Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to ARGUMENT? Irena Schönweitzová FI - ŠF

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to ARGUMENT? Irena Schönweitzová FI - ŠF"— Transkript prezentace:

1 Co je to ARGUMENT? Irena Schönweitzová FI - ŠF
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ , OPVK) Co je to ARGUMENT? Kfi/ fil1 Irena Schönweitzová FI - ŠF

2 DEFINICE lat. argumentum = důvod, důkaz pravdy
dokazuje pravdivost či nepravdivost libovolná posloupnost tvrzení závěr nemusí obsahově ani formálně souviset s ostatními tvrzeními

3 Metoda věd o přírodě: empirický pokus resp. pozorování formulování empirických teorií a hypotéz logickou argumentaci Argumentace v logice, matematice a filosofii X přírodní vědy

4 ÚLOHA LOGICKÉ ARGUMENTACE
Dvojí: interpretace výsledků empirického zkoumání + odhalení vztahů mezi získanými údaji ryze teoretická: odhalení logických důsledků přírodovědných teorií

5 LOGIKA, MATEMATIKA A FILOSOFIE
žádné empirické pokusy žádné empirické potvrzení ani vyvrácení argumentace jediná racionální cesta

6 LOGICKY ZÁVISLÝ PŘEDPOKLAD
PLATNÝ ARGUMENT posloupnost tvrzení → závěr T závěr není novým předpokladem každé tvrzení vyplývá z předcházejících LOGICKY ZÁVISLÝ PŘEDPOKLAD z ostatních předpokladů na platnost celého argumentu to nemá vliv nadbytečný

7 DEDUKTIVNĚ PLATNÉ ARGUMENTY (platné argumenty filosofické logiky) INDUKTIVNÍ ARGUMENTY ARGUMENTY K NEJLEPŠÍMU VYSVĚTLENÍ (argument to the best explanation)

8 ARGUMENTY K NEJLEPŠÍMU VYSVĚTLENÍ
INDUKTIVNÍ Argumenty ARGUMENTY K NEJLEPŠÍMU VYSVĚTLENÍ především v empirických vědách závěry nevyplývají z premis pravdivost závěrů částečně potvrzena pravdivostí daných premis pomocí hypotéz nevyplývá z (pravdivých) předpokladů

9 PLATNÝ ARGUMENT DOKONALÝ ARGUMENT
ne každý prokazuje pravdivost tvrzení T pravdivé premisy → pravdivý závěr prokazuje pravdivost tvrzení T platný, pravdivý všechny předpoklady současně pravdivé

10 NEDOKONALÝ ARGUMENT nevyplývá z premis nebo jedna či více premis je nepravdivá a) nedokonalé platné argumenty závěr vyplývá z premis některé z premis nepravdivé b) nedokonalé neplatné argumenty závěr nevyplývá z premis nemá žádnou argumentační hodnotu

11 PŘÍKLADY NEDOKONALÝCH PLATNÝCH ARGUMENTŮ:
A. 1. předpoklad Jestliže Slunce je oběžnicí Země, pak sluneční energie zahřívá zemský povrch. 2. předpoklad Slunce je oběžnicí Země. 3. tudíž Sluneční energie zahřívá zemský povrch. B. 1. předpoklad Jestliže Země je oběžnicí Slunce, pak zemská energie zahřívá povrch Slunce. 2. předpoklad Země je oběžnicí Slunce. 3. tudíž Zemská energie zahřívá povrch Slunce. C. 1. předpoklad Jestliže číslo 2 je sudé, pak je to prvočíslo. 2. předpoklad Číslo 2 není prvočíslo. 3. předpoklad Číslo 2 je sudé. 4. tudíž 0 = 1

12 PŘEPIS DO SYMBOLIKY VÝROKOVÉ LOGIKY:
A. 1. p → q 2. p (nepravdivé) 3. q (závěr z premis) B. 1. p → q (p pravdivé, q nepravdivé) 2. p 3. q závěr logicky platný, ale nepovažujeme jej za důkaz pravdivosti dané teze C. 1. p → q 2. ¬p 3. p 4. r Závěr z premis, ale nepravdivý premisy 1,2,3 jsou sporné (nemohou být současně pravdivé) ze sporných premis vyplývá libovolný závěr nulová přesvědčovací a explanační hodnota

13 TRIVIÁLNÍ ARGUMENTY = důkaz kruhem dokonalý argument
jediná premisa pravdivá závěr totožný s tvrzením žádná přesvědčovací hodnota Patologické argumenty Argumenty se spornými premisami + argumenty kruhem logicky platné

14 PŘESVĚDČIVOST ARGUMENTU
Logické vlastnosti argumentu: logická platnost (nutná podmínka) dokonalý, případně dobrý (postačující podmínka) subjektivní prvek

15 DOBRÝ ARGUMENT RIGORÓZNÍ DŮKAZ závěr z premis premisy nejsou sporné
možné, že jsou všechny současně pravdivé závěr se nevyskytuje mezi premisami premisy odlišné od závěru o premisách víme, že jsou pravdivé závěr z premis (charakteristika podle G. E. Moora)

16 PROBLÉMY ARGUMENTŮ FILOSOFICKÉ LOGIKY:
tvrzení o abstraktních předmětech nemožnost určit zda zcela pravdivé nebo nepravdivé pochybnost o pravdivosti premis PRAVDIVOST PREMIS nemožnost přímé verifikaci → pomocí dokonalého argumentu řešením logické metody → reductio ad absurdum (argumentační strategie)

17 REDUCTIO AD ABSURDUM (RAA)
2 kroky: odvození logické kontradikce → pravdivá negace daného tvrzení (tj. tvrzení formy p & ¬p) úsudek – dané premisy nikdy nemohou být současně pravdivé logicky sporné tvrzení nepřijatelné pro příjemce argumentu REDUCTIO AD IMPOSSIBILE (RAI)


Stáhnout ppt "Co je to ARGUMENT? Irena Schönweitzová FI - ŠF"

Podobné prezentace


Reklamy Google