Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychopati v řídících pozicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychopati v řídících pozicích"— Transkript prezentace:

1 Psychopati v řídících pozicích
Přednáška 8

2 Kdy byl problém pojmenován?
Symposium „Psychopathology of organizations“, European Science Forum, Stockholm, 2004 Babiak, Hare: Snakes in Suits: When Psychopaths Go To Work.

3 Co je to psychopatie? psychopatie – duševní odchylka jako trvalá součást osobnosti. Projevuje se jako zvýraznění nebo porucha některé stránky osobnosti, zejm. citové stránky, nálad, vůle, charakteru aj. Na vzniku p. se podílí dědičnost, společenské prostředí a výchova a zřejmě řada dosud neznámých pochodů v mozku. Někdy se jako p. v užším smyslu označuje porucha vývinu vyšších citů a morálky. Tito jedinci (anetičtí psychopati) tvoří značné procento zločinců. Na rozdíl od psychózy však mají schopnost rozeznat své chování jako společensky nežádoucí. P. jako více méně trvalou součást osobnosti nelze vyléčit, je však možné ji do určité míry kompenzovat. Řada takto zvýrazněných osobností dosáhne v životě úspěchu. M. Vokurka, J.Hugo, Praktický slovník medicíny, Praha, Maxdorf

4 Psychopatie Na základě výzkumů se odhaduje, že 1% populace je možné označit za psychopaty. V obchodním světě by procento psychopatů mělo být zřejmě trochu vyšší - v závislosti na organizaci. Problém podobní jedinci mohou být v organizaci velmi nebezpeční, zejména, když jsou ve vyšších funkcích.

5 Psychopat není vždy kriminální recidivista
„Úspěšní psychopati„ emociálně nevzrušené osoby s povrchním šarmem, ochotné bezmezně využívat jiné lidi, aniž by měli jakékoli výčitky svědomí. „Neúspěšní psychopati“ kriminální zločinci.

6 Belinda Board a Katarina Fritzon [Surrey University, UK]
Mnoho vedoucích managerů trpí poruchami osobnosti. Přibližně v 1/3 zkoumaných případů přišly významné osobnosti (vedoucí manageři, politici, státníci) o jednoho rodiče (v porovnání s 8% v celkové populaci). Inteligence sama o obě nevede k úspěchu - potřeba spojit se schopnostmi socializovat se - sociální inteligence, emocionální inteligence. Zneužití sociální obratnosti - asociální chování – chameleonismus a machiavelismus (součástí mnoha poruch osobnosti) Tito manageři pak většinou vydělávají více peněz, zastávají vyšší posty, snáze postupují na žebříčku kariéry

7 Histriónská porucha chování
Board, B.J. & Fritzon, K. F. (2005). Disordered personalities at work. Psychology, Crime and Law, 11, Výzkum podobnosti mezi osobnostmi managera v podnikatelské sféře (n=39) a kriminálních psychiatrických pacientů v Broadmoor Prison. Výsledek: Tři z jedenácti rysů narušené osobnosti se častěji vyskytují u managerů než u zločinců s narušenou osobnost Histriónská porucha chování povrchní šarm, neupřímnost, egocentričnost, manipulativnost Narcisistní porucha chování Sebestřednost, nedostatek empatie, tendence druhé vykořisťovat Obsesivně-nutkavá porucha chování perfekcionismus, přehnané věnování se práci, rigidita, tvrdohlavost, diktátorské tendence

8 Rozdíl mezi psychopatickými manažery a kriminálními zločinci
Board a Fritzon popisují tyto manažery jako úspěšné psychopaty, zatímco kriminálníky jako neúspěšné psychopaty Manažeři-psychopati nepoužívají fyzické násilí, neporušují zákon, méně impulzivní, bez sebevražedných gest.

9 Psychopati v manažerských pozicích:
Emocionálně zcela nevzrušené osoby s povrchním šarmem a charismatem. Přehnané sebevědomí a sebehodnocení. Chybí jim empatie. Proto jsou schopni zneužívat jiné lidi, aniž by pociťovali jakékoliv výčitky. Jsou zkušenými vypravěči různých historek, dovedně spletou dohromady mnoho různých faktů, které spolu příliš nesouvisejí, mohou však vypadat jako určitá vize.  Od zločineckých psychopatů se odlišují jen tím, že si dávají pozor na to, aby dodržovali zákony - jsou méně impulzivní. Psychopati jsou značně imunní vůči následkům, které plynou z jejich činů, někteří se dokonce těmito následky baví.

10 Problém traumatizace v dětství
Většina osobnostních poruch managerů vznikla špatným zacházením v dětství. odepření lásky v útlém věku, případně týrání či zanedbáváním Úsilí stát se úspěšným kompenzuje pocity bezmocnosti a bezcennosti z dětství (chtějí peníze). Protože v dětství emociálně strádali, chtějí ovládat druhé protože se o ně rodiče nestarali (pocit bezmocnosti) Traumatizace v dětství je vede přímo k výjimečnému úspěchu.

11 Workoholismus Workholismus – do jisté míry může být kompenzace traumat z dětství. Člověk který pracuje 7 dní v týdnu od rána do večera je nevhodný, aby určoval pracovní podmínky normálním zaměstnancům.

12 Případová studie Brian Pitman (18 let generálním ředitelem banky Lloyds TSB). V rozhovoru přiznal, že mu otec umřel dříve, než ho stihl poznat. …pokud si myslíme, že podnikatelské prostředí je příliš konkurenční, tak to ještě nic není, v příštích pěti letech podle něj budou muset lidé pracovat daleko intenzivněji, a kdo tak pracovat nebude, bude vyhozen. Na otázku, zda to u lidí nebude vyvolávat stres odpověděl: tím by se tím vůbec nezabýval.

13 Paul Babiak: „corporate psychopath“
Neschopnost porozumět myšlenkám a pocitům druhých. Obviňování druhých z věcí, které sami udělali špatně. „Já za to nemůžu, to někdo jiný“. Často vysoká inteligence. Přehnané sebevědomí. Emoční nevšímavost vůči ostatním. „Co na tom, že kvůli úsporám budu muset propustit polovinu zaměstnanců?“

14 Současné společnosti: poptávka po psychopatech
Společnosti upřednostňují na vyšší pozice osoby s přebytkem energie, rychle jednající, rychle reagující na změnu situace. Právě takto se mohou psychopati jevit. Jsou impulzivní, stimulovaní pracovním úspěchem (nebo jeho vidinou), schopni dělat spoustu věcí naráz (i když žádnou nemusí dokončit). Mají kouzlo osobnosti a jistý šarm, což je často zaměňováno s vůdcovskou schopností. Zároveň jsou schopní důvěryhodně vyprávět příběhy ze života (často lživé) a působí tak, jako by měli jakousi vizi.

15 Tři hlavní typy psychopatů:
(1) Lhář, podvodník (2) Tyran, násilník Nemusí se vůbec jednat o o fyzické násilí, může se jednat o velmi skryté zastrašování (3) Manipulátor Znalec lidského chování, manipuluje s lidmi a ti za něj dělají špinavou práci. Nejnebezpečnější.

16 Babiak: „korporativní psychopat“
Případ společnost ENRON. Psychopatická organizace

17 R. Hare: Psychopatická organizace
Skandál v letech : velké korporace v USA falšovaly účetnictví. R. Hare: Ředitelé společností vykazovali rysy psychopatického chování. Korporace jsou sociopatické (=synonymum pro psychopatické), protože jdou nemilosrdně za svým egoistickým zájmem bez ohledu na to, že poškozují druhé (např. přírodní prostředí).

18 Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace – sobectví velkých korporací
Ketola, Tarja (2006). Corporate Social Responsibility and Environmental Management,13,2, Mnohé velké organizace vykazují stejné rysy, které psychiatři používají u osob pro klasifikaci psychopatie. (1) Nezájem o pocity druhých Hrubé zacházení se zaměstnanci, zákazníky a partnery (např. náhlé ukončení pracovních a obchodních smluv)

19 (2) Neschopnost udržet lidské vztahy
Přenášení obchodních operací z jedné země do druhé za účelem minimalizace výrobních nákladů. Neustálé výměny zaměstnanců a obchodních partnerů. (3) Přehlížení bezpečnosti druhých Výrobky a výrobní metody ohrožující zdraví a životní prostředí Nebezpečné pracovní podmínky

20 (4) Neschopnost pociťovat vinu
V případě provalení nečestných praktik jejich popírání, ospravedlňování vlastních činů, obviňování druhých. (5) Neschopnost dodržovat zákony a společenské normy Porušování lidských práv, pracovních smluv a ochrany životního prostředí, je-li to ekonomicky výhodnější.

21 Babiak: 'Snake in Suit' Psychopat ve vedoucí pozici si vytvoří okruh lidí, kteří se za něj postaví. Ty pak používá jako efektivní zeď proti těm, kteří si uvědomují jeho skutečné nebezpečí pro organizaci.

22 Případová studie: Dave's story
Babiak skládal asi 2 roky příběhy různých psychopatů v řídících pozicích a vymodeloval učebnicový příběh psychopata, jehož nazval Dave. Dave má rozvinutou komplexní manipulační síť, kterou Babiak označuje jako „pěšáci a patroni“.

23 1. Patroni President společnosti (CEO), vicepresident, někteří vyšší manageři. Mají značnou formální moc Vědí velmi málo o tom, co Dave dělá, na čem pracuje. To málo, co o Davovi vědí, je pozitivního charakteru, což je z větší části způsobeno Davem, Chrání Dava před kritikou.

24 2. Pěšáci Lidé směrem dolů v hierarchii společnosti (od patronů dolů).
Mají omezenou nebo žádnou moc, ale pomáhají Davovi zamaskovat jeho nedostatky. Pro Dava jsou to pěšáci, ale snaží se, aby se tito lidé cítili důležitě.

25 3. Soulmate (důvěrný přítel)
Obdivují Dava. Jsou to odborníci v určitých technických oblastech. Nahrazují Davovi jeho neznalost v určitých oblastech. Prakticky dělají veškerou práci pro Dava Mají určitou neformální moc a jsou loutkami v rukou Dava.

26 Dave Patroni Pěšáci

27 Příběh Davova působení ve firmě
Osoby: Dave – psychopatický manažer Frank – přímý nadřízený Dava Vicepresident společnosti President společnosti Děj: Praktiky Dava odhaleny, snaha jej odstranit.

28 Příběh Davova působení ve firmě
Dave se nevěnuje příliš práci, spíše budování své manipulační sítě a snaží se být stále o krok před potenciálním nebezpečím (před lidmi, kteří i uvědomí jeho pozici, jeho nedostatky a pod.) Úloha kontrolních oddělení: Human resources, organizational police (podniková bezpečnost), kontrolní odbor, oddělení stížností. Tyto skupiny Dave v podstatě ignoruje. Stížnosti a odhalení touto skupinou předané vyššímu managementu jsou smeteny ze stolu díky vlivu patronů. Dave si může dál dělat, co chce.

29 I. Objevují se problémy Frank, přímý Davův šéf, si začíná uvědomovat nebezpečí v podobě Dava (zjišťuje stále víc nedostatků v Davově kvalifikaci a poodhaluje jeho manipulační praktiky), ale je si vědom, že na Dava se nedostane přímo (drží jej patroni). Později se zjistí, že Dave používal produkty společnosti pro vlastní potřebu a část prodával bokem, neměl odpovídající kvalifikaci prakticky v žádné oblasti a jeho zkušenosti byly značně nadhodnocené. Díky práci pěšců je ale Dave dobře kryt a jeho nedostatky za něj doplňují jiní. Dave sám je takovým parazitem uvnitř společnosti.

30 II . Řešení – nastražení pasti
Frank není schopen svému nadřízenému (viceprezident společnosti) dokázat, že Dave je lhář a podvodník, tak nastraží past (po dohodě s viceprezidentem). Frank se Davovi se zmíní o nějakém "firemním tajemství", že je velmi důležité a tajné, jaké by to asi mělo následky, kdyby se to dostalo ven atd. Předpoklad, že Dave „tajemství“ rozšíří a tak bude odhalen a znemožněn. Zanedlouho Dave navštíví viceprezidenta a podává mu tuto informaci překroucenou tak, že očerňuje Franka, Dave se sám představuje jako loajální zaměstnanec, který svým udáním chrání viceprezidenta i celou společnost.

31 III. Odhalení Dava? Frank teď má v ruce alespoň nějaký důkaz a společně s viceprezidentem se vypraví za CEO vyřešit „Problém Dave.“ Dohodnou si schůzku na následující týden, ale Dave je stále o krok před nimi. Když čekají v předpokoji kanceláře CEO, z kanceláře vyjde Dave, usmívá se na ně a jde si po svém. Frank s viceprezidentem pak obeznámí CEO s problém zvaným Dave, ale CEO jim jednoduše nevěří, věří tomu, co mu před chvílí řekl Dave. Důvody: Vliv Davových manipulací, šarmu V dán tím, že člověk má tendenci věřit první podané informaci, pokud ji podal důvěryhodný zdroj (kterým Dave prozatím ve společnosti je).

32 IV. Výsledek O dva týdny později je Frank přeložen na speciální projekt a Dave povýšen. Dave je v této chvíli nedotknutelný a jeho "nadvláda" nad společností je na vrcholu, protože nikdo nemůže dokázat,že je psychopat (resp. nikdo nad tím ani nepřemýšlel)

33 „Prospěšný“ psychopat
Psychopati mohou společnosti způsobit obrovské škody Čím vyšší pozice a širší síť pěšců a patronů, tím větší škody mohou způsobit. Společnost z psychopatů může mít –za určitých okolností - i užitek Psychopati se hodí na krátkodobé řešení situace, která potřebuje rázné řešení a jistou dávku bezohlednosti (velké propouštění dané krátkodobým snížením zisku). Psychopat, řešící takovýto úkol, může posloužit jako obětní beránek (nadřízený takovéhoto psychopata se sám musí chovat alespoň trochu psychopaticky…)


Stáhnout ppt "Psychopati v řídících pozicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google