Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulovatelný zdroj 2 – 30 V s proudovým omezením s L200

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulovatelný zdroj 2 – 30 V s proudovým omezením s L200"— Transkript prezentace:

1 Regulovatelný zdroj 2 – 30 V s proudovým omezením s L200

2 Popis zapojení: Z důvodu jednoduchosti jsem použil v regulovatelném zdroji známý integrovaný monolitický stabilizátor řady L200 v pouzdře pentawat od firmy ST MicroElectronics Zdroj má plynule regulovatelné výstupní napětí v rozsahu 2V až 30V, nastavitelný maximální výstupní proud 10mA až 1000mA Výstupní napětí je přes odporový dělič vytvořený z potenciometru P3 (10kΩ) a odporu R3 (1kΩ) přivedeno na pin4 (REFERENCE) stabilizátoru IO1 (L200CV), kde je porovnáváno s vnitřním referenčním (porovnávacím) napětím 2,75 V (2,64V až 2,86V). Každá případná odchylka výstupního napětí od požadované velikosti se rychle automaticky vyrovná.

3 Popis zapojení: Nastavením odporu potenciometru P3 určujeme výstupní napětí U2 podle vzorce: U2 = 2,75 x (1 + k x P3/R3), kde k, představuje relativní natočení potenciometru P3. Součinitel k, se pohybuje v intervalu 0 až 1. Mezi vývodem 3 (zem - GND) a vývodem 4 (REFERENCE) je vždy konstantní napětí 2,75V (2,64V – 2,86V). Aby uvedený vzorec skutečně platil, musí být vstupní napětí U1 alespoň o 2V až 3V větší než napětí výstupní U2. Keramický kondenzátor C8 (100nF/TK ker.) brání rozkmitání obvodu IO1 (L200CV). Kondenzátor C8, má být keramický a je vhodné ho umístit co nejblíže integrovanému obvodu IO1 (L200CV).

4 Popis zapojení: V základním zapojení je možné regulovat maximální velikost výstupního proudu změnou odporu bočníku R. Nahradíme-li bočník R zkratem, začne proudová pojistka pracovat při výstupním proudu 2A a zkratový proud je 3,6A. V tomto zdroji potřebujeme plynule nastavovat maximální výstupní proud od 10mA až do 1000mA. Proto je použita jako bočník místo samotného rezistoru R sériová kombinace rezistoru R7 (1Ω/R0617) a diody D8 (1N5408). Na diodě D8 i při malém výstupním proudu vznikne dostatečně velký úbytek napětí pro to, aby obvod pro omezování výstupního proudu mohl fungovat. Část úbytku napětí z R7 a D8 je přiváděna přes potenciometr P1 (1kΩ) na báze tranzistor T1, T2 (BC547B). Je-li mezi bází a emitorem tranzistoru T1 (BC547B) napětí 0,65V, otevře se tranzistor T1, napětí na vývodu 2 IO1 (L200CV) se zmenší a tím se zmenší výstupní napětí zdroje. Zmenšením výstupního napětí se omezuje výstupní proud. Současně s T1 se otevře i tranzistor T2 (BC547B) a rozsvítí se červená LED Q2 (L53RD). Tím je indikováno omezování výstupního proudu (činnost proudové pojistky).

5 Popis zapojení: Integrovaný obvod IO1 (L200CV) se za provozu zahřívá a je nutné jej přišroubovat k odpovídajícímu chladiči. Ztrátový výkon PZ vypočítáme podle vzorce: PZ = (U - U2) x I2 Obvod IO1 (L200CV) je, tak jako většina podobných integrovaných monolitických obvodů, vybaven tepelnou pojistkou, která v případě přehřátí sama omezí výstupní proud a nedovolí, aby se obvod zničil. Tepelné ztráty můžeme také omezit zmenšením vstupního napětí tím, že přepínáme vinutí transformátoru…

6 Základní zapojení L200: Zapojení pouzdra: Základní zapojení:

7 Blokové schéma stabilizátoru L200

8 Schéma zapojení zdroje:

9 Poznámky: V mém případě jsem použil sítový transformátorek ze starého televizoru Merkur, kde výstupní napětí je 2 * 16 V / 1,3 A. Tento údaj je brán při jmenovitém zatížení, proto napětí na prázdno je 2 * 18V, což za usměrnovačem po vyfiltrování vyhlazovacími kondenzátory je 2 * 25V. Při oživování zdroje z jiného laboratorního zdroje vše fungovalo na první zapojení. Při kompletním umístění do plechové krabičky a přimontování na chladič uvedený zdroj odmítl správně pracovat. Uvedený problém byl odhalen až po několika hodinách úsilí v časných ranních hodinách, kdy pohledem do dataschitu bylo zjištěno, že maximální vstupní napětí trvale je pouze 40V. Proto je napětí bráno až za stabilizátory pro kladné a záporné napětí +- 15V. Tímto jsem se připravil o možnost regulovat napětí od nuly, protože by nastal problém s pevnou a virtuální nulou a nebylo by možno použít nábojovou pumpu pro získání záporného předpětí, které je potřeba pro podložení referenčního napětí pro IO. Řešením by bylo snížení napětí na transformátoru odmotáním závitů nebo zařazením 7 sériově řazených diod do každé větve pro získání potřebného úbytku…

10 Naměřené parametry:

11 Naměřené parametry:

12 Naměřené parametry:

13 Naměřené parametry:

14 Naměřené parametry: Napětový rozsah: 2,8 – 27,3 V
Proudová pojistka: 5 mA – 950 mA Zvlnění je při plném výstupním napětí se zátěží cca 40 mV špička-špička Zdroj má dále pomocná napětí symetricky V / 1 A s ochranou proti zkratu…

15 Simulace působení proudového omezení 600 mA:

16 Více na http://ok1gth.nagano.cz
Děkuji za pozornost…  Více na Literatura: Konstrukční elektronika A radio 2/2002 Webové stránky a katalogové listy L200

17


Stáhnout ppt "Regulovatelný zdroj 2 – 30 V s proudovým omezením s L200"

Podobné prezentace


Reklamy Google