Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Novorozenecké období Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP4. 812 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociálněsprávní činnost – 4. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – novorozenecké období.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma novorozenecké období. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje DOLEŽALOVÁ, Ladislava a Marie VLKOVÁ. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010, ISBN LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998, 343 s., obr. ISBN X. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, ISBN

5 Zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:

6 Novorozenecké období – obecná charakteristika
Období od narození do 1. měsíce. Je to doba adaptace, kdy se dítě přizpůsobuje novým podmínkám životního prostředí. Z psychologického hlediska končí první vědomou aktivní reakcí dítěte na své sociální prostředí – tím je první úsměv, nejčastěji věnovaný matce. Má průměrnou hmotnost 3300–3400 g a měří 50 cm.

7 Novorozenecké období – obecná charakteristika
Obr. č. 1

8 Novorozenecké období – obecná charakteristika
Matka pobývá s dítětem v jednom pokoji (tzv. systém rooming in) a může tak o dítě pečovat. Důležité je v tomto období kojení, kdy dochází k tělesnému a psychickému kontaktu matky a dítěte, což má význam pro vytváření citového vztahu. Na péči se v prvních dnech života dítěte může podílet i otec, který pomáhá matce. Posiluje se tím jednota rodiny a odpovědnost otce. Obr. č. 2

9 Novorozenecké období – reflexy
Zdravý novorozenec má vyvinuté základní nepodmíněné reflexy, které mizí asi po třetím měsíci, některé obranné zůstávají: Obranné reflexy – první křik, reflex kýchání, kašlání, zívání, reflex očního víčka (reakce na silné světlo nebo na přibližující se předmět), zornicový reflex – zužování zornic vlivem světla. Reflexy související s výživou – otevírání úst, sací reflex, polykací reflex, hledací reflex. Polohové reflexy – reflex chůze (jestliže dítě uchopíme nad podložkou tak , aby se mohlo podložky dotýkat dělá „krůčky“), reflex plazení a reflexní plavání při ponoření do vody.

10 Novorozenecké období – reflexy
Polohové reflexy – reflex tonicko-šíjový (položené dítě má hlavu otočenou na straně ruky v extenzi, flexe druhé končetiny, tzv. šermířská poloha). Reflex objímající a obranný – Moorův reflex – prudké rozhození ruček při trhnutí za podložku. Reflexy spojené s orientací a aktivitou – ustrnutí při náhlém výrazném podnětu. Novorozenec je rovněž velmi citlivý na dotykové podněty (Robinsonův reflex – pevné uchopení např. prstu vloženého novorozenci do dlaně).

11 Novorozenecké období – Apgar test
Apgar skóre nebo Apgar test je označení pro mezinárodně užívaný bodovací systém používaný k orientačnímu posouzení zdravotního stavu novorozence bezprostředně po narození. Vyjadřuje se třemi čísly v rozpětí od nuly do desítky (například 9–10–10), které jsou součtem hodnot zjištěných v první, páté a desáté minutě života dítěte. Každé ze sledovaných kritérií (puls, dech, svalové napětí, reakce na podráždění a zabarvení kůže) novorozence je ohodnoceno nulou až dvěma body. Čím nižší hodnoty, tím méně příznivý je stav dítěte.

12 Novorozenecké období – kognitivní vývoj
Novorozenec má ještě omezenou zrakovou ostrost i zorné pole, někteří novorozenci šilhají, ale postupně dochází k nápravě. Sluchová citlivost se projevuje v podobě reakce na silné zvuky. Čich a chuť jsou velmi dobře vyvinuty.

13 Novorozenecké období – vývoj řeči
Hlasové projevy chudé - křik, pláč. Výraz obličeje odráží spokojenost, radost. Citlivá matka dokáže poznat na základě mimických projevů a jiných projevů dítěte jeho stav.

14 Novorozenecké období – sociální a emoční vývoj
Střídá se spánek (20 hodin) s bděním. Novorozenec velmi živě reaguje na lidský hlas. Probíhá jednoduchá sociální interakce mezi matkou a dítětem. Důležitý je vzájemný oční kontakt: dítě – matka (pohled z očí do očí). Reaguje odlišně na lidský hlas (rozeznává hlas matky), reaguje na hluk.

15 Význam novorozeneckého období
Uspokojování biologických potřeb pro zdravý vývoj dítěte. Dostatečný přísun přiměřených podnětů – doteková stimulace při kojení a chování. Navázání pozitivního citového vztahu s matkou Žít v harmonickém rodinném prostředí. Dodržování pravidelného režimu navozuje pocit jistoty v prostředí a umožňuje orientaci.

16 Význam novorozeneckého období
Obr. č. 3

17 Kontrolní otázky Jak vymezujeme novorozenecké období?
Od porodu do 1 měsíce (někdy se uvádí 6 týdnů) Od porodu do 8 týdnů Od porodu do 3 týdnů Co je to systém rooming in? Matka a dítě jsou každý na jiném pokoji Nadstandartní ubytování Matka i dítě pobývají na jednom pokoji

18 Kontrolní otázky Vyjmenuj reflexy novorozence? Co je to Apgar test?
Reflex Pavlovův, reflex Freudův, reflex Moorův Reflex tonicko-šíjový, Moorův reflex, reflexy spojené s orientací a aktivitou, Robinsonův reflex Reflex Eysenkův, reflex tonicko- šíjový, reflex Robinsonův Co je to Apgar test? Test IQ Test temperamentu Screeningové vyšetření novorozence po porodu

19 Kontrolní otázky Jaký je kognitivní vývoj novorozence?
Čich a chuť nejsou velmi dobře vyvinuty Novorozenec má dobře vyvinutou zrakovou ostrost i zorné pole Sluchová citlivost se projevuje v podobě reakce na silné zvuky Jaký je sociální a emoční vývoj novorozence? Střídá se spánek (20 hodin) s bděním. Novorozenec nereaguje na lidský hlas. Probíhá složitá sociální interakce mezi matkou a dítětem.

20 Kontrolní otázky - řešení
a) c) b)


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google