Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mládežnický fotbal očima sportovního lékaře MUDr.Petr Lisý Lékařská poradna pro sportovce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mládežnický fotbal očima sportovního lékaře MUDr.Petr Lisý Lékařská poradna pro sportovce."— Transkript prezentace:

1 Mládežnický fotbal očima sportovního lékaře MUDr.Petr Lisý Lékařská poradna pro sportovce

2 §§§ Jedinou nedokonalostí přírody je člověk. Jedinou nedokonalostí přírody je člověk.

3 Náhlá smrt při sportu /z netraumatických příčin/ 3 nejčastější příčiny: 3 nejčastější příčiny: 1/otřes hrudní stěny-náraz do hrudní stěny adolescenta způsobí smrtelnou srdeční arytmii- riziko závisí na energii nárazu 2/NS mladých sportovců/pod 30 let/- nejč.strukturální,hl.dědičné poruchy-anomalie srdečních tepen,arytmogenní dysplazie PKS,hypertrofická KMP 3/NS z kardiální příčiny/hl.nad 30 let/-ICHS

4 Relativně rizikové příznaky u sportovců pod 35 let Bolest na hrudi Bolest na hrudi Synkopa/rychle vzniklé nedokrvení mozku/ nebo jiná ztráta vědomí Synkopa/rychle vzniklé nedokrvení mozku/ nebo jiná ztráta vědomí Dušnost nebo pocit nadměrné únavy v zátěži /silná,neočekávaná,nevysvětlitelná/ Dušnost nebo pocit nadměrné únavy v zátěži /silná,neočekávaná,nevysvětlitelná/ Udávaná arytmie v zátěži nebo bušení do krku Udávaná arytmie v zátěži nebo bušení do krku Náhlá smrt v RA Náhlá smrt v RA --- tyto příznaky-ad tělovýchovná amb./echokardio/

5 Kdy vyšetřit děti a adolescenty před zahájením závodní činnosti ? v RA-náhlá předčasná smrt nebo srdeční choroba v časném věku/do 50 let/ v RA-náhlá předčasná smrt nebo srdeční choroba v časném věku/do 50 let/ v OA: hypertenze,palpitace,zátěžová dušnost či apnoe v OA: hypertenze,palpitace,zátěžová dušnost či apnoe Fyzikální vyšetření-hypertenze,srdeční šelest,Marfanův sy/abnormálně dlouhé končetiny,pavoukovité prsty-často vrozené srdeční vady/ Fyzikální vyšetření-hypertenze,srdeční šelest,Marfanův sy/abnormálně dlouhé končetiny,pavoukovité prsty-často vrozené srdeční vady/

6 Lékařské vyšetření Ani kompletní prohlídka nemusí odhalit vážné problémy,hl.kardiální,které nemusí mít vliv na schopnost sportovat,ale mohou být možnou příčinou náhlé smrti/vrozené vady koronárních cév/ Ani kompletní prohlídka nemusí odhalit vážné problémy,hl.kardiální,které nemusí mít vliv na schopnost sportovat,ale mohou být možnou příčinou náhlé smrti/vrozené vady koronárních cév/ Preventivní prohlíka-ideálně 6 týdnů před začátkem sezóny/čas pro dg.testy,konzultace,RHB/ Preventivní prohlíka-ideálně 6 týdnů před začátkem sezóny/čas pro dg.testy,konzultace,RHB/ Nutná přítomnost rodičů/doplnění anamnesy/ Nutná přítomnost rodičů/doplnění anamnesy/

7 Povinnosti lékaře týmu dětí a mladistvých Předpoklad-respekt vůči vedení klubu,trenérům,rodičům i dalším sportovním lékařům Předpoklad-respekt vůči vedení klubu,trenérům,rodičům i dalším sportovním lékařům Sledování nemocnosti,event.léčení úrazů či jen sledování Sledování nemocnosti,event.léčení úrazů či jen sledování Zjistit anamnesu prodělaných nemocí a úrazů Zjistit anamnesu prodělaných nemocí a úrazů Hodnocení a kontrola tréninkových programů z hlediska fyziologie tělesné zátěže,vzniku únavy a prevence přetížení a přetrénování Hodnocení a kontrola tréninkových programů z hlediska fyziologie tělesné zátěže,vzniku únavy a prevence přetížení a přetrénování Kontrola nemocných před opětovným zahájením tréninku Kontrola nemocných před opětovným zahájením tréninku Výchova trenérů a rodičů v úrazové prevenci/vhodná sportovní výbava,prevence přetížení/ Výchova trenérů a rodičů v úrazové prevenci/vhodná sportovní výbava,prevence přetížení/ Pravidelná kompletní prohlídka každého jedince-hodnotit změny/onemocnění,úrazy/-výška,váha,TK,,fyzikální vyš.,event.EKG,laboratoř/-interpretace výsledků-trenér,rodiče !!! Pravidelná kompletní prohlídka každého jedince-hodnotit změny/onemocnění,úrazy/-výška,váha,TK,,fyzikální vyš.,event.EKG,laboratoř/-interpretace výsledků-trenér,rodiče !!! Zařídit nebo jen sledovat RHB programy Zařídit nebo jen sledovat RHB programy „Osvětová“ činnost-doping,výživa,alkohol,vitamíny,podpůrné prostředky,pitný režim… „Osvětová“ činnost-doping,výživa,alkohol,vitamíny,podpůrné prostředky,pitný režim…

8 ČINNOST LÉKAŘE NA SPORTOVIŠTI CÍL-CHRÁNIT ZDRAVÍ SPORTOVCE !!! CÍL-CHRÁNIT ZDRAVÍ SPORTOVCE !!! Aspekty a/medicinské: Aspekty a/medicinské: -rozhodnout,kdy nelze pokračovat -rozhodnout,kdy nelze pokračovat b/sportovní-ekonomické,profesionální sport- motivace,nutnost tolerovat určitá zdravotní rizika-ohled na velikost zátěžě b/sportovní-ekonomické,profesionální sport- motivace,nutnost tolerovat určitá zdravotní rizika-ohled na velikost zátěžě !!!Lékař doporučuje trenérovi odvolání sportovce!!! -nenastoupení k zápasu,střídání -nenastoupení k zápasu,střídání Léčebná činnost-při zápasu omezená-naděje na pokračování-různé prahy bolesti/jednotlivci,různé sporty/ Léčebná činnost-při zápasu omezená-naděje na pokračování-různé prahy bolesti/jednotlivci,různé sporty/

9 Doporučení pro trenéry Vzdělání ve fyziologii zátěže dětského věku,výkonnostní růst,minimální poškození. Vzdělání ve fyziologii zátěže dětského věku,výkonnostní růst,minimální poškození. Podle současných znalostí nelze předem přesně stanovit hranice zátěžě,kdy se trénink stává nebezpečný.Pozor na 1.možné příznaky přetížení/bolesti v obl.kloubu,záněty šlach,poruchy vazivového aparátu/-riziko mikrotraumat !!! Podle současných znalostí nelze předem přesně stanovit hranice zátěžě,kdy se trénink stává nebezpečný.Pozor na 1.možné příznaky přetížení/bolesti v obl.kloubu,záněty šlach,poruchy vazivového aparátu/-riziko mikrotraumat !!! Dítě nesmí být povzbuzováno k překonání těchto potíží. Dítě nesmí být povzbuzováno k překonání těchto potíží. Rodiče i dítě mají být informováni o rizicích intenzivního tréninku./pravidelné lékařské prohlídky/ Rodiče i dítě mají být informováni o rizicích intenzivního tréninku./pravidelné lékařské prohlídky/ Největší riziko-předčasná sportovní specializace.Předcházet-všeobecná pohybová průprava.Zvl.u kontaktkních sportů soutěžit jen se stejně zralými dětmi/kategorizace ne dle věku?/ §§§důsledek-svalová dysbalance !!! Největší riziko-předčasná sportovní specializace.Předcházet-všeobecná pohybová průprava.Zvl.u kontaktkních sportů soutěžit jen se stejně zralými dětmi/kategorizace ne dle věku?/ §§§důsledek-svalová dysbalance !!! Vyvážená strava,navíc vitamíny a minerály-intenzivní trénink=riziko oxidačního stresu z volných radikálů-ochrana u dětí-vit.E 10-15mg/d Vyvážená strava,navíc vitamíny a minerály-intenzivní trénink=riziko oxidačního stresu z volných radikálů-ochrana u dětí-vit.E 10-15mg/d /antioxidanty/ -vit.C mininálně 50mg/d /antioxidanty/ -vit.C mininálně 50mg/d Dítě chránit před výkony v horkém a vlhkém prostředí.Nutno zajistit plnou Dítě chránit před výkony v horkém a vlhkém prostředí.Nutno zajistit plnou hydrataci a pomoc při poruchách z horka. hydrataci a pomoc při poruchách z horka.

10 Nepoškodit dítě Fyzické poškození:skoliosa páteře,únavové zlomeniny/stress fracture/předčasná osifikace kostí…nadměrný trénink v dětském věku…dopad na zdravotní stav v dospělosti Fyzické poškození:skoliosa páteře,únavové zlomeniny/stress fracture/předčasná osifikace kostí…nadměrný trénink v dětském věku…dopad na zdravotní stav v dospělosti Psychické poškození:dlouhodobé stavy frustrace,úzkosti,podceňování…depresivní onemocnění Psychické poškození:dlouhodobé stavy frustrace,úzkosti,podceňování…depresivní onemocnění Vědět o zdrav.stavu hráčů-léky,nemoci,lékařská sledování…vyžadovat lékařský posudek Vědět o zdrav.stavu hráčů-léky,nemoci,lékařská sledování…vyžadovat lékařský posudek Didaktická pravidla sportovního tréninku/rozcvičení,zahřátí a prokrvení organismu,strečink/cca od 10 let/,koordinační cvičení,přiměřená zátěž,zklidnění po tréninku a opět strečink,kompenzační cvičení Didaktická pravidla sportovního tréninku/rozcvičení,zahřátí a prokrvení organismu,strečink/cca od 10 let/,koordinační cvičení,přiměřená zátěž,zklidnění po tréninku a opět strečink,kompenzační cvičení Používat předepsanou ochrannou výstroj Používat předepsanou ochrannou výstroj Návyky v obl.osobní hygieny/převlékání hráčů do tréninkového oblečení,sprcha-mykotická onemocnění/nepůjčovat obuv,ručníky Návyky v obl.osobní hygieny/převlékání hráčů do tréninkového oblečení,sprcha-mykotická onemocnění/nepůjčovat obuv,ručníky Péče o hygienu nohou a výběr vhodné obuvi-podpora nožní klenby x mykosy,oděrky,infekty,,,vhodné ponožky x puchýře Péče o hygienu nohou a výběr vhodné obuvi-podpora nožní klenby x mykosy,oděrky,infekty,,,vhodné ponožky x puchýře Vhodný tréninkový oděv Vhodný tréninkový oděv

11 Mimořádný talent Dynamický svět fotbalu-urychlená výchova/Fast-Tracking/talentovaných hráčů. Dynamický svět fotbalu-urychlená výchova/Fast-Tracking/talentovaných hráčů. FT-termín pro výchovu hráče,jenž se úrovní vymyká průměru a u něhož další postupy běžnými metodami již nedostačují jeho progresivním potřebám. FT-termín pro výchovu hráče,jenž se úrovní vymyká průměru a u něhož další postupy běžnými metodami již nedostačují jeho progresivním potřebám. Hráč-výjmečné technické kvality,rozumové schopnosti,výkonostně značně převyšuje,vrstevníky,výrazná vůdčí role. Hráč-výjmečné technické kvality,rozumové schopnosti,výkonostně značně převyšuje,vrstevníky,výrazná vůdčí role.

12 FT Obvykle-mezi starší hráče-nebezpečí „přetěžování“-věk kalendářní,věk biologický,fáze dozrávání a růstu. Obvykle-mezi starší hráče-nebezpečí „přetěžování“-věk kalendářní,věk biologický,fáze dozrávání a růstu. Postup-4 hlediska-komponenty-technické Postup-4 hlediska-komponenty-technické -psychologické -psychologické -fyzické -fyzické -sociální -sociální Rozhodnutí,v kolika oblastech zahájit FT,zpětně hodnotit výsledky. Rozhodnutí,v kolika oblastech zahájit FT,zpětně hodnotit výsledky.

13 Mládežnická reprezentace ČR Komunikace s kluby-úrazy,onemocnění,léčení,RHB Komunikace s kluby-úrazy,onemocnění,léčení,RHB Svalová dysbalance hráčů,chronická únava a zranění,výhody-kvalitní regenerace,fyzioterapeut- kompenzační cvičení a programy,doporučení RHB Svalová dysbalance hráčů,chronická únava a zranění,výhody-kvalitní regenerace,fyzioterapeut- kompenzační cvičení a programy,doporučení RHB Klubový lékař-pravidelná lékařská prohlídka- TK,oběh,šelesty,EKG,spiroergometrie,laboratoře Klubový lékař-pravidelná lékařská prohlídka- TK,oběh,šelesty,EKG,spiroergometrie,laboratoře Problematika dopingu-terapeutické výjimky,kontrola léků/marihuana-její metabolity-3 měsíce v moči/,spolupráce s OL a dalšími specialisty Problematika dopingu-terapeutické výjimky,kontrola léků/marihuana-její metabolity-3 měsíce v moči/,spolupráce s OL a dalšími specialisty Výživa a pitný režim /výchova/ Výživa a pitný režim /výchova/

14 Sportovní výkon a sex

15 Záležitost individuální-realizační tým x hráči,muži x ženy,jednotlivé sporty – vytrvalci x silové a rychlostní sporty Záležitost individuální-realizační tým x hráči,muži x ženy,jednotlivé sporty – vytrvalci x silové a rychlostní sporty Abstinence…vyšší agresivita /box/ ??? Abstinence…vyšší agresivita /box/ ??? Vyšší sexuální aktivita…zvýšená produkce testosteronu,hl.u mladších rychlá regenerace Vyšší sexuální aktivita…zvýšená produkce testosteronu,hl.u mladších rychlá regenerace Erotické časopisy,pornofilmy. Erotické časopisy,pornofilmy. Úkol lékaře:sexuální osvěta-prezervativy,Postinor,Viagra,Cialis. Úkol lékaře:sexuální osvěta-prezervativy,Postinor,Viagra,Cialis. Ženy-specifická zálěžitost !!! /Člen realizačního týmu x hráčka ?/ Ženy-specifická zálěžitost !!! /Člen realizačního týmu x hráčka ?/ - NE !-rozvrat v týmu - NE !-rozvrat v týmu

16 Sportovní výkon a sex Závěr: pravidelná sexuální aktivita vhodná,ale ne na úkor spánku/hl.před zápasem/. Závěr: pravidelná sexuální aktivita vhodná,ale ne na úkor spánku/hl.před zápasem/.

17 §§§ Deflorace je malý chirurgický zákrok,který se málokdy provádí skalpelem.

18 Doping Definice:doping ve sportu jako jev,při němž dochází k porušení některého z následujících antidopingových pravidel: Definice:doping ve sportu jako jev,při němž dochází k porušení některého z následujících antidopingových pravidel: 1. Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů v těle sportovce/úmyslně,neúmyslně nebo z nedbalosti,! i z podnětu lékaře,pokud se nejedná o použití z terapeutických důvodů/. 2. Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo metody/úspěch nebo neúspěch v použití zakázané látky nebo metody není rozhodující.Jako důkaz může sloužit doznání ? nebo svědectví třetí strany/. 3. Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku po výzvě./atletika/ 4. Porušení požadavků týkajících se dostupnosti sportovce pro kontrolu mimo soutěž,včetně neposkytnutí požadované informace o pobytu a vyhýbání se testům/soustředění JAR,Austrálie,…/

19 Doping 5. Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu dopingové kontroly-např.měnění kódů,falšování záznamů. 5. Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu dopingové kontroly-např.měnění kódů,falšování záznamů. 6. Držení zakázaných látek/sportovcem a doprovodným personálem/,výjimka-pro terapeutické účely. 6. Držení zakázaných látek/sportovcem a doprovodným personálem/,výjimka-pro terapeutické účely. 7. Nelegální nakládání s jakoukoli zakázanou látkou/nelegální obchodování,výroba,dovážení,vyvážení/. 7. Nelegální nakládání s jakoukoli zakázanou látkou/nelegální obchodování,výroba,dovážení,vyvážení/. 8. Podávání nebo pokus o podání zakázané látky,nebo podněcování,navádění,napomáhání.-doprovodný personál-přímo nebo spoluúčast. 8. Podávání nebo pokus o podání zakázané látky,nebo podněcování,navádění,napomáhání.-doprovodný personál-přímo nebo spoluúčast.

20 Doping Dopingová kontrola: Dopingová kontrola: Sportovec vyzván k DK dopingovým komisařem/označeni legitimací ve formě visačky/ Sportovec vyzván k DK dopingovým komisařem/označeni legitimací ve formě visačky/ Do l hodiny po výzvě se dostavit na místo určené ke kontrole po podpisu výzvy x odklad v případě pokračování tréninku či zápasu. Do l hodiny po výzvě se dostavit na místo určené ke kontrole po podpisu výzvy x odklad v případě pokračování tréninku či zápasu. Doprovod-pouze 1 osoba Doprovod-pouze 1 osoba Odběr moče/min.75 ml/-rozdělení na 2 části,test pH a hustoty ze zbytku moče,pokud hodnoty mimo limit-další vzorek moče. Odběr moče/min.75 ml/-rozdělení na 2 části,test pH a hustoty ze zbytku moče,pokud hodnoty mimo limit-další vzorek moče. Vyplnit protokol-kody lahviček a plomb,všechny léky za posl.72 hodin před kontrolou. Vyplnit protokol-kody lahviček a plomb,všechny léky za posl.72 hodin před kontrolou.

21 Doping Léky zakázané pouze při soutěžích/stimulancia,narkotická analgetika,glukokortikosteroidy,kanabinoidy/ x léky zakázané stále/anabolické látky,hormony,maskující látky vč.diuretik,…x látky zakázané jen v určitých sportech při soutěži/alkohol,betablokátory/ Léky zakázané pouze při soutěžích/stimulancia,narkotická analgetika,glukokortikosteroidy,kanabinoidy/ x léky zakázané stále/anabolické látky,hormony,maskující látky vč.diuretik,…x látky zakázané jen v určitých sportech při soutěži/alkohol,betablokátory/ Terapeutická výjimka-lékař+vyš.specialisty+ pomocná vyšetření Terapeutická výjimka-lékař+vyš.specialisty+ pomocná vyšetření Zakázané metody:zvyšování přenosu kyslíku/krevní doping,EPO,… / Zakázané metody:zvyšování přenosu kyslíku/krevní doping,EPO,… / Chemická a fyzikální manipulace/cévkování,záměna a úprava moči/ !!! Nitrožilní infuze zakázané kromě akutních legitimních lékařských ošetření !!! X genový doping Chemická a fyzikální manipulace/cévkování,záměna a úprava moči/ !!! Nitrožilní infuze zakázané kromě akutních legitimních lékařských ošetření !!! X genový doping Pozor !!! Doplňky výživy…často příměs anabolických steroidů. Pozor !!! Doplňky výživy…často příměs anabolických steroidů. Konzultační pracoviště:Oddělení dopingové kontroly VFN / tel.28186 23 32,www.antidoping.cz /. Konzultační pracoviště:Oddělení dopingové kontroly VFN / tel.28186 23 32,www.antidoping.cz /.

22 Doping Specifické látky/efedrin,glukokortikosteroidy,kanabinoidy,…/ obzvlášť umožňují neúmyslné porušení AD pravidel,dostupné v běžných lécích,menší pravděpodobnost zneužití jako dopingového činidla/ x snížený postih,pokud sportovec jasně prokáže,že požití nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu… Specifické látky/efedrin,glukokortikosteroidy,kanabinoidy,…/ obzvlášť umožňují neúmyslné porušení AD pravidel,dostupné v běžných lécích,menší pravděpodobnost zneužití jako dopingového činidla/ x snížený postih,pokud sportovec jasně prokáže,že požití nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu… Monitorovací program 2006/kofein,pseudoefedrin,…/nejsou zakázané látky,možnost jejich zneužití Monitorovací program 2006/kofein,pseudoefedrin,…/nejsou zakázané látky,možnost jejich zneužití

23 Doping Marihuana-nezvyšuje výkon Marihuana-nezvyšuje výkon -poškozuje ideu ducha sportu -poškozuje ideu ducha sportu

24 §§§ Pokud v textu nerozumíte nějakému slovu,nevěšte hlavu.Text dává smysl i bez něho. Jestli text bez tohoto slova smysl nedává,pak by ho nedával ani s ním.

25 Systémová enzymoterapie Dobré zkušenosti/WOBENZYM,PHLOGENZYM/ Dobré zkušenosti/WOBENZYM,PHLOGENZYM/ Protizánětlivé účinky,zmenšuje otoky,urychluje hojení,analgetický efekt…zkrácení tréninkového výpadku Protizánětlivé účinky,zmenšuje otoky,urychluje hojení,analgetický efekt…zkrácení tréninkového výpadku Úrazy,infekty-akutní,chronické,svalová bolest u chůze z kopce-antigravitační síla-2 dny před cestou na lyže nasadit WOBENZYM Úrazy,infekty-akutní,chronické,svalová bolest u chůze z kopce-antigravitační síla-2 dny před cestou na lyže nasadit WOBENZYM Nevýhoda-cena Nevýhoda-cena

26 Fotbal-nejvíce zatěžované oblasti těla Pozor-vhodná obuv,ponožky-nebezpečí přetížení: plochonoží,opak.distorze kloubů prstů nohy,přetížení patelární oblasti,třísel,Achilovy šlachy. Pozor-vhodná obuv,ponožky-nebezpečí přetížení: plochonoží,opak.distorze kloubů prstů nohy,přetížení patelární oblasti,třísel,Achilovy šlachy. Riziko úderů na hlavu a genitál. Riziko úderů na hlavu a genitál.

27 §§§ Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Mládežnický fotbal očima sportovního lékaře MUDr.Petr Lisý Lékařská poradna pro sportovce."

Podobné prezentace


Reklamy Google