Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geopark Joachima Barranda O vytvoření geoparku v prostoru východního Barrandienu mezi Prahou a Českým krasem přes Beroun dále bylo uvažováno již vícekrát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geopark Joachima Barranda O vytvoření geoparku v prostoru východního Barrandienu mezi Prahou a Českým krasem přes Beroun dále bylo uvažováno již vícekrát."— Transkript prezentace:

1 Geopark Joachima Barranda O vytvoření geoparku v prostoru východního Barrandienu mezi Prahou a Českým krasem přes Beroun dále bylo uvažováno již vícekrát. Oficiálně bylo jednáno již v listopadu 2004 se zástupcem UNESCO pro krasová území.

2 Území východního Barrandienu v okolí JZ Prahy a Českého krasu – prostor pro Geopark Joachima Barranda (viz dále)

3 Uvažované katastry GJB (barevně odlišeny dílčí sektory)

4 Proč geopark Joachima Barranda? Jde o území historických Jde o území historických výzkumů a ploch J.Barranda a dalších v oblasti paleontologie a kolébku české vědy Nacházejí se zde historicky doložené lokality detailních Barrandových průzkumů a některé názvy druhů jsou spojeny s místy a ději v území Nacházejí se zde historicky doložené lokality detailních Barrandových průzkumů a některé názvy druhů jsou spojeny s místy a ději v území Jde o kolébku české paleontologie a geologie, území s řadou významných geologických lokalit mezinárodního významu (Klonk, Budňany, Požáry, aj.) Jde o kolébku české paleontologie a geologie, území s řadou významných geologických lokalit mezinárodního významu (Klonk, Budňany, Požáry, aj.)

5 Symbol GJB jako symbol geoparku byla zvolena Srdcovka česká (Cardiola bohemica), oblíbená i J.Barrandem jako symbol geoparku byla zvolena Srdcovka česká (Cardiola bohemica), oblíbená i J.Barrandem Trilobit jako symbol již přešel do znaku CHKO Český kras a zároveň není typickým paleontologickým reprezentantem území Trilobit jako symbol již přešel do znaku CHKO Český kras a zároveň není typickým paleontologickým reprezentantem území

6 Stav průzkumu podmínek pro geopark Joachima Barranda Jsou provedeny analýzy potenciálu geoturistiky v hraničních obcích navrženého území včetně aktuálních SWOT analýz Jsou provedeny analýzy potenciálu geoturistiky v hraničních obcích navrženého území včetně aktuálních SWOT analýz Dokončují se analýzy potenciálu pro geoturistiku pro jádrová území v 4 sektorech (JZ část hl.m.Prahy, pravý břeh Berounky v Českém krasu, levý břeh Berounky od Černošic do Berouna, Západní kras od Berouna do Tmaně, Zdic a Trubína) Dokončují se analýzy potenciálu pro geoturistiku pro jádrová území v 4 sektorech (JZ část hl.m.Prahy, pravý břeh Berounky v Českém krasu, levý břeh Berounky od Černošic do Berouna, Západní kras od Berouna do Tmaně, Zdic a Trubína) Je připravena předběžná mapa území po katastrálních územích Je připravena předběžná mapa území po katastrálních územích Bylo jednáno s řadou subjektů v území, které jsou budoucími rozhodujícími hráči a nositeli myšlenky Geoparku Bylo jednáno s řadou subjektů v území, které jsou budoucími rozhodujícími hráči a nositeli myšlenky Geoparku Bylo jednáno s některými představiteli obcí v území Bylo jednáno s některými představiteli obcí v území Je připravována přihláška Geoparku Joachima Barranda podle národní směrnice Je připravována přihláška Geoparku Joachima Barranda podle národní směrnice

7 Podkladové materiály geoparku J.B. obecné a vlastní

8 Základ pro činnost – www stránky s pravidelnou aktualizací : www.barrandien.cz

9 Co do Geoparku J.Barranda bude zahrnuto ze stávající infrastruktury : 5 naučných stezek s geologicko-přírodovědnou tématikou (Zlatý kůň, Svatojánský okruh, Karlštejnsko, aj.) 5 naučných stezek s geologicko-přírodovědnou tématikou (Zlatý kůň, Svatojánský okruh, Karlštejnsko, aj.) Národní muzeum – paleontologická expozice (Praha), Národní muzeum – paleontologická expozice (Praha), Muzeum Českého krasu – expozice Geopark Barrandien (Beroun), Muzeum Českého krasu – expozice Geopark Barrandien (Beroun), Jediné přístupné jeskyně v Stč.kraji - Koněpruské jeskyně Jediné přístupné jeskyně v Stč.kraji - Koněpruské jeskyně Galerie Čerťák – vstupní expozice k vápenci, těžbě a nálezům Galerie Čerťák – vstupní expozice k vápenci, těžbě a nálezům Důlní skanzen Barbora (Solvayovy lomy u Bubovic) s geoexpozicí Důlní skanzen Barbora (Solvayovy lomy u Bubovic) s geoexpozicí Skanzen těžby Chrustenická šachta Skanzen těžby Chrustenická šachta Příležitostně – Geostezka Velkolomem Čertovy schody, průchod štolami Malé Ameriky a na Mexiko Příležitostně – Geostezka Velkolomem Čertovy schody, průchod štolami Malé Ameriky a na Mexiko Mezinárodně uznaný stratotyp silur/devon na NPP Klonk s památníkem, Mezinárodně uznaný stratotyp silur/devon na NPP Klonk s památníkem, Paleontologické lokality – např. PP Špičák a Barrandovy jámy Paleontologické lokality – např. PP Špičák a Barrandovy jámy Více jak 30 zvláště chráněných území převažujícího geologického a paleontologického významu, Více jak 30 zvláště chráněných území převažujícího geologického a paleontologického významu, 3 přírodní parky 3 přírodní parky Území oceněné prestižním Diplomem Rady Evropy – NPR Karlštejn Území oceněné prestižním Diplomem Rady Evropy – NPR Karlštejn

10 Významná místa v území Geoparku J.Barranda Významná místa v území Geoparku J.Barranda

11 Významné geoturistické body v území geoparku J.Barranda Muzeum Českého krasu s expozicí k Barrandienu a paleontologickou expozicí Muzeum Českého krasu s expozicí k Barrandienu a paleontologickou expozicí Koněpruské jeskyně jako jediné veřejnosti přístupné jeskyně a knihovna řady nálezů Koněpruské jeskyně jako jediné veřejnosti přístupné jeskyně a knihovna řady nálezů

12 Co území Geoparku J.Barranda nabízí jako celek návštěvníkům z geoturismu Geoexpozice a skanzeny důlní těžby a geologie (Barbora – Solvayovy lomy, Chrustenice, Všeradice, Čertovy schody) Geoexpozice a skanzeny důlní těžby a geologie (Barbora – Solvayovy lomy, Chrustenice, Všeradice, Čertovy schody) Geologické stezky územím (Zlatý kůň, Sv.Jan, Radotín) Geologické stezky územím (Zlatý kůň, Sv.Jan, Radotín) Dobrou dostupnost dopravou zejména MHD Praha a ČD Dobrou dostupnost dopravou zejména MHD Praha a ČD Prověřenou síť pěších tur. stezek a cyklostezek Prověřenou síť pěších tur. stezek a cyklostezek Dobré značení území a vznikající informační sítě propojené s www a GPS Dobré značení území a vznikající informační sítě propojené s www a GPS Nově jsou v území doznačovány a propagovány geologické stezky (viz dále) Nově jsou v území doznačovány a propagovány geologické stezky (viz dále)

13 Virtuální geologické stezky - grant Revolvingového fondu MŽP Nová technologie čtení navigačních znaků prostřednictvím mobilu a sdílení www informací online v terénu Nová technologie čtení navigačních znaků prostřednictvím mobilu a sdílení www informací online v terénu Značení naučných stezek a lokalit tzv. QR taggy Značení naučných stezek a lokalit tzv. QR taggy Propagační program pro školy a mládež v okolí Č.Krasu a Praze Propagační program pro školy a mládež v okolí Č.Krasu a Praze

14 Historicko – geologické dědictví v geoparku J.Barranda Pozůstatky těžby v cca 400 malých historických lomech Pozůstatky těžby v cca 400 malých historických lomech Důlní skanzeny na zbytcích těžby Důlní skanzeny na zbytcích těžby Penězokazecká dílna v Koněpruských jeskyních Penězokazecká dílna v Koněpruských jeskyních Stopy osídlení ve vybraných jeskyních Stopy osídlení ve vybraných jeskyních Stopy předchozích výzkumů v území Stopy předchozích výzkumů v území

15 Prezentace geologického dědictví v současnosti Mezinárodní konference k rekultivaci Mezinárodní konference k rekultivaci vápencových lomů, Beroun, 2002 Krasová mez.škola zaměřená na turistiku, 2003 Krasová mez.škola zaměřená na turistiku, 2003 Konference INHIGEO – mezinárodní historicko- geologická konference, 2005 Konference INHIGEO – mezinárodní historicko- geologická konference, 2005 Každoroční exkurse studentů VŠ Každoroční exkurse studentů VŠ Exkurse studentů SŠ z regionu a okolí Exkurse studentů SŠ z regionu a okolí Oslava Mezinárodního dne parků (květen) Oslava Mezinárodního dne parků (květen) Setkání místních speleologických organizací každoročně Setkání místních speleologických organizací každoročně Pravidelný provoz Koněpruských jeskyní Pravidelný provoz Koněpruských jeskyní Setkání Rady národních geoparků MŽP, 2011 Setkání Rady národních geoparků MŽP, 2011

16 Problémy parku J.Barranda Pokračující těžba, zpracování a prodej kvalitního vápence k nevhodným účelům (odsíření) a devastace území těžbou a dopravou Pokračující těžba, zpracování a prodej kvalitního vápence k nevhodným účelům (odsíření) a devastace území těžbou a dopravou Pokles zájmu o území Českého krasu a jeho prezentaci i rekreační využití Pokles zájmu o území Českého krasu a jeho prezentaci i rekreační využití Převažující turistika nárazová - jednodenní Převažující turistika nárazová - jednodenní Neexistující oficiální centrum geoparku (IC) Neexistující oficiální centrum geoparku (IC) Nedostatečné propojení aktivit, organizací a obcí v prostoru širšího území Nedostatečné propojení aktivit, organizací a obcí v prostoru širšího území Rozvoj prodeje zkamenělin a dalších přírodnin Rozvoj prodeje zkamenělin a dalších přírodnin Malý zájem odborné veřejnosti o práci v GP Malý zájem odborné veřejnosti o práci v GP Úbytek fondů a finančních zdrojů pro rozvoj Úbytek fondů a finančních zdrojů pro rozvoj

17 Případní hlavní hráči a nositelé myšlenky GJB Agentura Koniklec, o.s. Agentura Koniklec, o.s. Karlštejnsko, o.s. Karlštejnsko, o.s. Správa CHKO Český kras, Správa Koněpruských jeskyní Správa CHKO Český kras, Správa Koněpruských jeskyní Jednotlivé aktivní obce a města Jednotlivé aktivní obce a města Hlavní město Praha (Magistrát hl.m.Prahy) Hlavní město Praha (Magistrát hl.m.Prahy) Středočeský kraj (Krajský úřad Středočeského kraje) Středočeský kraj (Krajský úřad Středočeského kraje) Národní Muzeum, Muzeum Českého krasu Národní Muzeum, Muzeum Českého krasu Těžební organizace (VLČS, Lomy Mořina, ČMC) Těžební organizace (VLČS, Lomy Mořina, ČMC) Speleologické organizace, turistické organizace. Speleologické organizace, turistické organizace. Základní a střední školy v regionu Základní a střední školy v regionu Skanzeny těžby a geologie Skanzeny těžby a geologie Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody Místní dobrovolníci a znalci Místní dobrovolníci a znalci

18 Poděkování Projekt přípravy GJB finančně i jinak významně podpořili: Projekt přípravy GJB finančně i jinak významně podpořili: Správa CHKO Český kras Správa CHKO Český kras Muzeum Českého krasu v Berouně Muzeum Českého krasu v Berouně

19 Děkuji za přízeň i pozornost! Geologické, paleontologické a historicko- geologické dědictví Barrandienu jistě přežije i naše další aktivity! Mgr.Michael Pondělíček Agentura Koniklec o.s.


Stáhnout ppt "Geopark Joachima Barranda O vytvoření geoparku v prostoru východního Barrandienu mezi Prahou a Českým krasem přes Beroun dále bylo uvažováno již vícekrát."

Podobné prezentace


Reklamy Google