Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Člověk a společnost"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu školy Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SADA č. XII Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA XII_D, DUM č.4 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Název: Český stát dědičným královstvím Autor: Mgr. Soňa Jarošová Stručná anotace: První čeští králové z rodu Přemyslovců (dědičný titul) Metodické zhodnocení: Aktivita určená pro žáky sedmých ročníků – pilotáž dne v 7.A Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

2 I. Významné osobnosti vrcholného a pozdního středověku / část 1.
Kdo jsem? Jsem synem Vladislava II. a královny Judity. Svou udatností a politickou obratností jsem se pokusil vrátit českému království privilegované postavení ve Svaté říši římské. Snažil jsem se zamezit neustálým bojům o trůn. Využil jsem zápasu mezi císařem a papežem o to, kdo bude první osobou v tehdejším světě. Byl to boj o investituru. Získal jsem za svou loajalitu roku 1198 královskou korunu. Písemným ztvrzením dědičného královského titulu byla listina vydaná roku Tím končí tzv. princip primogenitury, který zavedl Břetislav I. Moje vláda odstartovala prudký vzestup českého státu. Rychle jsme se zbavovali závislosti na římských panovnících. Od této doby jsme patřili mezi nejvyšší hodnostáře římské říše. Podíleli jsme se na volbě římského císaře. Znakem českého království se stal . . . Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

3 II. Otázky a úkoly Jaké je jméno panovníka, který píše o svém životě?
Jak se jmenoval císař, kterého český král podpořil? Zjisti, co je to „investitura“ 4a) Co to byl „princip primogenitury“? 4b) Pod jakým označením jste se s ním setkali? 5) Zjisti, jak se nazývali ti, kdo volili od 13. st. panovníky Svaté říše římské a kolik jich bylo – viz. tajenka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

4 III. Obrázky obr. č. 1 – Přemysl Otakar I.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

5 obr. č. 2 – Zlatá bula sicilská
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

6 obr. č. 3 – znak českého království
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

7 IV. Kdo jsem? Jsem synem Přemysla Otakara I. O své výsadní postavení jsem musel bojovat v zápasech se šlechtou. Oporou mi byla nově zakládaná města. Moje moc byla posílena také stříbrným bohatstvím naší země. Za mé vlády se také výrazně zlepšila hospodářská situace. Kralovat zemi je velmi vyčerpávající. Rád jsem odpočíval od svých vladařských povinností. Zakládal jsem královské hrady a pořádal na nich rytířské turnaje, které se k nám za mé vlády rozšířily. Společně se sestrou jsme založili klášter a špitál v Praze „Na Františku“. Moje sestra vstoupila do kláštera. Celý svůj život věnovala pomoci nemocným a chudým lidem. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

8 V. Otázky a úkoly Urči, kdo jsem. Proč jsem musel bojovat se šlechtou?
Kde se hlavně v této době těžilo v Čechách stříbro (která města byla středisky těžby)? Co přispělo k zlepšení hospodářské situace? Vysvětli, co to byla kolonizace, jak a do které doby probíhala? Zjisti, jaké dva typy kolonizace probíhaly, odkud lidé přicházeli? Zjisti, kdo to byl „lokátor“. Zjisti, jaké výhody byly přiznány lidem, kteří osídlovali nové oblasti. Jaký druh odpočinku a zábavy jsem miloval? Co velmi nemilého se mi při mé zábavě stalo? Které hrady jsem založil? Zjisti a uveď. Jak se jmenuje moje sestra? V kterém roce byla moje sestra svatořečena? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

9 Obrázky obr. č. 4 – Václav I. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

10 obr. č. 5 – Sv. Anežka Česká Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

11 VII. Křížovka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

12 Otázky ke křížovce Polský panovnický rod První české mince
Druhý přemyslovský král (1158)? Zvířecí kůže upravená k psaní (ovčí, kozí) Prokletí vyslovené vysokým církevním hodnostářem Město, kde se nachází Boží hrot Přízvisko Boleslava I. Krajské spolky šlechty a měst Rodové sídlo Slavníkovců Přemyslovský kníže (přijal křest na Velké Moravě, manželka Ludmila) Přemyslovský kníže (zavedl tzv. stařešinský zákon) Feudum (česky) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

13 Klíč II. 1) Přemysl Otakar I. II. 2) Fridrich II. II. 3) právo uvádět církevní hodnostáře do úřadu II. 4a) vládnout bude vždy nejstarší žijící muž z rodu Přemyslovců II. 4b) stařešinský zákon II. 5) sedm kurfiřtů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

14 V. 1) Václav I. V. 2) nepřála si silného panovníka, aby neomezoval její moc a postavení V. 3) Jihlava, Kutná Hora V. 4) kolonizace V. 5) - osídlování nových dosud neobydlených oblastí - přeměna lesů a močálů na úrodná pole - do poloviny 14. st. V. 6) - vnější – ze zahraničí k nám – hlavně z Německa - vnitřní – naši lidé uvnitř země V. 7) osoba pověřená založením vsi nebo města; osoba zajišťující přesun osadníků, vyměření polností, vysekání a vypálení lesa (vyklučení) V. 8) na určitou dobu (lhůtu) jim byly přiznány úlevy od poddanských dávek V. 9) lov V. 10) Křivoklát V. 11) Anežka V. 12) roku 1989 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

15 Citace Přemysl Otakar I. [cit ] – dostupný pod licencí Public domain na www - Zlatá Bula sicilská [cit ] – dostupný pod licencí Public domain na www - Znak českého království [cit ] – dostupný pod licencí Public domain na www- Václav I. [cit ] – dostupný pod licencí Public domain na www - Anežka Česká [cit ] – dostupný pod licencí Public domain na www - Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Člověk a společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google