Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje pro financování projektů Hana Šilhánová, ředitelka NROS 2007 Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje pro financování projektů Hana Šilhánová, ředitelka NROS 2007 Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky."— Transkript prezentace:

1 Zdroje pro financování projektů Hana Šilhánová, ředitelka NROS 2007 Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky

2 Přehled zdrojů pro projekty NNO Státní rozpočet (ministerstva,mezirezortní komise,úřady práce) Rozpočty krajů, měst, obcí Strukturální fondy 2007 - 2013 Fondy EHP/Norska Nadace a nadační fondy Firemní dárcovství Veřejné sbírky Příjmy z vlastní činnosti, služeb, poplatků Dobrovolná práce Jiné (loterie, benefice)

3 Největší česká nadace – každý rok podpoří projekty NNO v hodnotě cca 130 – 150 mil Kč – veřejné i soukromé zdroje Do roku 2007 bylo podpořeno přes 2000 projektů více než 1 mld. Kč * Priority - cíle - Rozvoj neziskového sektoru (budování kapacity,vzdělávání aj.) - Lidská práva (romská integrace, boj proti diskriminaci) - Děti a mládež (znevýhodněné děti, participace, dobrovolnictví) * Zdroje z evropských fondů Phare, Transition Facility, ESF – Globální granty * Zdroje EHP/Norska Blokový grant – Fond pro NNO * Veřejná sbírka, firemní a soukromí dárci Pomozte dětem!, klub-net, Make a Connection, VPOHO, vzdělávací středisko Vila Čerych Představení NROS

4 NROS – Pomozte dětem Veřejná sbírka ve spolupráci s ČT od roku 1998 Rozděleno 85 mil. Kč – 716 projektů Cíle programu - zvýšení kvality života dětí - vytváření rovných příležitostí - podpora práv dětí na život v rodině nebo náhradním rodinném prostředí 15-16 milionů Kč/ 100 projektů NNO ročně Vyhlášení – polovina května (formuláře, podmínky, pravidla, návody, semináře) Uzávěrka – konec června Posuzování projektů červenec-září Smlouvy a zahájení projektů - říjen

5 NROS – Blokový grant z finančních mechanismů EHP/Norska Celkem 9,3 milionů EUR k rozdělení ve třech výzvách 1. výzva rozdělila mezi 76 projektů NNO letos 3,1 milionů EUR v oblastech: - Posílení lidských práv a multikulturního prostředí - Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy - Ochrana životního prostředí Příští výzva na konci 2007 - 4,5 milionů EUR k rozdělení celkem Uzávěrka příjmu žádostí 1. čtvrtletí 2008 Projekty 12-18-24 měsíců v rozmezí 20.000 – 100.000 mil Euro Zahájení projektů cca červen 2008

6 Strukturální fondy 2007-2013 OPLZZ Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF – řídící orgán MPSV) OPVK Vzdělávání a konkurenceschopnost (ESF – řídící orgán MŠMT) OP Praha – Adaptabilita (ESF- řídící orgán MHMP) ROP - Regionální operační programy (ERDF – řídící orgány - kraje)

7 SF 2007-2013 – OP LZZ Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblasti podpory: 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb (287 mil EUR 3.2 Sociální integrace vyloučených romských komunit (42 mil EUR) 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (74 mil EUR) 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života (64 mil EUR)

8 SF 2007-2013 – OP VK Priorita 1: Modernizace počátečního vzdělávání Oblast podpory 1.2. Podpora rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Předpoklad: grantová schémata krajů, NNO působící v neformálním vzdělávání a volno časových aktivitách

9 Nadace a nadační fondy Celostátní Nadace Divoké husy Nadace Naše dítě Nadace Terezy Maxové Nadace VIA Nadace O.Havlové –VDV Regiony Komunitní nadace Euroregionu Labe Nadace Euronisa Nadace pro radost – Brno

10 Firmy, firemní nadace a fondy Nadace O2 Nadace Vodafone Nadace Preciosa Nadace ČEZ Nadační fond J a T Česká spořitelna a Nadace ČS T-mobile

11 Zásady a rizika kofinancování Stejný projekt nelze kofinancovat ze státních zdrojů (minist.,mezirezortní rady vlády, ÚP) Stejné náklady nelze vykazovat více zdrojům! Procentní podíl v Rozhodnutí o dotaci nutné dodržet, účetně evidované výdaje Nutnost dodržovat smluvní pravidla ze všech zdrojů Priority – zaměření programů – zvážit Časové rozvržení, možná zdržení

12 Hodně úspěchů! Informace: www.donorsforum.cz www.neziskovky.cz www.nno.ecn.cz www.vlada.cz www.nros.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST hana.silhanova@nros.cz


Stáhnout ppt "Zdroje pro financování projektů Hana Šilhánová, ředitelka NROS 2007 Seminář pro žadatele o dotace MPSV – odbor rodinné politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google