Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šlechtitelský,zdravotní,státní a vědecký

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šlechtitelský,zdravotní,státní a vědecký"— Transkript prezentace:

1 Šlechtitelský,zdravotní,státní a vědecký
Význam inseminace

2 Charakteristika inseminace
Umělá inseminace hospodářských zvířat je nástrojem zvyšování plodnosti a zlepšování populace po stránce genetické Technicky nahrazuje „ pohlavní rozmnožování“ Objasnila získávání ejakulátů samců, jejich hodnocení, možnosti konzervace Usnadňuje uskutečňovat celostátní koncepci rozvoje chovů a plemenářské programy

3 Význam šlechtitelský Maximální využití kvalitních plemeníků (býků zlepšovatelů) = urychlení zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat Zvyšování kvality potomstva a celého stáda (selekční a šlechtitelské programy pro jednotlivá plemena) V přirozené plemenitbě(1 býk= telat/rok) V inseminaci (1 býk = 10 – telat/rok) Důsledné vyhledávání nejlepších rodičovských párů Rozvoj biotechnologických metod

4 Význam zdravotní Nedochází k přímému pohlavnímu a tělesnému styku
Opatření při tlumení infekčních a invazních onemocnění(pohlavní choroby-trichomoniázy, puchýřina,vibriozy) Pravidelná kontrola zdraví a plodnosti plemeníka Pravidelná kontrola kvality spermatu Odpadá nebezpečí poranění plemeníka a plemenice

5 Význam vědecký - Rozvoj metod konzervace gamet
- CO2, N2, vaječný žloutek, glycerin - Synchronizace říje a následně porodu, superovulace a další biotechnologické metody= embryotransfer, sexace spermatu

6 Přehled nejvýznamnějších vědeckých objevů v biologii rozmnožování
1677 Anton van Leewenhoek= vynález 1. mikroskopu 1780 = Lazzaro Spallanzani - studium vajíček žab,spermií u psů Na konci 19. století vzrůstá zájem o umělé oplodňování 1914 = Amantea sestrojil umělou vaginu pro psa 1931 = Ivanov, Ishikawa – zkoušky spermatu 1931= Rodin- vytvoření umělé vaginy pro býky, inseminační pipeta, ředění , konzervace sperma 1931= Milovanov- ředění spermatu, sběrač sperma pro býky 1936 = SSSR(Kuzněcov)- inseminace ovcí a krav 1939 = USA,Japonsko- objevení konzervačního účinku vaječného žloutku

7 Rozvoj inseminace po II. Světové válce
1949 ( Polge, Rowson, Smith) konzervační účinky glycerinu 1952 mražení v CO2 1964 mražení v N2 Technologie zmrazování: 1= USA- ampule(1-2 ml) skleněné, plastové, želatina 2= Japonsko-pelety(0,10 ml)zmražené-kulička 3= Francie-pejety(slámka-trubička, délka 10 cm)0,25 – 0,50 ml

8 Vývoj inseminace u nás = Sigmund- úspěšná inseminace klisen, v hřebčíně Kladruby 1946= Švejda- přivezení umělé vaginy z Dánska 1947= Osík u Litomyšle(Sorenzen,Šmerha,Kopecký)provedení inseminace 1947-Dolní Újezd= první narozené tele po inseminaci 1953(Šmerha, Koníček)vydána směrnice pro osemeňování skotu 1953(Šmerha) – založení „ Ústavu genetiky“ v Liběchově 1962(Matoušek) – založení „ Laboratoře pro ověřování paternity býků „ v Liběchově 1975(Mácha)- laboratoř pro studium polymorfních znaků (Šiler,Váchal,Jakubec) –Česká škola populační genetiky 1967= vybudován „ Plemenářský vývojový ústav“ v Hradišťku pod Medníkem

9 Pokrok na úseku šlechtitelské práce
1950= rozpracování a plošné zavedení odhadu PH býků metodou CC testu(Robertson, Mason)- v našich podmínkách rok (rozpracování Šiler a Váchal) a uvedení do provozu Aplikace CC testu vhodná pro vyšší koncentrace krav- zintenzivnění selekce býků a výběr vynikajících inseminačních býků Revoluční změna-technologie kryokonzervace 1963= Skjervold-teoretický základ ke konstrukci dlouhodobých selekčních programů 1968= základ šlechtitelského programu v ČR( budování inseminačních stanic, odchoven býků… zapojení matematicko statistických metod do hodnocení užitkovosti)

10 Rozmnožování Základní vlastnost živých organismů= zachování druhů
Nepohlavní ( nižší organismy-dělení buňky mateřské) Pohlavní rozmnožování (splynutí pohlavních gamet = vajíčka a spermie) Pohlavní dimorfismus (rozdílná pohlavní ústrojí), ale obecně stejné složení obou soustav = pohlavní žlázy, vývodné cesty, pářící orgány

11 Pohlavní diferenciace
Vznik pohlavní soustavy za embryonálního vývoje Diferenciace vlivem pohlavních hormonů a chromozonů Určení pohlaví = v době oplození = vlivem sex-chromozomů (XX a XY) Poruchy v diferenciaci pohlavních orgánů Hermafroditismus (obojí pohlavní žlázy) Infantilismus (nedostatečný vývoj pohlavních orgánů u samic)

12 Pohlavní znaky, pohlavní funkce
Pohlavní funkce = vývoj po narození Pohlavní znaky: Primární ( tvořeny pohlavními žlázami) Sekundární pohlavní znaky U samců : ústrojí hromadění, vedení a vypuzování spermatu(nadvarle, chámovod, močová roura, penis, přídatné pohlavní žlázy) U samic : vejcovod, děloha,vagina,vulva,klitoris Pohlavní žlázy v klidu do období pohlavní dospělosti

13 Reprodukční schopnost
Reprodukční schopnost = schopnost páření a rozmnožování U samice : nastoupení ovariálního cyklu, dostavení se říje, rozvoj mléčné žlázy U samců : produkce testosteronu, spermiogenetická aktivita, funkční vývoj přídatných pohlavních žláz, dostavení se libido sexualis Pohlavní dospělost(puberta)= začátek funkčnosti pohlavní soustavy - produkce hormonů= vliv na vývoj pohlavního ústrojí, druhotných pohlavních znaků a u samic na vývoj mléčné žlázy Zvířata se nevyužívají v plemenitbě Chovatelská dospělost= stupeň zralosti pohlavní a tělesné dospělosti zvířete(zařazení do plemenitby) Tělesná dospělost= dokončením tělesného růstu a vývoje všech orgánů zvířete(tělesné rozměry se nezvětšují, ale mění se v závislosti na výživném stavu) Klimakterium= zánik pohlavního cyklu samic

14 Pohlavní a chovatelská dospělost hospodářských zvířat
Druh zvířete Pohlavní dospělost(měsíce) Chovatelská dospělost (měsíce) skot 6 - 9 prase 4 - 9 8,8 – 12 ovce 10 – 18 Kůň 8 - 16

15 Pohlavní dospělost ,pohlavní chování
U obratlovců je reprodukce jedinců sexuální (pohlaví se přitahuje) Sexualita je podmíněna pohlavním dimorfismem Hormonální řízení sexuality zabezpečují 2 skupiny hormonů : androgeny a estrogeny Pohlavní hormony odpovídají za pohlavně rozdílné biochemické procesy v látkové přeměně = rozdílnost v růstu kostí, utváření kůže, vývoj druhotných pohlavních znaků

16 Neurální kontrola sexuality
3 koordinační centra 1. a nejvyšší je „ hypotalamus“ odpovídá za pohlavní chování( emotivní projev a sociální chování = agrese, imponování) 2. úroveň kontroly tvoří „ mechanismus kopulační“, řízení vychází z“ míchy a z mezimozku“ ( kopulační chování obou pohlaví)samice: lordotické prohnutí páteře a pohyby pánve, samec: zasunutí pyje a frikční pohyby 3. Ejakulační mechanismus má centrum v „ bederní míše „, u samce řídí ejakulaci, u samice odpovídá za nasávací pohyby vnitř. pohl. orgánů

17 Pohlavní chování u skotu ( v době říje)
Projevem sexuální touhy je skákání 1 zvířete na druhé Chování býka: - býk vyhledá plemenici zrakem, čichem a sleduje i hlasové projevy plemenice, posuzuje moč-očichává, olizuje Pokládá hlavu na záď plemenice a pokouší se o vzeskok(reflex objímací) Flémuje(zvedání hlavy a odhrnování pysku) Akt páření během říje se opakuje Chování krávy : Pasivní chování- vyhledává býka, zvyšuje se tělesná teplota

18 Pohlavní chování prasat
Chování kance : hlasové projevy, očichávání, větření, časté močení(páchnoucí sekret) Vzájemné sociální chování v oblasti plecí a uší Salivace kance Pohyby do kruhu- „ milostná píseň“ a vzeskok Pyj je zaveden hluboko do dělohy-vlastní akt 10 min Prasnice : neklidná, se zájmem o okolí, snížení příjmu potravy, postoj nehybnosti(zastavení se s přiklopenýma ušima)

19 Sexuální chování kance a prasnice v době říje ( přirozená plemenitba)

20 Pohlavní chování ovce Sexuální aktivita má výrazně sezonní charakter
Chování berana : Následování a přibližování, očichávání,flémování, chození do kruhu, pokládání hlavy na záď bahnice, vzeskok-páření Chování samice : Ochota k páření= setrvává vedle berana se skloněnou hlavou a skleslýma ušima Ovce ve věku od 2,5 roku- páření 7x za říji

21 Projevy sexuálního chování ovcí

22 Pohlavní chování koní Chování hřebce :
Kontrola výkalů, setrvání hřebce v blízkosti klisny, nosonasální kontakt(nos k nosu), vyklenutý krk(imponování), olizování těla samice, flémování, pokus o koitus Chování klisny: Vyhledává ostatní zvířata, zvedání ocasu, blýskání, lehké roztažení zadních končetin,typické přitažení hlavy ke krku V chovech zkoušení klisny přes zkušební stěnu

23 Blýskání klisny

24 Prezentace klisny u zkušební stěny při „ zkoušení“

25 Prezentace klisny-uši přitažené dozadu ke krku


Stáhnout ppt "Šlechtitelský,zdravotní,státní a vědecký"

Podobné prezentace


Reklamy Google