Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled elektromagnetického záření Radovan Plocek 8.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled elektromagnetického záření Radovan Plocek 8.A."— Transkript prezentace:

1 Přehled elektromagnetického záření Radovan Plocek 8.A

2 Přehled elektromagnetického záření Elektromagnetické záření rozdělujeme podle vlnové délky: Druhy záření Vlnová délka ve vzduchu Rádiové 30km – 30μm Infračervené 3mm – 760 nm Světlo 760nm – 390nm Ultrafialové 400nm – 10nm Rentgenové 10nm – 1pm Gama<300pm

3 Rádiové a mikrovlnné záření Infračervené záření Má velkou vlnovou délku (viz. Snímek 2) Dobře se odráží od kovových předmětů (používá se v radiolokaci) Má tepelné účinky, dobře proniká do tkání Př.: radary, rádio, televize, mobily, mikrovlnné trouby, Zdrojem jsou zahřátá tělesa (např. Slunce, infrazářič) Snadno proniká zakaleným prostředím (dalekohledy) Uplatnění i v elektronice (dálkové ovladače) Platí pro něj stejné zákony jako pro světlo

4 Ultafialové záření Okem zachytitelné elektromagnetické záření Okem zachytitelné elektromagnetické záření Zdrojem jsou vysoce zahřátá tělesa Zdrojem jsou vysoce zahřátá tělesa Např. Slunce, hvězdy, elektrický oblouk, speciální výbojky naplněné párami rtuti Např. Slunce, hvězdy, elektrický oblouk, speciální výbojky naplněné párami rtuti Je pohlcováno např. draselným sklem či ozónosférou Je pohlcováno např. draselným sklem či ozónosférou Pro oko je škodlivé a neviditelné (z toho důvodu se používají brýle s UV filtrem) Pro oko je škodlivé a neviditelné (z toho důvodu se používají brýle s UV filtrem) Rozdělujeme na UVA (dlouhovlnné), UVB (středněvlnné a UVC (krátkovlnné) Rozdělujeme na UVA (dlouhovlnné), UVB (středněvlnné a UVC (krátkovlnné) Ozáření pokožky vyvolává vznik ochranného pigmentu (projevuje se zhnědnutím) Ozáření pokožky vyvolává vznik ochranného pigmentu (projevuje se zhnědnutím)Světlo

5 Rentgenové záření Dělení – tvrdé (oblast kratších vlnových délek) Dělení – tvrdé (oblast kratších vlnových délek) – měkké (oblast delších vlnových délek) Objeveno německým fyzikem W. C. Röntgenem (1895) Objeveno německým fyzikem W. C. Röntgenem (1895) Jako zdroj se v praxi používá Rentgenka Jako zdroj se v praxi používá Rentgenka - skládá se z katody, která emituje elektrony a anody z wolframu, elektrony a anody z wolframu, mezi nimiž je velký potenciálový mezi nimiž je velký potenciálový rozdíl (případně i z rotoru, jedná-li rozdíl (případně i z rotoru, jedná-li se o rentgenku s rotační anodou se o rentgenku s rotační anodou (viz. schéma) (viz. schéma)

6 Rentgenové záření Vlastnosti – proniká látkami ( látky s vyšším Vlastnosti – proniká látkami ( látky s vyšším protonovým číslem jej pohlcují více) protonovým číslem jej pohlcují více) – působí na fotografickou emulzi – působí na fotografickou emulzi – ionizuje látky, kterými prochází – ionizuje látky, kterými prochází – v látkách je specificky pohlcováno – v látkách je specificky pohlcováno Praktické využití - rentgenová diagnostika Praktické využití - rentgenová diagnostika - rentgenová strukturní analýza - rentgenová spektroskopie - rentgenová astronomie

7 Spektroskop Používá se při spektrální analýze Používá se při spektrální analýze Světlo rozkládá Světlo rozkládá – optický hranolem (hranolový spektroskop) – difrakční mřížkou (mřížkový spektroskop) Hranolový spektroskop z roku 1860 Spektrální analýza Spektrální analýza Pomocí polohy čar ve spektru zkoumané látky určuje obsah chemických prvků. Pomocí polohy čar ve spektru zkoumané látky určuje obsah chemických prvků. Pomocí charakteristických pásů pásového spektra určuje přítomnost molekul ve zkoumané látce. Pomocí charakteristických pásů pásového spektra určuje přítomnost molekul ve zkoumané látce. Na základě intenzity spektrálních čar lze určit množství prvku (např. ve slitině kovu). Na tom je založena kvantitativní spektr. analýza Na základě intenzity spektrálních čar lze určit množství prvku (např. ve slitině kovu). Na tom je založena kvantitativní spektr. analýza

8 Druhy spekter  Emisní – látka vyzařující určitou část elmag. záření  Absorpční - vzniká pohlcením světla některých vlnových délek při průchodu plynnou látkou o nižší teplotě průchodu plynnou látkou o nižší teplotě  Čárová – spektra vyzařovaná atomy prvků  Pásová – vyzařují je molekuly  Spojitá spektra – obsahují určitý rozsah vlnových délek – jsou vyzařována rozžhavenými pevnými – jsou vyzařována rozžhavenými pevnýmitělesy

9 Příklady spekter a) Spojité spektrum a) Spojité spektrum b) Čárové (emisní) spektrum b) Čárové (emisní) spektrum c) Pásové spektrum c) Pásové spektrum d) Absorpční čárové spektrum d) Absorpční čárové spektrum emisní spektrum neonu emisní spektrum rtuti sluneční spektrum

10 Tepelné záření S rostoucí teplotou tělesa se vyzařování tepelného záření přesouvá ke kratším vlnovým délkám (vyšším frekvencím) S rostoucí teplotou tělesa se vyzařování tepelného záření přesouvá ke kratším vlnovým délkám (vyšším frekvencím) Experiment: vlákno žárovky – při teplotě 900°C svítí červeně Experiment: vlákno žárovky – při teplotě 900°C svítí červeně při teplotě 1100°C svítí oranžově při teplotě 1100°C svítí oranžově při teplotě 1300°C svítí žlutě při teplotě 1300°C svítí žlutě Energie elektromagnetického záření je vyzařována nebo pohlcována po kvantech energie: Energie elektromagnetického záření je vyzařována nebo pohlcována po kvantech energie: E=h. fh=6,625. 10 -34 J.s … Planckova konstanta f … frekvence záření

11 Záření černého tělesa Absolutně černé těleso Absolutně černé těleso – neexistuje, je pouze abstrakcí – pohlcuje všechnu energii na něj dopadající – nedochází k žádnému odrazu záření – za nízkých teplot se nám jeví dokonale černé – jeho vlastnostem se nejvíc blíží dutina, jejíž vnitřní povrch tvoří matná černá plocha; poté je otvor dutiny černým tělesem Při určité teplotě T vyzařuje černé těleso elektromagnetické vlnění různých vlnových délek, ale zároveň M e ~ σT 4 (Stefanův-Boltzmannův zákon) Při určité teplotě T vyzařuje černé těleso elektromagnetické vlnění různých vlnových délek, ale zároveň M e ~ σT 4 (Stefanův-Boltzmannův zákon) M e … celková intenzita tepelného záření černého tělesa T … termodynamický teplota σ = 5,67. 10 -8 W.m -2.K -4 … Stefanova-Boltzmannova konstanta

12 Wienův posunovací zákon Fyzikální zákon, který konstatuje, že v záření absolutně černého je maximální energie vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí termodynamickou teplotou snižuje: Fyzikální zákon, který konstatuje, že v záření absolutně černého je maximální energie vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí termodynamickou teplotou snižuje: λ - vlnová délka maxima vyzařování, λ max - vlnová délka maxima vyzařování, T - termodynamická teplota tělesa T - termodynamická teplota tělesa b - Wienova konstanta; b = 2,898 mm. K b - Wienova konstanta; b = 2,898 mm. K

13 Některé fotometrické veličiny Veličiny, které určují velikost působení světla na lidské oko. Veličiny, které určují velikost působení světla na lidské oko. Svítivost Svítivost Vyjadřuje vlastnost zdroje světla Vyjadřuje vlastnost zdroje světla Označujeme ji I, její jednotkou je kandela [cd] Označujeme ji I, její jednotkou je kandela [cd] Základní jednotkou SI soustavy Základní jednotkou SI soustavy Světelný tok Světelný tok Vyjadřuje intenzitu zrakového vjemu Vyjadřuje intenzitu zrakového vjemu Označujeme jej Φ, jeho jednotkou je lumen [lm] Označujeme jej Φ, jeho jednotkou je lumen [lm] Osvětlení Osvětlení Vyjadřuje účinky světla při jeho dopadu na povrch tělesa Vyjadřuje účinky světla při jeho dopadu na povrch tělesa Označujeme jej E, jeho jednotkou je lux [lx] Označujeme jej E, jeho jednotkou je lux [lx] Je definováno vztahem ΔΦ – část světelného toku Je definováno vztahem ΔΦ – část světelného toku ΔS – plocha, na kterou světlo dopadá ΔS – plocha, na kterou světlo dopadá ΔΩ – velikost prostorového úhlu ΔΩ – velikost prostorového úhluOsvětlení Doporučeno pro: 20lx Osvětlení chodeb 100lx Pro čtení 200lx Jemná mechanická práce, rýsování


Stáhnout ppt "Přehled elektromagnetického záření Radovan Plocek 8.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google