Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cura Annonae Crimen Dardonarii, Annona v Digestech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cura Annonae Crimen Dardonarii, Annona v Digestech"— Transkript prezentace:

1 Cura Annonae Crimen Dardonarii, Annona v Digestech
Mgr. Pavel Dadák

2 Zásobování Říma za Republiky

3 Republika a její zisky do 218 př.n.l

4 Zásobování v režii Aedilů až do Augusta jako Cura Annonae
Aediles Cereales zavádí Caesar, jsou dva a fungují jen krátce

5 Annona – Personifikace bohyně zajišťujíci obilí pro Řím
Distribuce obilí mezi populaci z Cereřina chrámu na Aventinu

6 Annona jako Abundantia s Cornucopii
Annona jako Abundantia s Cornucopii. Někdy drží Modius, sošku Ceres, Spes, nebo Aequitas Titův (Titus Flavius) sestercius, Annona s Cornucopií a Aequitas, držící váhy

7 Modius – nádoba pro obilí nebo mouku – asi 8,73 litru
Modius na Vespasianově sesterciu Modius na minci Antonina Pia Modius – nádoba na obilí

8 Ceny za obilí v Římě přehnaně vysoké až do 123 př. n. l.
Okolí Říma pod vlastnictvím několika boháčů spousta chudých se vydává do města, ještě horší situace Obilí z provincií i jako daň Brzy za Republiky bylo potřeba dovážet obilí, nejdříve z Kampánie, později za Sicílie, Sardinie a později severní Afriky

9 Gracchovské reformy s obilím
Gaius Gracchus v akci

10 V r. 123 př. n. l. vydává Gaius zákony o snížených cenách pro chudé obyvatele Říma
Přikazovaly zásobovat 6,5 ošatek nebo pytlů obilí každé římské domácnosti za zredukovanou cenu – 1 ošatka (bushel) je dnes asi  litru Snižování cen obilí je jedním z hlavních sporů mezi Optimáty a Populáry

11 V roce 90 ruší Sulla prodej státem dotovaného obilí
V roce 73 je opět obilí prodáváno za snížené ceny Zákony o distribuci obilí za Republiky např.: lex Octavia nebo lex Terentia et Cassia (lex Terentia Cassia frumentaria) z 73. př. n. l. - Gaius Cassius Longinus Varus přikázal zákonem, aby se obilí ze Sicílie prodávalo ve městě za nízkou cenu chudým Spartacus, Louvre Museum

12 V 58 př. n. l. Publius Clodius – (vyhnal do exilu Cicera, nechal se zvolit podvodně tribunem a způsobil v Římě malou občanskou válku) zavedl rozdávání obilí zadarmo. Pravděpodobně aby se zalíbil lidu O 5 let později zabit davem Obrovský nárůst přistěhovalců do města. Za Caesara už dostávalo obilí lidí

13 Spousta politiků využívá politiky ohledně obilí pro vlastní cíle
Nepokoje na Sicílii způsobují často problémy se zásobováním chudých v Římě Hlavním zdrojem obilí pro lid stále veřejný trh bez upravených cen

14 Zásobování Říma za Císařství
Senátoři si naklánějí davy tím, že dávají obilí zdarma. Císaři se tomu chtějí vyhnout a proto zavádí centrální systém, ovládaný státem Augustus snižuje počet lidí dostávajících obilí zdarma asi na – lépe kontroluje občanství

15 Praefekt Annonae Za republiky se o zásobování starají Aedilové
V nouzi zvláštní úředník – první 439 př. n. l., Pompeius na 5 let V roce 7 př. n. l. Augustus bere aedilům povinnost starat se zásoby obilí, později tvoří úřad permanentně – úřad smí zastávat jen jezdci Jsou i v Alexandrii a severní Africe

16 Claudiovy kroky ke zlepšení zásobování
Velké změny za Claudia, když se dostal k moci, byl nedostatek a problémy se zásobováním: Pojistil lodě obchodníků - když se potopily při převozu obilí, stát je zaplatil. Císař jistil lodě ze své osobní pokladny (res privata) nebo z Fiscu (císařská pokladna). Staví přístav v Ostii, Ostie je hotová pro velké lodě až za Trajána - Portus, vnitřní přístav

17

18 Claudiovy kroky ke zlepšení zásobování
Nutí obchodníky stavět lodě schopné převážet až modii (asi 70 tun) Převádí obilí zadarmo z Aeraria (kontrolovaného senátem) do Fiscu (císařské pokladny) Distribuce obilí z Fiscu pak bylo jasným ukazatelem, že je to císař, ne senát, kdo se stará o potřebné

19 Odkud, kolik, kam… Z Egypta se prý dováželo 20 mil. modii, podle Josepha Flavia z Afriky dvakrát tolik co z Egypta, tedy snad až 40 mil. modii. Jiní autoři jiné závěry...13 mil. z Egypta, 27 z Afriky Stále i ze Sicílie a Sardinie, z Hispánie, Kypru a Chersonese a Galie

20 Výhody majitelů „obilných“ lodí
Občan s plnými právy byl vyňat z lex Papia Poppaea Nero: Loď se nepočítá jako součást majetku těm, kteří s ní vozí do města obilí. Tím pádem potom platí menší daně Lodě s obilím byly také osvobozené od přístavní daně (2,5 per cent ad valorem - v každém větším přístavu). Také nemuseli plnit tutelu a další veřejné povinnosti vycházející z jejich společenského postavení. Gaius pak píše, že tyto privilegia měli ti, kteří postaví loď na zámořské cesty (navem marinam), která dokáže vést modii

21 Za Septima Severa bylo k obilí pro annonu přidán olivový olej, za Aureliána (císař 270 až 275) se končí s distribucí obilí, místo toho se rozdává chleba, přidává sůl, vepřové a víno Annona a lodě za císaře Aureliána

22 Římská říše 457 – 461 n. l.

23

24 Zásobování po ztrátě Afriky – Vandalové v Africe
429 n. l. Vandalové v Africe Smlouva s Vandaly o dovozu obilí do Říma Řím má kolem obyvatel, obilí i z mnoha dalších částí říše Vandalské království kolem r. 470

25 Corpus Iuris Civilis Digesta 48.12. De lege Iulia de annona.

26 Autoři, o kterých se bude mluvit
Marcianus - Aelius Marcianus byl právník píšící po smrti Septima Severa (211) Ulpianus - Domitius Ulpianus narozen v Tyru kolem  kdy byl zavražděn v Římě Papirius – Papirius Justus

27 48.12.1 Marcianus libro secundo institutionum
Constitit inter servum et dominum iudicium, si annonam publicam fraudasse dicat dominum. Žaloba může být vznesena otrokem na pána, jestliže otrok prohlásí, že se pán dopustil podvodu se záznamy týkajícími se veřejných zásob. Jaká byla odměna pro otroka, který odhalí tento podvod?

28 48.12.2 Ulpianus libro nono de officio proconsulis
pr. Lege Iulia de annona poena statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve coierit, quo annona carior fiat. 1. Eadem lege continetur, ne quis navem nautamve retineat aut dolo malo faciat, quo magis detineatur: 2. Et poena viginti aureorum statuitur.

29 48.12.2 Ulpianus, Kniha devět, O úřadu prokonzula
Iuliovým zákonem o zásobování je dána pokuta tomu, kdo spáchá jakýkoli čin nebo založí jakékoli sdružení vedoucí ke zvýšení cen zásobování. 1. Stejný zákon říká, že nikdo nezadrží žádnou loď nebo námořníka nebo zlomyslně nespáchá cokoli, co by mohlo způsobit zdržení. 2. Pokuta je 20 aureů. Pokuta 20 aureů? Nemá být aureů?

30 48.12.3 Papirius libro primo de constitutionis
pr. Imperatores Antoninus et Verus Augusti in haec verba rescripserunt: "Minime aequum est decuriones civibus suis frumentum vilius quam annona exigit vendere". 1. Item scripserunt ius non esse ordini cuiusque civitatis pretium grani quod invenitur statuere. Item in haec verba rescripserunt: "Etsi non solent hoc genus nuntiationis mulieres exercere, tamen quia demonstraturam te quae ad utilitatem annonae pertinent polliceris, praefectum annonae docere potes".

31 48.12.3 Papirius Justus, O konstitucích, Kniha První
Císaři Antoninus a Verus v rescriptu uvedli: „Nejméně správné - spravedlivé je, pokud dekurioni prodávají občanům plody ze svých statků levněji, než je stanovena cena pro prodej.“ 1. Také prosadili, že magistráti měst nemají právo upravovat cenu importovaného obilí. (2. také v rescriptu uvedli: „Přestože není zvykem, aby to žena dělala, pokud slíbí, že může poskytnout informaci, která bude k užitku Praefektovy Annonae, může s ním komunikovat.“) tato část není v Digestech, ze kterých jsem čerpal, je však uváděná v anglických překladech

32 47.11.6 Ulpianus libro octavo de officio proconsulis
pr. Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent: quorum avaritiae obviam itum est tam mandatis quam constitutionibus. mandatis denique ita cavetur: "Praeterea debebis custodire, ne dardanarii ullius mercis sint, ne aut ab his, qui coemptas merces supprimunt, aut a locupletioribus, qui fructus suos aequis pretiis vendere nollent, dum minus uberes proventus exspectant, annona oneretur". Poena autem in hos varie statuitur: nam plerumque, si negotiantes sunt, negotiatione eis tantum interdicitur, interdum et relegari solent, humiliores ad opus publicum dari. 1. Onerant annonam etiam staterae adulterinae, de quibus divus Traianus edictum proposuit, quo edicto poenam legis Corneliae in eos statuit, perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum falsum scripsisset signasset recitasset, damnatus esset. 2. Sed et divus Hadrianus eum, qui falsas mensuras habuit, in insulam relegavit.

33 47.11.6 Ulpianus, Kniha devět O úřadu prokonzula
Ti, kteří jsou zvyklí využívat každé příležitosti k zvednutí ceny obilí jsou zváni dardanarii a byly vydány císařská ustanovení k potírání této lakoty. Ve výnosech je to takto: „Navíc (Prokonzule) by jsi měl dbát na to, aby nebyli žádní dardanarií žádného zboží a aby neukládali bokem zboží jež nakoupili nebo aby ti bohatí byli proti tomu prodat za rozumnou cenu v očekávání neproduktivní sezóny, tedy aby ceny jídla nemohly být zvýšeny.“ Tresty pro takovéto lidi se ovšem liší. Obecně, pokud jde jen o obchodníky, je jim jen zakázáno prodávat a nakupovat a někdy jsou deportováni. Ale ti s nižším postavením jsou odsouzeni k veřejným pracem. 1. Cena jídla je také zvedána používáním falešných váh, k čemuž božský Traján vyhlásil edikt. Tímto ediktem odsuzuje takovéto lidi k pokutě podle Korneliova zákona: Stejně jako pod tímto zákonem, který mluví o závětích - každý je souzen za napsání, zapečetění nebo zveřejnění falešné závěti. 2. Božský Hadrián odsuzuje k deportaci každého, kdo má ve vlastnictví falešné váhy.

34 Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Cura Annonae Crimen Dardonarii, Annona v Digestech"

Podobné prezentace


Reklamy Google