Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační schůzka o vedlejších specializacích FMV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační schůzka o vedlejších specializacích FMV"— Transkript prezentace:

1 Informační schůzka o vedlejších specializacích FMV

2 Program 13:00 – 13:15 Jak se registrovat a zapsat na vedlejší specializaci v ISIS – SIF FMV (NB C) 13:15 – 14:00 Společné představení 15 vedlejších specializací FMV – garanti vedlejších specializací (NB C) 14:00 – 16:00 Detailní informace o jednotlivých VS – garanti vedlejších specializací (SB 305, RB 105 – 107)

3 Podmínky registrace VS
studium navazujícího magisterského studia přihláška do NMS přijetí do NMS ukončení BS zápis do NMS nezapsána VS povolena alespoň jedna VS

4 Milníky VS v ISIS registrace VS 1. 4.– 21. 8. 2011 23:59
výběrové řízení – :00 automatizovaný zápis ruční zápis – :59 registrace předmětů – :59 ruční zápis – :59 zápis předmětů – 3. kolo – :00

5 Registrace VS

6 Automatizovaný zápis do VS
nejprve soutěž uchazečů v prioritě 1 vyšší počet bodů ve výběrovém řízení vyšší počet získaných kreditů nižší počet ztracených kreditů dále uchazeči v prioritě 2, 3, … i zápis z nižší priority (2 a vyšší) je závazný volná místa lze obsadit také v ručním zápisu

7 VS FMV VS katedry cestovního ruchu (RB 105)
2CR Cestovní ruch VS katedry mezinárodního obchodu (RB 107) 2IB Mezinárodní podnikání VS katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací (SB 305) 2MI Informační a prezentační technologie v praxi 2KK Komerční komunikace 2OP Retail Business VS katedry politologie (RB 203) 2ZP Ekonomie a politika životního prostředí VS katedry podnikového a evropského práva (RB 204) 2PR Právo v podnikání VS katedry světové ekonomiky (RB 205) 2CS Čínská studia 2EE Evropská ekonomická integrace 2RS Rozvojová studia VS střediska mezinárodních studií Jana Masaryka (RB 206) 2DI Diplomacie VS jazykových kateder (RB 207) 2AA Anglo-americká studia 2FS Frankofonní studia 2IS Iberoamerická studia 2KJ Komerční jazyky

8 2CR Cestovní ruch Uplatnění absolventů
RB 105 Uplatnění absolventů vrcholový management podniků cestovního ruchu (stravovací zařízení, hotely, cestovní kanceláře a cestovní agentury, lázeňská zařízení) mezinárodní hotelové řetězce vlastní podnikatelská činnost poradenská a konzultační činnost v oblasti cestovního ruchu orgány a organizace řídící oblast cestovního ruchu mezinárodní organizace cestovního ruchu vědecká kariéra – studium Ph.D.

9 2IB Mezinárodní podnikání
RB 107 Předměty: Mezinárodní marketing Mezinárodní obchodní operace Finanční strategie v mezinárodním podnikání Zahraniční obchod Mezinárodní obchodní jednání a protokol nebo E-komerce Specializaci zajišťuje Katedra mezinárodního obchodu. Více informací poskytne doc. Josef Taušer – RB 107

10 2MI Informační a prezentační technologie v praxi
SB 305 Co se naučíte: projektové řízení kreslení diagramů databázový systém tvorba webu a intranetu elektronické konference řízení vztahů se zákazníky publikace fotografií distribuce na zobrazovače Co vám pomůže: účelová literatura vyučovaný software e-learning v ISIS záznamy výuky zkušení učitelé interaktivní tabule Co můžete získat: znalosti certifikát ECDL Partneři:

11 2KK Komerční komunikace
SB 305 komplexní vzdělání v oblasti komerčních komunikací plně srovnatelné s výukou na prestižních evropských univerzitách ekonomického zaměření a v souladu s požadavky praxe předpokládá se dobrá znalost angličtiny uplatnění absolventů v marketingových odděleních tuzemských i zahraničních firem, v reklamních a mediálních agenturách nejlepší absolventi získají certifikát Asociace komunikačních agentur o úspěšném absolvování a získání kvalifikace v oblasti komerčních komunikací výběrové řízení bloková forma výuky

12 2OP Retail Business SB 305 VS zaměřena na oblast podnikání v maloobchodě a velkoobchodě hlavní trendy vývoje podnikání v ČR i ve světě aplikační charakter: tvorba obchodní sítě řízení oběhový procesů efektivní využití marketingových nástrojů aktuální otázky ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže rozvoj manažerských dovedností při obchodní jednání informační zdroje mezinárodního podnikání s výjimkou studentů hlavní specializace Mezinárodní obchod

13 2ZP Ekonomie a politika životního prostředí
RB 203 Jaké znečištění je ekonomicky optimální? Jakou ekonomickou hodnotu má platan na dvoře VŠE? Co mohou dělat spotřebitelé, podniky, úřady a nevládní organizace pro životní prostředí? Jak se domlouvají státy, aby svět byl čistší? Jaká energie je nejlepší? Chcete diskutovat tyto a podobné otázky? Uvítáte část výuky na letní škole mimo Prahu? ANO? Potom jste ideální kandidáti nové vedlejší specializace EKONOMIE A POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

14 2PR Právo v podnikání RB 204 Zahrnuje předměty zaměřené na právní problematiku související s podnikatelskou činností Hlavní pozornost je věnována otázkám: obchodního práva  a úpravě souvisejících vztahů  týkajících se ochrany duševního vlastnictví, soutěžního práva  a práva cenných papírů. Stranou pozornosti nejsou ani pracovněprávní aspekty podnikatelské činnosti.

15 2CS Čínská studia RB 205 Pro čínská studia absolvovat?
120 studentů VŠE studuje na škole čínštinu. Rozvíjí se spolupráce s čínskými universitami semestrální stáže přímo v ČLR (zahraniční profesoři ve specializaci): Shandong Economic University, Jinan Xiamen University, Xiamen Fudan University, Shanghai Absolvent vedlejší specializace získá: schopnost porozumět čínské ekonomice teoretické a praktické znalosti pro působení v nadnárodních korporacích prezentovat exportní a investiční zájmy českých firem v daném podnikatelském prostředí

16 2EE Evropská ekonomická integrace
Je 2EE aktuální? ANO: Jsou šance členského státu v globální soutěži větší? A co to znamená pro mou firmu? Opravdu se dělá hospodářská politika ČR jen v ČR? Umíme prosadit své zájmy v EU? A vím, kde lobbovat? Má 2EE dostatečnou úroveň? ANO: Kurzy s EU akreditací (J.Monnet) K čemu mi to bude? Práce v institucích EU Dá mi 2EE něco navíc? ANO: Certifikát. Spolupráce s CES a ČAES: znalosti a kontakty

17 2RS Rozvojová studia RB 205 Proč zvolit právě Rozvojová studia?
jde o multioborovou specializaci koncentrující rozvojovou ekonomiku, světovou a regionální politiku, mezikulturní komunikaci, projektový management katedra spolupracuje s předními institucemi zaměřenými na rozvojovou problematiku studenti získají možnost setkání s řadou domácích a zahraničních odborníků z praxe a mohou absolvovat krátkodobou stáž v Bruselu Jaké jsou možnosti uplatnění absolventů? asistent/projektový manažer projektů v rozvojových zemích pracovník v sektoru nevládních neziskových organizací pracovník mezinárodních či domácích vládních institucí Bližší informace katedra světové ekonomiky, NB 231, Mgr. Zelená

18 2DI Diplomacie RB 206 Určena studentům, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na diplomatická studia a získat základní orientaci v soudobé diplomatické praxi. Studium umožňuje studentům pochopit význam a funkce diplomacie v soudobém světě, získat znalosti z diplomatického práva, především však získat praktické poznatky z jednotlivých oblastí diplomatické práce. Vedlejší specializace je určena studentům magisterského studia, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali mezinárodní studia, ale chtějí se ve své budoucí praxi uplatnit v zahraniční službě např. v oblasti ekonomické či veřejné diplomacie.

19 2AA Angloamerická studia
Angličtina je dnes nepochybně nejdůležitější jazyk na světě. Pouhá rutinní znalost však nestačí k tomu, aby politolog či obchodník dokázal obstát v mezinárodní konkurenci. KAJ si uvědomuje dlouhodobý a rostoucí zájem studentů, kteří v důkladné znalosti anglického jazyka spatřují významný klad své budoucí kariéry. Na FMV existují hlavní specializace zaměřené na mezinárodní vztahy a nabízená vedlejší specializace je svým intedisciplinárním pojetím značně obohacuje. Kurzy jsou vedeny výhradně v angličtině a spolupráce s politology umožňuje prezentace a analýzy různých hledisek. Vedlejší specializace 2AA se skládá z kurzů: 2AJ502 Britská civilizace 2AJ503 Americká civilizace 2AJ506 Současné ekonomické, politické a sociální problémy v GB a USA 2AJ508 Odborný písemný projev 2PL511 Ústavní a politický systém GB a USA RB 207

20 2FS Frankofonní studia RB 207
Cílem studia vedlejší specializace je získat hlubokou přípravu v oblasti politických, ekonomických a kulturních reálií Francie a frankofonních zemí (Belgie, Švýcarska, Kanady a zemí afrického kontinentu). Zvláštní pozornost je věnována postavení a úloze Francie v Evropské unii a vztahu Francie k ostatním frankofonním zemím v rámci EU i mimo ni. Absolventi vedlejší specializace se uplatní nejen v oblasti dvoustranných vztahů ČR s těmito zeměmi, ale také v mezinárodních organizacích a nadnárodních společnostech. Přednášky a semináře jsou vyučovány pouze ve francouzském jazyce. 2RO502 Historický a kulturní vývoj Francie 2RO503 Hospodářská a politická situace ve Francii 2RO504 Politický systém Francie 2RO505 Frankofonní země, ekonomika, politika a kultura 2RO506 Frankofonní země Afriky a Maghrebu

21 2IS Iberoamerická studia
RB 207 Cílem studia vedlejší specializace je získat odbornou ekonomickou přípravu v oblasti politických, ekonomických a kulturních reálií Španělska a španělsky mluvících zemí Latinské Ameriky. Zvláštní pozornost je věnována postavení a úloze Španělska v Evropské unii, vztahu Španělska k zemím Latinské Ameriky, vzájemným vztahům zemí EU se zeměmi Latinské Ameriky a integračním procesům v Latinské Americe. Absolventi vedlejší specializace se uplatní nejen v oblasti dvoustranných vztahů ČR s těmito zeměmi, ale také v mezinárodních organizacích a nadnárodních společnostech. Předměty budou vyučovány ve španělském jazyce: 2RO562 Historie a současná situace Španělska 2RO563 Historie a současná situace Latinské Ameriky 2RO564 Politické systémy v Latinské Americe 2RO565 Ekonomika zemí Latinské Ameriky 2RO566 Dějiny kultury a literatury Španělska a Latinské Ameriky

22 2KJ Komerční jazyky RB 207 Cílem vedlejší specializace je zvládnutí dvou jazyků, rozšíření slovní zásoby v oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, evropské integrace, globalizace, veřejných financí, obchodních firem, sociální politiky, životního prostředí, aktivizace této slovní zásoby na vysoké úrovni aktivních řečových dovedností a také zdokonalení písemného projevu, Absolvování specializace je určeno pro jazykově nadané studenty a je náročné na průběžné studium. Absolventi se uplatní jako ekonomové v podnikové a řídící sféře u českých i zahraničních subjektů, jako pracovníci mezinárodních organizací, ministerstev, při obchodních jednáních se zahraničními partnery, případně i jako výzkumní pracovníci.

23 VS FMV VS katedry cestovního ruchu (RB 105)
2CR Cestovní ruch VS katedry mezinárodního obchodu (RB 107) 2IB Mezinárodní podnikání VS katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací (SB 305) 2MI Informační a prezentační technologie v praxi 2KK Komerční komunikace 2OP Retail Business VS katedry politologie (RB 203) 2ZP Ekonomie a politika životního prostředí VS katedry podnikového a evropského práva (RB 204) 2PR Právo v podnikání VS katedry světové ekonomiky (RB 205) 2CS Čínská studia 2EE Evropská ekonomická integrace 2RS Rozvojová studia VS střediska mezinárodních studií Jana Masaryka (RB 206) 2DI Diplomacie VS jazykových kateder (RB 207) 2AA Anglo-americká studia 2FS Frankofonní studia 2IS Iberoamerická studia 2KJ Komerční jazyky


Stáhnout ppt "Informační schůzka o vedlejších specializacích FMV"

Podobné prezentace


Reklamy Google