Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šlechtitelský,zdravotní,státní a vědecký. - Umělá inseminace hospodářských zvířat je nástrojem zvyšování plodnosti a zlepšování populace po stránce genetické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šlechtitelský,zdravotní,státní a vědecký. - Umělá inseminace hospodářských zvířat je nástrojem zvyšování plodnosti a zlepšování populace po stránce genetické."— Transkript prezentace:

1 Šlechtitelský,zdravotní,státní a vědecký

2 - Umělá inseminace hospodářských zvířat je nástrojem zvyšování plodnosti a zlepšování populace po stránce genetické - Technicky nahrazuje „ pohlavní rozmnožování“ - Objasnila získávání ejakulátů samců, jejich hodnocení, možnosti konzervace - Usnadňuje uskutečňovat celostátní koncepci rozvoje chovů a plemenářské programy

3  Maximální využití kvalitních plemeníků (býků zlepšovatelů) = urychlení zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat  Zvyšování kvality potomstva a celého stáda (selekční a šlechtitelské programy pro jednotlivá plemena)  V přirozené plemenitbě(1 býk=60-100 telat/rok)  V inseminaci (1 býk = 10 – 15 000 telat/rok)  Důsledné vyhledávání nejlepších rodičovských párů  Rozvoj biotechnologických metod

4  Nedochází k přímému pohlavnímu a tělesnému styku  Opatření při tlumení infekčních a invazních onemocnění(pohlavní choroby-trichomoniázy, puchýřina,vibriozy)  Pravidelná kontrola zdraví a plodnosti plemeníka  Pravidelná kontrola kvality spermatu  Odpadá nebezpečí poranění plemeníka a plemenice

5 - Rozvoj metod konzervace gamet - CO2, N2, vaječný žloutek, glycerin - Synchronizace říje a následně porodu, superovulace a další biotechnologické metody= embryotransfer, sexace spermatu

6  1677 Anton van Leewenhoek= vynález 1. mikroskopu  1780 = Lazzaro Spallanzani - studium vajíček žab,spermií u psů  Na konci 19. století vzrůstá zájem o umělé oplodňování  1914 = Amantea sestrojil umělou vaginu pro psa  1931 = Ivanov, Ishikawa – zkoušky spermatu  1931= Rodin- vytvoření umělé vaginy pro býky, inseminační pipeta, ředění, konzervace sperma  1931= Milovanov- ředění spermatu, sběrač sperma pro býky  1936 = SSSR(Kuzněcov)- inseminace ovcí a krav  1939 = USA,Japonsko- objevení konzervačního účinku vaječného žloutku

7  1949 ( Polge, Rowson, Smith) konzervační účinky glycerinu  1952 mražení v CO2  1964 mražení v N2  Technologie zmrazování:  1= USA- ampule(1-2 ml) skleněné, plastové, želatina  2= Japonsko-pelety(0,10 ml)zmražené-kulička  3= Francie-pejety(slámka-trubička, délka 10 cm)0,25 – 0,50 ml

8  1919-1920= Sigmund- úspěšná inseminace klisen, v hřebčíně Kladruby  1946= Švejda- přivezení umělé vaginy z Dánska  1947= Osík u Litomyšle(Sorenzen,Šmerha,Kopecký)provedení inseminace  1947-Dolní Újezd= první narozené tele po inseminaci  1953(Šmerha, Koníček)vydána směrnice pro osemeňování skotu  1953(Šmerha) – založení „ Ústavu genetiky“ v Liběchově  1962(Matoušek) – založení „ Laboratoře pro ověřování paternity býků „ v Liběchově  1975(Mácha)- laboratoř pro studium polymorfních znaků  1958-1960(Šiler,Váchal,Jakubec) –Česká škola populační genetiky  1967= vybudován „ Plemenářský vývojový ústav“ v Hradišťku pod Medníkem

9  1950= rozpracování a plošné zavedení odhadu PH býků metodou CC testu(Robertson, Mason)- v našich podmínkách rok 1958-59 (rozpracování Šiler a Váchal) a uvedení do provozu  Aplikace CC testu vhodná pro vyšší koncentrace krav- zintenzivnění selekce býků a výběr vynikajících inseminačních býků  Revoluční změna-technologie kryokonzervace  1963= Skjervold-teoretický základ ke konstrukci dlouhodobých selekčních programů  1968= základ šlechtitelského programu v ČR( budování inseminačních stanic, odchoven býků… zapojení matematicko statistických metod do hodnocení užitkovosti)

10  Základní vlastnost živých organismů= zachování druhů  Nepohlavní ( nižší organismy-dělení buňky mateřské)  Pohlavní rozmnožování (splynutí pohlavních gamet = vajíčka a spermie)  Pohlavní dimorfismus (rozdílná pohlavní ústrojí), ale obecně stejné složení obou soustav = pohlavní žlázy, vývodné cesty, pářící orgány

11  Vznik pohlavní soustavy za embryonálního vývoje  Diferenciace vlivem pohlavních hormonů a chromozonů  Určení pohlaví = v době oplození = vlivem sex- chromozomů (XX a XY)  Poruchy v diferenciaci pohlavních orgánů - Hermafroditismus (obojí pohlavní žlázy) - Infantilismus (nedostatečný vývoj pohlavních orgánů u samic)

12  Pohlavní funkce = vývoj po narození  Pohlavní znaky: - Primární ( tvořeny pohlavními žlázami) Sekundární pohlavní znaky - U samců : ústrojí hromadění, vedení a vypuzování spermatu(nadvarle, chámovod, močová roura, penis, přídatné pohlavní žlázy) - U samic : vejcovod, děloha,vagina,vulva,klitoris - Pohlavní žlázy v klidu do období pohlavní dospělosti

13  Reprodukční schopnost = schopnost páření a rozmnožování  U samice : nastoupení ovariálního cyklu, dostavení se říje, rozvoj mléčné žlázy  U samců : produkce testosteronu, spermiogenetická aktivita, funkční vývoj přídatných pohlavních žláz, dostavení se libido sexualis  Pohlavní dospělost(puberta)= začátek funkčnosti pohlavní soustavy  - produkce hormonů= vliv na vývoj pohlavního ústrojí, druhotných pohlavních znaků a u samic na vývoj mléčné žlázy  Zvířata se nevyužívají v plemenitbě  Chovatelská dospělost= stupeň zralosti pohlavní a tělesné dospělosti zvířete(zařazení do plemenitby)  Tělesná dospělost= dokončením tělesného růstu a vývoje všech orgánů zvířete(tělesné rozměry se nezvětšují, ale mění se v závislosti na výživném stavu)  Klimakterium= zánik pohlavního cyklu samic

14 Druh zvířetePohlavní dospělost(měsíce) Chovatelská dospělost (měsíce) skot6 - 912 - 20 prase4 - 98,8 – 12 ovce4 - 910 – 18 Kůň8 - 1636 - 52

15  U obratlovců je reprodukce jedinců sexuální (pohlaví se přitahuje)  Sexualita je podmíněna pohlavním dimorfismem  Hormonální řízení sexuality zabezpečují 2 skupiny hormonů : androgeny a estrogeny  Pohlavní hormony odpovídají za pohlavně rozdílné biochemické procesy v látkové přeměně  = rozdílnost v růstu kostí, utváření kůže, vývoj druhotných pohlavních znaků

16  3 koordinační centra  1. a nejvyšší je „ hypotalamus“ odpovídá za pohlavní chování( emotivní projev a sociální chování = agrese, imponování)  2. úroveň kontroly tvoří „ mechanismus kopulační“, řízení vychází z“ míchy a z mezimozku“ ( kopulační chování obou pohlaví)samice: lordotické prohnutí páteře a pohyby pánve, samec: zasunutí pyje a frikční pohyby  3. Ejakulační mechanismus má centrum v „ bederní míše „, u samce řídí ejakulaci, u samice odpovídá za nasávací pohyby vnitř. pohl. orgánů

17  Projevem sexuální touhy je skákání 1 zvířete na druhé  Chování býka:  - býk vyhledá plemenici zrakem, čichem a sleduje i hlasové projevy plemenice, posuzuje moč-očichává, olizuje  Pokládá hlavu na záď plemenice a pokouší se o vzeskok(reflex objímací)  Flémuje(zvedání hlavy a odhrnování pysku)  Akt páření během říje se opakuje  Chování krávy :  Pasivní chování- vyhledává býka, zvyšuje se tělesná teplota

18  Chování kance : hlasové projevy, očichávání, větření, časté močení(páchnoucí sekret)  Vzájemné sociální chování v oblasti plecí a uší  Salivace kance  Pohyby do kruhu- „ milostná píseň“ a vzeskok  Pyj je zaveden hluboko do dělohy-vlastní akt 10 min  Prasnice : neklidná, se zájmem o okolí, snížení příjmu potravy, postoj nehybnosti(zastavení se s přiklopenýma ušima)

19

20  Sexuální aktivita má výrazně sezonní charakter  Chování berana : - Následování a přibližování, očichávání,flémování, chození do kruhu, pokládání hlavy na záď bahnice, vzeskok-páření - Chování samice : - Ochota k páření= setrvává vedle berana se skloněnou hlavou a skleslýma ušima - Ovce ve věku od 2,5 roku- páření 7x za říji

21

22  Chování hřebce : - Kontrola výkalů, setrvání hřebce v blízkosti klisny, nosonasální kontakt(nos k nosu), vyklenutý krk(imponování), olizování těla samice, flémování, pokus o koitus - Chování klisny: - Vyhledává ostatní zvířata, zvedání ocasu, blýskání, lehké roztažení zadních končetin,typické přitažení hlavy ke krku - V chovech zkoušení klisny přes zkušební stěnu

23

24

25


Stáhnout ppt "Šlechtitelský,zdravotní,státní a vědecký. - Umělá inseminace hospodářských zvířat je nástrojem zvyšování plodnosti a zlepšování populace po stránce genetické."

Podobné prezentace


Reklamy Google