Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Totalita nedemokratická, autoritativní forma vlády ( masivní ideologická propaganda, teror a brutalita) usiluje o „totální“, naprostou moc (zasahuje do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Totalita nedemokratická, autoritativní forma vlády ( masivní ideologická propaganda, teror a brutalita) usiluje o „totální“, naprostou moc (zasahuje do."— Transkript prezentace:

1 Totalita nedemokratická, autoritativní forma vlády ( masivní ideologická propaganda, teror a brutalita) usiluje o „totální“, naprostou moc (zasahuje do všech stránek veřejného života a vylučuje z něho ty, kteří nejsou schopni či ochotni akceptovat jeho ideologizovanou podobu ) totalita vyžaduje aktivní souhlas Giovanni Gentile „totalitario“ – společnost, ve které ideologie má vliv nebo moc na většinu svých občanů fašizmus, nacizmus a komunizmus

2 Totalita totalitární režimy nebo hnutí drží politickou moc skrze ideologii a propagandu šířenou přes státem ovládaná média a kult osobnosti totalitní stát plně ovládá ekonomiku potlačuje svobodu slova potlačuje kritiku režimu

3 Totalitní režimy Fašismus
(italsky fascismo) je totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření fascis - svazek První fašistická organizace – Svazky italských spolubojovníků 1919

4 Fašizmus Itálie – Benito Mussolini
Faš. ideje přijali – Francisco Franco - Juan Perón

5 Charakteristika fašizmu
Nadřazuje zájmy celku (národa, státu) nad zájmy jednotlivce Proklamuje snahu o udržení disciplíny a plynulého chodu státu Vše je podřízeno jedinému zájmu: stát musí fungovat „jako hodinky“ (cit. Mussolini)

6 Charakteristika fašizmu
Stojí v opozici vůči demokracii a liberalizmu, spolu s cizinci a přistěhovalci je považuje za původce všeho špatného V čele státu požaduje silného vůdce (vůdcovský princip) K potlačení opozice využívá násilí a moderní metody propagandy a cenzury

7 Znaky fašismu Sociální darwinismus agresivní militarismus Fašistický elitismus autoritativní vůdce Korporativismus rozdělení společnosti nikoli na třídy, ale na korporace podle dělby práce – vytvářeny státem, prostředek soc. kontroly, členství povinné, stát reguluje zájmy občanů

8 Charakteristika fašizmu
Zavádí přímou či nepřímou, zjevnou či skrytou státní kontrolu či ochranu veřejných forem soukromého vlastnictví (akciových společností a jiných korporací), tzv. ekonomický fašismus Podporuje vazby vyhovující ekonomickým a politickým zájmům režimu a s jejich pomocí upevňuje ekonomickou a politickou kontrolu země

9 Charakteristika fašizmu
Demagogicky zneužívá možnosti propagandy, manipuluje s fakty a idejemi a zvyšuje kontrolu médií Zachovává vlastnictví výrobních prostředků a soukromé vlastnictví

10 Fašizmus jako filozofie
teoretikové fašismu Benito Mussolini, Giovani Gentile základní principy fašizmu jednota, autorita a povinnost, vůdcovský princip Fašistická doktrína – popření předešlých ideologií (socializmu, liberalizmu, individualizmu) a dalších hodnot, které měly být nahrazeny kolektivizmem, nacionalizmem a totalitárním státem

11 Fašistické hnutí v Itálii
Benito Mussolini (1883–1945) neuplatili antisemitismus Mussolini na nátlak Hitlera přijal rasové zákony Nikdy nedošlo k masové výstavbě koncentračních táborů či deportacím Židů Italský fašistický režim padl 25. července 1943

12 Nacizmus Nacionální socializmus -zkráceným výrazem nacizmus
totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933–1945 (tzv. Třetí říše) prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem

13 Nacizmus Nacistická ideologie, kombinuje prvky: Socialismu
Nacionalismu Pangermanismu Fašismu Rasismu (zvláště antisemitismu)

14 Vznik nacizmu spojením koncepce fašistického státu (zahrnující vůdcovský princip) a rasistických teorií o nadřazenosti árijské rasy a o pokroku skrze konflikt mezi vyšší a nižší rasou, řešený podrobením či likvidací nižší rasy

15 Vznik nacismu nacistická strana plně podpořila fašistickou koncepci vytvořením absolutní moci státu a vůdce (führera), rasovou politiku a agresivní zahraniční politiku

16 Klíčové vlastnosti nacistické ideologie
Rasizmus. Antislavizmus a antisemitizmus, který nakonec vyústil v holocaust ŠOA Teorie nadřazenosti árijské (germánské, nordické) rasy, teorie nadčlověka (zneužití Nietzscheho). Uplatňování tzv. rasové hygieny, což značí genocidu, např. Konečné řešení židovské otázky Antimarxizmus, antikomunizmus, antibolševizmus, antianarchizmus, antiliberalizmus, antidemokratizmus Odstranění politické plurality, demokracie Vůdcovský princip

17 Vývoj nacizmu v Německu
Adolf Hitler jmenován kancléřem Zmocňovací zákon- možnost vydávat zákony bez souhlasu parlamentu a prezidenta omezení autonomie jednotlivých německých zemí březen vznik prvního koncentračního tábora Dachau zákon proti zakládání nových politických stran „noc dlouhých nožů“ (SA- ozbrojená organizace NSDAP - proti politickým odpůrcům) SS- ochranný oddíl, původně jako osobní stráž) březen Všeobecná branná povinnost

18 Vývoj nacizmu v Německu
Pronásledování politických odpůrců psychicky a fyzicky postižení jedinci odváženi do sanatorií; homosexuálové, komunisté, Svědci Jehovovi, Romové - program Euthanasie obětí vlna rasové legislativy zaměřené proti Židům zaměstnaným ve veřejných službách Norimberské zákony- definice židovství a rasové termíny – anšlus Rakouska Mnichov II. světová válka

19 NACIZMUS- NÁSLEDKY 78 000 000 OBĚTÍ 56 000 000 2. SVĚT. VÁLKA
Rusů, Židů ŠOA

20 ŠOA, HOLOKAUST

21 Norimberské zákony

22 Konečné řešení židovské otázky
obětí - industrializace (vše se dál zpracovává) - byrokracie (nikdo není odpovědný) - dehumanizace oběti (pouze čísla) 4 fáze - nazvání oběti, vyvlastnění, koncentrace, vyhlazení

23 ŠOA, HOLOKAUST R. Heydrich plán k vytvoření ghett - první krok ke konečnému cíli Varšava osob Lodž, Lvov, Minsk, Terezín K.H. Frank - trest smrti pro ty, kdo opustí ghetto i pro jejich pomocníky persekuce, zákazy, povinnost nosit hvězdu od šesti let

24 MUŽI ODPOVĚDNÍ ZA HOLOCAUST
Adolf Eichmann- vůdce gestapa v Berlíně, řídil transporty do vyhlazovacích táborů Reinhard Heydrich- řídil Einsatzgruppen, konečné řešení židovské otázky zastupující říšský protektor

25 MUŽI ODPOVĚDNÍ ZA HOLOCAUST
Heinrich Himmler- říšský vůdce SS, velitel německé policie, tvůrce systému koncentračních táborů

26 Terezín 1780- jako pevnost- 2 části
nacházel se na hranicích protektorátu žilo zde 7300 obyvatel - prošlo lidí, zemřelo První transport

27 Terezín - ghetto Zavazadlo 50 kg Členové rodin žili odděleně
Nedostatek hygieny, jídla Mnoho nemocí, hmyzu, epidemie tyfu, Židé z Evropy Židovská samospráva Evakuační transporty

28 Terezín –Malá pevnost Věznice gestapa
Dozorci - Heinrich Jöckel, Stefan Rojko Speciální „režim“ pro Židy Po válce internační tábor pro Němce

29 Terezín Významné osobnosti : Arnošt Lustig Helga Weissová- Hošková
Petr Ginz Fr. Zelenka K.Poláček


Stáhnout ppt "Totalita nedemokratická, autoritativní forma vlády ( masivní ideologická propaganda, teror a brutalita) usiluje o „totální“, naprostou moc (zasahuje do."

Podobné prezentace


Reklamy Google