Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renesance a humanismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renesance a humanismus"— Transkript prezentace:

1 Renesance a humanismus
7. ročník

2 Renesance a humanismus
Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol. Didaktis, 2008.

3 OBSAH: Co je kultura, druhy Renesance – název Humanismus – název
Humanistické vzdělání Astronomie Architektura Gotika v Čechách Malířství Sochařství Hudba Literatura Bible kralická

4 Kultura vše, co vytvořili a vymysleli lidé od nejdávnějších dob
součástí kultury je i způsob života, vzdělanost, umění DRUHY KULTURY: architektura malířství sochařství literatura hudba divadlo (film) užité umění

5 Renesance Název: Ovlivnila:
Umělecký sloh, vznikl v Itálii na konci 14. století. Pro Evropu – 16. století, rozvíjí se až do počátku 17. století. Název: Z it. rinascimento = renesance = znovuzrození, obroda = zn. znovuobrození a návrat k antické kultuře. Spolu s humanismem hlásala právo člověka na plné, přirozené, radostné, šťastné, neasketické a smyslové prožívání života. Zasáhla: vědu, kulturu, obecné vzdělání Ovlivnila: - způsob života lidí, jejich myšlení, chování a oblékání

6 Humanismus Název pro životní styl (z lat. humanus = lidský)
Středověký názor na svět a člověka Renesanční názor na svět a člověka myšlení člověka vychází z víry v Boha člověk se upínal k nadpřirozenému světu vkládal naděje do posmrtného života středem zájmu bylo hledání Boha důraz na lidský rozum – z toho plynula důvěra ve vlastní schopnosti = člověk si vážil tohoto světa, snažil se pochopit jeho zákonitosti středem zájmu je člověk člověk chce co nejvíce poznávat

7 Humanistické vzdělání
základem humanistického vzdělání byla znalost jazyků s touhou po poznání vznikaly nové vědní obory, studovala se příroda, rozvíjela se fyzika, chemie a botanika, anatomie vzkvétala astrologie a alchymie výklad světa zcela změnila astronomie M. Koperník, G. Bruno, G. Galilei, J. Kepler Nejznámější humanistický myslitel – Holanďan Erasmus Rotterdamský poslušný křesťan, přesto kritizoval nedostatky církve odsuzoval válečné řešení konfliktů příznivcem náboženské tolerance erasmus-rotterdamsky.navajo.cz

8 Mikuláš Koperník (1473-1543) ne naopak planety obíhají kolem Slunce,
historik.webgarden.cz galaxie.web2001.cz

9 Jan Kepler (1571 - 1630) planety obíhají kolem Slunce
objevil zákony, podle nichž planety obíhají kolem Slunce physics.usyd.edu.au

10 Giordano Bruno (1548 - 1600) za své názory byl jako kacíř upálen
hlásal, že vesmír je nekonečný za své názory byl jako kacíř upálen cs.wikipedia.org ja-e-nna.blogspot.com

11 Galileo Galilei ( ) zavrhl geocentrický systém podpořil Koperníkův heliocentrický systém, že Země a ostatní planety obíhají okolo Slunce a že Země rotuje kolem vlastní osy předvolán před římskou inkvizici, za své názory byl potrestán doživotním domácím vězením a jeho publikace se dostaly na církevní černou listinu Existuje historka, že když Galileo opouštěl místnost římské inkvizice, kde své učení odvolal, otočil se a vykřikl "Eppur si muove!" (A přece se točí!). Kdyby však tuto větu před inkvizicí skutečně pronesl, byl by za takové rouhání popraven. discworld.cz

12 Společensko-historické pozadí
rozvoj italských měst od 13. století ve společnosti stále větší vliv získávají měšťané (obchodníci, řemeslníci) svůj majetek nabyli měšťané vlastním přičiněním více než na boží pomoc spoléhali na vlastní schopnosti a rozum učenci a umělci se vracejí k antice, usilující o všestranný rozvoj člověka dochází k renesanci (znovuzrození) ideálů antiky vzdělanci zkoumají antické spisy, sochařské a malířské výtvory (heslem ad fontes = k pramenům), říkáme jim humanisté (podle lat. humanus = lidský), celé hnutí označujeme jako humanismus význam knihtisku význam zámořských objevů nové názory na vesmír (M. Koperník, G. Galilei) vzniká republika jako státní zřízení zavádí také inkvizici

13 ARCHITEKTURA SVĚTSKÉ STAVBY CÍRKEVNÍ STAVBY neútulné hrady vystřídaly
paláce a zámky chrámy byly stavěny bez členění na několik lodí Velké Losiny cestovnik.cz

14 ZNAKY architektury nevypínají se do výšky rozkládají se do šířky
zmizel gotický lomený oblouk Litomyšlský zámek zamky-hrady.eu

15 půlkruhový oblouk křížová klenba Slavonice vodorovné římsy
svislé sloupy Lázně Bohdaneč slavonice.cz lazne.bohdanec.cz

16 Tympanon – prostor nad vchodem zdobený vchod = PORTÁL zhola.com vcm.cz

17 křížová klenba karlin.mff.cuni.cz

18 okna – i sdružená, ostění
rudolfovapila.cz satalka.cz profimedia.cz stockphotos.cz

19 sgrafita spodní vrstva tmavé omítky obarvená podle tradičního renesančního způsobu jemně mletým uhlím nebo popelem ze spálené slámy se nechá zaschnout a do vrchní tenké vrstvy omítky světlé barvy se proškrabují za vlhka vzory. encyklopedie.ckrumlov.cz zamek-doudleby.cz

20 arkády – kryté chodby tigerfox.rajce.idnes.cz pf.jcu.cz

21 renesanční zahrady a parky
bucovice-zamek.cz stockphotos.cz

22 Souhrn památek – Česká republika

23 Renesance v Čechách královská Praha Belvedér –
letohrádek královny Anny regiony.ic.cz

24 Velká míčovna Pražského hradu
radio.cz waymarking.com

25 Schwarzenberský palác na Hradčanech
Letohrádek Hvězda Schwarzenberský palác na Hradčanech vyletnik.cz kudyznudy.cz

26 jižní Čechy Český Krumlov Jindřichův Hradec zamky-hrady.cz e-cesko.cz

27 Telč mesto-telc.cz uur.cz

28 východní Čechy Opočno zamky-hrady.cz zamky-hrady.cz

29 Nové Město nad Metují obrazky.info-praha.cz novemestonm.cz

30 katedrály Chrám sv. Víta hrad.cz fs.gimiweb.net

31 MALÍŘSTVÍ objevilo sbíhavou perspektivu témata z antické mytologie
zájem o lidskou postavu vyjádření duševních stavů Lucas Cranach (1472 – 1553) německý renesanční malíř obraz.prodejce.cz

32 Leonardo da Vinci (1452 – 1519) Malíř, sochař, architekt, hudebník,
spisovatel, vynálezce Poslední večeře Mona Lisa artchive.com novinky.cz everythingaction.com

33 Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564)
italský malíř, sochař, architekt socha Davida ve Florencii freska Poslední soud v Sixtinské kapli

34 Sandro Botticelli (1445 – 1510) italský malíř
tempera na plátně Zrození Venuše ve Florencii

35 Rafael Santi (1483 – 1520) Athénská škola italský malíř a architekt
ve Vatikánu

36 Tizian (1488? – 1576) Danaé a zlatý déšť italský malíř

37 El Greco (1488? – 1576) Svatá rodina
španělský malíř, sochař a architekt řeckého původu Svatá rodina

38 Albrecht Dúrer (1471 – 1528) Růžencová slavnost
německý malíř, grafik a teoretik umění Růžencová slavnost

39 Giuseppe Arcimboldo (1430 – 1593)
italský malíř, pozván k císařskému dvoru v Praze - proslul alegorickými portréty z rostlin Portrét Rudolfa II. Léto

40 SOCHAŘSTVÍ jezdecké pomníky volné sochy portréty
monumentální náhrobní památníky socha Davida ve Florencii Michelangelo Buonarroti

41 HUDBA typická světskostí a zpěvností, polyfonie (vícehlas)
změna zápisu not, začaly se používat bílé nevyplněné noty Guillaume Dufay (asi 1400 – 1474)

42 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
zámečtí páni pěstovali zámecké kapely (např. na dvoře jihočeských Rožmberků nebo kapela císaře Rudolfa II.) členové kapel byli z řad zámeckého služebnictva, tzv. hudebníci v livrejích na repertoáru často italská hudba význam nototisku pro šíření hudby Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ( ) vzdělaný dvořan, diplomat, válečník a vyspělý hudební skladatel quido.cz

43 LITERATURA ustupuje duchovní tematika X otázky lidské existence
ustupuje literatura psaná latinsky X převažují díla psaná v nár. jazycích Žánry: legenda apologie (obrana) traktát satira kronika román a povídka dvorská lyrika epos epigram óda dopis tragédie a komedie cestopisy životopisy pedagogické spisy přetrvávají středověké žánry žánry pěstované v antice

44 Italská renesance Francesco Petrarca (1304 – 1374) Dante Alighieri
(1265 – 1321) Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) cs.wikipedia.org local.volglib.ru filedby.com

45 Miguel de Cervantes y Saavedra
Španělská renesance Miguel de Cervantes y Saavedra nejvýznamnější postava španělské literatury narodil se v Alcalá de Henares v chudé rodině ranhojiče - zemřel v Madridu miguel-de-cervantes-y-saavedra.navajo.cz

46 Jazyk originální díla méně častá, většinou vznikaly překlady
převládala naučná literatura rozvíjelo se vydávání knih humanistická čeština byla vyspělým spisovným jazykem jejím vzorem a ideálem byla antická latina díla psána tzv. bratrským pravopisem (pravopis, který se ustálil v tiscích vydávaných Jednotou bratrskou) zaveden háček místo teček nad souhláskami j se psalo jako g změna aj v ej (vajce – vejce) zdokonalila se interpunkce tečka na konci věty čárka pro členění uvnitř věty přibyl otazník 1533 vyšla první česká mluvnice Gramatika česká

47 LITERATURA v Čechách V 2. polovině 15. století dvě linie tvorby
latinský humanismus český humanismus Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic Václav Hájek z Libočan Mikuláš Dačický z Heslova Jan Blahoslav Jan Amos Komenský (už na poč. baroka) Jan Jessenius (lékař, matematik) zábavná próza, tzv. knížky lidového čtení (Historie o bratru Janu Palečkovi) tiskařská (vydavatelská) činnost Jiří Melantrich Daniel Adam z Veleslavína

48 Bible kralická vrcholem literární činnosti Jednoty bratrské
jedná se o šestidílný překlad Bible do češtiny čeština byla v této době vzorem ušlechtilého, čistého a krásného jazyka

49 Téma: Renesance a humanismus – 7. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Renesance a humanismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google