Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s rodičovskou skupinou vedenou prvky KBT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s rodičovskou skupinou vedenou prvky KBT"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s rodičovskou skupinou vedenou prvky KBT
Mgr. Lenka Opravilová Psycholožka DC Zlín PhDr. Zdeňka Marková Psycholožka SVP Domek

2 Foto Dětského centra Zlín

3 Úvod Skupina 14 rodičů absolvovala 8 setkání. Jednalo se o rodiče dětí ve věku 2 – 8 let se sy. ADHD a PAS. Účastníci se naučili konkrétně vymezit problémové chování dítěte v behaviorálních pojmech, určit jeho frekvenci a intenzitu, vysledovat, co předchází danému problému, zaznamenat důsledky a účinně zasáhnout. Pracovali na zlepšení sebeovládání, posilovali své rodičovské kompetence. Osvojili si základy AT. Závěrem se potvrdila původní myšlenka pojetí rodičovské skupiny jako „Školy rodičů“

4 Pojmy: Náročné chování ADHD PAS AT KBT

5 KBT Chybné způsoby chování a myšlení jsou naučené a udržované rozpoznatelnými vnějšími a vnitřními faktory Odnaučit Přeučit Naučit nové způsoby řešení problémů

6 Prvky KBT při práci s rodičovskou skupinou
Vychází z teorií učení Zaměřuje se na jasně definované problémy Stanovuje konkrétní cíle Měří změnu Je strukturovaná Vyžaduje aktivitu zúčastněných

7 Nácvik rodičovského chování
Ignorovat NCH, pokud to jde Zasáhnout při porušení bezpečnosti Ovládat vlastní emoce Všímat si a posilovat vhodné chování

8 Přístupy Farmakoterapie Hřiště pro zlobivé Individuální terapie
Skupinová terapie „Škola rodičů“

9 Výukové předměty ve škole rodičů
Sebeovládání Empatie - vcítění se do dítěte, porozumění dítěti Jednotná výchova Důslednost Naučit se vařit tak, aby dětem chutnalo

10 Vysvědčení začátek konec posuny Sebeovládání 3 5,6 2,6
Empatie , , ,3 Jednotná výchova , , ,1 Důslednost , , ,4 Vaření , ,4 Sebeodměňování , , ,5 Sebehodnocení , , ,4 Nácvik relaxace , , ,3 Řešení problémů , , ,4

11 Výběr účastníků Posouzení vhodnosti pro zařazení do skupiny
Kartotéka klientely Oslovení poradenských Oslovení pomáhajících Aktuální klientela

12 Časový plán 17:00 – 18:30 1 x za 14 dní 90 minut 8 + 1

13 Pravidla práce ve skupině
Dochvilnost Vypnuté mobily Omluva nepřítomnosti Otevřenost Mluvit za sebe Respektovat a být respektován Nemusím Nehodnotit Nevynášet ven - důvěrnost

14 Struktura setkání zahájení a organizace zahřívací hra zpětná vazba
kontrola DÚ edukace a praxe nácvik AT zadání DÚ zakončení.

15 Čas frčí – jede nám oběd 

16 Měření narušení života
začátek konec posun Práce , , Domácnost , , ,2 Volný čas ve spol 3, , ,1 Volný čas o samotě 2, , Partnerské soužití 4, , ,9

17 Tématické okruhy: pozitivní posilování žádaného chování
vyhasínání nevhodného chování, přerušení nevhodného chování, ABC analýza chování, sledování a ovlivňování tělesného prožívání, reflexe a ovlivňování emočního prožívání, reflexe a ovlivňování kognitivních procesů, volba chování včetně jeho důsledků, sebehodnocení, sebeoceňování, motivace a odměňování

18 Programy jednotlivých skupin
1. Organizace, představení, motivace, očekávání. 2. Štítky se jmény 3. Představení účastníků s útržky papíru 4. Představení dítěte 5. Skupinová pravidla 6. Edukace KBT 7. Vyplnění dotazníku 9. Měření odhodlání ke změně 10. Relaxace edukace - příběh "Pazourek", nácvik napětí a uvolnění 11. erb rodičovský - jak naše rodina tráví volný čas, hodnoty, řešené potíže, cíle, nejčastěji sdělované dětem 12. DÚ - deka a erb pro děti ( co nejraději oni dělají ve volném čase, co dělá maminka, tatínek, v čem by chtěli být stejní, co ony nejčastěji slyší od rodičů )

19 Takhle jsme končili 1. Organizace - soutěž, ve jmenování všech jmen.
2. Škálování - jak moc se vám chtělo? 3. Co Jolana vyzkoušela z nabídnutých cest k řešení jejího problému - opakování alternativ řešení konkrétní konfliktní situace - co přinesli? 4. Kontrola DÚ - deka, EMBU, jaký přinesli problém k řešení? 5. Metody zaměřené na zlepšení sebeovládání sebesledování, sebehodnocení, sebeoceňování. 6. AT 7. DÚ: deka, konkrétní A - B - C 8. Svíčka - co se mi dnes povedlo.

20 Příručka : Praktické zásady zvládání NCH
spolupracovat, předvídat problémy, které může dítě mít, opakovat pokyny, často dítě chválit, zaměřit se na odměňování dítěte, používat okamžité, časté a odpovídající postupy, předvést pravidla, rozdělit úkoly do menších celků, které dítě zvládne – zaměřit se na možný úspěch, poskytnout únikovou cestu, např. klidné místo, udržet přiměřenou hladinu stimulace, nabídnout alternativní činnosti.

21 1. Přesný popis chování je založený na pozorování
specifikuje skutečnou podstatu (co, kde, kdy, proč – dítě dělalo) a frekvenci výskytu ( zaznamenat po určité časové periodě, vůči níž pak hodnotíme pokrok a účinnost intervence ). Výběr nejvhodnějšího typu intervence

22 Čas na video matka roku

23 2. příčina a následek ABC A – co chování předchází
B – vlastní chování, které chceme změnit C – důsledky chování. Důsledky (tedy naše reakce na - chování ) buď chování posilují nebo zeslabují. Změnou situace nebo události, které chování předcházejí můžeme změnit i samotné chování.

24 Video papááá

25 3.Vyhasínání Zjistit, co NCH posiluje snažit se to posílení odstranit.
Reagujeme prostě jinak, než jsme byli doposud zvyklí a dítě musí také změnit své chování. Nedostává totiž od nás očekávané reakce. Během tohoto procesu musíme být důslední a vytrvalí. Přirozenou reakcí dítěte je totiž jeho pokus získat posílení nárůstem výskytu nežádoucího chování. Naše nedůslednost se pak projeví silnější produkcí nežádoucího chování.

26 Další p. zaměřené na zeslabení
4. Cena výměny - odstranění příjemné události po projevu - chování 5. Přerušení - spíše než posilující důsledek vyřadíme dítě z dané situace, činnosti, místnosti 6. Pozitivní posilování - uplatňujeme vždy, když dítě realizuje dobré chování. 7. Síla motivace – MOTIVUJEME!!!

27 Metoda strukturovaného řešení problémů
Určení a popis problémů Zvolení problému, který chceme řešit Brainstorming Zhodnocení + a - návrhů řešení Zvolení určitého řešení a plán kroků Uskutečnění zvoleného řešení Zhodnocení účinnosti zvoleného řešení

28 Metody zaměřené na sebeovládání
Sebesledování - pozitivní konotací formulovaná frekvence úspěšnosti ( ?krát jsem situaci zvládla, ignorovala chování) Sebehodnocení – škálováním na 0 10 nebo pro děti žebřík, medaile, nálepka Sebeoceňování – formulováním pochvaly na konci dne, co se mi podařilo

29 Účastníci nacvičovali
1. Identifikaci silných a slabých míst ve výchovném působení na dítě. 2. Porozumění bludnému kruhu při řešení problému. 3.Nácvik efektivních strategií v přístupu k dítěti. 4. Nácvik relaxovaného stavu. 5. Tréning sebeovládání.

30 Macecha roku Proč tréning sebeovládání? Aby to nedopadlo
nějak takhle...

31 Shrnutí Škola rodičů přispěla k prevenci rozvoje náročného chování u dětí. Skupinovou prací s rodiči tzv. „školou rodičů“ jsme dosáhli zlepšení jejich výchovných dovedností.

32 Kde získat další informace
Možný P., Praško J.: KBT – Úvod do praxe Roneová T.: Psychologická pomoc dětem v nesnázích Dinkmeyer D., D.McKay G.: STEP Richman S.: Výchova dětí s autismem Train A.: Nejčastější poruchy chování dětí Čadilová V., Jůn H., Thorová K.: Agrese u lidí s MR a autismem Corey G. + M., Cllanan P.: Techniky a přístupy ve skupinové terapii O Neill H.: Hněv a emoce Zbytovský J.: Výcvik v KBT přístupu

33 Příloha 1

34 Příloha 2

35 Příloha 3

36 Příloha 4

37 Příloha 5

38 Příloha 6


Stáhnout ppt "Zkušenosti s rodičovskou skupinou vedenou prvky KBT"

Podobné prezentace


Reklamy Google