Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Cvičení na rozbor neuměleckých textů 2 Označen í DUMU VY_12_INOVACE_106 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 19. srpna 2013 Anotace Materiál obsahuje výňatky k procvičování dovednosti porozumění neuměleckému textu. Pro lepší čitelnost jsou od sebe snímky odděleny výňatky a úkoly k rozboru. Proto doporučuji před interpretací texty vytisknout.

2 Rozbor neuměleckého textu - výňatek Tvář podzimu Běží krásný, teplý až horký podzim. Po studeném létě je to milý dárek od přírody. Ale lidé nedokážou si jen tak užívat sluníčka. Zabývají se politikou. Sami si ji vymysleli – původně jako nástroj, kterak zařídit snesitelný nebo i dobrý život pro všechny. Na titul Tvář podzimu je několik pretendentů. V popředí je Miroslav Kalousek.Série marketingově úspěšných tahů ho ukázala jako zkušeného harcovníka. Zaslouží si pozornost střídání verbálních a fyzických činů. Rovněž změna poloh od útočné do omluvné, do čehož se sem tam vsune podoba sarkastická, působí jako promyšlená kombinace. A pokud tomu tak není, pak dokáže skvěle improvizovat. Vzpomeňme třeba na rozesílání složenek se státním dluhem před sněmovními volbami. Pro jiného politická sebevražda. Kalousek nejenže s tím nepropadl, ale svou topku naopak dovedl do parlamentu. Je to rozený politický i řečnický talent, bez ironie. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

3 Rozbor neuměleckého textu - úkoly 1. Přiřaďte text k funkčnímu stylu 2. Vyznačte v textu a pojmenujte použité slohové postupy 3. Určete slohový útvar 4. Uveďte další alespoň tři slohové útvary tohoto funkčního stylu 5. Jak na vás působí hodnocení M. Kalouska. Vystihněte vztah autora článku k ministru financí. 6. Vysvětlete význam spojení v textu: zkušený harcovník, podoba sarkastická 7. Jaký je význam slova topka 8. Uveďte význam slov cizího původu: verbální, marketingový.

4 Rozbor neuměleckého textu - výňatek Spory a vády o ústavu a zákony s ní související a jejich výsledky Projednávání některých ustanovení se postupně stávala již na schůzích ústavního výboru od začátku ledna 1920 předmětem stále ostřejších sporů. Mezi nejfrekventovanější body patřili pravomoci prezidenta. Masaryk se i pod vlivem amerického příkladu klonil k pravomocem větším, jež by skýtaly prezidentovi např. i silný vliv na sestavování a provoz vlády. Sociální demokraté v tom spatřovali omezování „vůle lidu“ a nejvyšších zákonodárných sborů a dlouho oponovali. Švehla, věren své praxi stranického šéfa, preferoval jako nejvhodnější praxi dohodu politických stran v parlamentě a prezidenta viděl spíš jako reprezentativní osobnost. Nakonec to byl však právě on, kdo Masarykovy představy v ústavním výboru podpořil (buď sám, nebo Hoetzelovým prostřednictvím). Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

5 Rozbor neuměleckého textu - úkoly 1. Přiřaďte uvedený text k funkčnímu stylu. Uveďte využité slohové postupy a slohový útvar. 2. Co je tématem výňatku? 3. Posuďte srozumitelnost textu po stránce obsahové a jazykové. 4. Kde byste se mohli s tímto textem setkat? 5. Vysvětlete, proč je slovní spojení vůle lidu v uvozovkách? 6. Co víte o uvedených osobnostech v textu – Masarykovi a Švehlovi?

6 Rozbor neuměleckého textu - výňatek Vznik republiky a s tím související potřeba praktických veřejných a sociálních činů vytvářel živnou půdu pro uplatnění filozofického směru, který měl ve 20.století zásadní vliv nejen na americké myšlení, ale i na dobové vědomí v Evropě. PRAGMATISMUS (z řec.pragma = čin) jako filozofie činného života vznikl v Americe. Systém vytvořil psycholog William James a moderní stadium pragmatismu reprezentuje John Dewey, podle něhož poznání, pravda, realita existují pouze jako nástroje, tj. instrumenty člověka (instrumentalismus). Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

7 Rozbor neuměleckého textu - úkoly 1. Přiřaďte uvedený text k funkčnímu stylu. Uveďte využité slohové postupy a slohový útvar. 2. Vyjádřete, co je tématem úryvku 3. Posuďte, komu je text určen. Kde byste se s ním mohli setkat? 4. Ilustrujte na textu alespoň tři charakteristické znaky typické pro daný funkční styl 5. Jaký význam mají slova v textu: realita, stadium, sociální? 6. Vyhledejte v textu frazeologismus.

8 Rozbor neuměleckého textu - výňatek Při volbách zdvojnásobil Hitlet počet hlasů na 37,2% a spolu s komunisty teď měl v říšském sněmu přes polovinu poslaneckých míst. Když ho Hindenburg odmítl jmenovat kancléřem, Hitler poslal svoje lidi do ulic a 10. srpna ubili SA-mani k smrti komunistického funkcionáře před zraky jeho rodiny.Hitler napsal článek, kde vraždu ospravedlňoval a vysvětlil naprosto jasně, co nacistická vláda znamená. Při dalších volbách v listopadu dostali nacisté jen 33% hlasů, ale velmi získali komunisté, kteří teď měli v říšském sněmu 100 křesel (nacisté 196), což paradoxně vedlo k tomu, že se pravice usilovněji snažila dostat Hitlera do vlády. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

9 Rozbor neuměleckého textu - úkoly 1. Přiřaďte uvedený text k funkčnímu stylu. Uveďte využité slohové postupy a slohový útvar. 2. Vyjádřete jednou větou, co je tématem úryvku 3. Kde byste se s takovým textem mohli setkat? Komu je především určen? 4. Vysvětlete význam slov: říšský sněm, kancléř, paradoxně.

10 Doporučené použité materiály BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12. BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12. ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82. ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google