuje krajinu (environmentální determinismus

9 Region jako objekt Historický region Historický region Formování regionů je ovlivněno historií (případně genre de vie – way of life – způsobem života)Formování regionů je ovlivněno historií (případně genre de vie – way of life – způsobem života) Kulturní region Kulturní region Formování regionu je ovlivněno kulturními znaky a procesyFormování regionu je ovlivněno kulturními znaky a procesy Tento přístup předpokládá blízkost přírody, kultury a regionu (environmentální determinismus) Tento přístup předpokládá blízkost přírody, kultury a regionu (environmentální determinismus)

10 Region jako stavební kámen Prostorová organizace geografických informací (R. Hartshorne – prostorová diferenciace) Prostorová organizace geografických informací (R. Hartshorne – prostorová diferenciace) Využití formálních algoritmů, technických procedur (kvantitativní geografie)Využití formálních algoritmů, technických procedur (kvantitativní geografie) Funkční region Funkční region Ekonomická dimenze (Christaller)Ekonomická dimenze (Christaller) Isard, Boudeville, PerrouxIsard, Boudeville, Perroux Polarizace regionu (póly růstu)Polarizace regionu (póly růstu) Tento přístup odděluje společnost od její přírodní krajiny (environmentální indeterminismus) Tento přístup odděluje společnost od její přírodní krajiny (environmentální indeterminismus)

11 Region v dnešní geografii Převažuje ekonomické a politické chápání Převažuje ekonomické a politické chápání Středně velká plocha pevniny či oceánu menší než celá zájmová oblast (svět, kontinent, stát, pohoří, povodí apod.), ale větší než konkrétní místo Středně velká plocha pevniny či oceánu menší než celá zájmová oblast (svět, kontinent, stát, pohoří, povodí apod.), ale větší než konkrétní místo Soubor menších jednotek x součást jednotky větší Soubor menších jednotek x součást jednotky větší

12 Region v dnešní geografii Region (či prostorová jednotka) jako nástroj výzkumu Region (či prostorová jednotka) jako nástroj výzkumu Statistická jednotkaStatistická jednotka Region jako nástroj pro akci Region jako nástroj pro akci Plánovací regionPlánovací region Region jako cíl a výsledek výzkumu Region jako cíl a výsledek výzkumu Cíl a výsledek výzkumuCíl a výsledek výzkumu Objekt výzkumuObjekt výzkumu

13 Region v dnešní geografii Je definován charakteristikami: Je definován charakteristikami: FyzickýmiFyzickými HumánnímiHumánními FunkčnímiFunkčními Koncepční (sociální) konstrukce Koncepční (sociální) konstrukce Jako takový se může lišit v závislosti na kultuře či dokonce přístupu a chápání jednotlivceJako takový se může lišit v závislosti na kultuře či dokonce přístupu a chápání jednotlivce

14 Region v dnešní geografii Snaží se propojit oba přístupy (region jako objekt a region jako stavební kámen) Snaží se propojit oba přístupy (region jako objekt a region jako stavební kámen) Klade se důraz na historické ukotvení regionu Klade se důraz na historické ukotvení regionu Region jako historicky podmíněný procesRegion jako historicky podmíněný proces

15 Region v dnešní geografii Regiony (regionální formace) jsou chápány jako více či méně nestálé kondenzace (zhuštění) institucí a objektů, lidí a zvyků, jež jsou těsně spojeny s působením a výsledky lokálních, trans-lokálních a trans- regionálních procesů Regiony (regionální formace) jsou chápány jako více či méně nestálé kondenzace (zhuštění) institucí a objektů, lidí a zvyků, jež jsou těsně spojeny s působením a výsledky lokálních, trans-lokálních a trans- regionálních procesů

16 Region v dnešní geografii Regiony FG jevů Regiony FG jevů Geomorfologické, klimatologické, biogeografické (fyto-, zoo-), krajinně ekologické, environmentálníGeomorfologické, klimatologické, biogeografické (fyto-, zoo-), krajinně ekologické, environmentální Regiony SEG jevů Regiony SEG jevů Historické, turistické, administrativní, politické, dojížďkové, socio-ekonomickéHistorické, turistické, administrativní, politické, dojížďkové, socio-ekonomické Komplexní geografické regiony Komplexní geografické regiony

17 Region v dnešní geografii Objektivní Objektivní na základě pevnosti vazeb mezi prvky regionuna základě pevnosti vazeb mezi prvky regionu Využívají se měřitelné či porovnatelné charakteristiky (absolutní i relativní)Využívají se měřitelné či porovnatelné charakteristiky (absolutní i relativní) Subjektivní Subjektivní podle daného výzkumného úkolupodle daného výzkumného úkolu

18 Region v dnešní geografii Jistým způsobem respektují historii přístupů ke konceptu regionu Jistým způsobem respektují historii přístupů ke konceptu regionu Homogenní (formální) Homogenní (formální) Zkoumaný jev dosahuje v celé ploše regionu stejných hodnot (nebrat doslova!!!)Zkoumaný jev dosahuje v celé ploše regionu stejných hodnot (nebrat doslova!!!) Nesmírně důležité je definovat jeho hierarchickou úroveňNesmírně důležité je definovat jeho hierarchickou úroveň Nodální Nodální Je definován vztahy mezi jeho různými částmi a jedním nebo více ohniskovými body (nody, centry)Je definován vztahy mezi jeho různými částmi a jedním nebo více ohniskovými body (nody, centry)

19 Vnitřní struktura regionu Homogenní (formální) Homogenní (formální) Vlastní regionVlastní region Hranice – velice důležitý element, který se soustředí výzkumHranice – velice důležitý element, který se soustředí výzkum Nodální Nodální JádroJádro ZázemíZázemí PeriferiePeriferie HraniceHranice

20 Homogenní region Jednoprvkový Jednoprvkový Vyčleňovaný na základě jednoho prvkuVyčleňovaný na základě jednoho prvku Založen na různé prostorové intenzitě tohoto prvkuZaložen na různé prostorové intenzitě tohoto prvku Víceprvkový Víceprvkový Vyčleňovaný na základě několika prvků, které spolu souvisí či korelujíVyčleňovaný na základě několika prvků, které spolu souvisí či korelují Důležité je definovat význam jednotlivých prvků pro vymezení regionuDůležité je definovat význam jednotlivých prvků pro vymezení regionu

21 Nodální region Je formován 6 základními prvky Je formován 6 základními prvky Prostorová interakce a tokyProstorová interakce a toky SítěSítě Nody vznikající na křižovatkáchNody vznikající na křižovatkách Hierarchie (protože nody mají různé vlastnosti)Hierarchie (protože nody mají různé vlastnosti) Povrchy (statický element)Povrchy (statický element) Difúze (dynamický element)Difúze (dynamický element)


Stáhnout ppt "Region jako prostorový systém koncept a teorie regionu v geografii 10. 10. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google