Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čeho bych chtěl touto přednáškou dosáhnout : - Zdůraznit důležitost srovnávací navigace i v době rozmachu používání GPS navigací - Připomenout několik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čeho bych chtěl touto přednáškou dosáhnout : - Zdůraznit důležitost srovnávací navigace i v době rozmachu používání GPS navigací - Připomenout několik."— Transkript prezentace:

1

2 Čeho bych chtěl touto přednáškou dosáhnout : - Zdůraznit důležitost srovnávací navigace i v době rozmachu používání GPS navigací - Připomenout několik zásad pro přípravu a provedení navigačního letu - Objasnit, jak se orientovat v informacích o využívání vzdušného prostoru při přípravě letu - Objasnit, jak se orientovat v meteorologických informacích při přípravě letu - Zopakovat zásady činnosti při ztrátě orientace a při zhoršení počasí během letu Kam moje ambice nesahají : - Nahradit individuální přípravu pilota a průběžné zdokonalování a rozšiřování znalostí v této oblasti

3 GPS – dobrý sluha, zlý pán Srovnávací navigaci a klasické postupy je třeba považovat za ověřené a pro let důležité. GPS let usnadní, zvýší pohodu a jistotu. Pravidla pro lety VFR je nutné dodržovat i s GPS na palubě. Pro dobrého pilota by „srovnávačka“ a vše co s ní souvisí, neměla být záležitostí ze starších učebnic letecké navigace.

4 -Navigační komputor pro výpočet parametrů letu. - Kilometrové měřítko odpovídající měřítku mapy. - Úhloměr, nebo tzv. navigační trojúhelník. - Letecká mapa v měřítku 1:500000 nebo 1: 200000 - Tužky pro zákres do mapy - Navigační štítek pro zápis - Informace o letištích, aktuálních omezeních, počasí

5 Než přikročíme k vlastní přípravě letu, zjistíme si potřebné informace o plánu využití vzdušného prostoru,vztažené ke dni, na který let plánujeme

6 Při navigačním letu vedeme letadlo po předem stanovené trati, která je určena body na zemském povrchu, ale také výškou letu v jednotlivých částech – úsecích letu. Porovnáváním mapy s terénem kontrolujeme svojí polohu vzhledem ke zvolené trati. Polohu dle potřeby korigujeme tak, abychom se stále nacházeli na stanovém kurzu. Výšku letu přizpůsobíme AUP a dalším omezením vyplývajícím z rozdělení vzdušného prostoru.

7 AGL – výška nad zemí ( Above Groung Level ), výškoměr na zemi ukazuje 0 m, výškoměr je seřízen na skutečný barometrický tlak na letišti MSL - výška nad mořem ( Mean Sea Level ), výškoměr je seřízen na tlak přepočítaný na hladinu moře - QNH STD – výška, kterou ukazuje výškoměr, který je seřízen na 1013,25 hPa IAS – indikovaná vzdušná rychlost – ( Indicated Air Speed ), rychlost, kterou ukazuje snímač dynamického tlaku vzduchu – rychloměr v kokpitu letadla – jedná se o zásadní údaj GS – rychlost vůči zemi ( Groud Speed ), při jejím výpočtu se bere v úvahu působení vektoru větru

8 1 m = 3,28 ft (stopy) výšky 1 ft = 0,304 m výšky 1 NM = 1852 m vzdálenosti 1 kt = 0,5144 m/s rychlosti 1 kt = 1,852 km/h rychlosti Ty mi dedy motaj hlavu ….

9 Rozdělení vzdušného prostoru Horizontální Vertikální ?!?! … tak z toho mám noční děsy

10

11

12 Po zjištění stavu ve využívání prostorů a tudíž možností Po zjištění stavu ve využívání prostorů a tudíž možností volby tratě našeho letu,přistoupíme k plánování. volby tratě našeho letu,přistoupíme k plánování. -Do mapy zakreslit trať letu – „kurzovku“, spojující VBT, OBT a KBT OBT a KBT - Vpravo od kurzovky zapsat TÚZ a do zlomku vzdálenost (délku úseku) a vypočítanou dobu letu na daném úseku (délku úseku) a vypočítanou dobu letu na daném úseku - K důležitým bodům na trati zapsat časový údaj, kdy by měl být dosažen. by měl být dosažen. - Zdůraznit hranice zakázaných, omezených prostorů,TMA, CTR apd. Zvýraznit, nebo vepsat maximální povolenou CTR apd. Zvýraznit, nebo vepsat maximální povolenou výšku průletu výšku průletu - Zvýraznit záložní letiště a jejich radiové frekvence - Do navigačního štítku vypsat základní zápis

13 1000mAGL 145 62 36 ´ 23 ´18 Čáslav věž 133,0

14 Co při navigační přípravě počítáme ? 1)Ze znalosti vektoru větru a IAS vypočítáme GS. 2)Dle vypočítané GS a délek úseků trati vypočítáme dobu letu. 3)Úhel snosu větru – při letu v malých výškách s velkými místními vlivy terénu, je vhodné „měřit“ během letu, stejně tak upřesňovat GS 4)Z doby letu a průměrné hodinové spotřeby paliva vypočítáme potřebnou zásobu paliva na plánovanou trať. K tomuto množství přičteme palivo potřebné pro vzlet a stoupání a na přiblížení na přistání. Dále palivo potřebné k letu na záložní letiště a rezervu na 30´ letu.

15 Součástí přípravy mapy je i důkladné studium trati. Ohodnocení topografické plochy – terénu Ohodnocení topografické situace – města, stavby Ohodnocení oblastí,kde pro nevýrazný terén bude složité provádět srovnávací navigaci-připravíme se na to určením záchytných navigačních bodů a čar. Vepsáním časových úseček do mapy apd.

16 A Letištní QNH Oblastní QNH = nastavíme na tlakoměrné stupnici výškoměru, obdržíme jej od dispečera AFIS, nebo zjistíme z Výšku hlásíme ve ft (stopách) – např. 2000 feetů,QNH 1019 hPa 250 m. n m. Převodní výška 5000 ft (1520 m AMSL ) – při stoupání nad tuto výšku výškoměr přestavit na 1013 hPa. Při klesání pod TA nastavíme zpět oblastní QNH. Nad převodní výškou se výška letu udává v letových hladinách tzv. FL. Například, ukazuje –li výškoměr nastavený na STD výšku 6000 ft, letíte v hladině FL 60. Hlásíte : „ flajt levl šedesát“ 1300 m. n. m. Tabulka cestovních hladin UL-1, str.19

17 Rozdělení vzdušného prostoru ČR

18

19 STD QNH 3000 ft AMSL /900 m

20 STD QNH 3000 ft AMSL /900 m

21 STD QNH 3000 ft AMSL /900 m

22 VFR lety v cestovních hladinách (nad výškou 3000 ft / 900 m AMSL) E 1850 m STD Odpovídač

23 LETÍME ZÁPADNÍMI SMĚRY 3000 FT / 900 m AMSL Při letu západními směry ve výšce nad 3000 ft / 900 m AMSL máme k dispozici jednu hladinu VFR lety v cestovních hladinách (nad výškou 3000 ft / 900 m AMSL) 1850 m STD

24 LETÍME ZÁPADNÍMI SMĚRY 3000 FT / 900 m AMSL VFR lety v cestovních hladinách (nad výškou 3000 ft / 900 m AMSL) 1850 m STD

25 3000 FT / 900 m AMSL LETÍME VÝCHODNÍMI SMĚRY Při letu východními směry ve výšce nad 3000 ft / 900 m AMSL máme k dispozici dvě hladiny. Jednu však již nad převodní výškou. Musíme při dosažení TL nastavit výškoměr na STD VFR lety v cestovních hladinách (nad výškou 3000 ft / 900 m AMSL) 1850 m STD

26 3000 FT / 900 m AMSL LETÍME VÝCHODNÍMI SMĚRY VFR lety v cestovních hladinách (nad výškou 3000 ft / 900 m AMSL) 1850 m STD

27 TA VÝŠKOMĚR NA QNH VÝŠKOMĚR NA STD LETÍME VÝCHODNÍMI SMĚRY VFR lety v cestovních hladinách (nad výškou 3000 ft / 900 m AMSL) 1850 m STD

28 ..proč bych lítal v cestovních hladinách. Nejlepší je lítat nízko a pomalu ! Při dobré dohlednosti jsou vidět i vzdálené orientační body, naopak menší orientační body zanikají a ztrácí svojí důležitost. Krajina se jeví plochá, vystupují jenom větší pohoří. Často se musí počítat s výraznějším větrem.

29

30

31 ATZ = R 5,5 km 4000 ft (1200m)AMSL GND Hlášení před vstupem do ATZ pří průletu : -místo a nadmořskou výšku zamýšleného stupu do ATZ a výstupu z ATZ Nebo -vzdálenost, zeměpisný směr od letiště, trať a nadmořskou výšku, která má být letěna uvnitř ATZ Pravidla pro přílet a průlet ATZ- Předpis L-2, str. 22

32 ATZ = R 5,5 km 4000 ft (1200m) GND Nadmořská výška průletu ATZ se udává dle letištního QNH hlášeného službou AFIS. Mimo provozní dobu letiště dle oblastního QNH

33 X km A B Polohu udáváme vždy podle topografické situace zjištěné kolmo pod letadlem. Např. Moje poloha Sobotka (A), výška 1000 feetů QNH 1005 hPa nebo Moje poloha za 2 minuty Dolní Bousov (B), kurzem 265, výška 1000 feetů QNH 1005 hPa

34

35 VBT – výchozí bod trati nebo OBT – otočný bod trati TÚZ Pomocný orientační bod Nz VBT (OBT) nalétneme tak, aby osa letadla směřovala přes jeho střed na vybraný orientační bod na trati. Ověříme, zda kompas ukazuje plánovaný TÚ (kurz) a tento přesně držíme. Sledujeme,zda výslednice našeho letu zůstává totožná se spojnicí VBT – OB.

36 VBT – výchozí bod trati nebo OBT – otočný bod trati TÚZ VÍTR Pomocný orientační bod Nz ÚHEL SNOSU VÍTR

37 VBT – výchozí bod trati nebo OBT – otočný bod trati TÚ Kk VÍTR Pomocný orientační bod Kk = kurz kompasový je opravený TÚ o vliv větru. Deklinace a devijace záměrně zanedbána. Nz Nk

38 VBT – výchozí bod trati nebo OBT – otočný bod trati TÚZ VÍTR Pomocný orientační bod Kompasový kurz opravíme o úhel snosu odhadnutý pozorováním z kabiny, nebo zjištěný výpočtem Nz Nk OPRAVA KURZU O ÚHEL SNOSU

39 VÍTR Pomocný orientační bod Úhel snosu opravíme tak, aby výslednice letu byla na spojnici dvou bodů ležících na kurzu. Nk OPRAVA KURZU O ÚHEL SNOSU Pomocný orientační bod

40 VÍTR Pomocný orientační bod Úhel snosu opravíme tak, aby výslednice letu byla na spojnici dvou bodů ležících na kurzu. Nk OPRAVA KURZU O ÚHEL SNOSU Pomocný orientační bod

41 VBT – výchozí bod trati nebo OBT – otočný bod trati Pomocný orientační bod VÍTR Zmýlený POB CHYBNÉ NASAZENÍ NA TRAŤ MŮŽE BÝT PRVNÍ CHYBOU V ŘETĚZCI DALŠÍCH.

42 Pomocný orientační bod Zmýlený POB PILOT POVAŽUJE ZMÝLENÝ POB ZA SPRÁVNÝ. V DALŠÍ FÁZI LETU SE OCITÁ NAD TERÉNEM, KTERÝ NEODPOVÍDÁ MAPĚ. PŘESVĚDČUJE SE, ŽE KOMPAS UKAZUJE SPRÁVNÝ KURZ. VZDÁLENOST OD PLÁNOVANÉ TRATĚ SE ALE ZVĚTŠUJE. CHYBA ROSTE !

43 URČIT PŘESNOU POLOHU NÁVRAT NA TRAŤ NÁM POMŮŽE NALÉTNUTÍ VÝZNAMNÉ ORIENTAČNÍ ČÁRY. JE NUTNÉ SI VŠAK UVĚDOMIT CHYBU – NEVYLUČOVÁNÍ SNOSU VĚTRU. TÍM STANOVÍME SMĚR, KTERÝM SE OD NÁS NACHÁZÍ NAŠE PLÁNOVANÁ TRAŤ. Místo určení polohy Místo návratu na trať

44 URČIT PŘESNOU POLOHU A NÁVRAT NA TRAŤ NÁM POMŮŽE NALÉTNUTÍ VÝZNAMNÉHO ORIENTAČNÍH BODU, KTERÝ IDENTIFIKUJEME. TÍM STANOVÍME SMĚR, KTERÝM SE OD NÁS NACHÁZÍ NAŠE PLÁNOVANÁ TRAŤ. Místo určení polohy Místo návratu na trať

45 NA KAŽDÉM ÚSEKU TRATĚ JE TŘEBA SI PŘEDEM ZVOLIT VÝZNAMNÝ ORIENTAČNÍ BOD NEBO ČÁRU A UVĚDOMIT SI JEHO POLOHU, PŘÍPADNĚ SMĚR. TYTO MARKANTY V TERÉNU NÁM POMOHOU OPRAVIT (ODHALIT) NAVIGAČNÍ CHYBU. STUDIUM MAPY A PEČLIVOU PŘÍPRAVU PROTO NEPODCEŇUJTE !

46 Během letu na delším přímém úseku tratě můžeme pomocí známé vzdálenosti mezi body a naměřeného času vypočítat skutečnou GS. Opravíme si plánovaný čas příletu na OBT nebo KBT. Časová úsečka 22´ 42´ 48´-skutečný S GS = 120 km/h S = 40 km t = 20´ ------------------- S = 40 km t = 26´ GS = 93 km/h

47 KOMPAS

48 KOMPAS

49 …. DOJDE KE ZTRÁTĚ ORIENTACE ????????

50

51 K tomuto ještě pár poznámek

52 Co když jsme si ale vše poctivě připravili, snažili se pečlivě navigovat a přesto jsme „hodili kufra“ ? ANIŽ BYCHOM DĚLALI ALIBI LAJDÁKŮM A MACHÝRKŮM, JE TŘEBA VĚDĚT ŽE : Každou činnost je nutné nacvičit a trénovat. Srovnávací navigaci také ! Chybu může udělat každý. Bez maléru vyvázli jenom ti, kteří se zachovali správně a situaci zvládli, protože na ní byli připraveni. Ztratit se lze i na celkem známé trati, například když : 1)Slunce má jinou intenzitu nebo úhel 2)V různých ročních obdobích vypadá terén jinak (jiné barvy, stíny,sněhová pokrývka) 3)Při různých výškách letu jsou některé orientační body skryty, nebo naopak 4)Zhoršená dohlednost proti Slunci

53

54

55 Počasí není jenom vítr a déšť

56

57 Jak se zachovat při zhoršení počasí během letu ??? Zhorší-li se nám počasí během letu pod minima pro VFR let, je zjevné : ( možnosti ) -že jsme nebyli důslední v přípravě k letu a nezjistili jsme si všechny informace, nebo jsme je chybně vyhodnotili -že jsme nezdravě zariskovali v naději, že to nějak dopadne ( spíše dobře ) -že máme nadměrné sebevědomí se sklonem k hazardérství IKDYŽ SE DŮVODY LIŠÍ, VÝSLEDEK MŮŽE BÝT NAPROSTO STEJNÝ Tabulka VMC dohledností a vzdálenosti od oblačnosti - Předpis L-2, str.28, UL-1, str.17

58 Jak se zachovat při zhoršení počasí během letu ??? -Zkontrolujte palivo a případně přepněte na nádrž s větším množstvím paliva. - Přejděte na podrobnou srovnávací navigaci. -Je-li to možné, vraťte se do místa, kde podmínky pro let byly dobré a zvolte náhradní postup (návrat na VBT, přistání na diverz. letišti, změna tratě tak, aby mohl být let dokončen za dodržení podmínek pro VFR let. -Nelétejte do kopcovitého terénu, směrem k CTR a MCTR a zakázaným prostorům. - Spojte se rádiem s nejbližším letištěm ve směru vašeho dalšího letu a ověřte si počasí a jeho vývoj pro následující minuty.Tomu podřiďte další rozhodnutí. -Jste-li v blízkosti CTR, MCTR, oznamte řídícímu svůj problém, udejte polohu, výšku QNH a kurz, kterým letíte (může vás vektorovat do lepších podmínek, zejména jedná-li se o počasí s radarovými odrazy – bouřky, silné přeháňky). Např. volejte Praha information 126,1 a požádejte o navigační pomoc.

59 Jak se zachovat při zhoršení počasí během letu ??? Pokud se podmínky nelepší nebo se naopak horší a máte pochybnost o tom, za zvládnete další průběhu letu, tak ANIŽ SI TO V TÉ CHVÍLI UVĚDOMUJETE, MŮŽE TO ZNAMENAT TO, ŽE ZAČÍNÁTE BOJOVAT O ŽIVOT ! VZNIKLOU SITUACI LZE VYŘEŠIT RYCHLÝM A KLIDNÝM ROZHODNUTÍM – PŘISTÁT DO TERÉNU NA VHODNOU PLOCHU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOKRAČUJTE V LETU S MYŠLENKOU, ŽE „TO“ PROLETÍTE PODLE GPS NEBO PODLE UMĚLÉHO HORIZONTU.

60 OMLOUVÁM SE TĚM, KTERÉ JSEM NUDIL A DĚKUJI ZA POZORNOST TĚM, KTEŘÍ MĚ VYDRŽELI POSLOUCHAT. http://www.skolenipilotu.cz/ http://www.skolenipilotu.cz/skoleni-1/Default.aspx Užitečné odkazy pro samostudium : Uf, a je to za mnou!

61

62

63

64

65 http://www.marecek.cz/storage/nakolenik1009.pdf


Stáhnout ppt "Čeho bych chtěl touto přednáškou dosáhnout : - Zdůraznit důležitost srovnávací navigace i v době rozmachu používání GPS navigací - Připomenout několik."

Podobné prezentace


Reklamy Google