Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Region jako prostorový systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Region jako prostorový systém"— Transkript prezentace:

1 Region jako prostorový systém
koncept a teorie regionu v geografii

2 Princip regionu Jeden ze základních geografických principů
Komplex vznikající prostorovou diferenciací geografické sféry Více či méně ohraničená část povrchu zemského, která je nějakým způsobem propojena či organizována a charakterizovaná určitými vlastnostmi, jimiž se odlišuje od svého okolí Tento pohled na region lze vysledovat až do starého Řecka a Říma

3 Regionální geografie Počátky v antické chorologii
Region je především objektem studia regionální geografie Regionem se však zabývají i jiné geografické disciplíny (regionální geomorfologie apod.) a také jiné vědní obory (regionální ekonomie, prostorová sociologie apod.) Studuje regiony všech velikostí po celém zemském povrchu

4 Regionální geografie Hlavním cílem je
Pochopení nebo definice jedinečnosti nebo charakteru určitého regionu, který se skládá jak z přírodních tak humánních složek Regionalizace území (bude probíráno později) Je také metodou či přístupem v rámci geografického výzkumu Především v druhé polovině 19. století a první polovině století 20.

5 Koncept regionu - historie
V klasické geografii Strabóna a Alexandra von Humboldta se svět skládá z obchodních cest a ze zemí, které jsou postupně objevovány Regiony jsou součástí těchto zemí Popis krajiny, lidí, způsobu života Ovládány zemí (regere – ovládat) Regionální stereotypy (cestopisy, imaginativní geografie)

6 Koncept regionu - historie
Stereotypy 18. a 19. století přetrvávají dodnes Tropy – zóna nedotčené přírody Orient – skrytá erotika, svádění Jižní moře – svoboda, přitažlivost, hojnost Polární oblasti – samota, ticho, extrémita Japonsko, Indie, Střední Východ, Střední Amerika, Balkanizace apod.

7 Koncept regionu - historie
Přelom 19. a 20. století, první dekády 20 století Dva odlišné přístupy: Region jako základní objekt geografického výzkumu Region jako způsob geografické organizace prostoru

8 Region jako objekt Přírodní region Homogenní region
Prostorová jednotka definovaná fyzickými kritérii (reliéf, klima, půdy, vegetace…) Homogenní region Paul Vidal de la Blache – pays (území) Založen na místní kultuře, která ovlivňuje krajinu (environmentální determinismus

9 Region jako objekt Historický region Kulturní region
Formování regionů je ovlivněno historií (případně genre de vie – way of life – způsobem života) Kulturní region Formování regionu je ovlivněno kulturními znaky a procesy Tento přístup předpokládá blízkost přírody, kultury a regionu (environmentální determinismus)

10 Region jako stavební kámen
Prostorová organizace geografických informací (R. Hartshorne – prostorová diferenciace) Využití formálních algoritmů, technických procedur (kvantitativní geografie) Funkční region Ekonomická dimenze (Christaller) Isard, Boudeville, Perroux Polarizace regionu (póly růstu) Tento přístup odděluje společnost od její přírodní krajiny (environmentální indeterminismus)

11 Region v dnešní geografii
Převažuje ekonomické a politické chápání Středně velká plocha pevniny či oceánu menší než celá zájmová oblast (svět, kontinent, stát, pohoří, povodí apod.), ale větší než konkrétní místo Soubor menších jednotek x součást jednotky větší

12 Region v dnešní geografii
Region (či prostorová jednotka) jako nástroj výzkumu Statistická jednotka Region jako nástroj pro akci Plánovací region Region jako cíl a výsledek výzkumu Cíl a výsledek výzkumu Objekt výzkumu

13 Region v dnešní geografii
Je definován charakteristikami: Fyzickými Humánními Funkčními Koncepční (sociální) konstrukce Jako takový se může lišit v závislosti na kultuře či dokonce přístupu a chápání jednotlivce

14 Region v dnešní geografii
Snaží se propojit oba přístupy (region jako objekt a region jako stavební kámen) Klade se důraz na historické ukotvení regionu Region jako historicky podmíněný proces

15 Region v dnešní geografii
Regiony (regionální formace) jsou chápány jako více či méně nestálé kondenzace (zhuštění) institucí a objektů, lidí a zvyků, jež jsou těsně spojeny s působením a výsledky lokálních, trans-lokálních a trans-regionálních procesů

16 Region v dnešní geografii
Regiony FG jevů Geomorfologické, klimatologické, biogeografické (fyto-, zoo-), krajinně ekologické, environmentální Regiony SEG jevů Historické, turistické, administrativní, politické, dojížďkové, socio-ekonomické Komplexní geografické regiony

17 Region v dnešní geografii
Objektivní na základě pevnosti vazeb mezi prvky regionu Využívají se měřitelné či porovnatelné charakteristiky (absolutní i relativní) Subjektivní podle daného výzkumného úkolu

18 Region v dnešní geografii
Jistým způsobem respektují historii přístupů ke konceptu regionu Homogenní (formální) Zkoumaný jev dosahuje v celé ploše regionu stejných hodnot (nebrat doslova!!!) Nesmírně důležité je definovat jeho hierarchickou úroveň Nodální Je definován vztahy mezi jeho různými částmi a jedním nebo více ohniskovými body (nody, centry)

19 Vnitřní struktura regionu
Homogenní (formální) Vlastní region Hranice – velice důležitý element, který se soustředí výzkum Nodální Jádro Zázemí Periferie Hranice

20 Homogenní region Jednoprvkový Víceprvkový
Vyčleňovaný na základě jednoho prvku Založen na různé prostorové intenzitě tohoto prvku Víceprvkový Vyčleňovaný na základě několika prvků, které spolu souvisí či korelují Důležité je definovat význam jednotlivých prvků pro vymezení regionu

21 Nodální region Je formován 6 základními prvky
Prostorová interakce a toky Sítě Nody vznikající na křižovatkách Hierarchie (protože nody mají různé vlastnosti) Povrchy (statický element) Difúze (dynamický element)


Stáhnout ppt "Region jako prostorový systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google