Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Doc. Miniberger, BIVŠ TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc., Bankovní institut VŠ (2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Doc. Miniberger, BIVŠ TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc., Bankovní institut VŠ (2011)"— Transkript prezentace:

1 © Doc. Miniberger, BIVŠ TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc., Bankovní institut VŠ (2011)

2 © Doc. Miniberger, BIVŠ 2 Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE nástrojů (Computer Aided System Engineering), v souladu s nejnovějšími metodikami vývoje IS/IT

3 © Doc. Miniberger, BIVŠ 3 Několik pojmů CASE - Computer Aided Software (System) Engineering –SW na podporu tvorby SW produktů, nebo informačních systémů CADE - Computer Aided Engineering –SW pro testování, analýzování a simulování vlastností navržených produktů CAD - Computer Aided Design –SW pro návrh výrobků a jejich součástí CAM - Computer Aided Manufacturing –SW pro řízení výrobních linek a strojů CIM - Computer Integrated Manufacturing (Na rozdíl od CIM Computation Independent Model v MDA), se jedná o – SW pro propojení procesu vývoje výrobku a logistiky v průmyslovém závodě

4 © Doc. Miniberger, BIVŠ 4 Metodicko-organizační dimenze Metody Dokumenty Řízení prací dané fáze Obvykle podporovány metodikami COBIT ( ITIL), Rational, ASAP...,a CASE nástroji jako na př. ADONIS, ERwin, BPwin, EA, SE, Rational Rose aj.

5 © Doc. Miniberger, BIVŠ Evoluce modelovacích technik 1970’s - Yourdon, Hatley, Ward Mellor –I. generace 1980’s - SSADM, Information Engineering –II. generace - rozsáhlé a komplexní 1990’s - OO, RAD, OMT + Use Cases 1996 a později - konvergence metodik –Unified Modeling Language sjednocuje notaci, –Je přijat organizací OMG (Object Management Group) - stává se průmyslovým standardem –2000 UML 1.X –2005 UML 2.0 Současnost - MDA Model Driven Architecture (definuje představu vývoje SW na základě modelů) viz dále

6 © Doc. Miniberger, BIVŠ Komponenty versus objekty Komponenty Věcně orientované Větší celky Více rozhraní Poskytují služby Plně zapouzdřené !!! Obecně pochopitelné Objekty Technologicky orientované Jemné subjekty Jedno rozhraní Poskytují operace Využívají dědičnost Pochopitelné pro vývojáře

7 © Doc. Miniberger, BIVŠ Komponenty - úplně nový přístup Prefabrikovaný software Definice komponenty –Opakovaně použitelná Dobře definované rozhraní se službami Implementována obvykle prostřednictvím MS ActiveX, CORBA nebo Java Beans Lze ji dodat nezávisle –Obecně Orientace na věcnou problematiku Black box Vyšší úroveň abstrakce než u objektů

8 © Doc. Miniberger, BIVŠ 8 Model Driven Architecture (MDA) MDA je systematický přístup vytvořený konsorciem Object Management Group (OMG), respektovanou mezinárodní nezávislou institucí, která se zabývá tvorbou standardů v oblasti IT (např. UML, CORBA, XMI). MDA umožňuje budovat informační systémy tak, aby je bylo možné snadno přizpůsobovat změnám jak vlastního způsobu fungování dané organizace, tak změnám v platformách a podpůrných technologiích (včetně technologií, které se objeví v budoucnu). MDA je postaven na existenci několika modelů, z nichž každý je svými výrazovými prostředky optimalizován na zachycení příslušné míry abstrakce: –CIM - Computation Independent Model – popisuje procesy, jež probíhají v dané organizaci bez ohledu na způsob jejich IT podpory; –PIM - Platform Independent Model – popisuje architekturu IT řešení do úrovně, která je nezávislá na podpůrné technologické platformě; –PSM - Platform Specific Model – popisuje detailně aplikaci pro zvolenou technologickou platformu, strukturou odpovídá výslednému kódu.

9 © Doc. Miniberger, BIVŠ Postup vývoje založeného na komponentách Uživatelské, aplikační a datové služby Aplikační a datové služby Specifické firemní požadavky Obecné firemní požadavky Směry podnikání (strategie) Tradiční softwarové projekty Vývoj komponent BPM Vývojřešení Řízení komponent Uživatelské služby Využití Požadavky na komponenty

10 © Doc. Miniberger, BIVŠ 10 Přehled některých nástrojů a jejich funkčnost ALL Fusion (ERwin a BPWin) - Computer Associates Select Component Architect (SCA) Enterprise Architect (EA) ADONIS ARIS IDS-Scheer Visio Standard a Visio Professional 2003 (Microsoft) Sybase Power Designer (Sybase) Borland Together (Borland) Rational Rose (IBM)

11 © Doc. Miniberger, BIVŠ ISO 9000: „Požadovaného výsledku dosáhneme mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces.“ Proces je graficky a textově vyjádřený postup práce. Procesní řízení organizace= systém vzájemně provázaných procesů. Cíl procesního řízení: Rozvíjet a optimalizovat chod organizace tak, aby efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka. Cíl a obsah Procesního řízení

12 © Doc. Miniberger, BIVŠ Principy pr ocesního řízení Definování procesů potřebných k naplňování politiky a strategie Stanovení rámce a rozsahu hlavních (klíčových), řídících a podpůrných procesů organizace Definování rozhraní mezi procesy v rámci systému managementu Určení vlastníků procesů a definování jejich odpovědnosti a pravomoci Pro každý proces definovat vstupy, výstupy a zdroje Soustavné sledování a měření výkonnosti procesů pomocí vhodných ukazatelů Systematické přezkoumávání reálného průběhu procesů s cílem jejich dalšího zlepšování

13 © Doc. Miniberger, BIVŠ Nástroje procesního řízení Doba, kdy první analytici procesního řízení používali tužku a papír, případně jednoduché nástroje je již několik za námi. Dnes se využívá sofistikovaných SW nástrojů, které pomáhají procesní řízení nejen vytvářet, tzn. namodelovat si současný nebo cílový stav, ale s jejich pomocí je možné podnikové procesy skutečně řídit – analýzy, hodnocení, zlepšování – směrem k dosažení strategických cílů (podle M. Slavíka, regionálního manažera firmy www.boc-cz.com www.boc-cz.com

14 © Doc. Miniberger, BIVŠ 14 Microsoft VISIO 2003

15 © Doc. Miniberger, BIVŠ 15 ASAP = Accelerated SAP

16 © Doc. Miniberger, BIVŠ 16 Spolupracující nástroje s ASAP

17 © Doc. Miniberger, BIVŠ 17 SAP Business Component SAPBusinessComponentA BAPI BO BAPI BO SAPBusinessComponentB BAPI Přístupovávrstva SAP Business Component SAP Business Component je množina SAPBusiness Objects Komunikuje skrze definované rozhraní BAPI Rozhraní BAPI ( Business Application Programing Interfaces ) BAPI - metody SAP Business Objects Přístupová vrstva technologie umožňující vyvolání BAPI SAP RFC COM/DCOM CORBA

18 © Doc. Miniberger, BIVŠ 18 ALLFusion (Computer Associates)

19 © Doc. Miniberger, BIVŠ 19 All Fusion Process Modeller

20 © Doc. Miniberger, BIVŠ 20 All Fusion Data Modeller

21 © Doc. Miniberger, BIVŠ 21 Triggery a referenční integrita

22 © Doc. Miniberger, BIVŠ 22 DFD v BPwin

23 © Doc. Miniberger, BIVŠ 23 Select Component Architect Select Component Architect svým rozsahem a zaměřením podporuje modelování aplikací a komponent v rámci celého životního cyklu Objektové modelování podporované Select Component Architect odpovídá standardu UML (Unified Modeling Language Podpora konceptu Model Driven Architecture (dříve Select Enterprise)

24 © Doc. Miniberger, BIVŠ 24 Diagram procesních řetězců Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagram) Slouží pro statický popis firemních procesů a vymezení rozsahu problémové oblasti

25 © Doc. Miniberger, BIVŠ 25 Diagram tříd Diagram tříd (Class Diagram), shromažďuje všechny informace o objektech. Slouží také jako výchozí bod pro návrh systému. Z modelu tříd lze v SCA také vygenerovat XML definiční soubory (xsd)

26 © Doc. Miniberger, BIVŠ 26 Diagram objektových sekvencí (Charakterizuje zápis třídy)

27 © Doc. Miniberger, BIVŠ 27 Popis tříd v Component Manager

28 © Doc. Miniberger, BIVŠ 28 DM v Component Manager

29 © Doc. Miniberger, BIVŠ 29 Enterprise Architect

30 © Doc. Miniberger, BIVŠ 30 UML Model zakázek v EA

31 © Doc. Miniberger, BIVŠ 31 BPM digram v Power Designer

32 © Doc. Miniberger, BIVŠ 32 ADONIS ® -BPM-Toolkit

33 © Doc. Miniberger, BIVŠ 33 Definice a terminologie ADONIS ® Instance pro Obsahuje definici Je obsažena v Typ modelu ModelModel Aplikační knihovna ObjektObjekt TřídaTřída má obsahuje Atribut modelu (Objekt-)Atribut(Objekt-)Atribut Atribut třídy Je základ pro má má

34 © Doc. Miniberger, BIVŠ 34 Model IT systému Produktový model Business proces Typy modelů ADONIS BPMS Procesní mapa Model dokumentů Aplikační diagram Model pracovního prostředí

35 © Doc. Miniberger, BIVŠ XML Řízení podnikatelských procesů - ADONIS ® Zjišťování: Převod z VISIO ®Zjišťování

36 © Doc. Miniberger, BIVŠ 36 PDM v Sybase PowerDesigner

37 © Doc. Miniberger, BIVŠ 37 Integrace nástrojů IBM

38 © Doc. Miniberger, BIVŠ 38 Operační systémy: Linux, UNIX, Windows, zOS, OS/400, embedded Analýza, návrh a vývoj Visual Studio Vendor X IDE WebSphere Studio Microsoft environments Provoz a správa software J2EE (e.g., BEA, WebLogic) Pervasive / Embedded (including J2ME) Rational : Integrace v heterogenním světě

39 © Doc. Miniberger, BIVŠ 39 Řešení Borland


Stáhnout ppt "© Doc. Miniberger, BIVŠ TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc., Bankovní institut VŠ (2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google