Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mládežnický fotbal očima sportovního lékaře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mládežnický fotbal očima sportovního lékaře"— Transkript prezentace:

1 Mládežnický fotbal očima sportovního lékaře
MUDr.Petr Lisý Lékařská poradna pro sportovce

2 §§§ Jedinou nedokonalostí přírody je člověk.

3 Náhlá smrt při sportu /z netraumatických příčin/
3 nejčastější příčiny: 1/otřes hrudní stěny-náraz do hrudní stěny adolescenta způsobí smrtelnou srdeční arytmii-riziko závisí na energii nárazu 2/NS mladých sportovců/pod 30 let/-nejč.strukturální,hl.dědičné poruchy-anomalie srdečních tepen,arytmogenní dysplazie PKS,hypertrofická KMP 3/NS z kardiální příčiny/hl.nad 30 let/-ICHS

4 Relativně rizikové příznaky u sportovců pod 35 let
Bolest na hrudi Synkopa/rychle vzniklé nedokrvení mozku/ nebo jiná ztráta vědomí Dušnost nebo pocit nadměrné únavy v zátěži /silná,neočekávaná,nevysvětlitelná/ Udávaná arytmie v zátěži nebo bušení do krku Náhlá smrt v RA --- tyto příznaky-ad tělovýchovná amb./echokardio/

5 Kdy vyšetřit děti a adolescenty před zahájením závodní činnosti ?
v RA-náhlá předčasná smrt nebo srdeční choroba v časném věku/do 50 let/ v OA: hypertenze,palpitace,zátěžová dušnost či apnoe Fyzikální vyšetření-hypertenze,srdeční šelest,Marfanův sy/abnormálně dlouhé končetiny,pavoukovité prsty-často vrozené srdeční vady/

6 Lékařské vyšetření Ani kompletní prohlídka nemusí odhalit vážné problémy,hl.kardiální,které nemusí mít vliv na schopnost sportovat,ale mohou být možnou příčinou náhlé smrti/vrozené vady koronárních cév/ Preventivní prohlíka-ideálně 6 týdnů před začátkem sezóny/čas pro dg.testy,konzultace,RHB/ Nutná přítomnost rodičů/doplnění anamnesy/

7 Povinnosti lékaře týmu dětí a mladistvých
Předpoklad-respekt vůči vedení klubu,trenérům,rodičům i dalším sportovním lékařům Sledování nemocnosti,event.léčení úrazů či jen sledování Zjistit anamnesu prodělaných nemocí a úrazů Hodnocení a kontrola tréninkových programů z hlediska fyziologie tělesné zátěže,vzniku únavy a prevence přetížení a přetrénování Kontrola nemocných před opětovným zahájením tréninku Výchova trenérů a rodičů v úrazové prevenci/vhodná sportovní výbava,prevence přetížení/ Pravidelná kompletní prohlídka každého jedince-hodnotit změny/onemocnění,úrazy/-výška,váha,TK,,fyzikální vyš.,event.EKG,laboratoř/-interpretace výsledků-trenér,rodiče !!! Zařídit nebo jen sledovat RHB programy „Osvětová“ činnost-doping,výživa,alkohol,vitamíny,podpůrné prostředky,pitný režim…

8 ČINNOST LÉKAŘE NA SPORTOVIŠTI
CÍL-CHRÁNIT ZDRAVÍ SPORTOVCE !!! Aspekty a/medicinské: -rozhodnout,kdy nelze pokračovat b/sportovní-ekonomické,profesionální sport-motivace,nutnost tolerovat určitá zdravotní rizika-ohled na velikost zátěžě !!!Lékař doporučuje trenérovi odvolání sportovce!!! -nenastoupení k zápasu,střídání Léčebná činnost-při zápasu omezená-naděje na pokračování-různé prahy bolesti/jednotlivci,různé sporty/

9 Doporučení pro trenéry
Vzdělání ve fyziologii zátěže dětského věku,výkonnostní růst,minimální poškození. Podle současných znalostí nelze předem přesně stanovit hranice zátěžě,kdy se trénink stává nebezpečný.Pozor na 1.možné příznaky přetížení/bolesti v obl.kloubu,záněty šlach,poruchy vazivového aparátu/-riziko mikrotraumat !!! Dítě nesmí být povzbuzováno k překonání těchto potíží. Rodiče i dítě mají být informováni o rizicích intenzivního tréninku./pravidelné lékařské prohlídky/ Největší riziko-předčasná sportovní specializace.Předcházet-všeobecná pohybová průprava.Zvl.u kontaktkních sportů soutěžit jen se stejně zralými dětmi/kategorizace ne dle věku?/ §§§důsledek-svalová dysbalance !!! Vyvážená strava,navíc vitamíny a minerály-intenzivní trénink=riziko oxidačního stresu z volných radikálů-ochrana u dětí-vit.E 10-15mg/d /antioxidanty/ vit.C mininálně 50mg/d Dítě chránit před výkony v horkém a vlhkém prostředí.Nutno zajistit plnou hydrataci a pomoc při poruchách z horka.

10 Nepoškodit dítě Fyzické poškození:skoliosa páteře,únavové zlomeniny/stress fracture/předčasná osifikace kostí…nadměrný trénink v dětském věku…dopad na zdravotní stav v dospělosti Psychické poškození:dlouhodobé stavy frustrace,úzkosti,podceňování…depresivní onemocnění Vědět o zdrav.stavu hráčů-léky,nemoci,lékařská sledování…vyžadovat lékařský posudek Didaktická pravidla sportovního tréninku/rozcvičení,zahřátí a prokrvení organismu,strečink/cca od 10 let/,koordinační cvičení,přiměřená zátěž,zklidnění po tréninku a opět strečink,kompenzační cvičení Používat předepsanou ochrannou výstroj Návyky v obl.osobní hygieny/převlékání hráčů do tréninkového oblečení,sprcha-mykotická onemocnění/nepůjčovat obuv,ručníky Péče o hygienu nohou a výběr vhodné obuvi-podpora nožní klenby x mykosy,oděrky,infekty ,,,vhodné ponožky x puchýře Vhodný tréninkový oděv

11 Mimořádný talent Dynamický svět fotbalu-urychlená výchova/Fast-Tracking/talentovaných hráčů. FT-termín pro výchovu hráče,jenž se úrovní vymyká průměru a u něhož další postupy běžnými metodami již nedostačují jeho progresivním potřebám. Hráč-výjmečné technické kvality,rozumové schopnosti,výkonostně značně převyšuje,vrstevníky,výrazná vůdčí role.

12 FT Obvykle-mezi starší hráče-nebezpečí „přetěžování“-věk kalendářní,věk biologický,fáze dozrávání a růstu. Postup-4 hlediska-komponenty-technické -psychologické -fyzické -sociální Rozhodnutí,v kolika oblastech zahájit FT,zpětně hodnotit výsledky.

13 Mládežnická reprezentace ČR
Komunikace s kluby-úrazy,onemocnění,léčení,RHB Svalová dysbalance hráčů,chronická únava a zranění,výhody-kvalitní regenerace,fyzioterapeut-kompenzační cvičení a programy,doporučení RHB Klubový lékař-pravidelná lékařská prohlídka-TK,oběh,šelesty,EKG,spiroergometrie,laboratoře Problematika dopingu-terapeutické výjimky,kontrola léků/marihuana-její metabolity-3 měsíce v moči/,spolupráce s OL a dalšími specialisty Výživa a pitný režim /výchova/

14 Sportovní výkon a sex

15 Sportovní výkon a sex Záležitost individuální-realizační tým x hráči,muži x ženy,jednotlivé sporty – vytrvalci x silové a rychlostní sporty Abstinence…vyšší agresivita /box/ ??? Vyšší sexuální aktivita…zvýšená produkce testosteronu,hl.u mladších rychlá regenerace Erotické časopisy,pornofilmy. Úkol lékaře:sexuální osvěta-prezervativy,Postinor,Viagra,Cialis. Ženy-specifická zálěžitost !!! /Člen realizačního týmu x hráčka ?/ - NE !-rozvrat v týmu

16 Sportovní výkon a sex Závěr: pravidelná sexuální aktivita vhodná,ale ne na úkor spánku/hl.před zápasem/.

17 §§§ Deflorace je malý chirurgický zákrok,který se málokdy provádí skalpelem.

18 Doping Definice:doping ve sportu jako jev,při němž dochází k porušení některého z následujících antidopingových pravidel: Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů v těle sportovce/úmyslně,neúmyslně nebo z nedbalosti,! i z podnětu lékaře,pokud se nejedná o použití z terapeutických důvodů/. Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo metody/úspěch nebo neúspěch v použití zakázané látky nebo metody není rozhodující.Jako důkaz může sloužit doznání ? nebo svědectví třetí strany/. Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku po výzvě./atletika/ Porušení požadavků týkajících se dostupnosti sportovce pro kontrolu mimo soutěž,včetně neposkytnutí požadované informace o pobytu a vyhýbání se testům/soustředění JAR,Austrálie,…/

19 Doping 5. Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu dopingové kontroly-např.měnění kódů,falšování záznamů. 6. Držení zakázaných látek/sportovcem a doprovodným personálem/,výjimka-pro terapeutické účely. 7. Nelegální nakládání s jakoukoli zakázanou látkou/nelegální obchodování,výroba,dovážení,vyvážení/. 8. Podávání nebo pokus o podání zakázané látky,nebo podněcování,navádění,napomáhání.-doprovodný personál-přímo nebo spoluúčast.

20 Doping Dopingová kontrola:
Sportovec vyzván k DK dopingovým komisařem/označeni legitimací ve formě visačky/ Do l hodiny po výzvě se dostavit na místo určené ke kontrole po podpisu výzvy x odklad v případě pokračování tréninku či zápasu. Doprovod-pouze 1 osoba Odběr moče/min.75 ml/-rozdělení na 2 části,test pH a hustoty ze zbytku moče,pokud hodnoty mimo limit-další vzorek moče. Vyplnit protokol-kody lahviček a plomb,všechny léky za posl.72 hodin před kontrolou.

21 Doping Léky zakázané pouze při soutěžích/stimulancia,narkotická analgetika,glukokortikosteroidy,kanabinoidy/ x léky zakázané stále/anabolické látky,hormony,maskující látky vč.diuretik,…x látky zakázané jen v určitých sportech při soutěži/alkohol,betablokátory/ Terapeutická výjimka-lékař+vyš.specialisty+ pomocná vyšetření Zakázané metody:zvyšování přenosu kyslíku/krevní doping,EPO,… / Chemická a fyzikální manipulace/cévkování,záměna a úprava moči/ !!! Nitrožilní infuze zakázané kromě akutních legitimních lékařských ošetření !!! X genový doping Pozor !!! Doplňky výživy…často příměs anabolických steroidů. Konzultační pracoviště:Oddělení dopingové kontroly VFN / tel , /.

22 Doping Specifické látky/efedrin,glukokortikosteroidy,kanabinoidy,…/ obzvlášť umožňují neúmyslné porušení AD pravidel,dostupné v běžných lécích,menší pravděpodobnost zneužití jako dopingového činidla/ x snížený postih,pokud sportovec jasně prokáže,že požití nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu… Monitorovací program 2006/kofein,pseudoefedrin,…/nejsou zakázané látky,možnost jejich zneužití

23 Doping Marihuana-nezvyšuje výkon -poškozuje ideu ducha sportu

24 §§§ Pokud v textu nerozumíte nějakému slovu,nevěšte hlavu.Text dává smysl i bez něho. Jestli text bez tohoto slova smysl nedává,pak by ho nedával ani s ním.

25 Systémová enzymoterapie
Dobré zkušenosti/WOBENZYM,PHLOGENZYM/ Protizánětlivé účinky,zmenšuje otoky,urychluje hojení,analgetický efekt…zkrácení tréninkového výpadku Úrazy,infekty-akutní,chronické,svalová bolest u chůze z kopce-antigravitační síla-2 dny před cestou na lyže nasadit WOBENZYM Nevýhoda-cena

26 Fotbal-nejvíce zatěžované oblasti těla
Pozor-vhodná obuv,ponožky-nebezpečí přetížení: plochonoží,opak.distorze kloubů prstů nohy,přetížení patelární oblasti,třísel,Achilovy šlachy. Riziko úderů na hlavu a genitál.

27 §§§ Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Mládežnický fotbal očima sportovního lékaře"

Podobné prezentace


Reklamy Google