Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (25. – 33. úloha) IV. označení digitálního učebního materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (25. – 33. úloha) IV. označení digitálního učebního materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (25. – 33. úloha) IV. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.004 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012 Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 25 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Kolik podstatných jmen středního rodu obsahuje první odstavec uvedeného textu? A) 1; B) 2; C) 3; D) 4. Společné zadání pro úlohu č. 25 - 27 V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat – ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Řešení: V prvním odstavci jsou tato podstatná jména rodu středního: území, útočištěm, údolí. Jsou tedy tři. Správnou odpovědí je varianta C).

4 Úloha č. 26 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Jakým způsobem vzniklo slovo vysedávajícího z prvního odstavce uvedeného textu? A) bylo přejato z cizího jazyka; B) složením z několika slov; C) spojením dvou slov; D) odvozením z jiného slova se stejným kořenem Společné zadání pro úlohu č. 25 - 27 V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat – ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Řešení: Slovo „vysedávající“ není slovo přejaté z cizího jazyka, není složené ze dvou nebo několika slov, a proto můžeme vyloučit variantu A), B) i C). Správnou odpovědí je varianta D).

5 Úloha č. 27 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících slov má stejný počet hlásek jako slovo téměř z úvodní části uvedeného textu? A) kočka; B) energie; C) záměry; D) nevědět Společné zadání pro úlohu č. 25 - 27 V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat – ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Řešení: Slovo „téměř“ je složeno z 5 hlásek. V nabízených řešeních je: A) kočka – 5 hlásek; B) energie – 7 hlásek; C) záměry – 6 hlásek; D) nevědět – 7 hlásek. Správnou odpovědí je varianta B).

6 Úloha č. 28 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve kterém oddělení knihovny lze nejspíše nalézt knihu, z níž je převzat uvedený text? A) pohádky B) dětská poezie C) naučná literatura D) divadelní hry Řešení: Jedná se o poezii, protože zde jsou rýmy: fotka - šotka, okolí - komolí, světa - věta. Správnou odpovědí je varianta B). Společné zadání pro úlohu č. 28 - 30 Jiří Žáček Kluci, holky – pozor! Tahle fotka, to je podobizna tiskařského šotka. Všecka slova v okolí převrací a komolí. V tom je prostě mistr světa. Neobstojí před ním žádná věta.

7 Úloha č. 29 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících možností byla z uvedeného textu vypsána pouze zájmena? A) tahle, všecka, ním B) tahle, prostě, tom C) tom, všecka, prostě D) všecka, před, ním Řešení: Slovo „prostě“ není zájmeno, ale příslovce, a proto můžeme vyloučit variantu B) a C). Slovo „před“ je předložka, a proto můžeme vyloučit variantu D). Správnou odpovědí je varianta A). Společné zadání pro úlohu č. 28 - 30 Jiří Žáček Kluci, holky – pozor! Tahle fotka, to je podobizna tiskařského šotka. Všecka slova v okolí převrací a komolí. V tom je prostě mistr světa. Neobstojí před ním žádná věta.

8 Úloha č. 30 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících slov je svým významem nejbližší slovu šotek z uvedeného textu? A) dítě B) šašek C) skřítek D) tiskař Řešení: Další významy slova „šotek“ jsou čertík, rarášek, zlý skřítek. Správnou odpovědí je varianta C). Společné zadání pro úlohu č. 28 - 30 Jiří Žáček Kluci, holky – pozor! Tahle fotka, to je podobizna tiskařského šotka. Všecka slova v okolí převrací a komolí. V tom je prostě mistr světa. Neobstojí před ním žádná věta.

9 Úloha č. 31 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících oslovení je nejvhodnější doplnit na vynechané místo v uvedeném textu šéfredaktora časopisu? A) Milí zvídaví přátelé; B) Milé dámy; C) Ahoj čtenáři, čtenářko; D) Vážený pane Společné zadání pro úlohu č. 31 - 33 _______________, řeknu ti, že vykutálená šroubovice DNA je prevít! Můžeš se snažit, jak chceš, stejně má poslední slovo. Toužíš hrát vrcholově basket? Jen ona rozhodne, jestli na to budeš mít dost cenťáků. Chceš konstruovat rakety, a přitom ti nejde matika? Škoda, že si to s tou proradnou šroubovicí nemůžeš ručně vyřídit. Líbí se ti blond hříva? Jestli se DNA postavila proti, nezbývá ti než si připlatit u kadeřníka. Přesto musím uznat, že jí nechybí spousta zásluh. Stačí si nalistovat pecku čísla a dozvíš se víc. DNA může přispět k dopadení novodobých loupežníků. O pravdivých osudech legendami opředených zbojníků a grázlů si přečteš o kus dál. Nepřehlédni ani nový seriál, který je věnován slavným cestovatelům. Sbal se, objevitelská výprava začíná! Zdeněk Paroulek, šéfredaktor Řešení: Protože je v dalším textu použito tykání, můžeme vyloučit varianty A), B) i D). Správnou odpovědí je varianta C).

10 Úloha č. 32 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících slov z uvedeného textu by bylo v jiném významu považováno za spisovné? A) pecka; B) prevít; C) grázl; D) cenťák Společné zadání pro úlohu č. 31 - 33 _______________, řeknu ti, že vykutálená šroubovice DNA je prevít! Můžeš se snažit, jak chceš, stejně má poslední slovo. Toužíš hrát vrcholově basket? Jen ona rozhodne, jestli na to budeš mít dost cenťáků. Chceš konstruovat rakety, a přitom ti nejde matika? Škoda, že si to s tou proradnou šroubovicí nemůžeš ručně vyřídit. Líbí se ti blond hříva? Jestli se DNA postavila proti, nezbývá ti než si připlatit u kadeřníka. Přesto musím uznat, že jí nechybí spousta zásluh. Stačí si nalistovat pecku čísla a dozvíš se víc. DNA může přispět k dopadení novodobých loupežníků. O pravdivých osudech legendami opředených zbojníků a grázlů si přečteš o kus dál. Nepřehlédni ani nový seriál, který je věnován slavným cestovatelům. Sbal se, objevitelská výprava začíná! Zdeněk Paroulek, šéfredaktor Řešení: Slova prevít, grázl i cenťák jsou slova nespisovná. Slovo pecka = tvrdý obal se semenem u některých plodů. Správnou odpovědí je varianta A).

11 Úloha č. 33 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Sbal se, objevitelská výprava začíná! Které z následujících rčení by nejlépe nahradilo pokyn sbal se v uvedené větě z úvodního textu? A) Vezmi si svých pět švestek.; B) Vezmi rozum do hrsti.; C) Vezmi příležitost za pačesy.; D) Vezmi nohy na ramena. Společné zadání pro úlohu č. 31 - 33 _______________, řeknu ti, že vykutálená šroubovice DNA je prevít! Můžeš se snažit, jak chceš, stejně má poslední slovo. Toužíš hrát vrcholově basket? Jen ona rozhodne, jestli na to budeš mít dost cenťáků. Chceš konstruovat rakety, a přitom ti nejde matika? Škoda, že si to s tou proradnou šroubovicí nemůžeš ručně vyřídit. Líbí se ti blond hříva? Jestli se DNA postavila proti, nezbývá ti než si připlatit u kadeřníka. Přesto musím uznat, že jí nechybí spousta zásluh. Stačí si nalistovat pecku čísla a dozvíš se víc. DNA může přispět k dopadení novodobých loupežníků. O pravdivých osudech legendami opředených zbojníků a grázlů si přečteš o kus dál. Nepřehlédni ani nový seriál, který je věnován slavným cestovatelům. Sbal se, objevitelská výprava začíná! Zdeněk Paroulek, šéfredaktor Řešení: V kontextu pokyn „sbal se“ znamená nabídku příležitosti. Správnou odpovědí je varianta C).


Stáhnout ppt "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (25. – 33. úloha) IV. označení digitálního učebního materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google