Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace do Biologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace do Biologie"— Transkript prezentace:

1 Prezentace do Biologie
Jméno: Jakub Šavrňák Třída: 2.L Téma: Hydrosféra spseol

2 Hydrosféra 3% voda na pevnině Hydrosféra je vodní obal země
Soubor všeho vodstva: Povrchová voda, podpovrchová voda, voda v atmosféře a voda v živých organismech Na Zemi je asi km³ vody, ale jen 2,5% z toho je voda sladká

3 Oceány a moře Tvoří většinu vody na Zemi (71% zemského povrchu)
Světový oceán je tvořen: Tichým oceánem, Atlantským, Indickým, Jižním a Severním ledovým oceánem Světový oceán zachytává asi 85% slunečního tepla na zemi a proto je regulátorem teplotních výkyvů Ocean

4 Mořské proudy Je to masa vody, která se přemisťuje z jednoho místa v oceánu na druhé Teplý proud: Proudí od rovníku k pólu Studený proud: Proudí od pólu k rovníku Mořské proudy spolu s převládajícími větry mají zásadní vliv na klima na planetě Např. Golfský proud přináší teplo z oblasti Mexického zálivu, které předává do ovzduší až u břehů Skandinávie a tím ovlivňuje podnebí po celé Evropě

5 Mapa mořských proudů proudy

6 Mořské příkopy Mariánský příkop: 2550km dlouhý, 69km široký, 10994m hluboký ( nejhlubší místo na zemi) Jávský příkop: 7725m hluboký (nejhlubší místo v indickém oceánu), v roce 2004 zde vypuklo velmi silné zemětřesení a následná vlna tsunami zabila víc jak lidí Atakamský příkop: 8065m hluboký, 5990km dlouhý (nejdelší příkop), zdejší zemětřesení a tsunami mají na svědomí nejmíň lidí Portorický příkop: 8600m hluboký Středo-Americký příkop: 6000m hluboký, pohybuje severoamerickou a karibskou tektonickou deskou a vyvolává tak časté zemětřesení

7 Portorický příkop Portorický příkop

8 Znečištění vody Je to jeden z největsích celosvětových problémů
Více než lidí na světě zemřě kvůli znečištění vody Nejčastější toxikálie: Rtuť, Aromatické uhlovodíky, Polychlorované bifenyly, Dusík, Fosfor, Amoniak, DDT (syntetizovaná sloučenina chloru), Zinek, Dioxiny, Kyanidy, Sinice, Patogenní bakterie, Radioaktivita

9 Znečištění oceánů Kanalizační splašky a spalování fosilních paliv mají za následek vyčerpání kyslíku a hubení vodních organismů (nadměrný rozvoj řas) V oceánu se vyskytuje několik doslova ostrovů vytvořených z lidského odpadu Odpadky v oceánu

10 Voda pro člověka v budoucnu
Spekuluje se, že by v budoucnu mohla voda nahradit fosilní paliva Podle některých odhadů má být na Zemi do roku miliard lidí, v takové míře spotřeby pitné vody budou její zásoby kriticky omezeny a tudíž využívat ji jako palivo bude kvůli jejímu nadměrnému spotřebování podle mého názoru nemožné Společnost Rolls-Royce například plánuje stavby obřích robotických lodí do roku 2050 a ovládnout tak světové moře

11 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra


Stáhnout ppt "Prezentace do Biologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google