Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIVE ON LINE Historie a vývoj Internetu Přednáška 3.3. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIVE ON LINE Historie a vývoj Internetu Přednáška 3.3. 2010."— Transkript prezentace:

1 LIVE ON LINE Historie a vývoj Internetu Přednáška 3.3. 2010

2 LIVE ON LINE Extrémy první vlny výzkumů a dva mýty Pozitivní vize Nový typ sociálních vazeb Bez teritoriální vázanosti Návrat ke komunitám, ale bez negativ tradiční společnosti … Negativní vize Sociální izolace Kolaps sociální komunikace Konec rodinného života Neautentické identity …

3 LIVE ON LINE Co je Internet? Prostředí pro provozování obchodních nebo kriminálních aktivit? Nové médium? Celosvětová síť? Experiment? DNEŠNÍ ÚČEL A FUNKCE INTERNETU NEBYLY PŮVODNÍM ZÁMĚREM

4 LIVE ON LINE Důvod vzniku ARPA Rok 1957 – Sputnik – první družice obíhající zemi –Reakce USA -Advanced Research Projects Agency (ARPA) zabývající se speciálním výzkumem –ÚKOL č. 1: zajistit bezproblémovou (vojenskou) komunikaci odolnou proti jadernému útoku

5 LIVE ON LINE Struktura sítě v 50.letech a její změna v 60.letech Veškerá komunikace probíhala přes Centrální uzel Rok 1964 ( RAND Corporation) –Centrální uzel zrušen – všechny uzly byly rovnocenné ÚKOL č.1 splněn

6 LIVE ON LINE Paket switching Decentralizovaná síť byla nespolehlivá –ÚKOL č. 2: zajistit aby neselhával přenos dat Technologie přepojování paketů –Posílání dat po kouskách, různými cestami ÚKOL č.2 splněn

7 LIVE ON LINE Zrod Internetu I. Rok 1969 – založení ARPANET –Funkčnost sítě ověřena vojáky a předána k rutinnímu užívání akademické sféře –Přenos přes telefonní linky + protokol NCP (Network control protocol) Protokol = konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body (zdroj: cs.wikipedia.org)

8 LIVE ON LINE 1969 – 4 uzly 1972 – 37 uzlů 1986 – 5000 uzlů 1991 – 500 000 uzlů 1999 – 50 mil. uzlů2002 – 150 mil. uzlů ARPANET MILNETNSFNET EUNET, EARN, JUNET… Zrod Internetu II.

9 LIVE ON LINE Vývoj internetu v 80. a 90.letech Rok 1986 –Internet financován akademickou sférou –Připojeny pouze akademické instituce –ARPANET nahrazen NSFNETem (National Science Foundation) – rozhoduje, kdo může být připojen 90.léta –Přechod pod komerční sféru –Kdo chce, může Internet využívat –Vzniká samostatná akademická síť (CESNET2 atd.)

10 LIVE ON LINE Vývoj Internetu v ČR v 90.letech 13.2. 1992 – slavnostní připojení ČR k Internetu (ČVUT v Praze) –EARN (European Academic and Research Network) – nabízí elektronickou poštu, přenos souborů 15.6. 1993 – CESNET – národní akademická síť propojení vysokých škol – národní síť Do poloviny r.1995 pouze akademický Internet 1996 – Seznam.cz (Ivo Lukačovič), MF Dnes na Internetu

11 LIVE ON LINE internet vs.Internet internet obecně – jakákoli soustava propojených sítí jednotlivé sítě mají své vlastníky Internet vlastní jméno jedné konkrétní soustavy vzájemně propojených sítí nemá vlastníka Velké „I“ by se ve slově Internet mělo vždy psát například v souvislosti s připojením k Internetu, s počty uživatelů Internetu atd.

12 LIVE ON LINE Komu patří Internet a kdo „to“ platí? Vlastníci internetu Internet – nepatří nikomu internet – vlastníci jsou provideři – poskytovatelé přístupu k dílčím sítím Financování uživatel platí svému providerovi za to, že ho napojí do své sítě, která je propojena s Internetem uživatel platí za propojení s providerem telekomunikačnímu operátorovi

13 LIVE ON LINE Kdo na Internetu rozhoduje? 1.Nikdo – Internet nemá svého CEO 2.Ve skutečnosti – konsenzu zainteresovaných stran –technické otázky – konsenzus funguje –politické (strategické) otázky – problematický konsenzus – zisk apod.

14 LIVE ON LINE Kdo na Internetu rozhoduje? Klíčové kultury podílející se na vývoji Internetu 1.Techno-meritokratická kultura 2.Hackerská kultura 3.Kultura virtuální komunitariánů 4.Podnikatelé

15 LIVE ON LINE Organizace ovlivňující strukturu internetu Technické otázky –IETF (Internet Engineering Task Force) – fungování internetu (s výjimkou WWW) Standardy Internetu –ISOC (Internet Society) resp. IAB –W3C (World Wide Web Consorcium) – standardy týkající se webu (HTML, CSS...) ICANN – –distribuuje IP adresy, jmenný prostor DNS –zastřešuje standardizační proces –oblast etiky a práva, financování atd.

16 LIVE ON LINE ČR v Síti …… Zdroj: GFK a WIP (?)

17 LIVE ON LINE ČR v Síti Zdroj: WIP 2005-8, n=7321

18 LIVE ON LINE Architektura Internetu Jaké jsou stavební kameny Internetu? Základní pojmy

19 LIVE ON LINE Quiz Doména 3. řádu

20 LIVE ON LINE Quiz HTTP

21 LIVE ON LINE Quiz DNS

22 LIVE ON LINE Quiz RSS

23 LIVE ON LINE Quiz port

24 LIVE ON LINE Architektura Internetu 1. schematizace Počítačová síť Síťový uzel Přenosové médium

25 LIVE ON LINE Architektura Internetu Topologie sítí Hub Sběrnice

26 LIVE ON LINE Vlastnosti komunikace Podle modelu TCP/IP Komunikace po síti je 1.Nespojovaná (nenavazuji spojení před vysláním paketu) Příklad spojované – telefon 2.Nespolehlivá (pakety se mohou ztrácet) 3.Bloková (pakety chodí různě rychle po blocích) Příklad proudové – televize

27 LIVE ON LINE Architektura Internetu 2. schematizace Počítačová síť 154.30.25.50 84.241.30.63 52.198.37.255 135.85.146.92 91.143.58.115 98.39.46.198 143.99.175.64 96.13.57.165 154.30.25.50 186.224.1.2 5.211.183.142 Počítač Switch Router

28 LIVE ON LINE IP adresa Takže každý síťový uzel má svou unikátní IP? Druhy IP adres –Trvalá Seznam má 77.75.72.3 –Dočasná (zapůjčená) –Lokální Viditelná pouze uvnitř sítě Typicky 10.0.x.x nebo 192.168.x.x V současnosti IPv4, nastupuje IPv6

29 LIVE ON LINE Co tvoří Internet? (2) Pakety 1.Odesílatel vytvoří zprávu 2.Zpráva je rozdělena na pakety 3.Pakety jsou postupně doručeny k příjemci (vadné jsou odeslány znovu) 4.Příjemce si z paketů složí původní zprávu Zpráva 123 1 2 3 Internet

30 LIVE ON LINE Co je to port? Na počítači může být více programů co chtějí najednou komunikovat po síti, co s tím? –Řešení: Každý program má svou "schránku" (tzv. port), do které dostává a skrze kterou odesílá pakety PC Server Skype PC Web Server 154 Skype 154 Internet Explorer 80

31 LIVE ON LINE Komunikační protokoly Rodina protokolů TCP/IP –Jaké jsou výhody TCP? Zajišťuje spojování, a tedy z nespojované komunikace tvoří spojovanou Zajišťuje spolehlivost – kontrolu paketů a znovuodeslání –Další možnost: UDP (nespojovaná, nespolehlivá) Pro zajímavost: TCP/IP nejsou jediné –IPX, NetBios, …

32 LIVE ON LINE

33 Síť 1 Architektura Internetu 3. schematizace Síť 2 Síť 3 Internet

34 LIVE ON LINE Internet vs počítačová síť Lokální sítě (LAN) propojené do globální sítě INTERNET

35 LIVE ON LINE IP adresa vs domény Jaktože píšeme www.seznam.cz a ne 77.75.72.3? –Existují specializované servery, které nám "přeloží" adresu www.seznam.cz (tzv. URL) na IP adresu - DNS servery cz - národní doména 1. řádu –existují i "mezinárodní„, nadnárodní - com, org, net, gov, biz seznam - doména 2. řádu www - doména 3. řádu

36 LIVE ON LINE Protokoly Jak může síťový uzel rozumět zaslané zprávě? –Umí patřičný protokol –Příklady: HTTP - přenos hypertextu (webových stránek) FTP – vzdálená práce se soubory POP3 – příjem e-mailů SMTP – distribuce e-mailů IMAP NNTP TelNet …

37 LIVE ON LINE DEMO Jakou mám IP? IP adresa mého počítače –Zjistím pomocí ipconfig

38 LIVE ON LINE DEMO Demonstrace mezilehlých uzlů Chci se podívat na www.liveonline.czwww.liveonline.cz Kudy putuje moje zpráva? (1. část) Alias IP adresa

39 LIVE ON LINE DEMO Demonstrace mezilehlých uzlů Kudy putuje moje zpráva? (2. část) překonám 14 uzlů, než se dostanu k cíli…

40 LIVE ON LINE DEMO Jaká spojení mám po Internetu navázaná

41 LIVE ON LINE Shrnutí části o architektuře Co už znám za pojmy –Rodina protokolů TCP/IP –IP adresa –Paket –Port –DNS server –Doména 3. řádu –Brána

42 LIVE ON LINE Co se na Internetu vyvíjí? Tato základní architektura (uzly, pakety, IP adresy, DNS servery) je tu v podstatě od počátku - tzv. rodina protokolů TCP/IP - kromě absolutně prvotních dob je spjatá s celým vývojem Internetu Co se tedy na Internetu vlastně mění a vyvíjí? –Internetové služby –Co je to internetová služba?

43 LIVE ON LINE I. Email (1971) Nejstarší rozšířená služba internetu Identifikace e-mailové schránky: uživatel@server Formát e-mailu: prostý text postupně rozšířený o zasílání příloh a HTML zprávy V záhlaví e-mailu jsou mj. tyto informace: –Odesílatel, příjemce, příjemce kopie a "slepé" kopie, předmět

44 LIVE ON LINE I. Email (1971) (pokračování) E-mailová etiketa (velikost, uvádění předmětu, citace) Nevyžádaná pošta (spam), automatické rozpoznávání Protokoly e-mailu: POP3, SMTP, IMAP

45 LIVE ON LINE I. Email (1971) (pokračování) Nejčastěji využívaná služba Dnes denně 70% uživatelů V roce 2009 (statistika podle Email Statistics Report, Radicati Group) –2 192 000 000 e-mailových účtů –Z toho 1 624 000 000 nefiremních –247 000 000 000 e-mailů je zasláno denně –Ale 87% emailů je spam Podle statistiky společnosti Symantec za rok 2009

46 LIVE ON LINE II. Diskuzní skupiny (1984) Původně v podstatě fungovaly podobně jako e- mail Měly stromovou strukturu příspěvků Postupně se vyvinuly v dnešní diskuzní fóra Rozdělení komunikace do vláken příspěvků

47 LIVE ON LINE III. Instant Messaging (1988) Začalo to službou IRC (Internet Relay Chat) Postupně se vyvinuly IM klienti: –ICQ (1996) –Webové chaty (u nás kdysi oblíbený X-chat) Chatové místnosti podle zájmu –Přibyla možnost hlasové a video komunikace - Skype (2003)

48 LIVE ON LINE III. Instant Messaging (1988) V roce 2009 (statistika podle Email Statistics Report, Radicati Group) –2 486 000 000 IM účtů 1 008 000 000 uživatelů –Průměrný uživatel IM pošle 53 zpráv denně V ČR (statistika podle World Internet project) –Alespoň někdy 2/3 uživatelů internetu –Klíčové hledisko je věk

49 LIVE ON LINE IV. World Wide Web (1991) Formát HTML Jak organizovat dokumenty na Internetu? Přelomový nápad: hypertext - dokument obsahující odkazy na jiné dokumenty Formát HTML (HyperText Markup Language) –Postupně rozšiřován o dynamický obsah: JavaScript, AJAX

50 LIVE ON LINE IV. World Wide Web (1991) Celosvětová pavučina a URL adresy Celá provázaná síť těchto dokumentů tvoří celosvětovou pavučinu - World Wide Web –Důležité: Internet není jen WWW Jak označíme dokument? URL (Uniform Resource Locator) –Jak vypadá URL? :// / ? –Např.: http://www.liveonline.cz/index.php?p=introhttp://www.liveonline.cz/index.php?p=intro –Protokoly: HTTP, HTTPS, FTP,...

51 LIVE ON LINE V. Vyhledávače (1993) Jak najít dokument, když neznám jeho URL? –Přístup 1 - Adresářová služba První opravdu rozšířená: Yahoo! U nás: Seznam –Přístup 2 - Fulltextový vyhledávač Fulltext - vyhledává v celém dokumentu První vyhledávače - Lycos (1993), Altavista (1994) Nástup Google (1996) –Nový přístup k řešení relevantnosti dokumentů („page rank“)

52 LIVE ON LINE Pozor soutěž 1.mp3 2.free 3.video 4.TV 5.Youtube 6.hry 7.facebok 8.práce 9.mapy 10.počasí

53 LIVE ON LINE V. Vyhledávače (1993) Deep Web Co je dostupné přes vyhledávač? –Odhadem 25% všech stránek (zdroj: Competia) –Ale méně než 1% všech dokumentů Kde je zbytek? –Neindexované weby –Databáze

54 LIVE ON LINE V. Vyhledávače (1993) Deep Web Deep Web Vs Surface Web Albert Barabási: V pavučině sítí

55 LIVE ON LINE VI. Push dokumentů (1997) Musím dokumenty aktivně hledat Nešlo by to jinak? –Princip á la televize - informace se "tlačí" ke mě místo toho, abych je "tahal„ –Předchůdce dnešního RSS

56 LIVE ON LINE VII. E-komerce (1999) Nástup internetových obchodů Co bylo potřeba? –Způsob jak zaplatit po internetu Pomocí platebních karet Později zprostředkovatelé plateb a mikroplatební systémy (PayPal) Internetové bankovnictví

57 LIVE ON LINE VIII. Peer-to-peer sítě (2001) Výměna velkých souborů v rámci sítě uživatelů Centralizované i distribuované Příklady: –DirectConnect (dodnes) –Kazaa –protokol BitTorrent (2001) Přenos souboru po malých kouscích v rámci široké sítě uživatelů, kteří mají každý část souboru

58 LIVE ON LINE IX. On-line aplikace Přesun programů z počítačů (tzv. "tlustí klienti", nutnost instalace) na web (tzv. "tencí klienti", vyžadují jen prohlížeč) Příklady: –Webmail –Google Docs

59 LIVE ON LINE X. Web 2.0 (2003) Změna paradigmatu - WWW už neslouží jen k získávání informací, ale ke spoluvytváření obsahu Postupné pronikání web2.0 prvků ke všem službám Vývin uzavřených diskuzních fór do univerzitních sítí (Orkut, Facebook) –Facebook se pak otevřel široké veřejnosti –  sociální sítě

60 LIVE ON LINE X. Web 2.0 (2003) Základní principy Participace jako základní princip –Možnost komentování informací –Komentář a informace svázaná s profilem autora –Otevřenost v postoji člověka pro zpřístupnění informací a uživatelských obsahů aplikací –Identita a tvorba komunity Odebírání kanálů oblíbeného autora (-> "kamarádství") Decentralizace distribuce obsahu –Integrace rozličných služeb kolem jednoho profilu –Mnoho systémů integrovaných přes standardy

61 LIVE ON LINE X. Web 2.0 (2003) Facebook v ČR –Koncem 2008: 150 000 uživatelů –koncem 2009: 2 000 000 uživatelů Facebook.comLide.czLibimseti.czSpoluzaci.cz

62 LIVE ON LINE Trendy Pokračování konverze do webových služeb –Programy a služby co vyžadovali klienta se postupně nahrazují webovou službou, ke které stačí prohlížeč –Není třeba nic instalovat Redukce potřeby technologické kompetence –Konvergence standardů Front-end služby podporuje HTML, JavaScript, CSS, … –Cloud computing Platím za užití služby

63 LIVE ON LINE Trendy Přesun obsahu z lokálního zařízení na síť –Svá data mám „kdesi v síti“ – v cloudu –Přesun zodpovědnosti za úložiště na poskytovatele služby Integrace služeb –Zaměření na obsah nikoli obslužnou službu Obsah můžu snadno sdílet a automaticky distribuovat napříč službami –Integrace komunitních prvků služeb

64 LIVE ON LINE DÍKY ZA POZORNOST!

65 LIVE ON LINE PŘÍLOHY

66 LIVE ON LINE Uživatelé Internetu EU27, 2008 Zdroj: EUROSTAT


Stáhnout ppt "LIVE ON LINE Historie a vývoj Internetu Přednáška 3.3. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google