Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO JE TO ARGUMENT? KFI/ FIL1 Irena Schönweitzová FI - ŠF Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO JE TO ARGUMENT? KFI/ FIL1 Irena Schönweitzová FI - ŠF Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia."— Transkript prezentace:

1 CO JE TO ARGUMENT? KFI/ FIL1 Irena Schönweitzová FI - ŠF Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)

2 DEFINICE lat. argumentum = důvod, důkaz pravdy dokazuje pravdivost či nepravdivost libovolná posloupnost tvrzení závěr nemusí obsahově ani formálně souviset s ostatními tvrzeními

3 Metoda věd o přírodě:  empirický pokus resp. pozorování  formulování empirických teorií a hypotéz  logickou argumentaci Argumentace v logice, matematice a filosofii X přírodní vědy

4 ÚLOHA LOGICKÉ ARGUMENTACE Dvojí: a)interpretace výsledků empirického zkoumání + odhalení vztahů mezi získanými údaji b)ryze teoretická: odhalení logických důsledků přírodovědných teorií

5 žádné empirické pokusy žádné empirické potvrzení ani vyvrácení argumentace jediná racionální cesta LOGIKA, MATEMATIKA A FILOSOFIE

6 PLATNÝ ARGUMENT posloupnost tvrzení → závěr T závěr není novým předpokladem každé tvrzení vyplývá z předcházejících LOGICKY ZÁVISLÝ PŘEDPOKLAD z ostatních předpokladů na platnost celého argumentu to nemá vliv nadbytečný

7 DEDUKTIVNĚ PLATNÉ ARGUMENTY (platné argumenty filosofické logiky) INDUKTIVNÍ ARGUMENTY ARGUMENTY K NEJLEPŠÍMU VYSVĚTLENÍ (argument to the best explanation)

8 INDUKTIVNÍ ARGUMENTY především v empirických vědách závěry nevyplývají z premis pravdivost závěrů částečně potvrzena pravdivostí daných premis ARGUMENTY K NEJLEPŠÍMU VYSVĚTLENÍ pomocí hypotéz nevyplývá z (pravdivých) předpokladů

9 PLATNÝ ARGUMENT ne každý prokazuje pravdivost tvrzení T pravdivé premisy → pravdivý závěr DOKONALÝ ARGUMENT prokazuje pravdivost tvrzení T platný, pravdivý všechny předpoklady současně pravdivé

10 NEDOKONALÝ ARGUMENT nevyplývá z premis nebo jedna či více premis je nepravdivá a) nedokonalé platné argumenty -závěr vyplývá z premis -některé z premis nepravdivé b) nedokonalé neplatné argumenty -závěr nevyplývá z premis -nemá žádnou argumentační hodnotu

11 PŘÍKLADY NEDOKONALÝCH PLATNÝCH ARGUMENTŮ: A. 1. předpokladJestliže Slunce je oběžnicí Země, pak sluneční energie zahřívá zemský povrch. 2. předpoklad Slunce je oběžnicí Země. 3. tudížSluneční energie zahřívá zemský povrch. B.1. předpoklad Jestliže Země je oběžnicí Slunce, pak zemská energie zahřívá povrch Slunce. 2. předpokladZemě je oběžnicí Slunce. 3. tudížZemská energie zahřívá povrch Slunce. C.1. předpokladJestliže číslo 2 je sudé, pak je to prvočíslo. 2. předpokladČíslo 2 není prvočíslo. 3. předpokladČíslo 2 je sudé. 4. tudíž 0 = 1

12 PŘEPIS DO SYMBOLIKY VÝROKOVÉ LOGIKY: A.1. p → q 2. p (nepravdivé) 3. q(závěr z premis) B.1. p → q (p pravdivé, q nepravdivé) 2. p 3. q závěr logicky platný, ale nepovažujeme jej za důkaz pravdivosti dané teze C.1. p → q 2. ¬p 3. p 4. r Závěr z premis, ale nepravdivý premisy 1,2,3 jsou sporné (nemohou být současně pravdivé) ze sporných premis vyplývá libovolný závěr nulová přesvědčovací a explanační hodnota

13 TRIVIÁLNÍ ARGUMENTY = důkaz kruhem dokonalý argument jediná premisa pravdivá závěr totožný s tvrzením žádná přesvědčovací hodnota Patologické argumenty Argumenty se spornými premisami + argumenty kruhem logicky platné

14 PŘESVĚDČIVOST ARGUMENTU Logické vlastnosti argumentu: logická platnost (nutná podmínka) dokonalý, případně dobrý (postačující podmínka) subjektivní prvek

15 DOBRÝ ARGUMENT závěr z premis premisy nejsou sporné možné, že jsou všechny současně pravdivé závěr se nevyskytuje mezi premisami RIGORÓZNÍ DŮKAZ premisy odlišné od závěru o premisách víme, že jsou pravdivé závěr z premis (charakteristika podle G. E. Moora)

16 PROBLÉMY ARGUMENTŮ FILOSOFICKÉ LOGIKY: tvrzení o abstraktních předmětech  nemožnost určit zda zcela pravdivé nebo nepravdivé pochybnost o pravdivosti premis PRAVDIVOST PREMIS nemožnost přímé verifikaci → pomocí dokonalého argumentu řešením logické metody → reductio ad absurdum (argumentační strategie)

17 REDUCTIO AD ABSURDUM (RAA) 2 kroky: 1.odvození logické kontradikce → pravdivá negace daného tvrzení (tj. tvrzení formy p & ¬p) 2.úsudek – dané premisy nikdy nemohou být současně pravdivé logicky sporné tvrzení nepřijatelné pro příjemce argumentu REDUCTIO AD IMPOSSIBILE (RAI) logicky sporné


Stáhnout ppt "CO JE TO ARGUMENT? KFI/ FIL1 Irena Schönweitzová FI - ŠF Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia."

Podobné prezentace


Reklamy Google