Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Helena Krištofová romský poradce Magistrát města Brna kristofova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Helena Krištofová romský poradce Magistrát města Brna kristofova"— Transkript prezentace:

1 Helena Krištofová romský poradce Magistrát města Brna kristofova
Helena Krištofová romský poradce Magistrát města Brna Kdo jsou Romové?

2 Historie Romů V Evropě panovala představa o Egyptském původu Romů, podle srovnání dialektu pravděpodobně původ v Indii (3-9. stol.) České území stol. Staré letopisy české (1416) Kovářství, hudba, věštectví, lidové léčitelství, handlířství…tradiční romská řemesla Pronásledování pro potulku – usídlení však nebylo místně akceptováno II. světová válka, protektorát, 90 % Romů obětí holocaustu (sběrné a koncentrační tábory) Asimilační snahy – Romové objektem státní politiky, nemožnost rozhodování o vlastním osudu, kdy na jednu stranu jisté sociální jistoty, pracovní příležitosti… …na druhou stranu násilné zpřetrhání rodinných vazeb a tradičních hodnot…

3 Kvalifikované odhady 15-17 tis. Romů (VeryVision – 2008)
Statistika SL – 374 Romů v Brně SLDB 2011 – 166 Romů/ 305 JmK Kvalifikované odhady tis. Romů (VeryVision – 2008) Nesourodé romské komunity

4 Jednotlivé problémové oblasti:
Bydlení Nízká vzdělanostní úroveň Nezaměstnanost (závislost na sociálních dávkách) Sociální patologie jako důsledek permanentní chudoby

5 Bydlení – popis situace:
Obecná nespokojenost a extrémně nevhodné podmínky (byty přeplněné, vlhké, plesnivé, neadekvátní nájemné…, Lokality hustě obydlené Romy Neudržované byty i okolí domů, nepodnětné prostředí V rizikových oblastech herny, zastavárny, bazary…

6 Bydlení – příčiny: Vytěsňovací mechanismy – restituce a privatizace bytového fondu Systém přidělování obecních bytů – diskvalifikující kriteria a diferencované klíče, neprůhlednost hospodaření Finanční nedostupnost na trhu s byty, předražené nájmy… Novela občanského zákoníku č. 107/2006 Sb. (platnost od ) – obecná nepřipravenost na dopady

7 Vzdělání – popis situace
4 ZŠ s většinovým zastoupením romských žáků (segregované vzdělávání) Brno: 19 romských asistentů pedagoga, z toho 3 v MŠ, 3 přípravné nulté ročníky Zlepšení situace v oblasti SŠ (podpůrné programy NNO) Kabinet multikulturní výchovy PedF MU - příklad dobré praxe

8 Spádovost škol podle bydliště Pokřivené přirozené prostředí
Vzdělání - příčiny: Spádovost škol podle bydliště Pokřivené přirozené prostředí Romské děti do zvláštních škol – dřívější praxe Motivace ke vzdělávání Výchova dětí v romských rodinách Nízké sebevědomí Romů

9 Nezaměstnanost - popis situace
Odhad až 80 % nezaměstnanost v romské populaci Nelegální trh práce

10 Nezaměstnanost - příčiny
Nedostatečné kvalifikace Zánik nekvalifikovaných pracovních míst – modernizace výroby i služeb… Konkurence levné pracovní síly z řad cizinců Demotivující nastavení sociálního systému Absence pracovních návyků u některých Romů, generační problém Diskriminace na trhu práce

11 Sociálně patologické chování:
Závislosti (alkohol, drogy, gambling) Zvýšená kriminalita páchaná romskou populací Zvýšená kriminalita páchaná na romské populaci Prostituce Nesmyslná fixovaná představa, že kriminální chování se dědí…

12 Co situaci Romů zhoršuje:
Nízká informovanost veřejnosti i úřadů Romství jako stigma Romský problém nemá legitimitu Striktní dodržování romských tradic Striktní nedodržování romských tradic Rovnoprávné postavení mužů a žen v romské rodině Etnobyznys Nevhodně aplikované vyrovnávací akce a nedomyšlená pozitivní diskriminace

13 Základní znaky charakteristické pro kulturu chudoby
Chronická nezaměstnanost Dlouhodobě nízké příjmy – nejsou úspory Nejsou zásoby jídla Půjčování proti zástavě - lichva Přeplněná obydlí Dětství přestává mít hodnotu (není chráněno před světem dospělých) Předčasný sex Žádná dělba práce (všichni dělají všechno a nikdo nedělá nic) Zhroucení patriarchátu - propad Chybí praktické a sociální dovednosti Osudovost (nic se nedá dělat), lhostejnost, pocit bezmocnosti Ztráta sebevědomí Odpor ke společenským institucím Provinční vidění světa (nezájem o dění okolo), atd……. „Kultura chudoby dokáže zničit všechno, co dává naději. Kultura chudoby není kulturou chudých lidí, lidé jsou do ní vrženi, přijímají ji, aby přežili“ – Oskar Lewis.

14 Opatření a přijaté dokumenty města
1999 – Strategický plán řešení interetnických vztahů mezi majoritní společností a romskou minoritou v městě Brně 2000 – Vize soužití mezi majoritou a minoritami v městě Brně 2001 – Koncepce rozvoje sociální pomoci v městě Brně pro období 2001 – 2004 Proces komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce NNO - od roku 2008, dnes již 2. KPSS na r Poradní sbor pro integraci v gesci náměstka primátora IPRM – IOP a financování z ESF

15 Důležité zásady: Neutrální stav neexistuje, stagnace znamená prohlubování problému. Kruh chudoby nemá začátek ani konec, tudíž spory, zda jsou Romové chudí, protože se chovají nevhodně, nebo se chovají nevhodně, protože jsou chudí, nemají smysl.

16 Situace Romů ve městě Brně
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Helena Krištofová romský poradce Magistrát města Brna kristofova"

Podobné prezentace


Reklamy Google