Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace zprávy Ing. Jan Janečka VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Závěrečná zpráva o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace zprávy Ing. Jan Janečka VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Závěrečná zpráva o."— Transkript prezentace:

1 Prezentace zprávy Ing. Jan Janečka VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Závěrečná zpráva o řešení doktorského projektu GAČR 101/05/H018 v letech 2005 – 2008 Výsledky vědeckých aktivit 1

2 Cíle projektu 2 ●Zajištění hospodárnosti provozu těchto zařízení CÍLE PROJEKTU GAČR 101/05/H018 ●Výzkum zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci ●Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci efektivním využíváním energie v celých budovách ●Zajištění hospodárnosti zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci vhodnou regulací a senzory ●Zajištění tepelné pohody pro člověka či vhodného prostředí pro technologické procesy Termogram budov A2 a A1 na FSI VUT v Brně

3 Kontrolované etapy projektu - 2005 3 ●Ing. Košner, Ing. Novák - Shromáždění experimentálních dat o rozložení rychlostí a turbulencí ve vzduchových proudech z vyústek, o objemových tocích a o přisávání vzduchu z okolí do proudu pro validaci numerických modelů ●Ing. Novák - Získání experimentálních podkladů pro optimální uspořádání a úpravy otopných těles s cílem zajistit vhodné rozložení teplot ve vytápěném prostoru ●Ing. Scholler - Vytvoření numerického modelu solárního komínu a parametrická studie provozu ●Ing. Malásek - Postavení a ověření experimentálního zařízení pro výzkum účinnosti zachycení škodlivin štěrbinovým sacím nástavcem typu REEXS ●Ing. Gahura - Vytvoření systému pro monitorování stavu prostředí přednáškového sálu

4 Kontrolované etapy projektu - 2005 4 ●Ing. Šuster - Stanovení výpočtových charakteristik tepelných zisků ze solárního záření v závislosti na klimatických podmínkách nízkoenergetických budov ●Ing. Plšek - Instalace měřicího systému provozních parametrů solární fasády ●Ing. Des - Vytvoření modelu nízkoenergetického domu s hybridním větracím systémem (nahrazuje původní KE tématu 10) Kontrolovatelná etapa doplněná na úvodním semináři řešitelů projektu ●Ing. Košner, Ing. Novák - Vyhotovení informačních a prezentačních internetových stránek projektu

5 Kontrolované etapy projektu - 2006 5 ●Ing. Novák – Návrh a ověření vhodných aplikací stropních ventilátorů a vzduchotechnických prvků pro přerozdělování tepelné energie v prostoru ●Ing. Scholler – Proměřování parametrů solárního komínu ●Ing. Krajča – Postavení a ověření experimentálního zařízení na sledování vlivu proudění okolního prostředí na účinnost zachycení škodlivin lokálním odsáváním ●Ing. Gahura – Návrh systému pro regulaci lokálně upravovaného stavu prostředí ●Ing. Plšek – Zpracování experimentálních dat provozu solární fasády a porovnání s výsledky numerické simulace ●Ing. Zuth – Návrh kompaktního senzoru pro hodnocení lokální tepelné pohody v laboratorních podmínkách i v praxi

6 Kontrolované etapy projektu - 2006 6 ●Ing. Bystřická – Návrh zařízení a měřicích metod pro výzkum zaplavovacího větrání ●Ing. Hlavačka – Verifikace metod energetického modelování budov s pomocí simulace a tepelně-vlhkostní hodnocení nestacionárních stavů v konstrukcích solárních nízkoenergetických budov ●Ing. Mlčák – Vytvoření podkladů pro fyzikální a numerický model lidského těla umožňující hodnocení tepelné pohody ●Ing. Mišák – Optimalizace energetických opatření v budovách Termogram povrchu lidského těla

7 Kontrolované etapy projektu - 2007 7 ●Ing. Scholler - Návrh optimální konstrukce a provozních parametrů solárního komínu pro hybridní vzduchotechnické systémy ●Ing. Plšek - Vytvoření podkladů pro hospodárné návrhy a využívání solárních fasád ●Ing. Malásek - Návrh a experimentální ověření optimálního uspořádání a pracovních parametrů štěrbinového sacího nástavce typu REEXS z hlediska účinnosti zachycení a energetické náročnosti ●Ing. Šuster - Stanovení metodiky navrhování a vytvoření podkladů pro hodnocení energetické náročnosti nízkoenergetických a pasivních solárních budov pro stanovené klimatické podmínky (klimatický region v ČR) s pomocí simulace ●Ing. Zuth - Vytvoření a kalibrace kompaktního senzoru pro hodnocení lokální tepelné pohody v laboratorních podmínkách i v praxi

8 Kontrolované etapy projektu - 2007 8 ●Ing. Hlavačka - Vytvoření podkladů pro hodnocení nestacionárních, tepelně vlhkostních stavů v obvodových konstrukcích budov vlivem působení dynamických účinků klimatu ●Ing. Mišák - Porovnání způsobů simulace solární fasády s experimentálními daty a verifikace modelů ●Ing. Vajkay - Energetická bilance transparentních částí obalových konstrukcí budov Měření povrchových teplot cvičenců pomocí termovizního systému VarioCam firmy Jenoptik - Dresden

9 Kontrolované etapy projektu - 2008 9 ●Ing. Roman Mlčák - Návrh modelu lidského těla pro hodnocení tepelné pohody v laboratorních podmínkách ●Mgr. Tomáš Pavelek - Návrh software pro vyhodnocování vizualizačních záznamů z výzkumu větrání ●Ing. František Vajkay - Simulace denního osvětlení v budovách (Nová etapa) ●Ing. Marek Kadlec - Porovnání pasivních solárních systémů (Nová etapa) ●Ing. Pavel Adam - Komplexní řešení úsporných vzduchotechnických systémů s využitím obnovitelných zdrojů energie (Nová etapa) Vizualizace proudění z horní vzduchové sprchy ve sklárnách

10 Kontrolované etapy projektu - 2008 10 ●Ing. František Lízal - Aerosoly v okolním prostředí a jejich průnik do dýchacího traktu (Nová etapa) ●Ing. Jan Janečka - Návrh systémů pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí (Nová etapa) ●Ing. Peter Podoliak - Výroba počítačového modelu miestnosti, nastavenie okrajových podmienok a vykonanie simulácií pri rôznych tepelných režimoch pre jednotlivé druhy vykurovacích systémov. Analýza výsledkov simulácie. (Nová etapa) Vizualizace proudění z dolní vzduchové sprchy ve sklárnách Kontrolované etapy byly každoročně pravidelně obhajovány na veřejných hodnotících seminářích projektu a na veřejném závěrečném semináři

11 Ing. David NOVÁKTéma 1 Řešení projektu 2/2005 - 8/2006: ●Měření T-polí a stupně obtěžování průvanem v reálné místnosti ●Měření tepelných ztrát, T-polí a vlhkosti v klimatizačních komorách 1. Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Kontrolované etapy: 2005Získání experiment. podkladů pro optimální uspořádání a úpravy otopných těles pro zajištění vhodného rozložení teplot v prostoru 2006Návrh a ověření vhodných aplikací stropních ventilátorů a vzduchotech. prvků pro přerozděl. tepelné energie v prostoru Zkoušky úprav proudění nad otopným tělesem ●Dosažení zlepšení rozložení teplot v místnosti vhodným parapetem ●Dosažení zlepšení rozložení teplot v místnosti se stropním ventilátorem ●Dosažení zlepšení rozložení teplot a vlhkostí v komorách vhodným konstrukčním řešením 11

12 Akce hrazená GAČR: 2005 Konference Maďarsko, Konference CZ, 2006 Konference Čína, Konference Slovensko Organizátor akce: 1 x Vzdělávací kurz, Exkurze Korado 1. Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Publikace z řešení projektu: 2 x proceedings, 3 x sborník, 2 x jiné, 6 prototypů Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Měřicí systém je využíván v projektu COST a Tandem ●Měření v klimatizačních komorách byla uplatněna při vývoji prototypů ●Videozáznamy z měření se používají ve výuce Experimentálních metod Člen vedení týmu: 2005 Vedoucí týmu X [m] Z [m] Naměřené hodnoty stupně obtěžování průvanem DR [%] pod stropním ventilátorem Spolupráce studentů: V oblasti měření rychlostí proudění a hodnocení nejistot měření (FSI EÚ a FSI ÚAI). V oblasti prezentace projektu na síti. 12

13 Ing. Marek SCHOLLERTéma 2 Řešení projektu 2/2005 - 2/2007: ●Vytvoření numerického modelu solárního komínu ●Srovnání dvou modelů turbulence při řešení proudění solárním komínem ●Porovnání výsledků modelování s měřeními provedenými na solárním komínu umístěném na střeše laboratoře C3 v areálu FSI VUT v Brně 2. Výzkum využití solární energie pro větrání Kontrolované etapy: 2005Vytvoření numerického modelu solárního komínu a parametrická studie provozu 2006Proměření parametrů solárního komínu 2007Návrh optimální konstrukce a provozních parametrů solárního komínu pro hybridní vzduchotechnické systémy Solární komín na střeše laboratoře C3 13

14 Organizátor akce: 3 x Vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 2005 Konference Aberdeen, 2005 Konference Miskolc, 2005 Stáž Aalborg (3 měsíce), 2006 Konference v Chicagu, 2006 Konference Slovensko 2. Výzkum využití solární energie pro větrání Publikace z řešení projektu: 3 x proceedings,1x sborník, 4x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Data získaná měřením solárního komínu se využívají jako podklady pro zpracování diplomových prací studentů ●Měření budou uplatněna v dalších projektech zabývajících se činností hybridního větracího systému v exp. domě jako celku : Člen vedení týmu: 2005 Vedoucí hodnotícího semináře Solární komín na střeše těžkých laboratoří vybavený PCM deskami 14

15 Ing. Lukáš MALÁSEKTéma 3 Řešení projektu 2/2005 - 8/2007: ●Návrh a realizace měření tlaků, teplot a koncentrací na stávajícím měřicím zařízení ●Měření účinnosti zachycení odsávacího systému a měření rychlostních polí před sacím nástavcem, včetně nástavce s pracovním stolem 3. Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému ●Měření energetické náročnosti systému ●Vyhodnocení provedených měření a stanovení doporučení pro praktické využití systému Kontrolované etapy: 2005Postavení a ověření experimentálního zařízení pro výzkum účinnosti zesíleného štěrbinového sacího nástavce 2007Návrh a experimentální ověření optimálního uspořádání a pracovních parametrů zesíleného štěrbinového sacího nástavce z hlediska účinnosti a energetické náročnosti Experimentální zařízení 15

16 Organizátor akce: 2 x Vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 2005 Konference Čína, 2006 Konference USA 3. Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Publikace z řešení projektu: 2 x proceedings, 1 x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Experimentální zařízení je využíváno v laboratorní výuce a při řešení diplomových prací ●Videozáznamy z měření se používají v oborové výuce Člen vedení týmu: 2006 Vedoucí týmu, 2006 Zpracovatel internetových stránek Spolupráce studentů: V oblasti měření rychlostí proudění (FSI EÚ a FSI ÚAI) Odsávání běžným štěrbinovým sacím nástavcem 16

17 Ing. Karel KRAJČATéma 4 Řešení projektu 2/2005 - 8/2007: ●Návrh zařízení pro generaci příčného proudu při výzkumu zesílených odsávacích systémů ●Proměření základních parametrů zařízení a návrh jeho úprav 4. Vliv proudění okolního prostředí na účinnost odsávání ●Provedení úprav zařízení – výměna jednoho ventilátoru, elektronická regulace každého z ventilátorů a regulace frekvenčními měniči ●Návrh pojízdného stojanu pro uchycení sady anemometrů ●Proměření rychlostních polí při prováděných úpravách zařízení a stanovení nejvhodnějšího řešení ●Vytvoření počítačového modelu generovaného proudu Schéma zařízení Modelový prostor pro počítačovou simulaci 17

18 Spolupráce studentů: Spolupráce s Ing. Maláskem při měření lokálního odsávání 4. Vliv proudění okolního prostředí na účinnost odsávání Publikace z řešení projektu: 1 x sborník Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Experimentální zařízení je využívané při řešení diplomových prací a v laboratorní výuce ●Videosekvence z prováděných měření jsou používány v oborové výuce Kontrolované etapy: 2006Postavení a ověření experimentálního zařízení na sledování vlivu proudění okolního prostředí na účinnost zachycení škodlivin lokálním odsáváním Rychlostní pole v proudu vzduchu za vyústkou Akce hrazená GAČR: 2007 Konference v ČR 18

19 Ing. Petr GAHURATéma 5 Řešení projektu 2/2005 - 8/2006: ●Seznámení se z výsledky a postupy pro určení stability nelineárních systémů při regulaci ●Vytvoření systému pro monitorování stavu prostředí přednáškového sálu 5. Stabilita nelineárních systémů při regulaci… Kontrolované etapy: 2005 Vytvoření systému pro monitorování stavu prostředí přednáškového sálu 2006Návrh systému pro regulaci lokálně upravovaného stavu prostředí 19 Organizátor akce: 1 x Vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 2006 Konference ČR, 2006 Konference ČR Publikace z řešení projektu: 2x sborník, 2 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Usnadní návrh systémů z hlediska stability ●Možnost porovnání s klasickým způsobem návrhu systému

20 Ing. Pavel ŠUSTERTéma 6 Řešení projektu 2/2005 - 8/2007: ●Numerické modelování energetické náročnosti vybraných systémů větrání a vytápění v závislosti na klimatických podmínkách. ●Kalibrace teplotních a vlhkostních senzorů ●Zpracování a hodnocení naměřených dat ●Energetické hodnocení staveb ●Návrh energeticky úsporných opatření ●Hodnocení z pohledu ekonomie a ekologie 6. Hodnocení energetické náročnosti budov… Kontrolované etapy: 2005Stanovení výpočtových charakteristik tepelných zisků ze solárního záření v závislosti na klimatických podmínkách nízkoenergetických budov 2007 Stanovení metodiky navrhování a vytvoření podkladů pro hodnocení energetické náročnosti nízkoenergetických a pasivních solárních budov pro stanovené klimatické podmínky …. Simulace energetické náročnosti budov za použití klimatických referenčních dat v programu BSim 20

21 Organizátor akce: 1 x Vzdělávací kurz, Exkurze Rakousko Akce hrazená GAČR: 2006 Konference Lyon 6. Hodnocení energetické náročnosti budov… Publikace z řešení projektu: 1x proceedings, 2 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Výsledky projektu budou využity při výuce na FAST VUT v Brně ●Využití výsledků pro ověřování kvality integrovaných systémů nízkoenergetických budov Člen vedení týmu: 2005 Zpracovatel podkladů dílčí zprávy Spolupráce studentů: V oblasti kalibrace senzorů (ÚAI FSI) a hodnocení energetické náročnosti budov (EÚ FSI) 21 Příprava měřicích modulů ADAM firmy Advantech

22 Ing. Dalibor PLŠEKTéma 7 Řešení projektu 2/2005 - 8/2007: ●Vytvoření modelu segmentu dvojité transparentní fasády v měřítku (M1:2) za účelem měření parametrů proudění - rychlostí a teplotních polí ●Simulace proudění vzduchu uvnitř modelu segmentu dvojité transparentní fasády ●Zpracování naměřených experimentálních dat Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád… 7. Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád… Kontrolované etapy: 2005 Instalace měřicího systému provozních parametrů solární fasády 2006Zpracování experimentálních dat provozu solární fasády a porovnání s výsledky numerické simulace 2007Vytvoření podkladů pro hospodárné návrhy a využívání solárních fasád 22 Průběh teplot na jednoduché transparentní fasádě Slunečný den, 21.březen 2005

23 Organizátor akce: 1 x Vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 2005 Konference Nový Zéland, 2006 Konference Velká Británie, 2007 Konference Velká Británie, 2007 Konference Praha 7. Výzkum vlivu dvojitých transparentních fasád… Publikace z řešení projektu: 5x proceedings, 4x sborník, 1x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Rozšíření souboru dat o provozu solárních systémů ●Prezentace výsledků ve výuce Člen vedení týmu: 2005 Zpracovatel podkladů dílčí zprávy Pracovitě pro simulaci proudění vzduchu v modelu segmentu dvojité fasády 23 Spolupráce studentů: Spolupráce s Ing. Košnerem a se studenty EÚ FSI

24 Ing. Pavel ADAMTéma 8 8. Komplexní řešení úsporných vzduchotechnických systémů Řešení projektu 1/2008 - 12/2008: ●Měření koncentrace CO 2 v rodinném domě ●Počítačová simulace vzducho- technického systému s využitím přebytečných zisků ze solárních kolektorů (program Trnsys vs. 16) ●Zhotovení měřícího úseku v laboratoři, umožňujícího měření nízkoteplotních výměníků tepla využívajících obnovitelných zdrojů energie Kontrolované etapy: 2008Komplexní řešení úsporných vzduchotechnických systémů s využitím obnovitelných zdrojů energie 24 Průběh koncentrace CO 2 v rodinném domě s těsnými okny, větráno pouze nárazově

25 Komplexní řešení úsporných vzduchotechnických systémů 8. Komplexní řešení úsporných vzduchotechnických systémů Publikace z řešení projektu: 1x sborník Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Měřicí úsek pro měření nízkoteplotních výměníků tepla bude využíván ve výuce Experimentální metody, Vytápění, Vzduchotechnika, Technika prostředí Spolupráce studentů: V oblasti chlazení s využitím obnovitelných zdrojů energie (FAST TZB a FSI EÚ) 25 Vzduchotechnický systém využívající obnovitelných zdrojů energie

26 Ing. Daniel ZuthTéma 9 9. Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody Řešení projektu 2/2005 - 8/2008: ●Měření hustoty tepelného toku pomocí snímačů HFS-4 pomocí zhotoveného programu ●Testování snímačů v kombinaci s topnými tělesy SRFG-101/10 a KH-103/10 ●Testování vlastností A/D převodníků mikrokontroléru PIC ●Vytvořena, ověřena a kalibrována měřicí část senzoru ●Odzkoušen PWM systém regulace pro topné těleso snímače ●Prezentováno před médii Kontrolované etapy: 2007Vytvoření a ocejchování kompaktního senzoru pro hodnocení lokální tepelné pohody v laboratorních podmínkách i v praxi Snímač HFS-4 Tepelný manekýn HUGO se senzory typu umělá kůže 26

27 Organizátor akce: 2 x Vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 2x Konference SR, 6x ČR Publikace z řešení projektu: 3 x časopis, 5 x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Všechny výsledky z oblasti vývoje kompaktních senzorů byly a budou využity ve výuce Technická měření a Mikroprocesorová technika Člen vedení týmu: 2007 Vedoucí týmu Spolupráce studentů: V oblasti vývoje kompaktních senzoru byla úzká spolupráce s Ing. Mlčákem (FSI EÚ) a Ing. Janečkou (FSI ÚAI) Tisková konference 22.8.2007 9. Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody Návrh komunikace více snímačů 27

28 Ing. František LÍZALTéma 10 10. Tvorba mikroklimatu v kabinách automobilů a letadel 28 Ostatní akce 2005: 21th Symposium on anemometry - Litice Publikace k tématu 10: 2 x sborník, 1 x diplomová práce Uplatnění výsledků: ●Výsledky využity ve Škoda Auto a. s. pro stanovení okrajových podmínek při numerickém modelování Řešení projektu 09/07-12/07: ●Sestavení měřicí tratě ●Měření rychlostních polí nad palubní deskou automobilu Škoda ●Návrh opatření ke zvýšení přesnosti měření Rychlostní pole nad vzduchotechnickou vyústkou automobilu

29 Ing. Alena BYSTŘICKÁTéma 11 Řešení projektu 2/2005 - 12/2007: ●Návrh a stavba zařízení pro výzkum zaplavovacího větrání ●Návrh metod měření teplotních a rychlostních polí 11. Výzkum zaplavovacího větrání ●Měření teplotních a rychlostních polí za velkoplošnou vyústkou při různých parametrech výstupního proudu, včetně vizualizace proudění ●Numerické modelování proudění za velkoplošnou vyústkou ●Porovnání výsledků numerického modelování a měření Kontrolované etapy: 2006Návrh zařízení a měřicích metod pro výzkum zaplavovacího větrání Návrh vzduchotechniky pro výzkum zaplavovacího větrání Velkoplošná vyústka 29

30 Organizátor akce: 2 x Vzdělávací kurz, 1 x Hodnotící seminář Akce hrazená GAČR: 2005 Konference ČR, 2006 Konference SR, Colloquium Praha, 2007 Konference Budapešť, Konference ČR 11. Výzkum zaplavovacího větrání Publikace z řešení projektu: 1 x proceedings, 4 x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Experimentální zařízení je využíváno v laboratorní výuce a při řešení diplomových prací ●Videozáznamy z měření se používají v oborové výuce Člen vedení týmu: 2007 Zpracovatelka podkladů dílčí zprávy Spolupráce studentů: V oblasti měření rychlostí proudění (FSI EÚ a FSI ÚAI) Proud vzduchu z velkoplošné vyústky 30

31 Ing. Václav CHYTILTéma 12 12. Zefektivnění výpočtu stability regulačních systémů... 31 Řešení projektu 07/05-12/06: ●Ověření možností využití LAN/Internetu v regulační smyčce klimat. zařízení ●Návrh a realizace modelu ●WWW server přístupný podle uživatelských práv ●Výběr vhodné sběrnice ●Optimalizace nákladů na vytápění ●Vytvoření HMI pro ovládaní, SCADA systémy, OPC komunikace Uplatnění výsledků: ●Byla navržena laboratorní úloha pro výuku

32 Ing. Tomáš HlavačkaTéma 13 Řešení projektu 2/2005 - 12/2007: ●Modelování tepelných vlastností referenční budovy v programu Bsim ●Měření vnitřních teplot a vlhkostí na referenčních objektech ●Simulace referenčních budov v počítačovém softwaru B-Sim ●Měření vnitřního klimatu referenčních budov Kontrolované etapy: 2006Verifikace metod energetického modelování budov s pomocí simulace a tepelně- vlhkostní hodnocení nestacionárních stavů v konstrukcích solárních nízkoenergetických budov 2007 Vytvoření podkladů pro hodnocení nestacionárních, tepelně vlhkostních stavů v obvodových konstrukcích budov vlivem působení dynamických účinků klimatu 13. Vliv dynamiky klimatických změn... Schéma modelované budovy 32

33 Organizátor akce: 1 x Vzdělávací kurz Akce hrazené GAČR: 2006 Konference Praha, 2006 Konference Brno, 2007 Konference Francie 13. Vliv dynamiky klimatických změn... Publikace z řešení projektu: 1x proceedings, 1x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Výsledky získané při modelování tepelných vlastností referenční budovy v uvedeném softwaru budou použity pro porovnání s naměřenými hodnotami ●Prezentování výsledků ve výuce Člen vedení týmu: 2006, 2007 Vedoucí hodnotícího semináře Měřicí modul ADAM 6500 firmy Advantech 33

34 Řešení projektu 01/2008 - 12/2008: ●Seznámení se s problematikou současných trendů ve výstavbě nízkoenergetických budov ●Vymezení a zúžení řešeného tématu ●Provedena sada kombinací počítačových simulací ●Provedeno vyhodnocení vybraných sledovaných parametrů ●Vytipovány další možné parametry a sledovatelné veličiny ●Stanoveny cíle a předpoklady pro další práci Kontrolované etapy: 2008Porovnání pasivních solárních systémů Ing. Marek KADLECTéma 14 14. Optimalizace obvodových konstrukcí nízkoenergetických budov 34 Schéma provedených simulací

35 14. Optimalizace obvodových konstrukcí nízkoenergetických budov Publikace z řešení projektu: 2 x sborník (ČR) 1x sborník (PL) Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Stanoveny další cíle a předpoklady pro budoucí práci ●Zjištěny zásady optimalizace návrhu obvodových konstrukcí ●Uplatnění pro tvorbu užitečné softwarové pomůcky Spolupráce studentů: S kolegou Ing. Vajkayem - spolupráce při řešení problémů spojených s denním osvětlením vnitřních prostor Kontrolovaná etapa 2008: Porovnání pasivních solárních systémů 35 Vyhodnocení sledovaných konstrukcí

36 Ing. Roman MlčákTéma 15 Řešení projektu 7/2005 - 12/2008: ●Rozbor problematiky fyziologie a metabolických pochodů člověka ●Stanovení parametrů pro model lidského těla ●Termovizní měření povrchu lidského těla při definované zátěži subjektu ●Vytvoření dat pro numerický model lidského těla 15. Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Kontrolované etapy: 2006Vytvoření podkladů pro fyzikální a numerický model lidského těla umožňující hodnocení tepelné pohody 2008Návrh modelu lidského těla pro hodnocení tepelné pohody v laboratorních podmínkách ●Testování metodiky k cejchování čidel tepelného stavu prostředí pro model lidského těla ●Vytvoření modelu lidského těla pro hodnocení tepelné pohody 36

37 Organizátor akce: 2 x Vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 3x zahraniční konference, 5x domácí konference 15. Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Publikace z řešení projektu: 3 x proceedings, 2 x časopis, 5 x sborník, 2 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Videozáznamy z měření se vyžívají ve výuce Experimentálních metod I a II ●Využití dat pro numerický model klimatizace kabiny letadla Člen vedení týmu: 2006 – 2008 Správce rozpočtu; 2008 Vedoucí týmu Spolupráce studentů: V oblasti vývoje čidel tepelného stavu prostředí a vývoje kalibrační komory (FSI EÚ a FSI ÚAI) ●Dílčí výsledky vývoje senzorů a tepelného manekýna a spolupráce studentů na projektu GAČR byly prezentovány na tiskové konferenci a publikovány v tisku, rozhlase i televizi. 37

38 Mgr. Tomáš PAVELEKTéma 16 16. Vývoj počítačového systému pro efektivní vyhodnocování vizualizačních experimentů Vizualizace proudění z velkoplošné vyústky Řešení projektu 9/2007 až 12/2008: ●Zkoušky vizualizace proudění v oblasti větrání pomocí kouře ●Vývoj interaktivního programu s vytvořenými algoritmy pro automatické vyhodnocování vizualizačních experimentů ●Vyvinutí vlastních algoritmů pro úpravy obrazů, vyhodnocování interferogramů a určování hranic proudů při vizualizaci kouřem 38

39 16. Vývoj počítačového systému pro efektivní vyhodnocování vizualizačních experimentů Publikace z řešení projektu: 1 x proceedings, 1 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Program byl použit ke zpracování interferogramů proudů z vyústek ●Vizualizační zařízení bylo využito při řešení dalších témat projektu a při řešení jiných projektů ●Videozáznamy se používají ve výuce Experimentálních metod ●Návrh a sestavení prototypu mobilního vizualizačního zařízení Organizátor akce: 1 x vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 2008 konference v Nice Spolupráce studentů: V oblasti záznamu a zpracování vizualizačních experimentů (ÚAI FSI a EÚ FSI) 39 Stolek světelné roviny Měřicí přístroje Světelná rovina Foto Stativy Reflektory Nářadí Generátor kouře Sedačka Kabely Notebook Kamera Mobilní zařízení pro vizualizaci proudění kouřem

40 Ing. Zdeněk DESTéma 17 Řešení projektu 2/2005 - 11/2005: ●Vytvoření numerického modelu nízkoenergetického domu ●Simulace spotřeby tepla v nízkoenergetickém domě ●Porovnání výsledků simulace s naměřenými hodnotami ●Doplnění numerického modelu o hybridní větrací systém ●Analýza získaných dat 17. Využití a validace simulačních nástrojů v domech... Kontrolované etapy: 2005Vytvoření modelu nízkoenergetického domu s hybridním větracím systémem Nízkoenergetický dům odboru termomechaniky a techniky prostředí na FSI VUT v Brně Akce hrazená GAČR: 2005 Konference ČR Publikace z řešení projektu: 1x sborník 40

41 Ing. Ondřej MišákTéma 18 Řešení projektu 2/2005 - 12/2007: ●Zpracování dílčích studií pro energetické hodnocení budov ●Porovnávání variant nízkoenergetických řešení stávajících budov s použitím dánského programu Bsim ●Studie omezení spotřeby fosilních paliv pro energetické účely posuzovaných budov a posouzení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie v budovách ●Vytvoření softwarového nástroje ●Ekonomicko-energetické zhodnocení staveb ●Vyhodnocení termovizních měření na panelových domech v Novém Lískovci 18. Energetické hodnocení budov Kontrolované etapy: 2006Optimalizace energetických opatření v budovách 2007Porovnání způsobů simulace solární fasády s experimentálními daty a verifikace modelů 41

42 Organizátor akce: 1 x Vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 2005 Konference ČR 2006 Konference Itálie 18. Energetické hodnocení budov Publikace z řešení projektu: 1 x journal, 1 x proceedings, 2x sborník, 1x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Výpočtový program bude použit ve výuce tepelné techniky Člen vedení týmu: 2006, 2007 Vedoucí hodnotícího semináře 42

43 Ing. František VAJKAYTéma 19 19. Optimalizace světelných podmínek v budovách Řešení projektu 10/2006 - 12/2008: ●Vytvoření 3D modelu budovy pro počítačovou analýzu ●Zkoumání vlivu různých transparentních částí budov na energetické zisky a ztráty ●Simulace denního osvětlení místností a zkoumání vlivu typu osvětlovacích otvorů a velikost pracovní roviny na hodnocení denního osvětlení Kontrolovatelné etapy: 2007 Energetická bilance transparentních částí obalových konstrukcí budov 2008 Simulace denního osvětlení v budovách 43

44 19. Optimalizace světelných podmínek v budovách Publikace z řešení projektu: 3 x proceedings, 1x sborník Uplatnění výsledků projektu: ●Všechny výsledky budou využity ve výuce předmětů, zabývající s danou problematikou a pro vytvoření podkladů v oblasti denního osvětlení budov pro studenty i projektanty. Rozložení osvětlenosti na pracovní rovině a jasů v pohledu na difuzor. Akce hrazená GAČR: 2007 Konference RES ‘07, Arcachon, Francie 2008 Konference EPESE ’08, Korfu, Řecko 2008 Konference ICOSSE ’08, Benátky, Itálie Člen vedení týmu: 2007- 2008 zpracovatel podkladů pro dílčí zprávu. 44

45 Ing. Jan JANEČKATéma 20 Řešení projektu 9/2007 - 12/2008: ●Literární průzkum metod měření operativní teploty ●Průzkum trhu dostupných přístrojů a snímačů operativní teploty ●Proměření charakteristik zakoupených snímačů ●Prvotní návrh kompaktního snímače operativní teploty ●Spolupráce na návrhu elektronického řízení kalibrační komory pro FSI EÚ 20. Systémy pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí Kontrolované etapy: 2008Návrh systémů pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí Senzory pro snímání radiační teploty Senzor pro snímání teploty a relativní vlhkosti vzduchu 45

46 Organizátor akce: 1 x Vzdělávací kurz – Moderní metody měření teploty Akce hrazená GAČR: 2008 Konference Zlín, 2008 Konference Slovensko, 2008 Sympozium Ráj, Veletrh Ampér 2008 Praha, Seminář firmy Dewetron Brno Publikace z řešení projektu: 1 x časopis, 2 x sborník, 1 x jiné Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Snímače jsou prezentovány ve výuce Technická měření a Automatizace Člen vedení týmu: 2008 Vedoucí závěrečného semináře projektu Spolupráce studentů: Výběr snímačů a návrh kompaktního senzoru operativní teploty s Ing. Zuthem. Spolupráce při realizaci kalibrační komory s Ing. Mlčákem. Snímač proudění vzduchu Návrh kompaktního senzoru operativní teploty 46 20. Systémy pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí

47 Ing. František LÍZALTéma 21 Řešení projektu 1/2008 - 12/2008: ●Výroba opticky transparentního modelu plic ●Měření tlakových ztrát průtokoměru a výroba ztrátových elementů na výstupní větve ●Měření průtoku na dvou různých modelech plic ●Zprovoznění a optimalizace nastavení generátoru aerosolu ●Sestavení měřicí tratě pro měření rychlosti proudění v plicích Kontrolované etapy: 2008Aerosoly v okolním prostředí a jejich průnik do dýchacího traktu Realistický model lidských plic 21. Kvalita okolního prostředí a pohoda člověka z hlediska dýchání 47

48 Organizátor akce: 1 x Vzdělávací kurz Akce hrazená GAČR: 2008 Konference Plzeň Kvalita okolního prostředí a pohoda člověka z hlediska dýchání 21. Kvalita okolního prostředí a pohoda člověka z hlediska dýchání Publikace z řešení projektu: 4 x sborník, 1 x sborník - téma 10 (řešené v roce 2007) Člen vedení týmu: 2008 Vedoucí veřejného závěrečného semináře projektu Průběh rychlosti a turbulence proudění během jednoho dechového cyklu ●Měření rychlosti proudění aerosolu v realistickém modelu plic ●Měření depozice aerosolu v modelu lidských plic pomocí pozitronové emisní tomografie 48

49 Ing. Petr PODOLIAKTéma 22 22. Transport a depozice aerosolu v místnosti pro různé druhy vytápění Řešení projektu 1/2008 - 12/2008: ●Modelovanie transportu a depozície aerosolu v modeli miestnosti ●Vytvorenie modelu depozície aerosólu na okrajovej podmienke ●Analýza vplyvu vetrania a spôsobu vykurovania na transport a depozíciu na základe teplotných, rýchlostných a polí koncentrácií aerosólu získaných z CFD ●Rozdielnosť správania sa častíc v závislosti na ich veľkosti ●Menšia disperzia aerosólu vo vnútornom ovzduší pri použití veľkoplošného vykurovania Disperzia aerosólu vo vetranej miestnosti pri použití radiátoirového vykurovania 49

50 22. Transport a depozice aerosolu v místnosti pro různé druhy vytápění Akce hrazená GAČR: 2008 Konferencia Slovensko 2008 Konferencia Dánsko Publikace z řešení projektu: 2x zborník Pomerná depozícia častíc veľkostí 1, 2.5 a 10 μm na sledovaných plochách miestnosti Spolupráce studentů: V oblasti poznatkov o správaní sa aerosólu pri prúdení a depozícii v dýchacom systéme človeka (FSI EÚ). Kontrolované etapy: 2008Výroba počítačového modelu miestnosti, nastavenie okrajových podmienok a vykonanie simulácií pri rôznych tepelných režimoch pre jednotlivé druhy vykurovacích systémov. Analýza výsledkov simulácie. 50

51 Ing. Jan KOŠNERTéma A A. Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru Kontrolované etapy: 2005Vytvoření informačních a prezentačních internetových stránek 2005Shromáždění experimentálních dat o rozložení rychlostí a turbulencí ve vzduchových proudech z vyústek, o objemových tocích a o přisávání vzduchu z okolí do proudu pro validaci numerických modelů 51 Řešení projektu 2/2005 - 12/2008: ●Experimentální výzkum proudění v plochém proudu ze štěrbinové výustky pomocí žárové anemometrie, systému PIV a vizualizace kouřem ●Výzkum rychlostních polí generovaných radiálním proudem z kruhového nástavce pomocí žárové anemometrie a vizualizace kouřem ●Výzkum nestabilit radiálního proudu Automaticky nalezené hranice proudu získané vizualizací

52 A. Experimentální výzkum proudění ve větraném prostoru 52 Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Laboratoř větrání s vyvíjeným měřicím systémem je využívána pro řešení další projektů a též ve výuce studentů oboru Technika prostředí ●Výsledky získané experimentálním výzkumem slouží pro ověřování výsledků numerického modelování ●Videozáznamy experimentů se využívají ve výuce Experimentálních metod Organizátor akce: 2 x Vzdělávací kurz Publikace z řešení projektu: 2 x sborník, 3 x jiné Spolupráce studentů: Modelové měření proudění ve dvojité fasádě s Ing. Plškem z FAST Rozložení intenzity turbulence v okolí plochého proudu ze štěrbinové výustky

53 Ing. Vladimír KREJČÍTéma B B. Výzkum zesílených odsávacích nástavců 53 Řešení projektu 2/2005 - 12/2008: ●Numerické simulace různých parametrů zesíleného nástavce ●Numerické simulace různých vzájemných konfigurací nástavce a překážky ●Výzkum nestabilních a neúčinných provozních režimů nástavce ●Energetické hodnocení zesíleného nástavce a porovnání s tradičním nástavcem Pracovní stůl Překážka způsobuje nestabilní režim práce nástavce Snížení odsávacího účinku deformací radiálního proudu vlivem překážky

54 B. Výzkum zesílených odsávacích nástavců Publikace z řešení projektu: 3x proceedings, 2 x jiné Závislost příkonu nástavce na záchytné vzdálenosti pro záchytnou rychlost 0,5 m.s - 1 Uplatnění výsledků řešení projektu: ●Metodika návrhu zesíleného nástavce je využívána ve výuce oboru Technika prostředí 54 Proudové pole při svařování

55 KONTAKT Internetové stránky projektu - http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05 Odpovědný řešitel projektu - Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. E-mail: pavelek@fme.vutbr.cz Vedoucí projektu z řad studentů - Ing. Roman Mlčák E-mail: ymlcak00@stud.fme.vutbr.cz 55


Stáhnout ppt "Prezentace zprávy Ing. Jan Janečka VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Závěrečná zpráva o."

Podobné prezentace


Reklamy Google