Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FILTRAČNÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKEN VYROBENÝCH Z TAVENINY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Nyazik Annayeva Technická Univerzita v Libereci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FILTRAČNÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKEN VYROBENÝCH Z TAVENINY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Nyazik Annayeva Technická Univerzita v Libereci."— Transkript prezentace:

1 FILTRAČNÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKEN VYROBENÝCH Z TAVENINY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Nyazik Annayeva Technická Univerzita v Libereci

2 Cíl práce  Prozkoumání možnosti přípravy elektrizovaných nanovlákenných filtrů z taveniny PP a PL.  Zjišťění vlivu vlhkosti na stabilitu filtrační účinnosti nanovláken.

3 TEORETICKÁ ČÁST  Nanovlákna – vlákna, jejichž průměr se pohybuje v submikronové oblasti, v rozsahu do 1000 nm.  Elektrostatické zvlákňování nanovláken je způsob přípravy ultra jemných vláken z polymerního roztoku nebo polymerní taveniny pomocí elektrostatických sil.

4 Elektrostaticky zvláknitelné polymery  Elektrostatické zvlákňování je vhodné pro široký okruh polymerů stejný jako pro konveční zvlákňování  Podstatně častěji jsou zvlákňovány polymerní roztoky. Tento fakt je pravděpodobně dán komplikovanější konstrukcí zařízení a vyšší viskozitou taveniny, která nedovoluje formování tak jemných vláken

5 Filtrace – základní pojmy  Filtr – zařízení sloužící k zadržování nečistot nebo k oddělování pevných látek z kapalín nebo plynů.  Filtrace – proces oddělování dispergované fáze nebo disperzního podílu z plynné, nebo kapalné disperze. Disperzní podíl může být pevný, kapalný, nebo plynný.

6 Druhy filtrace  podle druhu média se rozlišuje filtrace na kapalinovou a plynnou  podle hloubky průniku rozdělujeme filtraci na povrchovou a hloubkovou povrchováhloubková

7 Klasifikace vzduchových filtrů Vzduchové filtry se řadí do následujících skupin: skupina G hrubé filtry (dle ČSN EN 779) skupina F jemné filtry (dle ČSN EN 779) HEPA, ULPA velmi jemné filtry (absolutní) (dle ČSN EN 1882)

8 Elektrostatické filtry  u elektrostatických filtrů jsou vlákna nabitá elektrostatickým nábojem, který přitahuje zachytávané částice k vláknům.  vrstvy elektrický nabitých vláken se nazývají elektrety, které podstatně zlepšují filtrační vlastnosti těchto materiálu.

9 Elektrostatické filtry  Hlavní výhodou je až dvojnásobné zýšení efektivity, kdy se nemění ostatní parametry filtru (především tlakový spád).  Nevýhodou mohou být problémy se stabilitou náboje a úzký rozsah používaných materiálů. Pro filtry s nábojem umístěným na povrchu vláken lze použít pouze materiály s nízkou povrchovou vlhkostí jako je polypropylen, polyetylen.

10 Experimentální část  vlákennou vrstvu se nepodařilo zvláknit na podkladovou textilii spun-bond (vytvořena vrstva měla vzhled kapek)  zvlákňovali jsme přímo na kovovou elektrodu Problém realizace určeného cíle lze považovat nedokonalost experimentálního boxu Cíl: příprava optimálních vzorků, zjištění průměru vláken a změření intenzity elektrického pole na povrchu vláken v průběhu působení vlhkosti (76% RH)

11 Zvlákňovací zařízení - laboratorní spinner  A - elektroda  B - protielektroda  C - experimentální box (sklo)  D - polymerní tavenina  T1 - teplota elektrody  T2 - teplota přiváděcího vzduchu

12 Příprava vzorků  Pracoviště: poloprovoz KNT  Použité materiály: PP, PL  Nastavováné parametry: teplota taveniny a vzdálenost elektrod  Sledovaným parametrem při výrobě bylo minimální napětí nutné pro zvlákňování  Celkem bylo připraveno 7 vzorků, ze kterých bylo 5 PP a 2 PL  Nanovlákenné vrstvy byly zvlákněny použitím tzv. tavného laboratorního spinneru

13 Příprava vzorků  Po skončení experimentu byla následně provedená elektrizace vlákenné vrstvy koronovým nabíjením při napětí 30 kV  Transportní podkladové textilii spun-bond  Vzdálenost mezi elektrodami 5 cm  Po nabití se proměřila intenzita elektrického pole pomoci testovacího přístroje Hand E stat  Poté pro zajištění požadované vlhkosti byla vrstva umístěna do exikátoru po dobu 21, resp. 36 dnů  Průměr vláken se zjišťoval po všech výše uvedených experimentech pomoci obrazové analýzy Lucia G

14 Výsledky experimentu Největši průměr vláken má textilie typu spun- bond(podkladovka), nejmenší má PL vyrobený elektrostatickým zvlákňováním

15 Výsledky experimentu Intenzita elektrického pole Největší intenzitu elektrického pole po dobu 36 dnů ma vzorek č. 7 PL, nehledě na vychýlenou hodnotu vzorku č.3 PP. K tomuto vychýlení mohlo dojit kvůli tvorbě kapek na povrchu při zvlákňování

16 ZÁVĚR V současné době zvlákňování z taveniny je problematické vzhledem k nevhodné konstrukci laboratorního spineru. Náboje jednotlivých vláken nebyly změřené, vzhledem k tomu že byla měřena intenzita elektrického pole na ploše zhruba 1 cm2. Vysledky měření byly kladné i záporné. Tento fakt nám brání přesně vyhodnocovat rozdíly mezi měřenými vzorky. Z experimentu vyplývá, že lepších výsledků dosahuje vzorek z polyesteru a dále že u refernčního vzorku typu spun- bond (PP) dochází k rychlejšímu vybijení, což není v souladu se známými fakty. Takovéto podivné chování zatím nelze nějak rozumně odůvodnit.

17 Děkuji vám za pozornost a hezký den...


Stáhnout ppt "FILTRAČNÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKEN VYROBENÝCH Z TAVENINY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Nyazik Annayeva Technická Univerzita v Libereci."

Podobné prezentace


Reklamy Google