Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK"— Transkript prezentace:

1 Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK
2010

2 Stojaté , převážně sladkovodní, vodní plochy
Určeno pouze pro výuku žáků ZŠ Školní Vrchlabí, nelze použít ke komerčním účelům ani k veřejné produkci.

3 Rybník Rybník je vodní plocha vytvořená člověkem za účelem chovu ryb

4 Jezero Jezero je přírodní vodní plocha

5 Jezero - pozůstatek moře
Kaspické moře

6 Příkopová propadlina Bajkal Africká Tanganika

7 Horská ledovcová jezera

8 Jezera vytvořená člověkem-zatopený lom

9 Vodní živočichové

10 RYBY - kapr obecný , plotice obecná
Největší chov v ČR na Třeboňsku

11 candát obecný okoun říční
Dravé ryby

12 sumec velký štika obecná

13 úhoř říční karas obecný
Dospívá a žije ve sladké vodě, trdliště v Sargasovém moři Podobný kaprovi, je menší a bez hmatových vousů

14 lín obecný – nejmenší šupiny

15 Ptáci – racek chechtavý
Hnízdí v koloniích, v současné době počty klesají

16 volavka popelavá kormorán velký
Kormorán je rybožravec, chráněný Oba druhy hnízdí v koloniích

17 kachna divoká – výrazný pohlavní dimorfismus
Plochý, vroubkovaný zobák, plovací blány – charakter. znaky vrubozobých

18 labuť velká , mláďata – dříve pták zámeckých rybníčků

19 husa velká Téměř výhradně býložravá

20 lyska černá

21 potápka roháč polák velký

22 orel mořský moták pochop ( pochop. rákosní)
Chránění ptáci (dravci), často pronásledováni a zabíjeni

23 rákosník velký kukačka na hnízdě rákosníka

24 ondatra pižmová - savec

25 Bobr evropský – populace v ČR na vzestupu, chráněný
Jasné pobytové znamení

26 Bobří hrad – žije na vodních tocích i v rybnících

27 užovka obojková – nejedovatý had lovící žáby a hlodavce

28 obojživelníci

29 skokani - vajíčka ve shlucích
Všichni obojživelníci chráněni

30 Vajíčka klade do řetízků.
Většinu roku tráví mimo vodu.

31 rosnička zelená – žije na listech keřů a stromů, přísavky na prstech
Víš že umí měnit barvy, podobně jako chameleón ?

32 čolek – většinu roku tráví ve vodě (sameček)

33

34 Bezobratlí

35 nezmar zelený – patří mezi žahavce
Žije na spodní straně rostlin, pro lov a obranu používá žahavé buňky

36                   perloočka buchanka Zooplankton – velikost několik mm

37 prvoci

38 rak říční – patří mezi korýše, stejně jako perloočka a buchanka

39 potápník vodouch střibřitý (brouk)
Pavouk, pavučina pod vodou – zásobárna vzduchu

40 bruslařka vodoměrka Ploštice lovící hmyz spadnoucí na hladinu

41 znakoplavka – spolu s vodoměrkami patří mezi vodní ploštice, predátoři

42 Dravá larva vážky – žije ve vodě až 4 roky
Tzv. maska

43 Sameček a samička vážky ploské

44 šidélko

45 jepice – život dospělce se počítá na hodiny či dny, larva žije několik let

46 Larva chrostíka – častěji v čistých potocích

47 komár - dospělec, vajíčka, larva

48 pijavka lékařská – dříve odsávaly „špatnou“ krev

49 pijavka koňská – hnědá až černá, přes 10 cm vnější parazit i predátor

50 nítěnka – s pijavkami a žížalami patří mezi kroužkovce

51 rak říční – patří mezi korýše, stejně jako perloočka a buchanka

52 škeble rybničná – vodní měkkýš, mlž, s tenkou lasturou

53 bahenka živorodá plovatka bahenní
Mají 1 schránku, ulitu, patří mezi měkkýše - plže Hodně kroucená ulita

54 okružák – často chovaný i v akváriu

55 Vodní a bahenní rostliny

56 rákos obecný orobinec

57 kosatec žlutý

58 ostřice

59 sítina

60 blatouch bahenní

61 leknín bílý

62 okřehek ( nespr. žabinec )

63 řasy a sinice

64 olše lepkavá

65 vrba jíva

66 vrba ( bílá )

67 topol osika topol černý

68 Lichozpeřené listy,tvrdé dřevo, nažky s blanitým křidélkem
Jasan ztepilý

69 Zápis : Stojaté vodní plochy
Jezera = Přirozené vodní plochy vzniklé : a) činností ledovce – horská jezera Velký a Malý staw, Mechové jezírko Černé a Čertovo jezero (Šumava) b) příkopová propadlina, zlom : Bajkal, Tanganika c) pozůstatek moře – Kaspické moře d) v kráteru sopek – přítomnost kyselin se sírou e) rašelinná f) přehrazením, závalem řeky g) uměle zatopené lomy

70 = vodní plochy uměle vytvořené člověkem za účelem chovu ryb
rybníky : = vodní plochy uměle vytvořené člověkem za účelem chovu ryb - největší koncentrace v Třeboňské a Českobudějovické pánvi - největší rybník v ČR, Rožmberk (492 ha )

71 Plankton : zooplankton a fytoplankton živočišný a rostlinný
- drobní až mikroskopičtí organismy - na začátku potravního řetězce např.: perloočka ( hrotnatka, dafnie) buchanka jednobuněční prvoci – trepka, krásnoočko některé druhy sinic a řas

72 Ryby - obratlovci, proměnlivá tělesná teplota ( aktivita dle teploty prostředí) - kůže : šupiny + sliz - dýchání žábrami ( kryté skřelemi ) - plynový měchýř ( nadnášení, udržení v určité hloubce ……. Které ryby plyn. měchýř nemají ? ) - smyslové orgány : postranní čára, oči, hmat. vousy, čichové jamky )

73 - vajíčka = jikry ( kaviár – jeseter, viza )
- spermie = mlíčí - místo rozmnožování ( tření ) = trdliště - rybí larvy = plůdek - některé r. živorodé ( paví oka, mečovky,.. ) ploutve : hřbetní, ocasní, řitní, břišní prsní ( lososovité r. – tuková)

74 ryby dravé : štika obecná … hřbetní ploutev vzadu
sumec velký … naše největší ryba okoun říční … s candátem 2 hřbetní ploutve úhoř říční ….. dospělci se rozmnožují (třou) v Sargasovém moři (trdliště), mladí dospívají v řekách pstruh potoční – jezerní forma, hmyz

75 ryby nedravé : kapr obecný – 2 hmatové vousy
- lysý, šupinatý, pološupináč - říční, divoká forma má nižší, protáhlejší tělo karas obecný – podobný kaprovi, menší, bez vousů zlatí, okrasní – rybníčky lín obecný – nejmenší šupiny z našich ryb plotice obecná – tzv. plevelná ryba s červeným okem a ploutvemi

76 bezobratlí živočichové
nezmar – žahavé buňky, žahavci ( medůza) rak říční, potoční a bahenní – korýši, klepeta …. hl. potrava mršiny, couvá pouze v nebezpečí pomocí ocasní ploutvičky škeble rybničná – měkkýš, schránku 2 vápenité lastury plovatka bahenní, okružák ploský – 1vápenitá ulita bahenka živorodá – měkkýš, pevné víčko

77 bezobratlí - hmyz Ploštice – vysávají ulovenou kořist
na hladině : bruslařka, méně častá vodoměrka pod hladinou : znakoplavka Vážky , šídla a šidélka – larvy ve vodě dravé, několik let vývoj, proměna nedokonalá : vajíčko – larva (nymfa) – - nad hladinou dospělec Brouci – krovky, veslovací končetiny : potápník

78 Chrostíci – „motýlci“, jejichž larvy žijí v čisté vodě,
Jepice – larvy ve vodě několik let ( na zadečku štěty ) dospělci žijí hodiny, max. dny (jepičí život) Chrostíci – „motýlci“, jejichž larvy žijí v čisté vodě, chrání se trubičkovitými schránkami z kamínků, ulit či zbytků rostlin Komáři – vývoj probíhá ve vodě, krev saje samička, sameček saje nektar ! Pakomáři – larvy červené = patentky

79 Obratlovci - obojživelníci
- proměnlivá tělesná teplota ( dle prostředí ) - vlhká kůže, kožní dýchání - zimní spánek ( v zemi ) - § chráněni ! - oplození vnější … ocasatí obojživelníci oplození vnitřní … bezocasí - hlavní potravou hmyz

80 ocasatí obojživelníci : čolek – sameček pestrý, hřeben na hřbetu a ocase
mlok – listnaté lesy, ve vodě se pouze rozmnožuje - žlutočerné výstražné zbarvení (jed) bezocasí obojživelníci : skokani – hnědě až zeleně zbarvení, kůže hladká ropucha obecná – převážně hnědá, bradavčitá kůže kuňky – břicho žlutočerné až červenočerné - v nebezpečí ukazují barevné břicho rosnička zelená – přísavky na prstech, listy - keře - mění barvu dle prostředí

81 Obratlovci - plazi - proměnlivá tělesná teplota
- volné čelisti a volná žebra … velká kořist - vejcorodí nebo živorodí - jedovatí nebo škrtiči užovka obojková - nejedovatý had, žluté půlměsíce, dobře plave - hlodavci, žáby - vejcorodá

82 Obratlovci - ptáci - stálá tělesná teplota ( nezávislá na počasí )
- létání : peří, duté kosti, létací svaly - peří : a) prachové – na těle, tepelná izolace b) obrysové – ochrana, let, zbarvení – lákání samiček, ochranné - kladou vejce, inkubace = doba líhnutí - kloaka = společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy - mláďata krmivá a nekrmivá (sama si sbírají potravu ) - ochrana peří před vodou – maz z kostrční žlázy

83 vrubozobí : * plochý, po stranách vroubkovaný
potápky : nohy posunuté vzad, plovací lemy, za potravou se často potápí ( celým tělem) potápka roháč, potápka malá vrubozobí : * plochý, po stranách vroubkovaný zobák – cezení potravy ze dna * plovací blány všežravci – kachna divoká, polák velký, labuť velká býložravci – husa velká, husa polní dravci : potrava ryby, hlodavci, mršiny moták pochop – hnízdí v rákosí orel mořský – hnízdo na stromech

84 lyska černá – černý pták s bílým čelem podobný kachnám
ptáci hnízdící v koloniích : racek chechtavý – v současnosti na ústupu volavka popelavá – kolonie na stromech, hájená celoročně kormorán velký – chráněný - rybožravý, zimuje na řekách rákosník velký – hnízdo v rákosí, pěvec - často hnízdní parazitismus kukačkou

85 dřeviny : rychle rostoucí, měkké dřevo
vrba jíva (kočičky) – jedna z mála vrb se širokými listy topol černý - srdcovité /kosníkovité/listy topol osika – kulovité lístky na dlouhém řap. ….. topoly a vrby rostliny dvoudomé, to znamená - jednopohlavné květy; rostlina samčí a r. samičí olše lepkavá – opačně srdčité lepkavé listy, semena (plody) v dřevnaté šištici, červené dřevo jednodomá, na jedné rostlině samčí květy(jehnědy) i k. samičí jasan ztepilý – lichozpeřený složený list, tvrdé dřevo – na parkety

86 pobřežní , vytrvalé , bahenní byliny :
rákos obecný – patří mezi traviny – r. lipnicovité - časté vegetativní množení pomocí oddenků = podzemní stonky - úkryt a hnízdiště mnoha živočichů orobinec (doutníky – samičí květy s ochmýřenými semeny) sítina – trsy „dutých listů“, často vyplněné „molitanovou“ hmotou ostřice, skřípina – rostliny podobné travám

87 blatouch bahenní – brzy z jara kvete žlutě
kosatec žlutý – mnoho zahradních suchomilných odrůd vodní rostliny : leknín bílý – původní divoká forma s bílými květy okřehek ( nesprávně žabinec ) – drobnými zelenými lístky dokáže zarůst celou hladinu

88 řasy – nižší primitivní rostliny, mikroskopické i vel
řasy – nižší primitivní rostliny, mikroskopické i vel desítky metrů (moře) produkce kyslíku, na začátku potrav. řetězce v teplých a dusíkem bohatých vodách (fekálie) sinice - primitivní jednobuněčné organismy - na Zemi pravděpodobně nejstarší ( - 3 mld. let ) - zejména ve vodách bohatých na dusík (fekálie ) a fosfor (fosfátové prací prášky ) - produkují látky pro člověka zdraví škodlivé

89 POZNEJ a CHRAŇ svoji Zemi, tvé životní prostředí

90 Poznávačka

91 hmatové vousy

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 bez hmatových vousů

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119


Stáhnout ppt "Vyrobeno v rámci programu MŠMT : EU – OP VK"

Podobné prezentace


Reklamy Google