Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLENSTVÍ V EU Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLENSTVÍ V EU Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 ČLENSTVÍ V EU Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Zakládající státy 1951 – Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 1951 – Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)  Pařížská smlouva  „evropská Šestka“  Německo  Francie  Itálie  Belgie  Nizozemsko  Lucembursko 1957 – EHS + Euratom 1957 – EHS + Euratom+

3 První rozšíření Evropských společenství 1973 1973  „evropská Devítka“  Spojené království Velké Británie a Sever. Irska  Irsko  Dánsko (Grónsko se v roce 1979 se v roce 1979 osamostatnilo a osamostatnilo a v r. 1985 vystoupilo) v r. 1985 vystoupilo)

4 Druhé rozšíření ES (jižní) 1981 1981  Řecko

5 Třetí rozšíření ES (jižní) 1986 1986  Portugalsko  Španělsko 1993 1993  Kodaňská kritéria  3 požadavky na členství v EU

6 Čtvrté rozšíření Evropské unie (severní) 1995 1995  Finsko  Rakousko  Švédsko

7 Páté rozšíření EU (východní) 2004 2004  10 zemí – 25 členských států:  Česká republika  Estonsko  Kypr  Litva  Lotyšsko  Maďarsko  Malta  Polsko  Slovensko  Slovinsko

8 Šesté rozšíření EU (druhé východní) 2007 2007  Bulharsko  Rumunsko

9 Členské státy EU Rozšiřování EU – animovaná mapa

10 EU v současnosti 27 členských států rozloha 4 325 675 km² přibližně 496 milionů obyvatel = asi 7,5 % světové populace (třetí největší populace na světě – po Číně a Indii)

11 Symboly EU Motto Motto: Jednotná v rozmanitosti Hymna Hymna: Óda na radost vyjadřuje myšlenku sbratření národů – poslechposlech Evropská vlajka vlajka je symbolem evropské jednoty a identity kruh zlatých hvězd představuje solidaritu a soulad mezi evropskými národy modrá barva je ztělesněním naděje počet hvězd nemá žádnou souvislost s počtem členských států – číslo 12 je v mnoha evropských kulturách znakem úplnosti a dokonalosti znamená, že Evropané se sjednotili ve společném úsilí o mír a blahobyt a že množství různých kultur, tradic a jazyků je pro Evropu výhodou

12 Den Evropy Den Evropy: 9. května Euro dne 9. května 1950 představil Robert Schuman svůj návrh na vytvoření organizované Evropy – Schumanova deklarace se stala základem evropské integrace eurobankovky mají jednotnou podobu, euromince mají rub a líc symbolizující evropskou jednotu i národní suverenitu každého státu na líci jsou zobrazeny členské státy EU, rubová strana je „národní“, přesto však platí mince s kteroukoli „národní“ rubovou stranou v každé členské zemi

13 Úřední jazyky (23): angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština Ukázky jazyků a poslech „Jednotná v rozmanitosti“ – v úředních jazycích

14 Státy, které chtějí vstoupit do EU: Státy, které chtějí vstoupit do EU:  žadatelská země – před vstupem do EU  kandidátská země – po souhlasu EU se vstupem nového státu  nyní teprve začínají přístupová jednání o konkrétních podmínkách vstupu (trvají i několik let) podmínkách vstupu (trvají i několik let) Kandidátské země: Kandidátské země:  Chorvatsko, Turecko (2005 –zahájily vstupní rozhovory), Makedonie (2006) Potenciální kandidátské země: Potenciální kandidátské země:  Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Kosovo, Island +

15 Možné rozšíření EU: Možné rozšíření EU: tmavě modrá = členové tmavě modrá = členové světle modrá = kandidátské země světle modrá = kandidátské země tyrkysová = země s uzavřenou Stabilizační a asociační dohodou (1. krok k členství v EU = země se zavazují provést reformy v politice, ekonomice) tyrkysová = země s uzavřenou Stabilizační a asociační dohodou (1. krok k členství v EU = země se zavazují provést reformy v politice, ekonomice) zelená = další možní členové zelená = další možní členové

16 Státy, které zatím nejsou v EU: Státy, které zatím nejsou v EU:  Švýcarsko  Norsko Norsko Norsko  požádalo o vstup do EU již dvakrát, v obou případech ale občané hlasovali v referendu proti vstupu do EU (v letech 1972 a 1994)  jako všechny severské státy se Norové obávají ztráty své suverenity, hlavně při rozhodování o svém rybářském průmyslu  Norsko je bohatý stát a navíc s velkými ložisky ropy a zemního plynu, tím také odpadá ekonomický motiv vstupu do EU +

17 Švýcarsko Švýcarsko  v roce 1992 podala švýcarská spolková vláda přihlášku do Evropské unie, ale bez podpory parlamentu a voličů  obdobně jako v Norsku občané odmítli v referendu již samotná přístupová jednání  panovaly obavy ze ztráty tradiční švýcarské neutrality, omezení suverenity a politických práv, dále také z masivního zvýšení daní na úroveň EU  Švýcarsko zvolilo cestu bilaterálních smluv s Unií. Tak např. v rámci Bilaterálních smluv II. přistoupilo od roku 2006 k dohodě o schengenském prostoru. +

18 Proces přistupování ČR do EU 1988 1988  navázání diplomatických styků mezi ES a ČSSR 1991 1991  Evropská dohoda mezi ES a ČSFR  cíl = zavedení zóny volného obchodu s průmyslovým zbožím (do 10 let) zbožím (do 10 let)  kvůli rozpadu Československa dohoda nebyla ratifikována ratifikována+

19 1993 1993  4. 10. – podepsána nová Evropská dohoda mezi EU a samostatnou ČR (v platnost vstoupila v r. 1995)  Kodaňská kritéria (požadavky na členství v EU – např. demokratický stát, dodržování lidských práv a svobod, tržní ekonomika)  ČR – v té době měla problémy v soudnictví, legislativě; korupce legislativě; korupce 1996 1996  ČR podává žádost o členství v EU = žadatelská země 1997 1997  na zasedání Evropské rady rozhodnuto o zahájení přístupových vyjednávání s ČR a dalšími zeměmi +

20 1998 1998  oficiální zahájení přístupových jednání se státy střední a východní Evropy a Kypru = kandidátské země  jednání o podmínkách členství 2002 2002  ukončení vyjednávání o podmínkách členství v EU  10 kandidátských států ukončilo v Kodani předvstupní rozhovory s EU rozhovory s EU 2003 2003  Smlouva o přistoupení k EU  10 přistupujících států a 15 stávajících států EU ji podepsalo v Aténách podepsalo v Aténách  následně proběhla ratifikace smlouvy u nás – formou referenda (červen 2003; „Přistoupíme k EU, nebo referenda (červen 2003; „Přistoupíme k EU, nebo ne?“ – 77 % ano, 23 % ne; volební účast byla 55 %) + ne?“ – 77 % ano, 23 % ne; volební účast byla 55 %) +

21 1. 5. 2004 1. 5. 2004  vstup ČR do Evropské unie  během přístupových jednání se dojednávají určité podmínky:  co se musí udělat do určitého období = přechodné období (např. dořešit do určitého roku po vstupu období (např. dořešit do určitého roku po vstupu volný pohyb osob, čistírny odpadních vod, atd.) volný pohyb osob, čistírny odpadních vod, atd.)  mohou se vyjednat i trvalé výjimky (např. co se nemusí udělat, co si může stát ponechat – třeba svou nemusí udělat, co si může stát ponechat – třeba svou recepturu na výrobu něčeho národního – EU se do recepturu na výrobu něčeho národního – EU se do toho nebude vměšovat) toho nebude vměšovat)+

22 Přechodná období vyjednaná v přístupové smlouvě ČR k Evropské unii: Přechodná období vyjednaná v přístupové smlouvě ČR k Evropské unii:  omezení volného pohybu pracovních sil (maximálně do roku 2011, toto omezení se netýká některých zemí, například Spojeného království nebo Irska)  postupné zavádění přímých plateb EU zemědělcům: 25 % v r. 2004, 30 % v r. 2005 a 35 % v r. 2006  omezení nabývání zemědělské půdy a lesů cizozemci - občany EU (7 let) a přechodné období pro nabývání nemovitostí určených k vedlejšímu bydlení pro cizozemce – občany EU (5 let) +

23  přechodné období do 31. 12. 2006 pro některé hygienické normy v zemědělských podnicích  přechodné období do 31. 12. 2009 týkající se parametrů drůbežích klecí  přechodné období do 31. 12. 2006 pro sníženou spotřební daň z cigaret a další přechodná období pro některé výrobky a služby v nižší sazbě DPH  trvalá výjimka pro sníženou sazbu daně DPH z produktů pěstitelského pálení  množství přechodných období v oblasti ochrany životního prostředí (týkající se obalových odpadů, čištění městských odpadních vod, omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší apod.) +

24 Výhody a nevýhody našeho vstupu do EU VÝHODY VÝHODY  bezpečnost  volný pracovní trh  fondy EU + zahr. investice  infrastruktura (lepší dopravní síť)  turismus a cestování  ekonomická pomoc  rozmanitost trhu  zapojení do západ. struktur NEVÝHODY NEVÝHODY  ohrožení terorismem  nezaměstnanost  povinnost přispívat do EU (zeměděl. dávky, daně – DPH, pokuty)  nárůst kamionové dopravy  velká byrokracie  částečná ztráta suverenity  omezení zeměděl. výroby

25  ochrana životního prostředí  lepší soudnictví  růst ekonomiky  ochrana spotřebitele  společná měna  uznatelnost vzdělání  lepší hygienické normy (WC, kuchyně – školy, restaurace)  normování  vyšší konkurence  zvýšená kriminalita  přizpůsobování legislativy  příliv emigrantů

26 Opakování Od r. 1951 se EU rozrostla z 6 na 27 členských států Od r. 1951 se EU rozrostla z 6 na 27 členských států  Znáš dobře zeměpis EU a průběh rozšiřování?  Zkus doplnit chybějící údaje v tabulce:  stát – hlavní město – rok vstupu

27 Belgie1957 Sofie2007 Česká republika Dánsko1973 Talin2004 Finsko Francie Dublin Řím

28 Nikósie Vilnius Lotyšsko Lucembursko1957 Maďarsko2004 Valletta2004 Berlín Nizozemí1957 Polsko

29 Lisabon1986 Vídeň Bukurešť 1981 Slovensko2004 Lublaň Španělsko Stockholm1995 Velká Británie

30 Podívejte se na správné řešení: Podívejte se na správné řešení:

31 BelgieBrusel1951 BulharskoSofie2007 Česká republika Praha2004 DánskoKodaň1973 EstonskoTalin2004 FinskoHelsinky1995 FranciePaříž1951 IrskoDublin1973 ItálieŘím1951

32 KyprNikósie2004 LitvaVilnius2004 LotyšskoRiga2004 LucemburskoLucemburk1951 MaďarskoBudapešť2004 MaltaValletta2004 NěmeckoBerlín1951 NizozemíAmsterodam1951 PolskoVaršava2004

33 PortugalskoLisabon1986 RakouskoVídeň1995 RumunskoBukurešť2007 ŘeckoAtény1981 SlovenskoBratislava2004 SlovinskoLublaň2004 ŠpanělskoMadrid1986 ŠvédskoStockholm1995 Velká Británie Londýn1973

34 ČLENSTVÍ V EU Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: König, P., Lacina, L., Přenosil, J.: Učebnice evropské integrace, Barrister & Principal Brno 2006 Wikipedie.cz http://europa.eu/index_cs.htm


Stáhnout ppt "ČLENSTVÍ V EU Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google