Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení vědy za využití InCites ® a dalších nástrojů Research Analytics Ing. David Horký Country Manager – Střední a východní Evropa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení vědy za využití InCites ® a dalších nástrojů Research Analytics Ing. David Horký Country Manager – Střední a východní Evropa"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení vědy za využití InCites ® a dalších nástrojů Research Analytics Ing. David Horký Country Manager – Střední a východní Evropa david.horky@thomsonreuters.com

2 Obsah Bibliometrie Analyzování zemí Analyzování institucí Analyzování autorů Dotazy 2

3 Proč používat bibliometrii? “Pokud jste schopni měřit to o čem hovoříte a můžete to vyjádřit číslem, pak o daném tématu něco víte; ale pokud jej měřit schopni nejste, je vaše znalost průměrná a nedostatečná.” - Lord Kelvin (William Thomson) “Pokud jste schopni měřit to o čem hovoříte a můžete to vyjádřit číslem, pak o daném tématu něco víte; ale pokud jej měřit schopni nejste, je vaše znalost průměrná a nedostatečná.” - Lord Kelvin (William Thomson) Bibliometrie: “Statistická analýza bibliografických dat, především v oblasti vědecké a technické literatury. Měří objem vědecké aktivity dle vědeckého oboru, časopisu, země, tématu nebo jiné oblasti zájmu.” Dr. Henry Small, Chief Scientist, Thomson Reuters (Scientific)

4 Některé výzvy v hodnocení vědy na základě citačních ukazatelů Citační chování se v různých disciplínách významně liší –Biologie = mnoho článků, vysoká míra citovanosti, rychlé ukončení citování –Matematika = nízká míra citovanosti, články citovány po mnoho let Jak je možné omezit vliv těchto aspektů? Starší materiál je citován více –Jak lépe srovnávat výkonnost výzkumníka s dlouhou publikační historií a toho s krátkou? Rozložení citací je velice nerovnoměrné –Pouze malé množství citací je hodně citováno –Většina publikací získá málo nebo žádné citace 4

5 US National Science Foundation: Science & Engineering Indicators European Commission: European Union Science & Technology Indicators US National Research Council: Doctoral Program Ranking Vlády a vládní agentury např. v těchto zemích: Francie, Austrália, Itálie, Japonsko, U.K., Portugalsko, Norsko, Španělsko, Belgie, Jihokorejská republika, Kanada, ČR, SR... 5 Nejvýznamnější světová hodnocení spoléhají na data z Web of Science

6 Nástroje Research Analytics InCites ® 6

7  Nástroje Research Analytics se zakládají na datech Web of Science, světovém standardu pro hodnocení vědy a výzkumu  Thomson Reuters ukazuje nejenom počty článků a citací, ale dává datum smysl. Globální průměry a percentily umožňují našim zákazníkům provádět srovnání a nakonec dělat správná rozhodnutí. Expertní znalosti Thomson Reuters Nástroje Research Analytics Data Sjednocení adres Čištění a standardizace dat Normalizace a vytváření benchmarků Web of Science Nástroje Research Analytics: Zdroje a základy

8 Analyzování zemí

9 Česká republika - příklady 9 60% nárůst za posledních 10 let 180% nárůst za posledních 10 let Trend v počtu článků: 1981-2007, 5-letá období Trend v počtu získaných citací: 1981-2007, 5-letá období Pozn.: Před rokem 1993 byla ČR indexována jako Československo

10 10 ČR Trend v počtu článků: ČR a její sousedé Obor: Plant/animal science Pozn.: Před rokem 1993 byly ČR a SR indexovány jako Československo

11 Česká republika: specializace 11 Trend v percentuálním zastoupení Clinical medicine v článcích z ČR. ČR se na tento obor zaměřuje více než v předchozích letech.

12 Agricultural Sciences, 2003-2007, vybrané země 12 Citation Impact (Citační vliv): ČR je v té samé skupině na 2. místě. Citation impact = počet citací/počet článků Počet článků: ČR je v této skupině na 4. místě ČR

13 Agricultural Sciences: Impact relative to worldwide field baseline, 2003-2007 (Citační vliv vzhledem ke světu) 13 EU avg Citation impact (citačního vlivu) země v daném oboru vydělíme Citation impact všech zemí. ČR je v této skupině na 3. místě i přesto, že má nižší počet článků v tomto oboru. 1.0 ukazuje světový průměr

14 Pohled na specifičtější disciplíny: relativní citační vliv ČR v oboru Rheumatology 14 Momentálně na úrovni 2,11- násobku celosvětového citačního vlivu. ČR je v rámci EU dle citačního vlivu v tomto oboru na 1. místě.

15 Porovnávání různých oborů prostřednictvím Relative citation impact 15

16 Analyzování institucí

17 Pořadí institucí dle počtu článků, 2003-2007 17 Slovenská akademie věd

18 Vybrané instituce, trend v citacích, 1994-2007 18 130%-ní nárůst

19 Obor: Chemistry, Medicinal Kdo přispívá v velkému citačnímu vlivu Slovenska? 19

20 Fyzika 20 Komenského univerzita je nad světovým průměrem. 2 instituce jsou nad slovenským průměrem.

21 Analýza specializace: Do jaké míry se instituce zaměřuje na určitý obor? 21 Šafárikova univerzita Košice se stále více zaměřuje na neuroscience.

22 Analýza výstupů z kooperací: AV SR 22 Nejčastěji spolupracující instituce Kooperace, které získaly nejvíce citací Versus Jaký je ROI (Return on investment) těchto spoluprací? Neexistuje možnost užší spolupráce s těmito institucemi?

23 Hodnocení autorů

24 Hobza, P - souhrnné údaje 24 Productivity/ Produktivita Počet článků 87 Total influence / Celkový vliv Počet citací 1 120 Auto- citující články 62 H-index21 Efficiency / Efektivita Průměrná citovanost 12,87 % citovaných článků 75,86 Relative Impact/ Bench- marking Relativní vliv/Bench- marking C-index2,05 Průměrný percentil 33,87 % článků v prvních 10% ve svém oboru 28,57 % článků v prvním 1% ve svém oboru 9,52 SpecializaceDisciplinarity index (Index disciplinarity) 0,48

25 25 H-index: Statistika, která ukazuje počet článků (N) v daném datasetu, které mají N nebo více citací. 21 z autorových 87 článků získalo minimálně 21 citací. Největší efektivity lze dosáhnout porovnáváním autory v podobném oboru a s podobnou délkou kariéry. Productivity/ Produktivita Počet článků87 Total influence / Celkový vliv Počet citací1 120 Auto-citující články 62 H-index21 Efficiency / Efektivita Průměrná citovanost 12,87 % citovaných článků 75,86

26 26 C-index: je roven podílu všech skutečných citací a všech expected citations (očekávaných citací) v určité skupině článků Tento údaj ukazuje jak si skupina článků celkově vedla. Impact (vliv) každého z článků je normalizován dle daného časopisu, roku a typu dokumentu. C-index tohoto autora znamená že všechny jeho články celkově získaly 2,05-násobek expected citations (očekávaných citací). C-index o hodnotě 1,0 by znamenal, že hodnocené články získaly průměrný počet citací dle daných časopisů, typů dokumentů a let. Relative Impact/ Bench- marking Relativní vliv/Bench- marking C-index2,05 Průměrný percentil 33,87 % článků v prvních 10% ve svém oboru 28,57 % článků v prvním 1% ve svém oboru 9,52 SpecializaceDisciplinarity index (Index disciplinarity) 0,48

27 Průměrný percentil: průměrný percentil všech článků ve skupině, kterou hodnotíme. Ukazuje jak si celkově vedla skupina článků v této skupině. Citovanost byla normalizována dle oboru a roku. Nízká hodnota průměrného percentilu ukazuje že všechny články v dané skupině mají vysokou citovanost ve svýzch oborech a letech. Nejnižší hodnota je 100 (znamenající že články mají 0 citací). Nejvyšší hodnota ja 0. Hodnota 33.87 ukazuje, že články daného autora spadají do první třetiny článků. 27 Relative Impact/ Bench- marking Relativní vliv/Bench- marking C-index2,05 Průměrný percentil 33,87 % článků v prvních 10% ve svém oboru 28,57 % článků v prvním 1% ve svém oboru 9,52 SpecializaceDisciplinarity index (Index disciplinarity) 0,48

28 Disciplinarity index měří úroveň multidisciplinarity ve skupině článků. Pohybuje se v rozmezí 0-1 a čím nižší hodnota, tim vyšší multidisciplinarita daných článků. Výzkum tohoto autora je multidisciplinární, protože jeho index multidisciplinarity je 0,48. 28 Relative Impact/ Bench- marking Relativní vliv/Bench- marking C-index2,05 Průměrný percentil 33,87 % článků v prvních 10% ve svém oboru 28,57 % článků v prvním 1% ve svém oboru 9,52 SpecializaceDisciplinarity index (Index disciplinarity) 0,48

29 Porovnávání různých autorů 29 Total Papers Total Cites Avg. Cites per Paper H Index C Index (Journal Performance Ratio) Avg. Percentile P. Hobza (physical chem-Inst Organic Chemistry and Biochemistry ) 871,12012.87212.05 33.87 P. Nachtigall (physical chem-Inst Phys Chem) 282197.8291.6737.95 P. Pysek, (plant science, Inst Botany) 2024412.2092.5627.19 All physical chemistry in country 12,41345,8713.70531.0463.22 Country12,91529,5872.29461.0171.83 Normalizováno dle oboru, délky působení a oborových rozdílů.

30 InCites ® 30

31 Research Performance Profiles Porovnávání institucí Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution Časové trendy Produkce vs. výkonnost Kde stojíme

32 InCites: Porovnávání autorů Užitečný nástroj pro přímé porovnávání entit jako jsou např. 2 autoři. Normalizovaná data a rozličné indikátory umožňují podrobné a přesné hodnocení.

33 Děkuji za pozornost! science.thomsonreuters.com www.in-cites.com/rsg Ing. David Horký Country Manager – Střední a východní Evropa david.horky@thomsonreuters.com


Stáhnout ppt "Hodnocení vědy za využití InCites ® a dalších nástrojů Research Analytics Ing. David Horký Country Manager – Střední a východní Evropa"

Podobné prezentace


Reklamy Google