Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chirurgie dýchacího systému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chirurgie dýchacího systému"— Transkript prezentace:

1 Chirurgie dýchacího systému
nemoci dutiny nosní a paranazálních dutin nemoci hltanu, epiglotis a měkkého patra nemoci vzdušného vaku nemoci hrtanu nemoci průdušnice

2 Nemoci hrtanu přídatný dechový šelest intolerance zátěže

3 Nemoci hrtanu idiopatická laryngeální hemiplegie
arytenoidní chondritida fixace epiglotis v aryepiglotické řase subepiglotické cysty hypoplazie, flacidita a deformity epiglotis

4 Idiopatická laryngeální hemiplegie
obrna hrtanu, pískání stenotický dechový šelest snížená výkonnost všechna plemena koní mohutní teplokrevníci A 1/1

5 Hemiplegia laryngis etiologie a patogeneze
neuropatie n. laryngeus recurrens axonopatie distální části nervu s procesy demyelinizace deinervační atrofie laryngeální svaloviny m. abductor cricoarytenoideus dorsalis paréza až paralýza levé arytenoidní chrupavky

6 Hemiplegia laryngis etiologie a patogeneze
specifické onemocnění mechanické poranění perivaskulární injekce intoxikace idiopatické onemocnění

7 Hemiplegia laryngis etiologie a patogeneze
biomechanická teorie závislost mezi frekvencí výskytu a velikostí koně predispozice založena na anatomických poměrech otáčení levého nervu okolo aortálního oblouku

8 Hemiplegia laryngis etiologie a patogeneze
embryologická teorie vytváření a degenerace aortálních oblouků a vztah k lokalizaci n. laryngeus recurrens asymetrická degenerace 6. aortálního oblouku poškození nervu u nenarozeného hříběte hereditární predispozice

9 Hemiplegia laryngis anamnéza a klinické symptomy
věk 2-4 roky i později pozvolný rozvoj i rychlý nástup nemoci zahájení intenzivního tréninku inspirační dechový šelest snížená tolerance zátěže ovlivnění fonace

10 Hemiplegia laryngis diagnóza
anamnéza posouzení v klidu a v pohybu zevní palpace hrtanu test laryngeální deprese „grunt“ test „slap“ test

11 Hemiplegia laryngis diagnóza
endoskopie zhodnocení funkce arytenoidních chrupavek stupeň

12 Hemiplegia laryngis endoskopie

13 Hemiplegia laryngis terapie
využití pacienta ventrikulektomie protetická laryngoplastika parciální arytenoidektomie laryngeální reinervace

14 Hemiplegia laryngis ventrikulektomie
odstranění laterální výchlipky sliznice hrtanu redukce jejího plnění vzduchem během inspiria celková anestezie ventrální laryngotomie everze výchlipky a excize (sutura)

15 Hemiplegia laryngis zevní plastika hrtanu
inhalační narkóza laterální přístup k hrtanu protéza založená mezi axiální kaudodorzální stranu krikoidní chrupavky a svalový výběžek arytenoidní chrupavky endoskopická kontrola sutura

16 laryngoplastika

17

18 Hemiplegia laryngis komplikace operace prognóza

19 Arytenoidní chondritida
progresivní zánět laminární arytenoidní chrupavky dystrofická mineralizace masa okupující hrtan stridor intolerance zátěže

20 Arytenoidní chondritida diagnóza
endoskopie zduření arytenoidní chrupavky píštěl, centrální nekróza prominující granulační tkáň porušení kornikulátní chrupavky – rostrální dislokace palatofaryngeálního oblouku zánětlivé léze perilaryngeální měkké tkáně

21 Arytenoidní chondritida terapie - arytenoidektomie
subtotální parciální

22 Fixace epiglotis v aryepiglotické řase
fixace epiglotis ve slizničním záhybu vytvářeném aryepiglotickou řasou a subepiglotickou tkání

23 Fixace epiglotis v aryepiglotické řase
trvalá x dočasná primární x sekundární komplikace jiných patologických stavů zánět subepiglotické sliznice

24 Fixace epiglotis v aryepiglotické řase anamnéza a symptomy
stridor zejména při exspiriu zátěžová intolerance poruchy polykání aspirace krmiva bez klinických příznaků

25 Fixace epiglotis v aryepiglotické řase diagnóza
endoskopie obalení epiglotis slizniční řasou není viditelný ostrý okraj chybí charakteristická cévní kresba ulcerace nebo perforace aryepiglotické řasy

26 Fixace epiglotis v aryepiglotické řase terapie
řešení zánětu chirurgie ventrální laryngotomie a resekce aryepiglotické tkáně proříznutí subepiglotické tkáně z dutiny ústní ostrým háčkem

27 Fixace epiglotis v aryepiglotické řase
terapie disekce řasy ostrým háčkem

28 Subepiglotické cysty kongenitální získané zbytky thyroglosálního duktu
kašel, dysfágie, výtok z nosu pneumonie získané zánět, blokáda hlenových žláz respirační šelest, intolerance zátěže kašel, dysfágie

29 Subepiglotické cysty diagnóza
endoskopie hladký fluktuující útvar pod epiglotis epiglotis zvednutá orální vyšetření

30 Subepiglotické cysty terapie

31 Subepiglotické cysty terapie

32 Nemoci hltanu rozštěp patra dorzální dislokace měkkého patra

33 Dorzální dislokace měkkého patra
přemístění kaudálního okraje měkkého patra dorzálně nad epiglotis dočasně trvale výrazné zúžení dýchacích cest zátěž

34 DDSP

35 Dorzální dislokace měkkého patra etiologie
nejednotná a ne přesně objasněná trvalá DDSP – poruchy kraniálních nervů n. vagus, n. glossofaryngeus

36 Dorzální dislokace měkkého patra etiologie
zánět nazofaryngeální sliznice mladí koně hypoplazie epiglotis vývojová anomálie

37 Dorzální dislokace měkkého patra etiologie
nadměrný tah m. sternothyrohyoideus a m. omohyoideus na hrtan aborálním směrem ve fázi podpěru a posunu hrudních končetin v zátěži maximální intenzity při maximálním posunu hrtanu snížené překrytí epiglotis a měkkého patra při exspiriu vniká proud vzduchu pod epiglotis a strhává kaudální okraj měkkého patra dorzálně

38 Dorzální dislokace měkkého patra etiologie
snížený intrafaryngeální tlak během inspiria při nadměrné flexi hlavy a krku retrakce jazyku během zátěže elevace měkkého patra, posun hrtanu aborálně při otevření tlamy nebo polykání dislokace patra

39 Dorzální dislokace měkkého patra etiologie
nedostatečné napětí měkkého patra poruchou inervace jeho svalů m. levator veli palatini, m. palatopharyngeus, m. palatinus neuropatie hlavových nervů – záněty retrofaryngeálních mízních uzlin myopatie m. thyrohyoideus receptory hrtanové sliznice

40 Dorzální dislokace měkkého patra anamnéza a symptomy
intermitentní náhlá ztráta rychlosti charakteristický zvuk – chrčení turbulence vzduchu proudícího do dutiny ústní i nosní vibrace volného okraje měkkého patra při exspiriu i inspiriu asfyzie, ataxie trvalá dysfágie, kašel, krmivo v nozdrách

41 Dorzální dislokace měkkého patra diagnóza
anamnéza vyšetření koně při zátěži charakteristický zvuk dýchání dutinou ústní náhlý ústup symptomů po polknutí endoskopie rtg

42 Dorzální dislokace měkkého patra terapie
řešení primárního onemocnění konzervativní fixace jazyku ke spodní čelisti nánosník, udidlo chirurgická myektomie m. sternothyrohyoideus a m. omohyoideus stafylektomie


Stáhnout ppt "Chirurgie dýchacího systému"

Podobné prezentace


Reklamy Google