Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam MSP v české ekonomice a dotační podpora z EU a státních prostředků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam MSP v české ekonomice a dotační podpora z EU a státních prostředků."— Transkript prezentace:

1 Význam MSP v české ekonomice a dotační podpora z EU a státních prostředků

2 Ekonomický a sociální udržitelný rozvoj ve své podstatě vytvářejí podniky, nikoliv politické deklarace či vědecké disputace. Aby mohl být tento rozvoj udržitelný, je třeba vytvořit vhodné podnikatelské prostředí, ve kterém budou podniky prosperovat. Páteří každé ekonomiky jsou malé a střední podniky.

3 K 31. prosinci 2010 činil počet podnikatelů na 1000 obyvatel 212 – nejvíc v EU (MPO uvádí počet cca 100 – viz následující graf. MPO však vykazuje pouze aktivní subjekty.) Od devadesátých let minulého století vydává každoročně Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zprávy o vývoji malého a středního podnikání v Česku. Poslední Zpráva MPO o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře – viz následující data

4 Zdroj: Zpráva MPO ….

5 V roce 2011 celkový počet zaměstnanců v MSP činil 60,85 %. Znatelný pokles počtu zaměstnanců MSP v letech 2009, 2010 a 2011

6 Podíl MSP na celkových výkonech podnikatelské sféry v roce 2011 dosáhl 49,50 %, Pokles výkonů MSP v letech 2009, 2010 a 2011

7 Účetní přidaná hodnota vyjadřuje, kolik podnik "přidal" k nakoupeným vstupům tj. materiálům, zboží a službám.

8 Dotační programy Operační program Podnikání a inovace (OPPI) – vznik firem, rozvoj, inovace, efektivní energie – Strukturální fondy EU (končí 2013). MPO již pracuje na přípravě nového OP pro léta 2014 – 2020 Programy podporující spolupráci malých podniků a výzkumný pracovišť, inovace – Technologická agentura ČR (program Alfa) Program TIP řízený MPO na podporu aplikovaného výzkumu ve spolupráci s podniky Czechinvest - Agentura pro podporu podnikání a investic vypisuje průběžně různé programy podpory – nutno sledovat

9 Poradenský systém pro podnikání v ČR a EU: Jednotná kontaktní místa - pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU. Poskytování informací podnikateli aby mohl podnikat a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. ProCoP (product Contanct point) je kontaktní místo pro podnikatele poskytující informace o požadavcích na výrobky a o fungování vnitřního trhu v oblasti volného pohybu zboží obecně. SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. SOLVIT centra pomáhají se stížnostmi občanů i podniků.

10 Cíl poradenských center Cílem je nabídnout podnikatelům bezplatnou a kvalifikovanou pomoc v oblastech: krátkodobé podnikání v jiném státě EU; dlouhodobé podnikání v jiném státě EU; obchodování s výrobky v EU; řešení problémů s úřady v rámci EU.

11 Seed fond dotovaný EU a soukromým kapitálem. Jde o 53 mil. EUR, z toho 32 mil. EUR pro SEED a 21 mil. EUR pro VENTURE). Seed fond bude interně rozdělen na dvě části: finanční nástroj SEED, směřován do začínajících podniků v raných fázích životního cyklu (tzv. early stage – seed, start-up), finanční nástroj VENTURE, směřován do zralejších firem v pozdějších fázích životního cyklu (tzv. later stage – expansion). Jde tedy primárně o investice, o které nemají zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak i tradiční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu investic. Kromě finančních prostředků bude poskytnuto i potřebné know-how pro další rozvoj podniku.

12 Cíle Seed fondu Podpořit inovačně zaměřené podnikatele, kteří na základě dobrého nápadu chtějí založit, nastartovat nebo rozvinout firmu a nemají dostatek vlastních zdrojů. Seed fond jim společně se soukromým investorem poskytne kapitál, který mohou využít tak, aby byl co nejvíce podpořen růst firmy. Motivovat soukromé investory k účasti na investicích do firem v raných stádiích podnikání, přičemž jim bude fond asistovat spoluinvesticí v rozmezí 10 -70 procent, resp. u pokročilejších projektů 10–50 procent. Získat zkušenosti s novou formou podpory – investicemi rizikového kapitálu. Fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů, které jsou nastaveny tak, aby se vložené veřejné prostředky navracely zpět a mohly být opakovaně využívány.

13 Způsob investování Jde o kapitálovou investici do vlastního jmění společnosti. Po vstupní investici do cílové firmy a jejím rozvoji dojde k výstupu investora – tzv. exitu. (Setrvají tři až pět let a následně ukončí všechny investice, čímž získají investované prostředky zpět do fondu a mohou je opakovaně použít.) Podle pravidel EK je nezbytné, aby se do financování začínajících inovačních firem formou kapitálových vstupů zapojili i soukromí investoři, kteří firmám přinesou nejen dodatečný kapitál na jejich další rozvoj, ale zejména know- how a obchodní kontakty. Podíl soukromého kapitálu v seed a start-up fázi musí představovat minimálně 30 procent z celkové investice a ve venture fázi minimálně 50 procent z celkové investice.

14 2014 – 2020: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – MPO, pět priorit: Podpora zlepšení přístupu MSP k financování jejich rozvoje. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí (vzdělávání, poradenství). Podpora investic pro zavádění inovací. Podpora inovační meziinstitucionální spolupráce. Podpora využívání OZE a podpora úspor energie.


Stáhnout ppt "Význam MSP v české ekonomice a dotační podpora z EU a státních prostředků."

Podobné prezentace


Reklamy Google