Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agilní metodiky Jan Smolík. Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agilní metodiky Jan Smolík. Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména."— Transkript prezentace:

1 Agilní metodiky Jan Smolík

2 Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména

3 Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) ◦ Zaměřené na komplexní proces vývoje a provozu celého IS Projektové metodiky ◦ Zaměřené pouze na konkrétní vývojový projekt

4 Rozsah metodiky Jaké fáze životního cyklu, role a dimenze zahrnuje Fáze ◦ GST globální strategie ◦ IST informační strategie ◦ UST úvodní studie ◦ GAN globální analýza a návrh ◦ DAN detailní analýza a návrh ◦ IMP implementace ◦ ZAV zavádění ◦ PUR provoz a údržba Dimenze ◦ hardware HW ◦ technologie ◦ data/informace DATA ◦ funkce/procesy FUN ◦ uživatelské rozhraní UI ◦ pracovní PRA ◦ organizační/legislativní ORG ◦ ekonomická EKO

5 Váha metodiky Velikost metodiky (methodology size) vyjadřuje počet kontrolních prvků obsažených v metodice. Hustota metodiky (methodology specific density) vyjadřuje míru podrobnosti a těsnost tolerance metodiky a požadovanou detailnost a konzistenci prvků. Váha metodiky = součin těchto dvou hodnot

6 Typ řešení vývoj nového řešení ( na zelené louce) integrace řešení rozvoj a rozšíření řešení (upgrade) customizace a implementace typového řešení užití řešení

7 Doména Řízení a správa obsahu ERP Prodej, nákup, sklady Finance, Control ing, … Zdroje, výroba Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace CRM e/m Business Obchodní partneři Vlastníci, management Obchodníci, referenci, kontaktní centrum

8 Rigidní metodiky Vycházejí z přesvědčení, že procesy při budování IS lze popsat, plánovat, měřit Podrobný popis metod, technik a nástrojů Dost často velmi objemné Vodopádový přístup ◦ Velká většina Iterativní přístup ◦ OPEN, Rational Unified Process (RUP), Enterprise Unified Process (EUP)

9 Agilní metodiky Důvody změny metodik ◦ Změna technologií, ekonomického prostředí, extrémně rychlé budování IS Řešení se pružně přizpůsobuje měnícím se požadavkům Nabazujína BPR Jedná se výhradně o metodiky projektové (vývoj SW) Postup vývoje SW nelze jasně popsat

10 Srovnání rigorózních a agilních metodik Zdroj: Buchalcevová A.: Návrh metodického rámce IS/ICT, disertační práce

11 Agile Manifesto

12 Manifest agilního přístupu k vývoji IS Odhalujeme lepší způsob vývoje software, sami jej používáme a chceme pomoci i ostatním, aby jej používali. Z toho pohledu dáváme přednost: ◦ Individualitám a komunikaci před procesy a nástroji, ◦ Provozuschopnému software před obsažnou dokumentací, ◦ Spolupráci se zákazníkem před sjednáváním kontraktu, ◦ Reakci na změnu před plněním plánu.“ I přestože hodnoty napravo mají svůj smysl, my si těch nalevo ceníme více.

13 Zásady agilního manifestu Nejvyšší prioritou je uspokojovat zákazníky včasnou a kontinuální dodávkou software, který jim přináší hodnotu. Změny požadavků je možné provést i v pozdějších fázích vývoje, neboť změna může poskytnout zákazníkovi konkurenční výhodu. Software je dodáván často, každých několik týdnů či měsíců, přičemž se preferují kratší intervaly Uživatelé a vývojáři spolupracují denně na projektu.

14 Zásady agilního manifestu Motivovaní jedinci, kteří mají podmínky a podporu vedení, jsou klíčovým faktorem úspěchu projektu. Nejefektivnějším způsobem přenosu informací v rámci vývojového týmu je vzájemná konverzace. Primární mírou úspěchu je fungující software. Agilní procesy předpokládají udržitelný vývoj.

15 Zásady agilního manifestu Stálá pozornost perfektnímu technickému řešení i návrhu. Jednoduchost řešení, tj. umění maximalizovat množství neudělané práce, je zásadní. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají ze samoorganizujících se týmů. V pravidelných intervalech se tým radí, jak být efektivnější a upraví podle toho své chování

16 Příklady agilních metodik Dynamic Systems Development Method (DSDM) Adaptive Software Development ( ASD) Feature–Driven Development (FDD) Extrémní programování (Extreme Programming, XP) Lean Development Scrum Crystal metodiky Agilní modelování (Agile Modeling).

17 Scrum Slovo scrum pochází z rugby Autoři: Ken Schwaber a Ken Suttherland Základem je přesvědčení, že vývoj SW není definovaný proces, ale empirický

18 Scrum Proces vývoje je rozdělen do 2-4 týdenních sprintů Výsledkem každého sprintu je fungující software Tým má sadu požadavků a na začátku každého sprintu rozhodne, které se budou implementovat Uživatelé mohou své požadavky měnit

19 Pig and Chicker roles A pig and a chicken are walking down a road. The chicken looks at the pig and says, "Hey, why don't we open a restaurant?" The pig looks back at the chicken and says, "Good idea, what do you want to call it?" The chicken thinks about it and says, "Why don't we call it 'Ham and Eggs'?" "I don't think so," says the pig, "I'd be committed but you'd only be involved."

20 Role v projektu Prasečí ◦ Product Owner  Reprezentuje hlas zákazníka  Zařazuje požadavky do fronty  Zajišťuje, že se dělají správné věci z pohledu byznysu ◦ Scrum Master  Zajišťuje, že neexistují žádné překážky ve vývoji  Není lídrem (tým je samoorganizující)  Zajišťuje, že proces Scrumu probíhá správně ◦ Tým Kuřecí ◦ Uživatelé ◦ Stakeholders (zákazníci, prodejci) ◦ Manažeři

21 Denní scrum Každý den ve stejnou dobu na stejném se tým sejde Začíná se přesně včas (za pozdní příchod jsou časté týmem určené tresty) Vítáni jsou všichni, ale mluví jen prasata Schůze trvá max. 15 – 20 minut (předem určeno týmem) – nelze prodloužit Všichni přítomní stojí Každý člen týmu odpovídá na tři otázky: ◦ Co udělal od včerejška ◦ Co bude dělat dnes ◦ Zda existují nějaké překážky

22 Plánovací míting sprintu Vybere se práce, která se bude v daném sprintu dělat Určí se fronta sprintu (rozvržení práce v daném sprintu) Odhadne se, kolik práce se pravděpodobně udělá Časový limit 8 hodin

23 Na konci sprintu Sprint Review meeting ◦ Zhodnotí se, co se udělalo a co se neudělalo ◦ Zákazníkům jsou předvedené funkční bloky (nedokončené se nesmí předvádět) ◦ Max. 4 hodiny Sprint Retrospective ◦ Každý účastník se musí vyjádřit k minulému sprintu ◦ Kontinuální zlepšování ◦ Dvě povinné otázky  Co proběhlo dobře  Co musíme příště udělat lépe ◦ Max 3 hodiny

24 Dokumentace Fronta produktu ◦ Celostní pohled na produkt ◦ Požadované funkce, přání, seřazené podle hodnoty pro byznys ◦ Co se bude dělat ◦ Obsahuje odhady pracnosti Fronta scrumu ◦ Detailní přehled, jaké věci a kdy budou dělány v rámci aktuálního sprintu ◦ Jednotlivé úlohy plánovány, aby trvaly 4 – 16 hodin Burn down chart ◦ Veřejný přehled, toho co je hotovo a co zbývá udělat

25 Scrum - nákres

26 Extrémní programování Určené malým až středně velkým týmům 2 – 10 programátorů Zadání se rychle mění, nebo není jasné Schopnost reagovat na měnící se potřeby Není to cochcárna Autor: Kent Beck

27 Aktivity XP Programování ◦ Programový kód je jediný užitečný výstup ◦ Dovedeno k extrému je programování i způsobem návrhu – když nevíme kudy, tak naprogramujeme varianty Testování ◦ Unit testing ◦ Acceptance test Naslouchání ◦ Programátor nemusí rozumět byznysu ◦ Musí naslouchat zákazníkům, aby pochopil byznys problém a jejich potřeby Design ◦ V určitém okamžiku se stává systém příliš složitým, než abychom vystačili jen s programování, design může ušetřit zbytečné závislosti

28 Základní hodnoty XP Komunikace ◦ Snaha o rychlé sdílení znalostí, častá verbální komunikace (oproti dokumentaci v běžných metodikách) Jednoduchost ◦ Začněme s nejjednodušším řešením, finesy přidejme později Zpětná vazba ◦ Testy jednotek (o systému), akceptační testy (od zákazníka), (od týmu) jak dlouho bude trvat implementace požadované vlastnosti Kuráž ◦ Nebát se psát pro dnešek a ne pro zítřek ◦ Nebát se refaktorizace (přepsání kódu pro zítřek) Respekt

29 Praktiky XP Fine scale feedback ◦ Pair programming ◦ Planning game ◦ Test-driven development ◦ Whole team Continuous process ◦ Continuous integration ◦ Refactoring or design improvement ◦ Small releases Shared understanding ◦ Coding standards ◦ Collective code ownership ◦ Simple design ◦ System metaphor Programmer welfare ◦ Sustainable pace

30 Jemnozrnná zpětná vazba Párové programování ◦ Programuje se ve dvojicích ◦ Jeden má kontrolu nad stanicí a píše (zabývá se detaily) ◦ Druhý kód neustále reviduje a zabývá se celkovým pohledem Testem poháněný vývoj ◦ Testy jednotek jsou připraveny předem ◦ Nutí programátora přemýšlet ◦ Hotovo je, když programátor nemůže přijít na žádnou další podmínku, kdy by kód mohl spadnout Celý tým ◦ Zákazník (uživatel) musí být nepřetržitě k dispozici (jako součást týmu) Plánovací hra

31 Plánování releasu ◦ Zahrnuje zákazníka ◦ Explorace:  zákazníci píší požadavky formou „user story“ kartiček (sepsání, odhad pracnosti) ◦ Commitment:  Roztřídění podle hodnoty, riziika a rychlosti  Výběr implementované rozsahu ◦ Řízení  S požadavky je ještě možno manipulovat Plánování iterace

32 Plánovací hra Plánování iterace ◦ Explorace  Vytvořit úlohy z požadavků  Zkombinovat/rozdělit úlohy, aby byly odhadnutelné  Odhadnout úlohy ◦ Commitment  Programátoři se přihlásí k úlohám a odhadnou je  Celkový součet úloh se porovná s faktorem maximální zátěže (cca 35 hodin) ◦ Řídící fáze  Nalezení partnera, design, napsání testu jednotky, napsání kódu, provedení testu, refaktorizace, provedení testu funkčnosti

33 Kontinuální proces Neustálá integrace ◦ Všichni pracují nad aktuálním kódem ◦ Lokální kopie je nutno vracet často Zlepšování designu ◦ Když kód začne být špatný a špatně se dělají změny, je třeba ho refaktorovat a generalizovat Malé releasy ◦ Systém je dávkován v co nejmenších alfa releasech, aby zákazník získal povědomí o tom, co je vyvíjeno

34 Sdílené porozumění Standardy kódu ◦ Na kterých se tým dohodne Kolektivní vlastnictví kódu ◦ Všichni jsou zodpovědní za kód jako celek Jednoduchý design ◦ Pokud je jednodušší cesta, je nutné ji použít Systémová metafora ◦ Sdílený příběh, který jsou schopni zákazníci, programátoři i manažeři o systému říct. ◦ Měl by být jasný systém pojmenovávání, aby bylo jasné, co jednotlivé třídy/metody atd. dělají

35 Udržitelné tempo Mělo by se pracovat max. 40 hodin týdně Pokud je jeden týden přesčas, další by neměl být

36 Plánování a zpětná vazba


Stáhnout ppt "Agilní metodiky Jan Smolík. Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména."

Podobné prezentace


Reklamy Google