Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační systémy Bartošová Lenka, Březinová Kateřina, Demek Jaromír, Jelínková Jaroslava, Kostková Pavlína, Odstrčilová Soňa, Rédová Lenka, Šalléová Klára.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační systémy Bartošová Lenka, Březinová Kateřina, Demek Jaromír, Jelínková Jaroslava, Kostková Pavlína, Odstrčilová Soňa, Rédová Lenka, Šalléová Klára."— Transkript prezentace:

1 Operační systémy Bartošová Lenka, Březinová Kateřina, Demek Jaromír, Jelínková Jaroslava, Kostková Pavlína, Odstrčilová Soňa, Rédová Lenka, Šalléová Klára

2 Historie vzniku počítačů a operačních systémů
Za opravdu „první“ všeobecně použitelný počítač považují vědci počítač ENIAC sestrojený v roce 1946 na University of Pennsylvania, který vážil 30 tun, zabíral 15 m2 měl příkon 174 kW, elektronek, relé, odporů a kondenzátorů. Pracoval na frekvenci 100 kHz a pro násobení potřeboval 2,8 mikrosekundy. Stroj pracoval dekadicky. Paměť měla 20 střádačů, každý měl kapacitu 10 dekadických číslic. Stroj se programoval ručně pomocí přepínačů a byl chlazen vzduchem. Počítače tohoto typu označujeme jako nultou generaci.

3 Eniac

4 Historie vzniku počítačů a operačních systémů
Eniac však nebyl úplně první.Historie vývoje počítačů začíná ve 40. letech 20. století. V Německu Konrad Zuse zkonstruoval reléový samočinný počítač Zuse Z4. Ve Spojených státech se také pracovalo na vývoji počítačů. V roce 1943 uvedl Howard Aiken z harvardské univerzity do provozu reléový počítač Mark 1 sestrojený s podporou firmy IBM. Tento počítač byl použit k výpočtům kritického množství uranu pro první atomové bomby.

5 Mark 1

6 Historie vzniku počítačů a operačních systémů
První generace počítačů používala elektronky namísto relé. Počítače první generace byly konstruovány podle von Neumannova schématu. Počítač se podle něj skládá z několika základních funkčních částí. Program se ukládá do paměti a vykonává se postupně tak, jak byl uložen. Von Neumann prosadil dvojkovou soustavu a diskrétní režim zpracování úloh. Při tomto zpracování je do paměti počítače zaveden vždy jeden program a data, s kterými pracuje. Vstupy a výstupy jsou ve formě děrných štítků. Po skončení výpočtu musí operátor do počítače zavést další program a data.

7 Von Neumannovo schéma

8 Historie vzniku počítačů a operačních systémů
Druhá generace počítačů byla konstruována na bázi tranzistorů, což umožnilo výraznou redukci rozměrů celého počítače, zvýšení jeho rychlosti a spolehlivosti a snížení energetických nároků. Pro tuto generaci je charakteristický dávkový režim práce, jednotlivé programy a data jsou umístěna do tzv. dávky. Počítač po skončení zpracování jedné dávky pokračuje v práci zpracováním další. V této generaci počítačů také začínaly vznikat operační systémy a první programovací jazyky, jako jsou COBOL, FORTRAN, ALGOL a LISP.

9 Univac

10 Historie vzniku počítačů a operačních systémů
Počítače třetí generace byly konstruovány na bázi integrovaných obvodů, které na svých čipech integrují větší množství tranzistorů. U této generace se objevuje paralelní zpracování více programů - multitasking. Programy se tak mohou zpracovávat na souběžně, čímž se lépe využije kapacita počítače. Jako operační systém se používal Unix a jeho četné klony, např. IBM-AIX, HP-UX, SGI IRIX, Cray Unicos, Sun Solaris

11 IBM 360 – ovládací konzole

12 IBM 360 – disková jednotka 7 MB

13 Operační systém Operační systém je soubor systémových programů, které uživateli umožňují spouštět aplikační programy. Operační systém je základní programové vybavení počítače. Je to rozhraní, jehož prostřednictvím uživatel komunikuje s hardwarem. Operační systém je ve skutečnosti řada spolupracujících funkcí, které dohromady dávají uživateli souvislý pohled na systém.

14 Rozdělení operačních systémů
počet úloh: jednoúlohové, multitaskové počet uživatelů: jednouživatelské, víceuživatelské účel použití: univerzální, RT-systémy, databázové systémy, síťové Obecná struktura OS: * řídící program (executive) * příkazový procesor (command processor) * řídící V/V programy * obsluha souborů * pomocné programy (utilities)

15 Operační systémy - DOS

16 Operační systémy – DOS – ukázka příkazů
Instrukční sada MS-DOS 6.22 interní příkazy COPY kopíruje soubory DEL maže soubory REN provádí přejmenování souboru TYPE vypíše obsah (textového) souboru DIR vypíše obsah adresáře CD nastaví pracovní adresář MD vytvoří adresář RD vymaže prázdný adresář

17 Osobní počítače PC Firma IBM uvedla v roce 1981 na trh první počítače typu PC, operačním systémem MS-DOS ho vybavila firma Microsoft. Původně sice IBM připravovala vlastní systém s názvem TopView, ale nakonec ho nestihla v termínu dokončit. MS-DOS měl nepříjemná hardwarová omezení, např. nedokázal pracovat s pamětí větší než 640 KB nebo s disky většími než 30 MB.

18 Operační systémy – DOS – ukázka příkazů
FORMAT Formátuje disk nebo disketu FDISK Připravuje médium k formátování UNFORMAT Obnovuje data ztracená formátováním LABEL Připravuje disku jméno SYS Vytváří systémový disk DISKCOPY Kopíruje celé disky DISKCOMP Porovnává obsahy disků CHKDSK Kontroluje integritu souborů na disku SCANDISK Kontroluje a opravuje chyby na disku SMARTDRV Vytváří vyrovnávací paměť disku DEFRAG Odstraňuje fragmentaci disku DRVSPACE Komprimuje disk UNDELETE Obnovuje vymazané soubory ATTRIB Zobrazuje a upravuje atributy souborů EDIT Spouští jednoduchý textový editor MEMMAKER Optimalizuje využití paměti

19 Operační systémy Apple - MacOS
Ve stejné době kdy vznikaly první PC uvedla firma Apple (kterou v té době tvořili vlastně jen její dva zakladatelé Steve Wozniak a Steve Jobs na trh první počítače Apple vybavené prvním GUI – grafickým uživatelským rozhraním v historii –Apple Macintosh. Nevýhodou byla vyšší cena a tak se platforma Apple s operačním systémem MacOS (v současné době verze 9) prosadila pouze ve specializovaných grafických aplikacích, ve kterých je využívána dodnes. V USA jsou počítače Apple o něco více rozšířené než u nás díky marketingové politice firmy, která některým školám počítače poskytovala zdarma.

20 Apple Macintosh s GUI a operačním systémem MacOS

21 Obrazovka operačního systému MacOS

22 Operační systémy Windows
V téže době připravovala firma Microsoft první operační systém s grafickým uživatelským rozhraním (GUI), čili myší ovládanými okénky a ikonami namísto příkazového řádku. V roce 1985 se objevil Windows 1.0, o tři roky později Windows 2.03, ale teprve Windows 3.0 z roku 1990 se ukázal jako přijatelně funkční. Uživatelé tak díky Windows získali kvalitní grafické uživatelské rozhraní.

23 Obrazovka operačního systému Windows 2.1

24 Operační systémy Windows
Následoval operační systém Windows 3.1 který měl oproti dřívějším verzím mnoho výhod – překrývání oken místo fronty jako u Windows 1.0, větší stabilitu systému, nové jádro na bázi NT. Ještě dokonalejší pak byl operační systém Windows 3.11, který na rozdíl od předchozích verzí byl v první polovině 90. let poměrně značně rozšířen i u nás.

25 Obrazovka operačního systému Windows 3.1

26 Operační systémy Windows – Windows 95
V roce 1995 přišel Microsoft s novou verzí Windows, nazvanou Windows 95 a opatřenou řadou vylepšení, např. 32-bitovým jádrem, zcela novým grafickým rozhraním, podporou dlouhých názvů a lepší podporou sítí. Oproti přání uživatelů, kteří si přáli něco jako odlehčenou verzi Windows NT, však mnoho zůstalo při starém: vespod zůstal starý a nedokonalý 16-bitový DOS. Lépe řečeno - něco se přece jen změnilo: Windows 95 už nepodporoval jiné DOSy, pouze MS-DOS. Microsoft si tak dále upevnil své postavení na trhu.

27 Obrazovka operačního systému Windows 95

28 Operační systémy Windows – Windows 98
Operační systém Windows 98 přinesl mnoho novinek: podporu USB, DVD, FAT32, možnost více monitorů, IrDA, plně 32 bitové jádro, Version Conflict Manager, užší vazbu na Internet, Personal Web Server, celou řadu systémových nástrojů - MSInfo, System Configuration Utility (možnost editace souborů bat, sys a ini) System File Checker, Registry Checker, Advanced Power Manager. Jen boot soubor zůstal stejný jako u Windows 95.

29 Obrazovka operačního systému Windows 98

30 Operační systémy Windows – Windows ME
Operační systém Windows ME přinesl multimediálně dokonalou vybavenost, nástroje k zabezpečení systému (PC Health) - prevence před změnami systémových souborů - návrat k předchozí konfiguraci, rychlejší bootování než Windows 98 SE, zkrácení doby vypnutí. Windows ME má navíc minimální hardwarové požadavky: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM, 500 MB na HD. Nevýhodou je ztráta kompatibility s DOS aplikacemi a drivery, naopak výhodou podpora editace digitálního videa - Movie Maker, součástí systému je kvalitní nástroj pro přehrávání zvuku a videa Windows Media Player 7. ME měl určité problémy s klienty sítě Novell, jinak se systém jevil jako stabilní.

31 Obrazovka operačního systému Windows ME

32 Operační systémy Windows – Windows 2000
Operační systém Windows 2000 ve verzi Professional podporuje dva procesory, souborové, tiskové a aplikační služby. Obsahuje Datacenter Server který poskytuje 64 bitovou podporu až 64 GB paměti RAM, systém není výrazně náročnější na HW (je srovnatelný s Windows NT). Součástí jsou Active Directory - služba pro ukládání objektů s různými atributy do hierarchické databáze, Installer - služba pro přípravu instalačních sad pro aplikace. Systém podporuje PnP, DVD, USB, IrDA, digitální fotoaparáty a skenery. Určité potíže se projevily při práci s disky velikosti terabyte.

33 Obrazovka operačního systému Windows 2000

34 Operační systémy Windows – Windows XP
Windows XP existuje ve verzích Home a Professional Edition. Jádro systému pochází z Windows 2000, novinkou je ochrana systémových souborů. Systém Windows XP je kompatibilní se staršími verzemi Windows, výrazně lépe podporuje sítě, také multimediální aplikace jsou velmi kvalitní. Systém podporuje multitasking a až 4 GB paměti RAM. Minimální hardwarové požadavky jsou: procesor 300 MHz, 128 MB RAM, 1,5 GB prostoru na disku, rozlišení grafiky 800x600. Windows XP spojuje kompatibilitu Windows ME se stabilitou Windows 2000, je vybaven novým grafickým rozhraním Luna. Poměrně zásadní změnou je systém kontroly ovladačů, Windows XP mohou buď problematický ovladač zablokovat, nebo vrátit předchozí funkční verzi.

35 Obrazovka operačního systému Windows XP

36 Operační systémy Windows – Windows Vista
Vývoj tohoto operačního systému si vyžádal šest let, podle marketingu společnosti Microsoft by měl znamenat stejný přelom jako znamenalo zavedení Windows 95 oproti Windows Operační systém Windows Vista obsahuje plně 64 bitové jádro, problémem však je, že v současné době výrazně zaostává vývoj software za vývojem hardware i operačních systémů, 64 bitových aplikačních programů je minimum. Ve 32 bitové verzi jsou naopak značné problémy s kompatibilitou programů určených původně pro Windows 2000/XP a ovladači periferií – Windows Vista vyžaduje specifické ovladače, které u starších zařízení obvykle nejsou k dispozici .

37 Obrazovka operačního systému Windows Vista

38 Operační systém Linux Linux je označení jádra unixového typu. Protože je na Internetu volně ke stažení, vznikla celá řada distribucí, které se mohou výrazně lišit. Existují distribuce na jedné disketě, ale také distribuce na několika CD. Linux je v současné době nejprogresivnější a nejexpanzivnější operační systém. Linux vznikl koncem osmdesátých let, kdy finský student Linus Torvalds pracoval na univerzitě s Minixem a chtěl si podobný operační systém upravit pro domácí použití. Přes jisté problémy se mu to povedlo. Největší výhodou Linuxu je volná dostupnost zdrojového kódu, která umožňuje každému programátorovi provádět vlastní modifikace.

39 Operační systém Linux - logo

40 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Operační systémy Bartošová Lenka, Březinová Kateřina, Demek Jaromír, Jelínková Jaroslava, Kostková Pavlína, Odstrčilová Soňa, Rédová Lenka, Šalléová Klára."

Podobné prezentace


Reklamy Google