Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geopark Joachima Barranda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geopark Joachima Barranda"— Transkript prezentace:

1 Geopark Joachima Barranda
O vytvoření geoparku v prostoru východního Barrandienu mezi Prahou a Českým krasem přes Beroun dále bylo uvažováno již vícekrát. Oficiálně bylo jednáno již v listopadu 2004 se zástupcem UNESCO pro krasová území.

2 Území východního Barrandienu v okolí JZ Prahy a Českého krasu – prostor pro Geopark Joachima Barranda (viz dále)

3 Uvažované katastry GJB (barevně odlišeny dílčí sektory)

4 Proč geopark Joachima Barranda?
Jde o území historických výzkumů a ploch J.Barranda a dalších v oblasti paleontologie a kolébku české vědy Nacházejí se zde historicky doložené lokality detailních Barrandových průzkumů a některé názvy druhů jsou spojeny s místy a ději v území Jde o kolébku české paleontologie a geologie, území s řadou významných geologických lokalit mezinárodního významu (Klonk, Budňany, Požáry, aj.)

5 Symbol GJB jako symbol geoparku byla zvolena Srdcovka česká (Cardiola bohemica), oblíbená i J.Barrandem Trilobit jako symbol již přešel do znaku CHKO Český kras a zároveň není typickým paleontologickým reprezentantem území

6 Stav průzkumu podmínek pro geopark Joachima Barranda
Jsou provedeny analýzy potenciálu geoturistiky v hraničních obcích navrženého území včetně aktuálních SWOT analýz Dokončují se analýzy potenciálu pro geoturistiku pro jádrová území v 4 sektorech (JZ část hl.m.Prahy, pravý břeh Berounky v Českém krasu, levý břeh Berounky od Černošic do Berouna, Západní kras od Berouna do Tmaně, Zdic a Trubína) Je připravena předběžná mapa území po katastrálních územích Bylo jednáno s řadou subjektů v území, které jsou budoucími rozhodujícími hráči a nositeli myšlenky Geoparku Bylo jednáno s některými představiteli obcí v území Je připravována přihláška Geoparku Joachima Barranda podle národní směrnice

7 Podkladové materiály geoparku J.B. obecné a vlastní

8 Základ pro činnost – www stránky s pravidelnou aktualizací : www
Základ pro činnost – www stránky s pravidelnou aktualizací :

9 Co do Geoparku J.Barranda bude zahrnuto ze stávající infrastruktury :
5 naučných stezek s geologicko-přírodovědnou tématikou (Zlatý kůň, Svatojánský okruh, Karlštejnsko, aj.) Národní muzeum – paleontologická expozice (Praha), Muzeum Českého krasu – expozice Geopark Barrandien (Beroun), Jediné přístupné jeskyně v Stč.kraji - Koněpruské jeskyně Galerie Čerťák – vstupní expozice k vápenci, těžbě a nálezům Důlní skanzen Barbora (Solvayovy lomy u Bubovic) s geoexpozicí Skanzen těžby Chrustenická šachta Příležitostně – Geostezka Velkolomem Čertovy schody, průchod štolami Malé Ameriky a na Mexiko Mezinárodně uznaný stratotyp silur/devon na NPP Klonk s památníkem, Paleontologické lokality – např. PP Špičák a Barrandovy jámy Více jak 30 zvláště chráněných území převažujícího geologického a paleontologického významu, 3 přírodní parky Území oceněné prestižním Diplomem Rady Evropy – NPR Karlštejn

10 Významná místa v území Geoparku J.Barranda

11 Významné geoturistické body v území geoparku J.Barranda
Muzeum Českého krasu s expozicí k Barrandienu a paleontologickou expozicí Koněpruské jeskyně jako jediné veřejnosti přístupné jeskyně a knihovna řady nálezů

12 Co území Geoparku J.Barranda nabízí jako celek návštěvníkům z geoturismu
Geoexpozice a skanzeny důlní těžby a geologie (Barbora – Solvayovy lomy, Chrustenice, Všeradice, Čertovy schody) Geologické stezky územím (Zlatý kůň, Sv.Jan, Radotín) Dobrou dostupnost dopravou zejména MHD Praha a ČD Prověřenou síť pěších tur. stezek a cyklostezek Dobré značení území a vznikající informační sítě propojené s www a GPS Nově jsou v území doznačovány a propagovány geologické stezky (viz dále)

13 Virtuální geologické stezky - grant Revolvingového fondu MŽP
Nová technologie čtení navigačních znaků prostřednictvím mobilu a sdílení www informací online v terénu Značení naučných stezek a lokalit tzv. QR taggy Propagační program pro školy a mládež v okolí Č.Krasu a Praze

14 Historicko – geologické dědictví v geoparku J.Barranda
Pozůstatky těžby v cca 400 malých historických lomech Důlní skanzeny na zbytcích těžby Penězokazecká dílna v Koněpruských jeskyních Stopy osídlení ve vybraných jeskyních Stopy předchozích výzkumů v území

15 Prezentace geologického dědictví v současnosti
Mezinárodní konference k rekultivaci vápencových lomů, Beroun, 2002 Krasová mez.škola zaměřená na turistiku, 2003 Konference INHIGEO – mezinárodní historicko-geologická konference, 2005 Každoroční exkurse studentů VŠ Exkurse studentů SŠ z regionu a okolí Oslava Mezinárodního dne parků (květen) Setkání místních speleologických organizací každoročně Pravidelný provoz Koněpruských jeskyní Setkání Rady národních geoparků MŽP, 2011

16 Problémy parku J.Barranda
Pokračující těžba, zpracování a prodej kvalitního vápence k nevhodným účelům (odsíření) a devastace území těžbou a dopravou Pokles zájmu o území Českého krasu a jeho prezentaci i rekreační využití Převažující turistika nárazová - jednodenní Neexistující oficiální centrum geoparku (IC) Nedostatečné propojení aktivit, organizací a obcí v prostoru širšího území Rozvoj prodeje zkamenělin a dalších přírodnin Malý zájem odborné veřejnosti o práci v GP Úbytek fondů a finančních zdrojů pro rozvoj

17 Případní hlavní hráči a nositelé myšlenky GJB
Agentura Koniklec, o.s. Karlštejnsko, o.s. Správa CHKO Český kras, Správa Koněpruských jeskyní Jednotlivé aktivní obce a města Hlavní město Praha (Magistrát hl.m.Prahy) Středočeský kraj (Krajský úřad Středočeského kraje) Národní Muzeum, Muzeum Českého krasu Těžební organizace (VLČS, Lomy Mořina, ČMC) Speleologické organizace, turistické organizace. Základní a střední školy v regionu Skanzeny těžby a geologie Český svaz ochránců přírody Místní dobrovolníci a znalci

18 Poděkování Projekt přípravy GJB finančně i jinak významně podpořili:
Správa CHKO Český kras Muzeum Českého krasu v Berouně

19 Děkuji za přízeň i pozornost!
Geologické, paleontologické a historicko-geologické dědictví Barrandienu jistě přežije i naše další aktivity! Mgr.Michael Pondělíček Agentura Koniklec o.s.


Stáhnout ppt "Geopark Joachima Barranda"

Podobné prezentace


Reklamy Google