Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. 12. 2013. Projekt pro  ŘO OP Rybářství Realizace  říjen – listopad 2013 Hlavní cíl  poskytnout analytický podklad pro nastavení finančních alokací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. 12. 2013. Projekt pro  ŘO OP Rybářství Realizace  říjen – listopad 2013 Hlavní cíl  poskytnout analytický podklad pro nastavení finančních alokací."— Transkript prezentace:

1 10. 12. 2013

2 Projekt pro  ŘO OP Rybářství Realizace  říjen – listopad 2013 Hlavní cíl  poskytnout analytický podklad pro nastavení finančních alokací OP Rybářství 2014 – 2020 odpovědět na otázky –Bude dostatečný zájem o navržené dotační tituly? –Bude dostatek projektů pro naplnění specifických cílů? –Bude zájem o jiné finanční nástroje než dotační? –Bude zajištěna dostatečná personální kapacita pro řízení a administraci? –Bude zajištěna dostatečná elektronizace procesů při implementaci OP?

3 Metody sběru dat: elektronické dotazníkové šetření přímé oslovení (2.kola) nepřímé oslovení (s podporou ÚS ČRS) telefonické došetřování údajů rozhovory s ŘO a ZS (SZIF) osloveno 513 subjektů  subjekty mající příjmy v oblasti akvakultury, ČRS a MRS (návratnost 80,1 %)

4 ANO – 87,5 % NE – 12,5 % Důvody nezájmu respondentů získat dotaci

5 Zjištěný zájem o podporu  cca 3 450 mil. Kč je více než 3 násobek předpokládané finanční alokace na OP Rybářství 2014 – 2020 (necelých 1 000 mil. Kč) z toho zájem rybářských svazů

6 Opatření / Priorita UnieCelkem (Kč)% 1.1 Produktivní investice do akvakultury1 155 970 00033,5% 1.2 Akvakultura poskytující environmentální služby145 950 0004,2% Priorita Unie 11 301 920 00037,8% 2.1 Inovace33 802 0001,0% 2.2 Produktivní investice do akvakultury1 766 840 00151,2% 2.3 Nové formy výdělku a přidaná hodnota245 250 0027,1% 2.4 Podpora lidského kapitálu25 300 0000,7% 2.5 Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat5 900 0000,2% 2.6 Opatření pro uvádění produktů na trh67 660 0002,0% Priorita Unie 2 2 144 752 003 62,2% CELKEM3 446 672 003 100%

7 Vysoká míra absorpce (1 156 mil. Kč) 1.1 Produktivní investice do akvakultury  zájem 5 x vyšší než předpoklad ŘO

8 Velice nízká míra absorpce (necelých 34 mil. Kč) 2.1 Inovace Projekty zaměřené na inovace, mají být motorem posílení konkurenceschopnosti akvakultury  zájem 3x nižší než předpoklad ŘO

9 Nejvyšší míra absorpce ze všech opatření (1 767 mil. Kč) 2.2 Produktivní investice do akvakultury  zájem téměř 7 x vyšší než předpoklad ŘO

10 největší zájem uzavírat závazky na dotaci  v prvních třech letech  66 % z celkového požadavku respondentů z toho největší zájem o závazkování u opatření 1.1 Produktivní investice do akvakultury  ve 2. roce více než 53% z celkového požadavku respondentů v rámci opatření

11

12 Zajištění personální kapacity v průběhu i po ukončení projektů  převážně vlastními silami nebo vlastními zaměstnanci

13 způsob zajištění financování vlastního podílu 57 %  zvažuje využití bankovního úvěru 45 %  zvažuje výpomoc od jiného subjektu jiné  prodej jiného majetku, podpora města, investiční fond RS

14 vyjádřilo se  necelých 60 respondentů

15 odvětví akvakultury vykazuje  nízkou návratnost investovaného kapitálu většina subjektů  není schopna bez nenávratné dotace investici realizovat

16 Vysoká absorpční schopnost programu Identifikované rizikoDoporučení k minimalizaci Nezájem 12,5% respondentů získat dotaci  zjednodušení administrace při přípravě a realizaci projektu  zajištění poradenství žadatelům při přípravě projektů Nízký zájem o opatření 2.1 Inovace  identifikovat příčiny nízkého zájmu a učinit kroky pro jeho zvýšení Nízký zájem o opatření 2.6 ab) Plány produkce a uvádění produktů na trh Zvýšení administrativní zátěže v důsledku nových požadavků na monitorování  zajištění poradenství žadatelům při přípravě projektů

17


Stáhnout ppt "10. 12. 2013. Projekt pro  ŘO OP Rybářství Realizace  říjen – listopad 2013 Hlavní cíl  poskytnout analytický podklad pro nastavení finančních alokací."

Podobné prezentace


Reklamy Google