Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní evaluace školy Autoevaluace z pohledu Gymnázia a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní evaluace školy Autoevaluace z pohledu Gymnázia a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27."— Transkript prezentace:

1 Vlastní evaluace školy Autoevaluace z pohledu Gymnázia a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27

2 Osnova  Příprava vlastního hodnocení školy  Průběh a realizace  Kompletace a závěrečná redakce analýzy  Úskalí na která jsme narazili  Přínos autoevaluace  Příprava vlastního hodnocení školy  Průběh a realizace  Kompletace a závěrečná redakce analýzy  Úskalí na která jsme narazili  Přínos autoevaluace

3 Příprava vlastního hodnocení školy  Důkladné seznámení s nástrojem „autoevaluace“ – vedením školy  Informování všech ped. i neped. zaměstnanců školy – motivace, stanovení cílů  Sestavení týmu  Vytvoření prostoru pro práci týmu  Zajištění nezávislosti týmu a možnosti vyjádření objektivního názoru  Zapojení co nejširšího spektra účastníků  Pozitivní motivace tvůrců sebehodnotící zprávy  Důkladné seznámení s nástrojem „autoevaluace“ – vedením školy  Informování všech ped. i neped. zaměstnanců školy – motivace, stanovení cílů  Sestavení týmu  Vytvoření prostoru pro práci týmu  Zajištění nezávislosti týmu a možnosti vyjádření objektivního názoru  Zapojení co nejširšího spektra účastníků  Pozitivní motivace tvůrců sebehodnotící zprávy

4 Klíčové otázky 1.Jaká je úroveň sledovaných oblastí ve škole ? (oblasti vymezil tým ve spolupráci s vedením) 2.Jak to zjistit ? (nástroje, kritéria, rozsah, frekvence, systémový rámec) 3.Jak využít získané informace ? (konkrétní přínos vlastního hodnocení v rámci tohoto tématu pro školu – návrh, realizace a účinnost opatření) 1.Jaká je úroveň sledovaných oblastí ve škole ? (oblasti vymezil tým ve spolupráci s vedením) 2.Jak to zjistit ? (nástroje, kritéria, rozsah, frekvence, systémový rámec) 3.Jak využít získané informace ? (konkrétní přínos vlastního hodnocení v rámci tohoto tématu pro školu – návrh, realizace a účinnost opatření)

5 Průběh a realizace vlastního hodnocení  Určit, vytvořit a zkompletovat zdroje informací: ankety, dotazníky (pedagogům, provoz. zaměstnancům, rodičům, dalším odborníkům, studentům)  práce žáků  pozorování  rozhovory  písemné podklady (inspekční zprávy, posudky, hodnocení)  vnitřní statistické ukazatele (počty žádostí o přijetí, počty přijatých absolventů na VŠ,  vzdělávací výsledky (výsledky Maturit nanečisto, Testy Cermat a SCIO)  informace získané z regionálních i jiných medií  Určit, vytvořit a zkompletovat zdroje informací: ankety, dotazníky (pedagogům, provoz. zaměstnancům, rodičům, dalším odborníkům, studentům)  práce žáků  pozorování  rozhovory  písemné podklady (inspekční zprávy, posudky, hodnocení)  vnitřní statistické ukazatele (počty žádostí o přijetí, počty přijatých absolventů na VŠ,  vzdělávací výsledky (výsledky Maturit nanečisto, Testy Cermat a SCIO)  informace získané z regionálních i jiných medií

6 Volba nástrojů  Dotazníky  TOWS analýza  Analýza žákovských prací.  Srovnávací testy  Rozbor materiálů  Rozbor výsledků vzdělávání žáků a dosažené úrovně klíčových kompetencí  Dotazníky  TOWS analýza  Analýza žákovských prací.  Srovnávací testy  Rozbor materiálů  Rozbor výsledků vzdělávání žáků a dosažené úrovně klíčových kompetencí

7 Realizace – struktura dotazníků Kategorie respondentů:  rodiče  mladší studenti (P – Kva)  starší studenti (1. – 4. r. a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia)  učitelé (+ speciální dotazník pro nepedagogické pracovníky) Tematické okruhy otázek  I. Žádoucí cíle školy a úspěšnost jejich naplňování  II. Spokojenost se školou  III. Kvalita a forma výuky  IV. Hodnocení  V. Vztahy ve škole  VI. Spolupráce škola – rodiče  VII. Materiální zázemí školy  VIII. Školní „NEJ“ Kategorie respondentů:  rodiče  mladší studenti (P – Kva)  starší studenti (1. – 4. r. a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia)  učitelé (+ speciální dotazník pro nepedagogické pracovníky) Tematické okruhy otázek  I. Žádoucí cíle školy a úspěšnost jejich naplňování  II. Spokojenost se školou  III. Kvalita a forma výuky  IV. Hodnocení  V. Vztahy ve škole  VI. Spolupráce škola – rodiče  VII. Materiální zázemí školy  VIII. Školní „NEJ“

8 Příklad vyhodnocení Kvalita výuky – průběh 4. Jak často diskutujete v hodinách ve třídě o vašich názorech na věci, o kterých se učíte, na aktuální události atd.? Převažují pozitivní odpovědi z čehož lze vyvodit, že jak studenti, tak učitelé jsou schopni do výuky začleňovat aktuální témata. Výuka je tak pro studenty zajímavější a pomáhá jim formovat jejich názory. Vyšší podíl odpovědí „méně často“ patrně souvisí s úzce vyhraněnými zájmy části studentů, o kterých se ve třídě mohou bavit jen omezeně.

9 Příklad pro analýzu – práce žáků

10 Proč TOWS analýza?  Jednoduchost, volnost analýzy, cílené zaměření na jednotlivé činnosti  Možnost využití pro všechny oblasti stanovené vyhláškou č. 15/2005 Sb.  Přímá identifikace hrozeb a příležitostí  Jednodušší eliminace nereálného pohledu a subjektivního optimismu  Jednoduchost, volnost analýzy, cílené zaměření na jednotlivé činnosti  Možnost využití pro všechny oblasti stanovené vyhláškou č. 15/2005 Sb.  Přímá identifikace hrozeb a příležitostí  Jednodušší eliminace nereálného pohledu a subjektivního optimismu

11 Kompletace a závěrečná redakce zprávy  časová náročnost  zajištění objektivity  jednotný přístup k interpretaci dat  vytvoření zpětných vazeb  efektivní předávání informací  prezentace výsledků všem účastníkům  časová náročnost  zajištění objektivity  jednotný přístup k interpretaci dat  vytvoření zpětných vazeb  efektivní předávání informací  prezentace výsledků všem účastníkům

12 Úskalí a problémy  Počáteční nepochopení důležitosti autoevaluace  Malá aktivita části pedagogického sboru  Nechuť cokoli zlepšovat a učit se novým věcem („ono to nějak funguje a jde to samospádem“)  Tendence k formálnímu přístupu  Počáteční nepochopení důležitosti autoevaluace  Malá aktivita části pedagogického sboru  Nechuť cokoli zlepšovat a učit se novým věcem („ono to nějak funguje a jde to samospádem“)  Tendence k formálnímu přístupu

13 Přínos autoevaluace  Nový způsob týmové práce  Zapojení dalších subjektů do činnosti školy  Odhalení nových a překvapivých vztahů ve fungování školy  Možnost lépe pojmenovat nedostatky  Těžit z pozitivních zjištění  Nový způsob týmové práce  Zapojení dalších subjektů do činnosti školy  Odhalení nových a překvapivých vztahů ve fungování školy  Možnost lépe pojmenovat nedostatky  Těžit z pozitivních zjištění

14 Návrhy na zlepšení  Proškolení koordinátora – vedoucího týmu  Naučit efektivně získávat a vyhodnocovat data  Vytvořit databázi vhodných nástrojů autoevaluace  Naučit vedení škol objektivně pracovat s výsledky analýzy  Zefektivnit aplikaci výsledků do činnosti školy  Proškolení koordinátora – vedoucího týmu  Naučit efektivně získávat a vyhodnocovat data  Vytvořit databázi vhodných nástrojů autoevaluace  Naučit vedení škol objektivně pracovat s výsledky analýzy  Zefektivnit aplikaci výsledků do činnosti školy

15 Tři podněty na závěr Je důležité si uvědomit, že autoevaluace na školách velmi často probíhá na bázi čirého amatérismu, často jen díky nadšení několika jedinců a nad rámec jejich pracovních povinností. Sebehodnotící zprávy jsou vytvářeny lidmi – kantory, kteří mají vzdělání pro úplně jinou odbornost a pře- devším jinou pracovní náplň. Není možné aplikovat stejná měřítka na školy a stejná na organizace, které mají k dispozici „kvalitáře“ s VŠ vzděláním zaměřeným na zavádění systému jakosti v podnikové sféře. Je důležité si uvědomit, že autoevaluace na školách velmi často probíhá na bázi čirého amatérismu, často jen díky nadšení několika jedinců a nad rámec jejich pracovních povinností. Sebehodnotící zprávy jsou vytvářeny lidmi – kantory, kteří mají vzdělání pro úplně jinou odbornost a pře- devším jinou pracovní náplň. Není možné aplikovat stejná měřítka na školy a stejná na organizace, které mají k dispozici „kvalitáře“ s VŠ vzděláním zaměřeným na zavádění systému jakosti v podnikové sféře.


Stáhnout ppt "Vlastní evaluace školy Autoevaluace z pohledu Gymnázia a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27."

Podobné prezentace


Reklamy Google