Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Totalita nedemokratická, autoritativní forma vlády ( masivní ideologická propaganda, teror a brutalita) usiluje o „totální“, naprostou moc (zasahuje do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Totalita nedemokratická, autoritativní forma vlády ( masivní ideologická propaganda, teror a brutalita) usiluje o „totální“, naprostou moc (zasahuje do."— Transkript prezentace:

1 Totalita nedemokratická, autoritativní forma vlády ( masivní ideologická propaganda, teror a brutalita) usiluje o „totální“, naprostou moc (zasahuje do všech stránek veřejného života a vylučuje z něho ty, kteří nejsou schopni či ochotni akceptovat jeho ideologizovanou podobu ) totalita vyžaduje aktivní souhlas Giovanni Gentile „totalitario“ – společnost, ve které ideologie má vliv nebo moc na většinu svých občanů fašizmus, nacizmus a komunizmus

2 Totalita totalitární režimy nebo hnutí drží politickou moc skrze ideologii a propagandu šířenou přes státem ovládaná média a kult osobnosti totalitní stát plně ovládá ekonomiku potlačuje svobodu slova potlačuje kritiku režimu

3 Totalitní režimy Fašismus (italsky fascismo) je totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměřeníitalsky fascis - svazek První fašistická organizace – Svazky italských spolubojovníků 1919

4 Fašizmus Itálie – Benito Mussolini Faš. ideje přijali – Francisco Franco - Juan Perón

5 Charakteristika fašizmu Nadřazuje zájmy celku (národa, státu) nad zájmy jednotlivce Proklamuje snahu o udržení disciplíny a plynulého chodu státu Vše je podřízeno jedinému zájmu: stát musí fungovat „jako hodinky“ (cit. Mussolini)

6 Charakteristika fašizmu Stojí v opozici vůči demokracii a liberalizmu, spolu s cizinci a přistěhovalci je považuje za původce všeho špatného V čele státu požaduje silného vůdce (vůdcovský princip) K potlačení opozice využívá násilí a moderní metody propagandy a cenzury

7 Znaky fašismu Sociální darwinismus agresivní militarismus Fašistický elitismus autoritativní vůdce Korporativismus rozdělení společnosti nikoli na třídy, ale na korporace podle dělby práce – vytvářeny státem, prostředek soc. kontroly, členství povinné, stát reguluje zájmy občanů

8 Charakteristika fašizmu Zavádí přímou či nepřímou, zjevnou či skrytou státní kontrolu či ochranu veřejných forem soukromého vlastnictví (akciových společností a jiných korporací), tzv. ekonomický fašismus Podporuje vazby vyhovující ekonomickým a politickým zájmům režimu a s jejich pomocí upevňuje ekonomickou a politickou kontrolu země

9 Charakteristika fašizmu Demagogicky zneužívá možnosti propagandy, manipuluje s fakty a idejemi a zvyšuje kontrolu médií Zachovává vlastnictví výrobních prostředků a soukromé vlastnictví

10 Fašizmus jako filozofie teoretikové fašismu Benito Mussolini, Giovani GentileBenito MussoliniGiovani Gentile základní principy fašizmu jednota, autorita a povinnost, vůdcovský princip Fašistická doktrína – popření předešlých ideologií (socializmu, liberalizmu, individualizmu) a dalších hodnot, které měly být nahrazeny kolektivizmem, nacionalizmem a totalitárním státem

11 Fašistické hnutí v Itálii Benito Mussolini (1883–1945)18831945 neuplatili antisemitismus Mussolini na nátlak Hitlera přijal rasové zákony Nikdy nedošlo k masové výstavbě koncentračních táborů či deportacím Židů Italský fašistický režim padl 25. července 1943

12 Nacizmus Nacionální socializmus - zkráceným výrazem nacizmus totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933– 1945 (tzv. Třetí říše) prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem

13 Nacizmus Nacistická ideologie, kombinuje prvky: Socialismu Nacionalismu Pangermanismu Fašismu Rasismu (zvláště antisemitismu)

14 Vznik nacizmu spojením koncepce fašistického státu (zahrnující vůdcovský princip) a rasistických teorií o nadřazenosti árijské rasy a o pokroku skrze konflikt mezi vyšší a nižší rasou, řešený podrobením či likvidací nižší rasy

15 Vznik nacismu nacistická strana plně podpořila fašistickou koncepci vytvořením absolutní moci státu a vůdce (führera), rasovou politiku a agresivní zahraniční politiku

16 Klíčové vlastnosti nacistické ideologie Rasizmus. Antislavizmus a antisemitizmus, který nakonec vyústil v holocaust ŠOA Teorie nadřazenosti árijské (germánské, nordické) rasy, teorie nadčlověka (zneužití Nietzscheho). Uplatňování tzv. rasové hygieny, což značí genocidu, např. Konečné řešení židovské otázky Antimarxizmus, antikomunizmus, antibolševizmus, antianarchizmus, antiliberalizmus, antidemokratizmus Odstranění politické plurality, demokracie Vůdcovský princip

17 Vývoj nacizmu v Německu 30. 1. 1933 - Adolf Hitler jmenován kancléřem Zmocňovací zákon- možnost vydávat zákony bez souhlasu parlamentu a prezidenta 31.3.1933- omezení autonomie jednotlivých německých zemí březen 1933- vznik prvního koncentračního tábora Dachau 14.6.1933 zákon proti zakládání nových politických stran 30.6.1934 „noc dlouhých nožů“ (SA- ozbrojená organizace NSDAP - proti politickým odpůrcům) SS- ochranný oddíl, původně jako osobní stráž) březen 1935 - Všeobecná branná povinnost

18 Vývoj nacizmu v Německu 1933-1939 Pronásledování politických odpůrců psychicky a fyzicky postižení jedinci odváženi do sanatorií; homosexuálové, komunisté, Svědci Jehovovi, Romové - program Euthanasie 70.000 - 150.000 obětí 1.4.1933- vlna rasové legislativy zaměřené proti Židům zaměstnaným ve veřejných službách 15.9. 1935 - Norimberské zákony- definice židovství a rasové termíny 12.9.1938 – anšlus Rakouska 29.9.1938 - Mnichov 1.9.1939- II. světová válka

19 NACIZMUS- NÁSLEDKY 78 000 000 OBĚTÍ 56 000 000 2. SVĚT. VÁLKA 20 000 000 Rusů, 6 000 000 Židů ŠOA

20 ŠOA, HOLOKAUST

21 Norimberské zákony

22 Konečné řešení židovské otázky 1939 -1945 - 6 000 000 obětí - industrializace (vše se dál zpracovává) - byrokracie (nikdo není odpovědný) - dehumanizace oběti (pouze čísla) 4 fáze - nazvání oběti, vyvlastnění, koncentrace, vyhlazení

23 ŠOA, HOLOKAUST R. Heydrich - 21.9.1939 plán k vytvoření ghett - první krok ke konečnému cíli 2.10.1940 Varšava - 480 000 osob 1941 - Lodž, Lvov, Minsk, Terezín 15.10.1941 - K.H. Frank - trest smrti pro ty, kdo opustí ghetto i pro jejich pomocníky 1933-1939 - persekuce, zákazy, povinnost nosit hvězdu od šesti let

24 MUŽI ODPOVĚDNÍ ZA HOLOCAUST Adolf Eichmann- vůdce gestapa v Berlíně, řídil transporty do vyhlazovacích táborů Reinhard Heydrich- řídil Einsatzgruppen, konečné řešení židovské otázky - zastupující říšský protektor

25 MUŽI ODPOVĚDNÍ ZA HOLOCAUST Heinrich Himmler- říšský vůdce SS, velitel německé policie, tvůrce systému koncentračních táborů

26 Terezín 1780- jako pevnost- 2 části nacházel se na hranicích protektorátu žilo zde 7300 obyvatel - prošlo 155 000 lidí, 35 000 zemřelo První transport - 24.11.1941

27 Terezín - ghetto Zavazadlo 50 kg Členové rodin žili odděleně Nedostatek hygieny, jídla Mnoho nemocí, hmyzu, epidemie tyfu, Židé z Evropy Židovská samospráva Evakuační transporty

28 Terezín –Malá pevnost Věznice gestapa Dozorci - Heinrich Jöckel, Stefan Rojko Speciální „režim“ pro Židy Po válce internační tábor pro Němce

29 Terezín Významné osobnosti : Arnošt Lustig Helga Weissová- Hošková Petr Ginz Fr. Zelenka K.Poláček


Stáhnout ppt "Totalita nedemokratická, autoritativní forma vlády ( masivní ideologická propaganda, teror a brutalita) usiluje o „totální“, naprostou moc (zasahuje do."

Podobné prezentace


Reklamy Google