Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ HYGIENA Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ HYGIENA Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny"— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ HYGIENA Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny
Havlíčkův Brod 8. a 9. června 2009 Jakub Pavlík

2 21. století – nové technologie, rychlost, výkon, rychlý vývoj.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti 21. století – nové technologie, rychlost, výkon, rychlý vývoj. Automobily, rychlovlaky, letecké spoje. Internet, mobilní telefony. Nárůst a šíře možností komunikace a předávání informací.

3 Družicové polohové systémy navigují auta a jejich řidiče.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Družicové polohové systémy navigují auta a jejich řidiče. Satelity snímkují města a zemský povrch – digitální mapy.

4 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Produkujeme …. Přijímáme, spotřebováváme, setkáváme se …. Nezměrná kvanta informací …. Pravdivost ? Užitečnost ? Rozlišit, co je cenné a co nikoliv. Hlavní problém – jak se zbavit přebytečné a bezcenné informace. Paměť přetěžovaná nežádoucím informačním balastem. Ne informaci najít – ale rozlišení a odstranění bezcenných informací.

5 Hledání informace už není cestou k pomyslnému vrcholu …
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Hledání informace už není cestou k pomyslnému vrcholu …

6 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
… ale rozpoznání a následné „odhrnování“, odstraňování přebytečných a zbytečných kvant informací

7 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Naše smyslové orgány vystaveny trvalé zátěži a často i přetížení …

8 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Oči jsou schopné rozlišit barev a barevných odstínů – jsou nejvýkonnějším smyslovým orgánem

9 Jsme dosažitelní 24 hodin denně.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Jsme dosažitelní 24 hodin denně. Ubývá soukromí a osobních kontaktů. Jsme šťastnější ?

10 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Smyslové orgány důležité v celé existenci člověka. V pravěku ochrana holého života a zajištění potravy.

11 Rozeznání nebezpečí, útěk a obrana.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Orientace Rozeznání nebezpečí, útěk a obrana.

12 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Stejně jako v pravěku i dnes smyslové orgány člověku pomáhají přežít, vnímat nebezpečí a chránit se před ním.

13 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Od prvopočátků lidstva Muž Orientace v prostoru Mlčení Jednání zaměřené na cíl Při nákupu se chová jako lovec – získá = „uloví“ housku se salámem a spokojeně odchází Jednouživatelský přístup Žena Komunikuje, potřeba hovoru, který projasňuje její nitro Řeč je „lampou ženina nitra“ Orchestrální myšlení Myslí na týden dopředu „Multiuser“

14 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Chaos a nadbytek informací a vjemů. Přežil by vstup do našeho životního stylu a způsobu života pravěký člověk ?

15 Průměrný uživatel ročně vyprodukuje minimálně 40 GB dat.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Průměrný uživatel ročně vyprodukuje minimálně 40 GB dat.

16 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Tato data zahrnují nejčastěji textové dokumenty, y, fotografie a videonahrávky.

17 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Počet celosvětově uchovávaných dat se má během pěti let od roku 2005 do roku 2010 zvýšit šestkrát.

18 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Tj. na 966 miliard gigabytů, což je osmnáctkrát více než obsah všech knih, co byly kdy napsány. Podle zástupců technologických firem EMC a S&T CZ.

19 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Kolaps ? Chaos ? Stane se nemožným najít potřebný dokument ?

20 Systémy ukládání a archivace informací, dat a dokumentů
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Systémy ukládání a archivace informací, dat a dokumentů

21 Podobnou situaci řeší každý z nás ve svém osobním životě.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Podobnou situaci řeší každý z nás ve svém osobním životě. S nadměrným množství informací se setkáváme při studiu, při zkouškách, v řadě profesí a povolání – manažeři, lékaři, technici a další.

22 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Řada profesí vyžaduje dostatek informací a aktuálních znalostí a zároveň schopnost se rychle rozhodovat – léčba lege artis.

23 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Kromě toho … Podle průzkumů denně přijme lidské vědomí na informací z vnějšku – reklamy, sdělení, upozornění, poutače..…

24 Kolik jich člověk potřebuje ? Kolik je jich vhodných ?
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Kolik jich člověk potřebuje ? Kolik je jich vhodných ? Kolik podstatných ? Kolik nezbytných ?

25 Informační krize – obtíže s jejich zvládáním
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Informační revoluce – nárůst kvant informací (nekontrolovatelný, neřiditelný) Informační krize – obtíže s jejich zvládáním Informační smog – jsme zahlceni zbytečnými informacemi Informační šum – odesílatel i příjemce zprávy přikládají informaci jiný význam Odbornost – víme vše o malém výseku skutečnosti – o téměř ničem

26 Vývoj lidského mozku ukončen spolu se somatickým vývojem lidského těla
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Vývoj lidského mozku ukončen spolu se somatickým vývojem lidského těla

27 Mozek zůstává, změnily se podmínky a nároky, v nichž je „používán“.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Mozek zůstává, změnily se podmínky a nároky, v nichž je „používán“.

28 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Informací, které lidský mozek aktuálně přijímá a zpracovává, podstatně přibylo.

29 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Člověk ve středověku byl za celý svůj život zahrnut množstvím informací, které člověk současné doby …………..

30 ……musí zpracovat za jediný den…….
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti ……musí zpracovat za jediný den…….

31 ….se stejně vyvinutým mozkem.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti ….se stejně vyvinutým mozkem.

32 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Žijeme v době, v níž je v oblasti komunikace a sdělování informací internet přirovnáván ke Guttenbergovu vynálezu knihtisku.

33 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
S DÁVNOU LIDSKOU HISTORIÍ MÁME DODNES SPOLEČNÉHO MNOHEM VÍC. Lidská prvomluva je přítomná i v živých jazycích – gramaticky těžké nepravidelné části jazyka. Ukazovací, přivlastňovací, vztažná zájmena. První označení: Já, ty, on, jeho, můj.

34 Slovesa používaná v prvopočátcích komunikace:
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Slovesa používaná v prvopočátcích komunikace: Jít, mít = vlastnit, jíst, dělat a další

35 Dávné kultury mluveného slova:
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Dávné kultury mluveného slova: Sdělení vyslovena a přijímána na témže místě a v tomtéž čase. Vysílající i příjemce zprávy sdíleli tutéž situaci. Byli v živém kontaktu, chápali tytéž významy, stejný kontext sdělení.

36 Písmo otevřelo další možnosti:
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Písmo otevřelo další možnosti: Čteme zprávy napsané tisíce kilometrů daleko, vytvořené před staletími. Vzdálenost kulturní i společenská. Účastníci komunikace už nesdílejí stejnou situaci.

37 Mnohdy nesdílejí ani stejný jazyk.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Mnohdy nesdílejí ani stejný jazyk. Umění interpretace textu a překladu textu. Nejde o překlopení z „matrice“ jednoho jazyka do „matrice“ a slovní zásoby jazyka druhého.

38 Vzdálenost se prodlužuje.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Internet a telekomunikace vrací mezilidskou komunikaci do sdíleného časového prostoru. Vzdálenost se prodlužuje. Mnohdy nahrazuje osobní kontakt s metakomunikačními prvky.

39 INFORMATICKÁ REVOLUCE PROBĚHLA JIŽ VÍCEKRÁT
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti INFORMATICKÁ REVOLUCE PROBĚHLA JIŽ VÍCEKRÁT VZNIK ŘEČI VZNIK PÍSMA VZNIK KNIHTISKU FILM A TELEVIZE

40 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
ŘEČ – začala spolčovat lidi, dovoluje myslet a mluvit o věcech nepřítomných PÍSMO A KNIHTISK – umožňuje mluvit i k lidem nepřítomným (v čase a prostoru)

41 FILM A TELEVIZE - umožňuje mluvit k mnoha lidem najednou
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti FILM A TELEVIZE - umožňuje mluvit k mnoha lidem najednou

42 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti

43 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Co je to informace – pojem, jeho vymezení Jak na nás informace působí Způsoby zpracování a strukturování informací při studiu i v osobním životě Správné způsoby čtení knih, efektivní účast na vyučování (správné způsoby naslouchání přednášce a výuce) Jak pracovat s informacemi, které si chceme trvale zapamatovat

44 Pojem informace – obtížné jednoznačně vymezit, popsat.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Pojem informace – obtížné jednoznačně vymezit, popsat. Kybernetika, genetika,obory zabývající se komunikací, informatika, knihovnictví, inf. patří ke každodennímu životu. Nelze vytvořit univerzálně a jednoznačně platnou definici.

45 Vymezení podle úhlu pohledu, z nějž je pojem nazírán.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Podobně nelze definovat pomocí jednoho vyjádření život, odpovědnost a další skutečnosti – medicína, právo, antropologie, filozofie a další obory. Vymezení podle úhlu pohledu, z nějž je pojem nazírán.

46 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Definice informace: Informace je každý znakový projev (sdělení, zpráva, věta), který má smysl pro odesílatele i pro příjemce. Informace je objektivním obsahem komunikace. Má 3 složky – znakový projev, význam a sdělitelnost. Informace jsou poznatky, které si lidé navzájem sdělují. Informace je zpráva, údaj, poučení.

47 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Překlad z latiny – podstatné jméno informátió je představa, výklad, poučení, sloveso informáre znamená utvářet, formovat, poučovat, vzdělávat, informovat. In = v, ve, na, do + forma = tvar, vzhled, podoba, forma Informace je zpráva nebo oznámení, které jedni lidé předávají druhým, a to ústním podáním, písmem nebo pomocí domluvených signálů, technických zařízení apod.

48 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Kybernetická definice pojmu informace popisuje informaci jako soubor signálů, na jejichž základě může systém, který je přijme, snížit neuspořádanost, náhodnost svého chování. V širším smyslu je informace údaj, sdělení, vjem, myšlenka, nápad, vše, co na nás působí a mění, byť nepatrně, stav našich znalostí, dovedností, názorů a chápaných souvislostí.

49 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
JAK NA NÁS INFORMACE PŮSOBÍ ? Jsou podstatným prvkem utvářejícím prostředí, ve kterém žijeme. Ovlivňuj náš životní styl. Nezbytný prvek naší vzájemné komunikace. Naprosté a totální omezení jejich přísunu – informační deprivace - škody ve stavu poznání a psychické strádání.

50 Informace nám pomáhají – ovlivňují nás k aktivitě i pasivitě:
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Informace nám pomáhají – ovlivňují nás k aktivitě i pasivitě: usměrňovat naše konání a jednání, aby bylo efektivní a produktivní; vyvarovat se řady chyb a nesprávných postupů v různých situacích.

51 Prázdniny začínají 30. června … Prázdniny byly zrušeny …
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti HODNOTA INFORMACE Hodnota informace je tím vyšší, čím více mění naše znalosti. Informace často souvisí s rozhodováním mezi nejméně dvěma možnostmi. Prázdniny začínají 30. června … Prázdniny byly zrušeny …

52 INFORMACE – 3 složky: Znakový projev Význam Sdělitelnost
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti INFORMACE – 3 složky: Znakový projev Význam Sdělitelnost

53 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Důležité, aby v komunikačním procesu byl odesílatelem zprávy nebo informace a jejím příjemcem přikládán, přisuzován jejímu obsahu shodný a stejný význam – aby byl stejně chápán její obsah – aby příjemce i odesílatel přikládali informaci stejný denotát. Pokud tomu tak není, vzniká tzv. informační šum.

54 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Komunikace: pojmy, které jsou přímým nositelem informace balastní (neplnovýznamová) slova metakomunikace – způsob mimiky, postoje těla, gestikulace rukou, intonace hlasu – není vlastním obsahem sdělované informace, ale významně doprovázejí naše komunikační procesy

55 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Předávání a komunikace informací je komplexní děj. Je to proces, který má počátek, průběh a rovněž i své důsledky a dopady. Tempo, kterým narůstá lidské poznání a tím i informační fond lidské společnosti uchovávaný pomocí nejrůznějších nosičů, je obrovské. Dochází k obrovské akceleraci nárůstu jak informací samotných (co do jejich kvanta, množství) - tedy vědění a poznání, tak i kvantity jejich písemného a grafického zaznamenání.

56 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Historická paralela: Pravěký člověk homo heidelbergensis začal opracovávat pazourek na jedné straně, aby z něj udělal sekeru. Trvalo dalších let, než jej napadlo opracovávat pazourek také na druhé straně. Od okamžiku objevu možnosti využít síly páry k okamžiku praktického využití páry k pohánění strojů uplynulo 100 let. Od okamžiku , kdy byl učiněn objev štěpení atomu, do tragické události 2. světové války - výbuchu první jaderné bomby v Hirošimě, uplynulo pouhých sedm let. Další zrychlování vývoje …

57 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Nutnost zvládat ve své činnosti (a v rozhodování) velké objemy informaci v poměrně krátkém čase (někdy dokonce kriticky malém čase). Je to problém, který často provází pracovní činnost manažerů, ředitelů, ale i technických odborníků, vedoucích pracovníků, lékařů a také studentů. Hranice úspěšnosti - buď umím a znám, nebo se dostávám mimo.

58 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Způsoby zpracování a strukturování informací při studiu i v osobním životě Snížit na minimum počet informací, které přijímáme a zpracováváme bez užitku. Informacím, které zpracováváme a studujeme, vtisknout smysluplnou strukturu s respektováním jejich vazeb a návazností. Schopnost během středoškolského studia přejít od reproduktivního způsobu učení na základní škole k produktivnímu způsobu studia, od zvládání jednotlivých předmětů ke zvládání celých vědních oborů na vysoké škole s náročným pojmoslovím, metodami, specifickými zvyklostmi i rozpornými názory, tedy s živou a vyvíjející se vědou.

59 Důležitosti struktury a vztahů mezi informacemi:
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Důležitosti struktury a vztahů mezi informacemi: I při stavbě domu - logické uspořádání součástí a materiálu Logická struktura, vztahy a návaznost při zapamatování informací.

60 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Analogicky (stavba i informace): Z materiálu byla vytvořena smysluplná struktura s respektováním vzájemných vztahů a souvislostí (např. krov je umístěn nad stavbou a nese střechu); Byla zde vložena práce a čas; Výsledek je pro člověka pozitivní a přináší mu určité dobro.

61 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Stejné je to s informacemi – vnímat páté přes deváté ve velkém objemu nevede ke zvýšení znalostí. Bez vzájemných souvislostí nelze využít logických schopností našeho vnímání (vybavování vědomostí a informací i jejich předchozímu zapamatování). Pro úspěšné absolvování jednotlivých vyučovacích předmětů: nastudovat dané kvantum látky z učebnice, z poznámek, případně z povinné literatury zorientovat se v soustavě odborných pojmů, v jejich vzájemných vztazích porozumět věcné i logické struktuře dané partie učiva - jde obvykle o velký počet pojmů, o řadu různých hledisek a přístupů a o složitou síť vzájemných vztahů.

62 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Máme-li si nový poznatek zapamatovat, je velmi důležité, aby navazoval na jiné poznatky, které jsme si již dříve osvojili. Čím více je souvislostí s předchozími poznatky, tím snazší je zapamatování. Ovládat dobře předchozí partie látky – návaznost nových poznatků.

63 nejsou v ní odlišeny podstatné věci od detailů
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Pokud si strukturu studované látky vytváříme spíše intuitivně a nesystematicky: bývá neúplná nejsou v ní odlišeny podstatné věci od detailů celá struktura se obtížně vybavuje z paměti a nesnadno se doplňuje o nové poznatky

64 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Efektivnější postup: Na počátku přečíst pozorně příslušný text z učebnice a projít si poznámky z vyučování; Stanovení nejobecnějšího, výchozího pojmu daného tématu – často je obsažen např. v názvu kapitoly, stati, v uvedení tématu vyučovací hodiny apod.; Pokud jsou v učivu uvedena různá hlediska a pohledy na danou problematiku, je vhodné si je vypsat – zmapujeme tak místa, z nichž je daný problém nazírán a zkoumán (např. v úvodu jsme mluvili o informaci z hlediska knihovnictví, informatiky, kybernetiky, výpočetní techniky, genetiky apod.);

65 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Vypsání definic, stanovisek, pohledů, přístupů, pojmů, vlastností, metod, faktických údajů do logicky utříděných vizuálně dobře vnímatelných celků; Tato výše uvedená fakta, definice a další údaje je nutné vypisovat tak, aby byly patrné vztahy nadřazenosti a podřazenosti mezi nimi.

66 Logické uchopení studované látky - logické učení.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Logické uchopení studované látky - logické učení. Přednost před učením mechanickým (student se učí nazpaměť látku, které nerozumí, vyžaduje nejen mnoho času a námahy, je neefektivní – snáze a rychleji se zapomíná).

67 Knihu můžeme číst dobře a špatně, efektivně a téměř zbytečně.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Správné způsoby čtení knih, efektivní účast na vyučování (správné způsoby naslouchání přednášce a výuce). Knihu můžeme číst dobře a špatně, efektivně a téměř zbytečně.

68 Aby studium čtením bylo efektivní a účinné - rozdělit do tří etap
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Aby studium čtením bylo efektivní a účinné - rozdělit do tří etap novou látku dobře osvojit vyhodnotit důležitost jednotlivých částí textu a jednotlivých poznatků.

69 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Nový text určený k prostudování čteme třikrát: První čtení: rychlé a soustředěné získat celkovou představu o čteném textu o autorově pojetí studované problematiky získat přesnou představu o struktuře studované knihy pročíst předmluvu, obsah, text na záložce obálky, nadpisy kapitol a podkapitol, zvýrazněné části text, tu a tam odstavec či stránku

70 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
rychlost je přibližně 40 stran za hodinu prvotní seznámení s látkou při pomalejším čtení - pasivní znalost a pasivní pochopení látky není možná vlastní reprodukce učiva ani formulace poznatků vlastními slovy Na závěr prvního čtení - stručně načrtnou několika málo slovy jeho obsah.

71 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Druhé čtení: důkladné rozhodnout, čemu se student budě věnovat důkladně a čemu jenom okrajově (při studiu odborné literatury) z učebnic - zvládnout celou sumu předkládané látky při druhém čtení - sledovat v poznámkách komentář vyučujících k danému tématu podtrhávat barevně důležité partie - grafické zpracování studovaného textu

72 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Např. důležité myšlenky červeně, méně důležité modře, do rámečků dát hesla vyjadřující témata jednotlivých odstavců nebo partií knihy, u definic udělat vykřičník apod. Podtrhání a grafické zvýraznění a rozlišení textu umožní při letmém opakování postupovat rychleji – rychle listovat v knize a vnímat jenom nejpodstatnější části studované látky, které tvoří „kostru“, na níž jsou navázány méně závažné a méně důležité informace.

73 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
opticky dobře strukturované výpisky podpora optické paměti Při druhém důkladném čtení: pozorně sledovat důležité pojmy a myšlenky, údaje a fakta, problematické skutečnosti vyžadující další objasnění, jména, cizí slova, zajímavá rčení, která stojí za zapamatování, vzorce, definice a poučky. Pomocí slovníků a dalších pomůcek objasnit to, čemu nerozumíme.

74 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Při třetím čtení: znovu prostudujeme text na okrajích vyznačíme pasáže kterým přikládáme zvláštní význam použijeme přitom svých vlastních značek tato místa si poté znovu prohlédneme shrneme to, čemu jsme se z textu naučili K prostudované látce si poznamenáme vlastní myšlenky – to je znakem produktivního způsobu myšlení – vlastní formulace názoru, stanoviska, eventuelně logického závěru.

75 středoškolské i vysokoškolské studium studium z čteného textu
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Způsoby zpracování a strukturování informací při studiu i v osobním životě středoškolské i vysokoškolské studium studium z čteného textu účast na vyučování.

76 Úloha studenta při vyučování ?
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Úloha studenta při vyučování ? Všechna aktivita spočívá na přednášejícím ? Student může být zcela pasivní ? NE !!!! Student vykonává tři náročné činnosti: naslouchá, přemýšlí a dělá si poznámky.

77 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Připravit se na vyučování: důkladně prostudovat poznámky z minulé hodiny z učebnice si přečíst látku, která bude přednášena Pak je možné odlišit a podrobně zachytit to, co zdůrazňuje vyučující, neznámé problémy a jejich řešení, neznámá fakta a nové interpretace známých souvislostí.

78 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Při psaní poznámek a sledování výkladu: soustředit se na pochopení důležitých souvislostí Zapisovat si: důležité věci heslovitě definice a příklady podrobně zákony a vzorce doslovně Pokud vyučující znázorňuje něco graficky, je třeba si nákres udělat také do poznámek.

79 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Poznámky: Členit systematicky, použít barevného zvýraznění a odlišení. Psát je srozumitelně a čitelně a uspořádat je tak, aby do nich bylo možné připisovat vlastní doplňky ze samostatného studia.

80 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Poznámky: Podtrhávání poznámek - grafické zvýraznění textu barevnými tužkami. Psát je po jedné straně sešitového listu a zhruba do ¾ sloupce papíru - zbývající okraj využít k výpiskům definic, hesel, odkazů na literaturu, vlastních názorů a nápadů, případně poznámek z literatury .

81 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Poznámky: Psaní po jedné straně sešitového listu - u maturitních předmětů - sešity rozebrat (rozstříhat) a vybrat z nich texty podle témat maturitních otázek - po seřazení kvalitně zpracovaná příprava k maturitě. Zachycovat na okraje sešitových stránek i poznámky z vlastního studia odborné literatury.

82 Jak pracovat s informacemi, které si chceme trvale zapamatovat:
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Jak pracovat s informacemi, které si chceme trvale zapamatovat: Lidská paměť - písčitá planina nebo poušti se stopou po automobilu.

83 Během dalších 12 hodin poklesnou o dalších 10 až 12 %.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Nejvíce znalostí z výuky se zapomene během první hodiny, kdy znalosti poklesnou asi o 40 %. Během dalších 12 hodin poklesnou o dalších 10 až 12 %. Po jednom dnu se zapomene až 80 % nastudované látky.

84 Dalších 12 hodin – dalších 10 – 12 % 1. den - 80 %
Rychlost zapomínání 1. hodina - 40 % Dalších 12 hodin – dalších 10 – 12 % 1. den - 80 %

85 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Proto je vhodné opakování učiva zařadit hned ten den večer, nejpozději druhý den – čím později s opakováním začneme, tím více času a energie na něj budeme muset vynaložit.

86 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Studium a zapamatování poznatků je možné znázornit na schématu pyramidy.

87 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Základ oboru nebo název předmětu - vyjádřen jedním slovem – symbolizuje ho vrchol pyramidy. Předmět studia, téma se dělí na hlavní oddíly – čáry směřující dolů. Na začátku je nutné osvojit si malé množství nejzákladnějších a nejdůležitějších informací – název knihy, její obsah, názvy kapitol, které pojmenovávají, vymezují a shrnují učivo.

88 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Následně se kapitoly rozdělují na základní pojmy, na věcná faktografická vyjádření obsahu kapitol a témat učiva. Dobře a systematicky studovat znamená postupovat v pyramidě směrem dolů – směrem od 1. patra – sledovat hlavní směry a témata, jak se rozdělují a rozvíjejí od ústředního pojmu.

89 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Navazovat na znalost základního rozdělení učiva nebo studované látky a jednoduchým způsobem postupuje po liniích směrem dolů: od základních pojmů k porozumění textu a souvislostem. Čím více postupujeme ve znalostech do hloubky, tím více „navazujeme“ na dřívější znalost - stoupající množství informací.

90 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Učit se bez rozlišení důležitosti = riziko - při vypadnutí jednoho pojmu nebo slova - nebude při zkoušení schopen adekvátně reagovat.

91 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Techniku učení lze rozfázovat též podle fází zapomínání – opakování zařadit na druhý den, potom znovu 4. až 5. den, pak znovu zopakovat po 14. dnech nebo po měsíci – to je individuální podle tempa učení. Opakování není již učení - jenom oživujeme již získané znalosti. Nejdůležitější jsou první dvě opakování. První den zapomínáme až 80 % nastudované látky. Dobrý časový rozvrh studia je základem úspěchu.

92 Tato „kostra“ musí být usazená po celou dobu studia.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Velmi důležité - mít dobře nastudované základní věci a témata, být neustále v kontextu. Schéma pyramidy – jakákoliv informace „v poli“ je spojená se zásadní linií – i pomocí podrobností opakuji to základní. Tato „kostra“ musí být usazená po celou dobu studia.

93 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Důležité informace je nutné zopakovat vícekrát, podružné a méně důležité není nutné mnohokrát opakovat – ale věnovat jim pozornost zejména nejblíže k termínu zkoušky. V časové blízkosti zkoušky - věnovat se detailům (udrží se kratší dobu v paměti) – již dříve jsou zcela bezpečně nastudované základní informace, které se v paměti podrží hodně dlouho.

94 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Samotná příprava na zkoušku by se z informačního hlediska měla skládat ze tří etap: 1. Počáteční etapa, která spočívá v rychlém a globálním přehlédnutí předmětu.

95 Důkladně a podrobně pročíst poznámky z vyučování.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Přečteme předepsané učebnice a tužkou si označíme partie látky, které nám mohou dělat určité obtíže při studiu. Důkladně a podrobně pročíst poznámky z vyučování.

96 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
2. Etapa podrobného studia, během které student podrobně pročítá své poznámky a předepsané učebnice a usiluje o důkladné porozumění jednotlivým partiím učiva. Tato etapa přípravy ke zkouškám je nejobtížnější a nejdůležitější. V této etapě je nutné ještě týž den opakovat látku, kterou jsme nastudovali.

97 Je vhodné si podle toho upravit i časový režim, např.:
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Je vhodné si podle toho upravit i časový režim, např.: 8 – 12 hod. studium nové látky 12 – 14 hod. přestávka 14 – 18 hod. studium nové látky 18 – 20 hod. přestávka 20 – 23 hod. opakování prostudované látky

98 Etapa závěrečného upevňování a závěrečné syntézy poznatků.
Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Etapa závěrečného upevňování a závěrečné syntézy poznatků. Syntetické opakování celého učiva. Schopnost shrnout jednotlivé otázky do podstatných bodů.

99 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Uvědomit si rozdíl mezi pasivní znalostí, kdy je studentovi látka známa (když např. sleduje text knihy nebo sešitu), a aktivní znalostí, kdy je schopen sám poznatky reprodukovat a případně doplnit vlastní názor nebo nápad a podat vysvětlení definic, vzorců apod.

100 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Lidská schopnost pracovat s informacemi na intelektuální vědomé rovině vyděluje člověka z celku přírody jako bytost se specifickým posláním a zvláštní odpovědností a důstojností.

101 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Naučit se dobře pracovat s informacemi není samozřejmostí – naopak je to záležitost namáhavá a pracná, zároveň však nesmírně důležitá a zásadní.

102 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Můžeme říci, že bez dobrého a kvalitního zvládnutí tohoto úkolu není možné ani dobře žít.

103 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti
Lidská paměť a jazyk – mluvíme, píšeme, vybavujeme se a hledáme slova a souvislosti.

104 PAMĚŤ Funkce paměti (známé informace): přijímání informací (recepce)
zpracování informací – kódování informace uskladňování informací – podržení – retence vydávat uskladněné informace – reprodukce, vzpomínání rekognice – znovu poznám to, co jsem již kdysi potkal

105 PAMĚŤ U každého jedince převažuje jeden typ této paměti Názorný typ
Při zapamatování a vybavování se výrazně uplatňují představy. Slovně-logický typ Člověk s touto pamětí si lépe pamatuje slova, pojmy, úsudky, jakékoliv myšlenky uložené slovně… Emocionální typ Lidé s tímto typem paměti si dobře pamatují citově zabarvené zážitky.

106 PAMĚŤ Pojem paměť nemá jednoznačnou a univerzální definici.
V odborné literatuře se setkáváme s množstvím „typů“ paměti. Podobně jednoznačnou definici nemá ani pojem život, informace, odpovědnost a další pojmy, s nimiž se denně setkáváme. Nemá ani jednoznačný slovník a vymezení.

107 PAMĚŤ Smyslově názorná a emocionální paměť Slovně logická paměť
Genetická paměť Paměť vrozená, druhová Individuální paměť Pracovní paměť - kontinuita

108 PAMĚŤ Vývoj paměti: Paměť pohybová, chuťová, čichová Paměť hmatová
Paměť jednoduchých emocí Smyslově názorná paměť Slovně logická paměť Sématická paměť – sémantika, věda o významech

109 PAMĚŤ Pohybová paměť – dovednosti, schopnosti – jízda na kole, řemeslná zručnost ad. – spadá do oblasti epizodické paměti.

110 PAMĚŤ Vědy o člověku rozeznávají:
Imunologickou paměť (schopnost buněčné membrány pamatovat si setkání s antigenem) Neurobiologická paměť (syntéza specifických bílkovin při přenosu informací do dlouhodobé paměti)

111 PAMĚŤ Neuronová paměť (doba trvání, směr a charakter bioelektrické aktivity v neuronových sítích) Psychologická paměť

112 PAMĚŤ LIDSKÉ MYŠLENÍ I LIDSKÁ KOMUNIKACE:
4 roviny, v nichž se odehrává: Slovní Pomocí čísel Pomocí obrazů (ikonická rovina, představy Emoce

113 PAMĚŤ Paměť je aktivní proces, nikoliv pouhý otisk jevů, událostí, předmětů reálného vnějšího a vnitřního prostředí

114 PAMĚŤ Schopnost orientovat se v prostředí, které nás obklopuje
Schopnost vyznat se v sobě samých, porozumět sobě i druhému člověku (zkušenost s významem gest). Metakomunikace

115 PAMĚŤ Schopnost podržet určitou informaci, zkušenost, poznatek, dovednost Schopnost navazovat vztahy s druhými lidmi (předvídavost, výraz obličeje, postoj, gestikulace)

116 PAMĚŤ Pamatujeme si nejen fakta, ale i představy, prožitky, smyslové vjemy drsnost, chuť, vůni, siluety…. sami sebe vkládáme do těchto obrazů, do svých představ barvy, tvary, to, co jsme slyšeli

117 PAMĚŤ Senzorická paměť – zlomky sekund Zrakový vjem – 1/10 s.
Setrvačnost zrakového vjemu (Pohyb svíčkou ve tmě, vnímáme i kousek světelné dráhy) Délka uchování sluchového záznamu je průměrně 3 s.

118 PAMĚŤ Jiný pohled na dělení paměti: Druhy paměti: Senzorická
Krátkodobá pracovní paměť Dlouhodobá paměť – trvá celý život, zakořeněno v mozku, nelze zapomenout ani vymazat to, co v ní je

119 PAMĚŤ Ultrakrátkodobá senzorická paměť Zraková paměť Sluchová paměť
Čichová paměť

120 PAMĚŤ DLOUHODOBÁ PAMĚŤ Deklarativní paměť (explicitní):
Pro fakta (encyklopedický slovník) – sémantická paměť Pro události - epizodická paměť

121 PAMĚŤ Sémantická paměť – označuje, pojmenovává, dává význam všemu, co je v nás a kolem nás, třídí informace do kategorií a dále podle podle témat - napomáhá vytváření asociací – styčné body – nový jev a předchozí znalost.

122 PAMĚŤ Dlouhodobá paměť
Uchovává důležité informace získané během života Podílí se na fungování podvědomí a samotné tvorbě osobnosti

123 PAMĚŤ Dlouhodobá paměť
Sémantická – obsahuje informace o světě okolo nás – fakta, významy

124 PAMĚŤ Dlouhodobá paměť
Epizodická – události, které jsme prožili- víme, co jsme dělali včera, co budeme dělat zítra Přímá – zapamatování záměrné Nepřímá – získávání dovedností

125 PAMĚŤ Epizodická paměť Co jsme dělali, co se nám stalo v minulosti
Co bychom měli dělat v budoucnosti (trénink ve sportovní hale apod.)

126 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
SLOVA VYJADŘUJÍ KONKRÉTNÍ I ABSTRAKTNÍ VĚCI REALITU – SKUTEČNOST I TO, CO NENÍ REÁLNÉ

127 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
POUŽÍVÁME slov pasivně 4 000 slov aktivně

128 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Máme pocit, že umíme říci všechno. Jazyk v sobě skrývá mnoho nepřesností, mnoho věcí si domýšlíme a vkládáme do kontextu našeho života a naší zkušenosti, aniž je přesně vyjádříme.

129 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Čeština není úplně přesná ve vyjádření následnosti dějů. Latina – jazyk s velmi dlouhou historií a vývojem, neumí říci děkuji, ano a používá pouze tykání – tyká císaři, králi, všem.

130 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
NEPŘESNÉ VYJADŘOVÁNÍ ČASŮ: Vedl. věty účelové – vždy v minulosti: Chci, budu chtít, chtěl jsem, aby četl knihu. Mnohé si v jazyce nevědomky domýšlíme.

131 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Čas a jeho vyjádření – čeština: přítomný + minulý + budoucí

132 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Co je synonymum? Slovo, které zní jinak, přesto má shodný nebo podobný význam. Přestože synonymum má podobný význam, lze u dvou synonym najít menší významový rozdíl. České označení synonyma je slovo souznačné.

133 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Synonyma jsou slova, která se liší svou zvukovou formou, ale mají stejný význam, lexikální jednotky se stejnou nebo odstíněnou významovou složkou pojmovou nebo i expresivní, slova souznačná /hezký- pěkný, chlapec-hoch, jazykověda-lingvistika, jíška-zásmažka/

134 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Synonyma

135 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Homonyma jsou slova stejně znějící, ale zcela různého významu pokoj-místnost pokoj – vnitřní klid, pohoda

136 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Antonyma jsou slova opačného významu Antonyma vytvářejí antonymické dvojice: den-noc, černý-bílý, mladý-starý, láska-nenávist, koupit-prodat, kladný-záporný

137 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
USTÁLENÉ DVOJICE SLOV V JAZYCE Oldřich a Božena Začátek a konec Den a noc David a Goliáš

138 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Latinské slovo Idioma (z řeckého idios vlastní, zvláštní) idiom, ustálené spojení slov charakteristické pro jistý jazyk, zpravidla doslova nepřeložitelné Pověsit někomu hejla na nos

139 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
RYCHLOST VYBAVOVÁNÍ SLOV A JEJICH VÝZNAMŮ ASOCIACE, VYBAVOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLOV A TÉMAT ROZSAH SLOVNÍ ZÁSOBY, KTEROU AKTIVNĚ POUŽÍVÁME ROZSAH SLOVNÍ ZÁSOBY, KTERÉ ROZUMÍME

140 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
SCHOPNOST UČIT SE NOVÁ SLOVA VLASTNÍ MATEŘŠTINY, NOVÉ OBRATY A SPOJENÍ DISKUTOVAT O PROBLÉMU DISKUTOVAT PROBLÉM

141 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči
Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny Jakub Pavlík


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ HYGIENA Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny"

Podobné prezentace


Reklamy Google