Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace do Biologie ● Jméno: Jakub Šavrňák ● Třída: 2.L ● Téma: Hydrosféra ● 26.5. 2014 ● spseol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace do Biologie ● Jméno: Jakub Šavrňák ● Třída: 2.L ● Téma: Hydrosféra ● 26.5. 2014 ● spseol."— Transkript prezentace:

1 Prezentace do Biologie ● Jméno: Jakub Šavrňák ● Třída: 2.L ● Téma: Hydrosféra ● 26.5. 2014 ● spseol

2 Hydrosféra ● 3% voda na pevnině ● Hydrosféra je vodní obal země ● Soubor všeho vodstva: Povrchová voda, podpovrchová voda, voda v atmosféře a voda v živých organismech ● Na Zemi je asi 1 385 989 600 km³ vody, ale jen 2,5% z toho je voda sladká

3 Oceány a mo ř e ● Tvoří většinu vody na Zemi (71% zemského povrchu) ● Světový oceán je tvořen: Tichým oceánem, Atlantským, Indickým, Jižním a Severním ledovým oceánem ● Světový oceán zachytává asi 85% slunečního tepla na zemi a proto je regulátorem teplotních výkyvů ● Ocean

4 Mořské proudy ● Je to masa vody, která se přemisťuje z jednoho místa v oceánu na druhé ● Teplý proud: Proudí od rovníku k pólu ● Studený proud: Proudí od pólu k rovníku ● Mořské proudy spolu s převládajícími větry mají zásadní vliv na klima na planetě ● Např. Golfský proud přináší teplo z oblasti Mexického zálivu, které předává do ovzduší až u břehů Skandinávie a tím ovlivňuje podnebí po celé Evropě

5 Mapa mořských proudů ● proudy

6 Mořské příkopy ● Mariánský příkop: 2550km dlouhý, 69km široký, 10994m hluboký ( nejhlubší místo na zemi) ● Jávský příkop: 7725m hluboký (nejhlubší místo v indickém oceánu), v roce 2004 zde vypuklo velmi silné zemětřesení a následná vlna tsunami zabila víc jak 220 000 lidí ● Atakamský příkop: 8065m hluboký, 5990km dlouhý (nejdelší příkop), zdejší zemětřesení a tsunami mají na svědomí nejmíň 2 000 lidí ● Portorický příkop: 8600m hluboký ● Středo-Americký příkop: 6000m hluboký, pohybuje severoamerickou a karibskou tektonickou deskou a vyvolává tak časté zemětřesení

7 Portorický příkop ● Portorický příkop

8 Znečištění vody ● Je to jeden z největsích celosvětových problémů ● Více než 14 000 lidí na světě zemřě kvůli znečištění vody ● Nejčastější toxikálie: Rtuť, Aromatické uhlovodíky, Polychlorované bifenyly, Dusík, Fosfor, Amoniak, DDT (syntetizovaná sloučenina chloru), Zinek, Dioxiny, Kyanidy, Sinice, Patogenní bakterie, Radioaktivita

9 Znečištění oceánů ● Kanalizační splašky a spalování fosilních paliv mají za následek vyčerpání kyslíku a hubení vodních organismů (nadměrný rozvoj řas) ● V oceánu se vyskytuje několik doslova ostrovů vytvořených z lidského odpadu ● Odpadky v oceánu

10 Voda pro člověka v budoucnu ● Spekuluje se, že by v budoucnu mohla voda nahradit fosilní paliva ● Podle některých odhadů má být na Zemi do roku 2050 12 miliard lidí, v takové míře spotřeby pitné vody budou její zásoby kriticky omezeny a tudíž využívat ji jako palivo bude kvůli jejímu nadměrnému spotřebování podle mého názoru nemožné ● Společnost Rolls-Royce například plánuje stavby obřích robotických lodí do roku 2050 a ovládnout tak světové moře ●

11 Zdroje ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_o ce%C3%A1n http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_o ce%C3%A1n ● http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/ocean proudy.php http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/ocean proudy.php ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Mo%C5%99sk% C3%A9_p%C5%99%C3%ADkopy http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Mo%C5%99sk% C3%A9_p%C5%99%C3%ADkopy ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t% C4%9Bn%C3%AD_vody http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t% C4%9Bn%C3%AD_vody ● http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/More- vola-SOS/Co-nici-morsky-svet/Znecisteni-mori/ http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/More- vola-SOS/Co-nici-morsky-svet/Znecisteni-mori/ ● http://www.investicniweb.cz/fx- komodity/komodity/2010/8/25/voda-ropa-budoucnosti/ http://www.investicniweb.cz/fx- komodity/komodity/2010/8/25/voda-ropa-budoucnosti/


Stáhnout ppt "Prezentace do Biologie ● Jméno: Jakub Šavrňák ● Třída: 2.L ● Téma: Hydrosféra ● 26.5. 2014 ● spseol."

Podobné prezentace


Reklamy Google