Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály – www.skolalipa.cz Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu: VY_32_INOVACE_219_Odboj_PwP Typ materiálu: PowerPointová prezentace Předmět, ročník, obor: Dějepis, 1. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník Číslo a název sady: Sada č. 11 - Dějiny 20. století se zaměřením na 1. a 2. světovou válku Téma: Odboj v našich zemích za druhé světové války Jméno a příjmení autora: Lenka Brychová Datum vytvoření: 5. 5. 2013 Anotace: Výklad nové látky. Žáci získají informace o situaci v Protektorátu Čechy a Morava, rozdělení domácího a zahraničního odboje. Umí vysvětlit, kdo byli Tři králové. Dokáží srovnat události 17. listopadu v našich dějinách. Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Odboj v našich zemích za 2. světové války 1939 - 1945 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

3 Obsah 1. Protektorát Čechy a Morava 2. Počátky odboje 3. 17. listopad 4. Totální nasazení 5. Humor 6. Domácí odboj – nekomunistický 7. Tři králové 8. Domácí odboj – komunistický 9. Formy odboje 10. Zahraniční odboj - nekomunistický 11. Zahraniční odboj – komunistický 12. České květnové povstání 13. Záměry okupantů 14. Pražské květnové povstání 15. Důsledky války pro Československo 16. K zamyšlení … 17. Opakujeme 18. Použitá literatura

4 Protektorát Čechy a Morava státní prezident - E. Hácha protektorátní vláda (R. Beran) německá okupační správa: říšský protektor: Konstantin von Neurath státní tajemník: Karl Hermann Frank kontrola: oberlandráty německá bezpečnost gestapo E. Hácha = tragická postava starý a nemocný muž, velký ctitel anglosaské kultury prezident Nejvyššího správního soudu po válce obviněn z kolaborace, ve vězení, aniž se dočkal soudu, zemřel všichni čsl. prezidenti od E. Beneše po G. Husáka podřídili moc v zemi pod diktát, všichni o prezidentský úřad usilovali, Hácha takové ambice neměl, svůj úděl bral jako osudovou povinnost

5 Reichsprotektorat Böhmen und Mähren v čele vlády: gen. Alois Eliáš (1939 – 41) Jaroslav Krejčí (1942 – 45) Richard Bienert (1945) 3 proudy ve společnosti: střední (většina) – nesouhlas s okupací, ale pasivita (snaha přežít, strach) zrádci a kolaboranti aktivní bojovníci (odbojové skupiny)

6 Protektorát Čechy a Morava politický život přestal prakticky existovat - zrušeny politické strany, Sokol, Junák jediné politické hnutí - tzv. Národní souručenství (více než 95 % dospělých mužů) navenek cíl: převýchova Čechů, avšak drtivá většina pasivní odborová činnost sjednocena do Národní odborové ústředny zaměstnanecké (vedení téměř jako jeden muž po válce s komunisty v čele ROH)

7 Protektorát Čechy a Morava konečným cílem nacistů - likvidace českého národa v době války nehrozila českému národu úplná likvidace (ekonomický potenciál) - snaha odpolitizovat, zbavit národ "vůdčí vrstvy" (politiků a intelektuálů) po nástupu Heydricha - 28. 9. 1941 zatčen gen. Eliáš (popraven 19.6. 1942)

8 Protektorát Čechy a Morava stovky lidí odchod do exilu převedení směru jízdy dopravních prostředků lístkový systém na velkou část zboží benzín na příděl (mnohá soukromá auta zabavena) úplně nové názvy ulic, překlady názvů ulic ozvěna v politických názvech ulic - příklad za všechny: třída Vinohradská: kdysi Říčanská, pak Černokostelecká, Jungmannova, od r. 1920 Fochova - dle franc. maršála z 1. sv.v. – přejmenována na Schwerinovu (podle pruského maršála z 18. stol.)

9 Protektorát Čechy a Morava německé místní názvy se nesměly překládat ani počešťovat - jezdilo se do Berlin, hodně navštěvovaný film o Vídni se jmenoval Povídky z wienského lesa úředníci - zkouška z němčiny (snížení platu) úřední kurs 10 Kč za 1 říšskou marku → úplné znehodnocení měny zatýkání českých vlastenců aktivní kolaborace - někteří novináři (př. Rys - Rozsévač), fašistická organizace Vlajka, ministr E. Moravec (komplikovanější postava) péče o převýchovu mladé generace - Kuratorium pro výchovu mládeže

10 Protektorát Čechy a Morava cenzura knih, divadel, kin 1944 – uzavření českých divadel sport – ztracená léta (J. Bican) řada sportovců – aktivní v odboji - Evžen Rošický, několikanásobný mistr ČSR v bězích na 400 a 800 m, čsl. šampion v boxu Vilda Jakš pilotem v RAF povinné občanské legitimace, ale i pracovní knížky

11 Počátky odboje již konec března 1939 živelný odpor (strhávání faš. symbolů, vyhlášek, ilegální tisk, protiněmecké nápisy) 7.5. 1939 - pohřeb ostatků Karla Hynka Máchy na vyšehradském Slavíně, kam byly převezeny z Litoměřic = tichá demonstrace proti okupaci vzpomínka upálení Mistra Jana Husa

12 17. listopad oslava 28. října - největší demonstrace v Praze → tvrdý zásah okupantů (dělník V. Sedláček zemřel na místě, dalších pět osob - mezi nimi i student medicíny Jan Opletal - těžce zraněno) J. Opletal postřelen agentem v civilu, z malé vzdálenosti a zřejmě úmyslně → pohřeb J. Opletala 15.11. 1939 přerostl v národní manifestaci v noci z 16. na 17. 11. gestapo popravilo 9 studentských předáků (ironií osudu - 8 z nich patřilo k vedení Národního svazu studentstva, vstřícné postoje k okupantům) na popravišti v Kobylisích → razie na kolejích v Praze a Brně - 1200 českých studentů do koncentračního tábora v Sachsenhausenu → 17. 11. 1939 uzavřeny české VŠ (údajně na 3 roky) → z UK popraveno nebo utýráno 23 pedagogů, dalších 28 profesorů nebo docentů bylo vězněno → v roce 1941 v Londýně vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva

13 Totální nasazení od poč. války nábor Čechů na práci do Německa - zpoč. dobrovolný, od r. 1942 tzv. totální nasazení - celé ročníky (1921, 1922, 1918-1920, 1923, 1924) nebyli nasazeni ženatí muži s dětmi, vdané ženy německými továrnami prošli na 600 000 pracovníků z Čech a Moravy

14 Humor Háchovi na recepci předložili jídelní lístek, on vytáhl pero a zeptal se: "Kde to mám podepsat?" nápis na cigaretách TR VLASTA (Tabáková režie) se četl Tu Republiku Vrátíš Lumpe A Sudety Taky AHOJ - Adolfa Hitlera Oběsíme Jistě místo protektorát se říkalo protentokrát Vůdce Reichu (říše) Adolf Hitler se psával zač. písmeny V.R.A.H.

15 Domácí odboj - nekomunistický tradiční politické struktury rozbity několik center odboje - směřovaly k jednotě a) Politické ústředí (PÚ) - Drtina, Jína - nemělo celostátní síť - úzké sepětí s E. Benešem (bývalá Pětka) b) Obrana národa (ON) - nejrozsáhlejší - vojenská organizace - v čele skupina generálů a plukovníků: gen. Bílý, Homola a Všetička, později plk Churavý (spojení s gen. Eliášem) - legendou tzv. Tři mušketýři (Tři králové) Josef Balabán, Josef Mašín,Václav Morávek

16 Tři králové jejich úniky z nastražených pastí se staly legendou v dubnu 1941 zatčen gestapem podplk. J. Balabán, bestiálně mučen, nic neprozradil, naopak navedl gestapo na falešnou stopu a umožnil svým druhům uniknout a přemístit vysílačku do bezpečí; krátce po příchodu Heydricha do Prahy popraven v květnu 1941 zatčen podplk. Josef Mašín - v nuselském bytě předával s radiotelegrafistou Peltánem zprávu od agenta A-54 s přesným datem přepadení SSSR do Londýna - mučení přežil, jeho přátelé naplánovali útěk při převozu z nemocnice do vězení, ale on sám o celé akci neměl ponětí a nechtěně ji zmařil - pokusil se totiž uprchnout sám, uvězněn v Pečkárně, popraven za stanného práva 11. 3. 1942 byl cestou na tajnou schůzku obklíčen i štábní kapitán V. Morávek u Prašného mostu v Praze a v přestřelce zabit

17 Domácí odboj - nekomunistický c) Petiční výbor "Věrni zůstaneme" (PVVZ) - doc. J. Fischer, dr. K. Bondy - na poč. skupina intelektuálů uvnitř soc. dem., odboráři, sokolové, členové evang. církví - úsilí o jednotu (diferenciace zvl. v pojetí nové republiky) d) Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) - na jaře 1940 - koordinace předcházejících tří center - hl. postavy: Fišer, Pešl, Krajina, Churavý, Bondy, Balabán - společný program - jednotný stát s jednotnou vládou (kolektivní odpovědnost německé menšiny)

18 Domácí odboj - nekomunistický Domácí odboj nekomunistický Politické ústředí Obrana národa Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ Ústřední vedení odboje domácího

19 Domácí odboj - komunistický pozatýkání většího počtu funkcionářů v prvních deseti dnech okupace budování vlastních ilegálních organizací vliv moskevského vedení, KI, Stalina zlom: přepadení SSSR - užší spolupráce s nekom. odbojem: v září 1941 dohoda mezi ilegálním vedením KSČ a ÚVODem o vytvoření společného orgánu odboje - Národně revoluční výbor Československa

20 Domácí odboj - komunistický do r. 1944 byly ustaveny a nacisty rozbity celkem tři ilegální ústřední výbory, čtvrtý ustaven nebyl, vznikaly samostatné skupiny (Předvoj, Plameny svobody, Pěst)

21 Formy odboje krátkodobé sociální stávky - zvýšení mezd, zlepšení zásobování bojkot protektorátního tisku psaní různých hesel na zdi diverze a sabotáže (hl. na železnici - sypání písku do ložisek, přeřezávání brzdových hadic...) významné úspěchy na poli zpravodajském

22 Zahraniční odboj - nekomunistický centrem: Paříž, později Londýn (E. Beneš) listopad 1939 - Paříž - Československý národní výbor - oficiálně uznán vládou Francie v prosinci ho uznala i britská vláda po porážce Francie do Londýna, přejmenován na exilovou vládu nenápadným sloupem exilové vlády - čsl. tajná služba - její šéf plk František Moravec ji včas převedl před okupací za hranice prokletím exilových vlád - odtržení od reálné situace v zemi

23 Zahraniční odboj - nekomunistický snaha o uznání neplatnosti Mnichova londýnský exil udržoval po celou válku spojení s domovem - signál z Beethovenovy Osudové a poté slova: „Volá Londýn..." od r. 1941 - na okupované území parašutistické výsadky mezinárodní ohlas – atentát na Heydricha formování vojenských jednotek v zahraničí (Polsko, Francie, Anglie, Střední východ)

24 Zahraniční odboj - komunistický centrem: Moskva (K. Gottwald) první kontakty mezi Moskvou a Londýnem na jaře 1941 (přísně utajovány) v tehdy neutrálním Turecku (jednáním pověřen gen. Heliodor Píka) SSSR uznal londýnskou vládu po přepadení SSSR postupné formování čsl. vojenské jednotky v SSSR již tehdy Píkovi zpravodajové zjistili proradnost Zdeňka Fierlingera (čsl. vyslanec v SSSR se stal sovětským agentem)

25 České květnové povstání partyzánské hnutí (Moravskoslezské Beskydy, Českomoravská a Drahanské vrchovina, Brdy) jaro 1945 – 90 partyzánských jednotek (8 000 partyzánů) příprava celonárodního povstání – 3 složky: IV. ilegální výbor KSČ, občanský odboj (veden Londýnem, Rada tří R-3, vojenské složky – navazuje na PVVZ, ON), Ústřední rada odborů (zaměstnanci úřadů, závodů) → sloučení: Česká národní rada

26 Záměry okupantů plán ARLZ, září 1944 zničení všeho, co nelze odvézt likvidace svědků (pochody smrti, transporty na Z, hlad, nemoci) boj proti partyzánům veřejné popravy, masové vraždění plán bránit se v Čechách a na Moravě úsilí o příměří se Západem evakuace Němců z protektorátu

27 Pražské květnové povstání Američané – dohoda o demarkační linii Sověti – obchvatný manévr k osvobození Prahy pomoc vlasovců – pomocí Praze snaha získat azyl na Západě (i tam považováni za zrádce SSSR) 8. 5. – nejtvrdší útok Němců → hrozba zničení Prahy nerespektována kapitulace (SS) 9. 5. stup sovětské armády do Prahy

28 Důsledky války pro Československo materiální škody 360 000 obětí (konc. tábory, popraviště, …) 220 000 Židů zahraniční orientace na východ odsun Němců – přes 2 mil. (schválen v Postupimi x „divoký odsun“, živelnost, násilí, ponižování …)

29 Pražské květnové povstání 5. 5. živelné vypuknutí vedení: ČNR (prof. UK Albert Pražák) vliv IV. ilegálního výboru KSČ obsazení rozhlasu podpora četnictva, policie 1 600 barikád (30 000 Pražanů) pomoc venkova brutální postup Němců – příprava útoku na Prahu (armáda Střed)

30 K zamyšlení … Jakou roli v našich dějinách sehrál 17. listopad? Co má rok 1939 a rok 1989 společného?

31 Opakujeme 1. Přibližte poměry v protektorátu. 2. Které organizace vytvářely domácí nekomunistický odboj? 3. Jaká byla situace v domácím komunistickém odboji? 4. Jaké formy odboje se zejména uplatnily? 5. Která centra zahraničního odboje se vytvořila? 6. Kdo byli vlasovci a jaký byl jejich osud? 7. Jaké důsledky měla válka pro naše země?

32 Použitá literatura SOCHROVÁ, Marie a Pavel SLEPIČKA. Dějepis II. v kostce: pro střední školy : [novověk, dějiny nové doby]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0604-8. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a Pavel SLEPIČKA. Odmaturuj! z dějepisu. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2006, 256 s. ISBN 80-735-8069-1.

33 Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál. Pro citaci byla použita norma ISO 690.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."

Podobné prezentace


Reklamy Google