Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané aspekty zvyšování kvality IS cestovního ruchu v regionech, městech a obcích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané aspekty zvyšování kvality IS cestovního ruchu v regionech, městech a obcích."— Transkript prezentace:

1 Vybrané aspekty zvyšování kvality IS cestovního ruchu v regionech, městech a obcích

2 Pojetí IS pro turismus komplex různých místních i globálních řízených zdrojů informací, určených pro zájmové skupiny (návštěvníci, destinační management, místní správa a samospráva atd.) typické je propojování informačních systémů, rostoucí trend internet lze chápat jako integrující IS; na internet je často zužováno pojetí IS pro CR do budoucna poroste význam LBS (lokálně- kontextových služeb) a nových médií (digitální televize)

3 Český webovský prostor cestovního ruchu řada kvalitních celostátních IS (ubytování, památky) velké množství různě kvalitních zdrojů obcí, regionů, atraktivit mnoho slabých míst

4 Typická slabá místa českých webovských IS cestovního ruchu Chybějící nebo nedostatečně propracované cizojazyčné verze Chybějící rozdělení verzí v různých jazycích podle URL Chybějící rozdělení podle typů návštěvníků Statičnost stránek Příliš velký důraz na historizující informace Malé využívání grafických a audio prvků Podceňování navigačních prvků a orientace ve vztahu ke známým objektům

5 Typická slabá místa českých webovských IS cestovního ruchu Malá vzájemná propojenost stránek – v textu i v tematicky tříděných „odkazovnících“ Neexistence důsledně integrujícího celostátního projektu Téměř absence kvalitních mapových podkladů Nevyužívání tematických map Nedostatek komunikace s návštěvníkem, s tím souvisí také převažující popisnost stránek Nedostatečná grafická úroveň, nevyhovující design

6 Typická slabá místa českých webovských IS cestovního ruchu Nedostatečné zaměření na různé segmenty návštěvníků (např. jsou velmi málo nabízeny tematické produkty) Malé využívání celostátních či regionálních a místních databází služeb Výskyt reklam, graficky i obsahově necitlivě volených a začleněných Neexistence portálu, který by kvalitně propojoval a třídil množství existujících zdrojů Obecně jsou municipální WWW stránky méně flexibilní

7 Jak zvýšit kvalitu WWW prezentace – vybrané aspekty projektový přístup propojování - vyhledání partnerů a kvalitních projektů místní, regionální a nadregionální spolupráce a partnerství (TIC, atraktivity, podnikatelé a místní správa a samospráva na principu PPP) kontinuální rozvoj IS (respektování již v koncepci – např. objektový přístup, několik vrstev IS, autentizace, způsob aktualizace)

8 Jak zvýšit kvalitu WWW prezentace – vybrané aspekty vyjasnit, komu je prezentace určena (tematické a jazykové rozdělení stránek, technologické propojení - WAP) vytvoření koncepce prezentace i v návaznosti na další součásti místního či regionálního IS, včetně zapojení všech zájmových skupin do procesu vzniku a provozu WWW stránek analýza odezvy uživatelů aplikace

9 Jak zvýšit kvalitu WWW prezentace – vybrané aspekty Konstituování DM Zavedení pravidelné aktualizace WWW stránek (aktivní stránky, autentizace přístupu a dálková správa, sledování data aktualizace atd.) Diskuse navržených doporučení pro obsah a funkci WWW stránek, jejich doplnění včetně tematického rozšíření, modifikace a oficiální zveřejněnínavržených doporučení pro obsah a funkci WWW stránek Pokračující grantová podpora pro výrazné změny při zvyšování kvality WWW prezentací

10 Jak zvýšit kvalitu WWW prezentace – vybrané aspekty Soutěž o nejlepší WWW stránky s tematikou CR, rozlišené podle několika kategorií stránek, s jasnými a zřetelně publikovanými kritérii pro hodnocení, s odpovídající publicitou v tištěných i elektronických médiích, v televizi a rozhlase Vzájemná inspirace tvůrců WWW stránek a výměna zkušenosti mezi nimi (konference, semináře, články, diskusní skupiny aj.) Podpora vzniku kvalitních portálů, resp. větší využívání odkazů na kvalitní WWW stránky Soustavné publikování pozitivních příkladů Zavedení poradenství a metodické podpory pro tvůrce WWW na úrovni regionální či celostátní

11 Herbář inspirace

12 Co je inspirující Způsob a roviny vytváření vztahu k sídelnímu místu a regionu – kronika, pověsti, drobné památky, paměť krajiny, knihovna publikací o místě Fotogalerie s historizující reminiscencí Fotogalerie s uměleckými fotografiemi Interaktivní (senzitivní) mapy s propojením dalších tematických informací Integrování moderních technologií do celků – vytváření virtuálních prohlídek či alespoň jednotlivých virtuálních prezentací Propojování s dalšími zdroji

13 Využívání rolí (profilů). Stránky Brna, informace pro CR.

14 Propojení města a regionu. Stránky Brna.

15 Využití metainformací. CzeCOT, část turistika.

16 Využití odkazů na vhodně navržený projekt. Databanka akcí, vkládání akcí uživateli, nastavování designu a filtru.

17 Využití odkazů na stránky atraktivit. Virtuální prohlídka ZOO ve Dvoře Králové n. Labem.

18 Využití odkazů na celostátní projekt. České hory (aktuální informace- sníh, webkamery).

19 Atraktivity – Křivoklát, fotogalerie s panoramatickými fotografiemi.

20 Atraktivity – Křivoklát, kontaktní údaje.

21 Atraktivity – Křivoklát, spojení s využitím celostátních IS o spojení.

22 Atraktivity – Křivoklát, propojení s okolím.

23 Český Krumlov – aktuality, návštěvníci nebo místní?

24 Český Krumlov – kam až se větví „nekonečný“ textový strom?

25 Český Krumlov – inspirativní senzitivní mapa zámeckého divadla.

26 Český Krumlov – inspirativní senzitivní mapa zámku, propojení s panoramatickými snímky.

27 Český Krumlov – komu informace, komu?

28 Český Krumlov – inspirativní senzitivní mapa historického centra.

29 Český Krumlov – inspirativní senzitivní mapa okolí města (mikroregionu).

30 Český Krumlov – využití hypertextových odkazů na objekty, terminologii.

31 Český Krumlov – okolí, panoramatické fotografie.

32 Lužické hory (soukromé stránky) – drobné památky v krajině.

33

34 Lužické hory (soukromé stránky) – knihovnička.

35 Asociace muzeí a galerií ČR – standardizované základní informace.

36

37 Nové Město n. Metují – část pro CR, nedůsledně oddělená (URL).

38 Využití odkazů na vhodně navržený projekt. Památky ČR

39

40 Využití odkazů na vhodně navržený projekt. Ubytovací, stravovací, kongresové a lázeňské kapacity, TravelGuide.

41 Využití odkazů na osobní stránky. Český ráj.

42 Metainformační server tour-explorer.uhk.cz.

43 Kvalita WWW v CR Sledování návštěvnosti a aktivit návštěvníků se zpětnou vazbou na obsah, podobu (strukturu) stránek a marketing Využívání rolí (typicky rezident, návštěvník, investor, zástupce DM) Vytváření komplexního, horizontálně i vertikálně a na časové ose propojeného obrazu regionu či sídelního útvaru (historicko-geografické reminiscence, hledání souvislostí, propojování s dalšími sídly či regiony atd.) Propojení s celostátními IS – tematicky zaměřenými (databáze služeb, atraktivit, tematických produktů – např. naučných stezek, cyklostezek) a všeobecnými

44 Kvalita WWW v CR Komunikace s návštěvníky WWW stránek různými prostředky – návštěvnické knihy, formuláře pro odezvu na kvalitu stránek či návštěvu místa, regionu, personální sdělení zástupců tvůrců stránek směřující k návštěvníkům, možnost zveřejnění fotografií zhotovených návštěvníky atd. Vyvážené a v souladu s koncepcí a designem WWW stránek (ne samoúčelné) využívání zajímavých prvků (fotogalerie, videogalerie, audio, senzitivní mapy aj.) Prezentace propojených celků, ne pouze jednotlivostí Využívání přístupů mentálních map


Stáhnout ppt "Vybrané aspekty zvyšování kvality IS cestovního ruchu v regionech, městech a obcích."

Podobné prezentace


Reklamy Google