Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ HYGIENA Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny Havlíčkův Brod 8. a 9. června 2009 Jakub Pavlík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ HYGIENA Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny Havlíčkův Brod 8. a 9. června 2009 Jakub Pavlík."— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ HYGIENA Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny Havlíčkův Brod 8. a 9. června 2009 Jakub Pavlík

2 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  21. století – nové technologie, rychlost, výkon, rychlý vývoj.  Automobily, rychlovlaky, letecké spoje.  Internet, mobilní telefony.  Nárůst a šíře možností komunikace a předávání informací.

3 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Družicové polohové systémy navigují auta a jejich řidiče.  Satelity snímkují města a zemský povrch – digitální mapy.

4 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Produkujeme …. Přijímáme, spotřebováváme, setkáváme se ….  Nezměrná kvanta informací ….  Pravdivost ?  Užitečnost ?  Rozlišit, co je cenné a co nikoliv.  Hlavní problém – jak se zbavit přebytečné a bezcenné informace.  Paměť přetěžovaná nežádoucím informačním balastem.  Ne informaci najít – ale rozlišení a odstranění bezcenných informací.

5 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Hledání informace už není cestou k pomyslnému vrcholu …

6 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  … ale rozpoznání a následné „odhrnování“, odstraňování přebytečných a zbytečných kvant informací

7 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Naše smyslové orgány vystaveny trvalé zátěži a často i přetížení …

8 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Oči jsou schopné rozlišit 2 000 000 barev a barevných odstínů – jsou nejvýkonnějším smyslovým orgánem

9 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Jsme dosažitelní 24 hodin denně.  Ubývá soukromí a osobních kontaktů. Jsme šťastnější ?

10 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Smyslové orgány důležité v celé existenci člověka.  V pravěku ochrana holého života a zajištění potravy.

11 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Orientace  Rozeznání nebezpečí, útěk a obrana.

12 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Stejně jako v pravěku i dnes smyslové orgány člověku pomáhají přežít, vnímat nebezpečí a chránit se před ním.

13 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Od prvopočátků lidstva  Muž  Orientace v prostoru  Mlčení  Jednání zaměřené na cíl  Při nákupu se chová jako lovec – získá = „uloví“ housku se salámem a spokojeně odchází  Jednouživatelský přístup  Žena  Komunikuje, potřeba hovoru, který projasňuje její nitro  Řeč je „lampou ženina nitra“  Orchestrální myšlení  Myslí na týden dopředu  „Multiuser“

14 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Chaos a nadbytek informací a vjemů.  Přežil by vstup do našeho životního stylu a způsobu života pravěký člověk ?

15 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Průměrný uživatel ročně vyprodukuje minimálně 40 GB dat.

16 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Tato data zahrnují nejčastěji textové dokumenty, e-maily, fotografie a videonahrávky.

17 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Počet celosvětově uchovávaných dat se má během pěti let od roku 2005 do roku 2010 zvýšit šestkrát.

18 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Tj. na 966 miliard gigabytů, což je osmnáctkrát více než obsah všech knih, co byly kdy napsány.  Podle zástupců technologických firem EMC a S&T CZ.

19 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Kolaps ? Chaos ?  Stane se nemožným najít potřebný dokument ?  http://www.novinky.cz/clanek/15 7297-firmam-i-domacnostem- hrozi-datovy-kolaps-varuji- experti.html

20 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Systémy ukládání a archivace informací, dat a dokumentů

21 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Podobnou situaci řeší každý z nás ve svém osobním životě.  S nadměrným množství informací se setkáváme při studiu, při zkouškách, v řadě profesí a povolání – manažeři, lékaři, technici a další.

22 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Řada profesí vyžaduje dostatek informací a aktuálních znalostí a zároveň schopnost se rychle rozhodovat – léčba lege artis.

23 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Kromě toho …  Podle průzkumů denně přijme lidské vědomí na 15.000 informací z vnějšku – reklamy, sdělení, upozornění, poutače..…

24 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Kolik jich člověk potřebuje ?  Kolik je jich vhodných ?  Kolik podstatných ?  Kolik nezbytných ?

25 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Informační revoluce – nárůst kvant informací (nekontrolovatelný, neřiditelný)  Informační krize – obtíže s jejich zvládáním  Informační smog – jsme zahlceni zbytečnými informacemi  Informační šum – odesílatel i příjemce zprávy přikládají informaci jiný význam  Odbornost – víme vše o malém výseku skutečnosti – o téměř ničem

26 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Vývoj lidského mozku ukončen spolu se somatickým vývojem lidského těla

27 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Mozek zůstává, změnily se podmínky a nároky, v nichž je „používán“.

28 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Informací, které lidský mozek aktuálně přijímá a zpracovává, podstatně přibylo.

29 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Člověk ve středověku byl za celý svůj život zahrnut množstvím informací, které člověk současné doby …………..

30 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  ……musí zpracovat za jediný den…….

31 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  ….se stejně vyvinutým mozkem.

32 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Žijeme v době, v níž je v oblasti komunikace a sdělování informací internet přirovnáván ke Guttenbergovu vynálezu knihtisku.

33 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  S DÁVNOU LIDSKOU HISTORIÍ MÁME DODNES SPOLEČNÉHO MNOHEM VÍC.  Lidská prvomluva je přítomná i v živých jazycích – gramaticky těžké nepravidelné části jazyka.  Ukazovací, přivlastňovací, vztažná zájmena.  První označení: Já, ty, on, jeho, můj.

34 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Slovesa používaná v prvopočátcích komunikace:  Jít, mít = vlastnit, jíst, dělat a další

35 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Dávné kultury mluveného slova:  Sdělení vyslovena a přijímána na témže místě a v tomtéž čase.  Vysílající i příjemce zprávy sdíleli tutéž situaci.  Byli v živém kontaktu, chápali tytéž významy, stejný kontext sdělení.

36 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Písmo otevřelo další možnosti:  Čteme zprávy napsané tisíce kilometrů daleko, vytvořené před staletími.  Vzdálenost kulturní i společenská.  Účastníci komunikace už nesdílejí stejnou situaci.

37 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Mnohdy nesdílejí ani stejný jazyk.  Umění interpretace textu a překladu textu.  Nejde o překlopení z „matrice“ jednoho jazyka do „matrice“ a slovní zásoby jazyka druhého.

38 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Internet a telekomunikace vrací mezilidskou komunikaci do sdíleného časového prostoru.  Vzdálenost se prodlužuje.  Mnohdy nahrazuje osobní kontakt s metakomunikačními prvky.

39 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  INFORMATICKÁ REVOLUCE PROBĚHLA JIŽ VÍCEKRÁT  VZNIK ŘEČI  VZNIK PÍSMA VZNIK KNIHTISKU  FILM A TELEVIZE

40 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  ŘEČ – začala spolčovat lidi, dovoluje myslet a mluvit o věcech nepřítomných  PÍSMO A KNIHTISK – umožňuje mluvit i k lidem nepřítomným (v čase a prostoru)

41 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  FILM A TELEVIZE - umožňuje mluvit k mnoha lidem najednou

42 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  INFORMAČNÍ HYGIENA

43 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Co je to informace – pojem, jeho vymezení  Jak na nás informace působí  Způsoby zpracování a strukturování informací při studiu i v osobním životě  Správné způsoby čtení knih, efektivní účast na vyučování (správné způsoby naslouchání přednášce a výuce)  Jak pracovat s informacemi, které si chceme trvale zapamatovat

44 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Pojem informace – obtížné jednoznačně vymezit, popsat.  Kybernetika, genetika,obory zabývající se komunikací, informatika, knihovnictví, inf. patří ke každodennímu životu.  Nelze vytvořit univerzálně a jednoznačně platnou definici.

45 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Podobně nelze definovat pomocí jednoho vyjádření život, odpovědnost a další skutečnosti – medicína, právo, antropologie, filozofie a další obory.  Vymezení podle úhlu pohledu, z nějž je pojem nazírán.

46 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Definice informace: Informace je každý znakový projev (sdělení, zpráva, věta), který má smysl pro odesílatele i pro příjemce. Informace je objektivním obsahem komunikace. Má 3 složky – znakový projev, význam a sdělitelnost. Informace jsou poznatky, které si lidé navzájem sdělují. Informace je zpráva, údaj, poučení.

47 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Překlad z latiny – podstatné jméno informátió je představa, výklad, poučení, sloveso informáre znamená utvářet, formovat, poučovat, vzdělávat, informovat. In = v, ve, na, do + forma = tvar, vzhled, podoba, forma Informace je zpráva nebo oznámení, které jedni lidé předávají druhým, a to ústním podáním, písmem nebo pomocí domluvených signálů, technických zařízení apod.

48 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Kybernetická definice pojmu informace popisuje informaci jako soubor signálů, na jejichž základě může systém, který je přijme, snížit neuspořádanost, náhodnost svého chování. V širším smyslu je informace údaj, sdělení, vjem, myšlenka, nápad, vše, co na nás působí a mění, byť nepatrně, stav našich znalostí, dovedností, názorů a chápaných souvislostí.

49 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  JAK NA NÁS INFORMACE PŮSOBÍ ?  Jsou podstatným prvkem utvářejícím prostředí, ve kterém žijeme.  Ovlivňuj náš životní styl.  Nezbytný prvek naší vzájemné komunikace.  Naprosté a totální omezení jejich přísunu – informační deprivace - škody ve stavu poznání a psychické strádání.

50 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Informace nám pomáhají – ovlivňují nás k aktivitě i pasivitě:  usměrňovat naše konání a jednání, aby bylo efektivní a produktivní;  vyvarovat se řady chyb a nesprávných postupů v různých situacích.

51 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  HODNOTA INFORMACE  Hodnota informace je tím vyšší, čím více mění naše znalosti. Informace často souvisí s rozhodováním mezi nejméně dvěma možnostmi.  Prázdniny začínají 30. června …  Prázdniny byly zrušeny …

52 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  INFORMACE – 3 složky:  Znakový projev  Význam  Sdělitelnost

53 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Důležité, aby v komunikačním procesu byl odesílatelem zprávy nebo informace a jejím příjemcem přikládán, přisuzován jejímu obsahu shodný a stejný význam – aby byl stejně chápán její obsah – aby příjemce i odesílatel přikládali informaci stejný denotát.  Pokud tomu tak není, vzniká tzv. informační šum.

54 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Komunikace:  pojmy, které jsou přímým nositelem informace  balastní (neplnovýznamová) slova  metakomunikace – způsob mimiky, postoje těla, gestikulace rukou, intonace hlasu – není vlastním obsahem sdělované informace, ale významně doprovázejí naše komunikační procesy

55 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Předávání a komunikace informací je komplexní děj.  Je to proces, který má počátek, průběh a rovněž i své důsledky a dopady.  Tempo, kterým narůstá lidské poznání a tím i informační fond lidské společnosti uchovávaný pomocí nejrůznějších nosičů, je obrovské.  Dochází k obrovské akceleraci nárůstu jak informací samotných (co do jejich kvanta, množství) - tedy vědění a poznání, tak i kvantity jejich písemného a grafického zaznamenání.

56 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Historická paralela:  Pravěký člověk homo heidelbergensis začal opracovávat pazourek na jedné straně, aby z něj udělal sekeru.  Trvalo dalších 100 000 let, než jej napadlo opracovávat pazourek také na druhé straně.  Od okamžiku objevu možnosti využít síly páry k okamžiku praktického využití páry k pohánění strojů uplynulo 100 let.  Od okamžiku, kdy byl učiněn objev štěpení atomu, do tragické události 2. světové války - výbuchu první jaderné bomby v Hirošimě, uplynulo pouhých sedm let.  Další zrychlování vývoje …

57 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Nutnost zvládat ve své činnosti (a v rozhodování) velké objemy informaci v poměrně krátkém čase (někdy dokonce kriticky malém čase).  Je to problém, který často provází pracovní činnost manažerů, ředitelů, ale i technických odborníků, vedoucích pracovníků, lékařů a také studentů.  Hranice úspěšnosti - buď umím a znám, nebo se dostávám mimo.

58 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Způsoby zpracování a strukturování informací při studiu i v osobním životě Snížit na minimum počet informací, které přijímáme a zpracováváme bez užitku. Informacím, které zpracováváme a studujeme, vtisknout smysluplnou strukturu s respektováním jejich vazeb a návazností. Schopnost během středoškolského studia přejít od reproduktivního způsobu učení na základní škole k produktivnímu způsobu studia, od zvládání jednotlivých předmětů ke zvládání celých vědních oborů na vysoké škole s náročným pojmoslovím, metodami, specifickými zvyklostmi i rozpornými názory, tedy s živou a vyvíjející se vědou.

59 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Důležitosti struktury a vztahů mezi informacemi:  I při stavbě domu - logické uspořádání součástí a materiálu  Logická struktura, vztahy a návaznost při zapamatování informací.

60 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Analogicky (stavba i informace):  Z materiálu byla vytvořena smysluplná struktura s respektováním vzájemných vztahů a souvislostí (např. krov je umístěn nad stavbou a nese střechu);  Byla zde vložena práce a čas;  Výsledek je pro člověka pozitivní a přináší mu určité dobro.

61 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Stejné je to s informacemi – vnímat páté přes deváté ve velkém objemu nevede ke zvýšení znalostí.  Bez vzájemných souvislostí nelze využít logických schopností našeho vnímání (vybavování vědomostí a informací i jejich předchozímu zapamatování).  Pro úspěšné absolvování jednotlivých vyučovacích předmětů:  nastudovat dané kvantum látky z učebnice, z poznámek, případně z povinné literatury  zorientovat se v soustavě odborných pojmů, v jejich vzájemných vztazích  porozumět věcné i logické struktuře dané partie učiva - jde obvykle o velký počet pojmů, o řadu různých hledisek a přístupů a o složitou síť vzájemných vztahů.

62 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Máme-li si nový poznatek zapamatovat, je velmi důležité, aby navazoval na jiné poznatky, které jsme si již dříve osvojili.  Čím více je souvislostí s předchozími poznatky, tím snazší je zapamatování.  Ovládat dobře předchozí partie látky – návaznost nových poznatků.

63 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Pokud si strukturu studované látky vytváříme spíše intuitivně a nesystematicky:  bývá neúplná  nejsou v ní odlišeny podstatné věci od detailů  celá struktura se obtížně vybavuje z paměti a nesnadno se doplňuje o nové poznatky

64 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Efektivnější postup:  Na počátku přečíst pozorně příslušný text z učebnice a projít si poznámky z vyučování;  Stanovení nejobecnějšího, výchozího pojmu daného tématu – často je obsažen např. v názvu kapitoly, stati, v uvedení tématu vyučovací hodiny apod.;  Pokud jsou v učivu uvedena různá hlediska a pohledy na danou problematiku, je vhodné si je vypsat – zmapujeme tak místa, z nichž je daný problém nazírán a zkoumán (např. v úvodu jsme mluvili o informaci z hlediska knihovnictví, informatiky, kybernetiky, výpočetní techniky, genetiky apod.);

65 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Vypsání definic, stanovisek, pohledů, přístupů, pojmů, vlastností, metod, faktických údajů do logicky utříděných vizuálně dobře vnímatelných celků;  Tato výše uvedená fakta, definice a další údaje je nutné vypisovat tak, aby byly patrné vztahy nadřazenosti a podřazenosti mezi nimi.

66 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Logické uchopení studované látky - logické učení.  Přednost před učením mechanickým (student se učí nazpaměť látku, které nerozumí, vyžaduje nejen mnoho času a námahy, je neefektivní – snáze a rychleji se zapomíná).

67 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti Správné způsoby čtení knih, efektivní účast na vyučování (správné způsoby naslouchání přednášce a výuce).  Knihu můžeme číst dobře a špatně, efektivně a téměř zbytečně.

68 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Aby studium čtením bylo efektivní a účinné - rozdělit do tří etap  novou látku dobře osvojit  vyhodnotit důležitost jednotlivých částí textu a jednotlivých poznatků.

69 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Nový text určený k prostudování čteme třikrát:  První čtení:  rychlé a soustředěné  získat celkovou představu o čteném textu  o autorově pojetí studované problematiky  získat přesnou představu o struktuře studované knihy  pročíst předmluvu, obsah, text na záložce obálky, nadpisy kapitol a podkapitol, zvýrazněné části text, tu a tam odstavec či stránku

70 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  rychlost je přibližně 40 stran za hodinu  prvotní seznámení s látkou  při pomalejším čtení - pasivní znalost a pasivní pochopení látky  není možná vlastní reprodukce učiva ani formulace poznatků vlastními slovy  Na závěr prvního čtení - stručně načrtnou několika málo slovy jeho obsah.

71 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Druhé čtení:  důkladné  rozhodnout, čemu se student budě věnovat důkladně a čemu jenom okrajově (při studiu odborné literatury)  z učebnic - zvládnout celou sumu předkládané látky  při druhém čtení - sledovat v poznámkách komentář vyučujících k danému tématu  podtrhávat barevně důležité partie - grafické zpracování studovaného textu

72 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Např. důležité myšlenky červeně, méně důležité modře, do rámečků dát hesla vyjadřující témata jednotlivých odstavců nebo partií knihy, u definic udělat vykřičník apod.  Podtrhání a grafické zvýraznění a rozlišení textu umožní při letmém opakování postupovat rychleji – rychle listovat v knize a vnímat jenom nejpodstatnější části studované látky, které tvoří „kostru“, na níž jsou navázány méně závažné a méně důležité informace.

73 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  opticky dobře strukturované výpisky  podpora optické paměti  Při druhém důkladném čtení:  pozorně sledovat důležité pojmy a myšlenky, údaje a fakta, problematické skutečnosti vyžadující další objasnění, jména, cizí slova, zajímavá rčení, která stojí za zapamatování, vzorce, definice a poučky.  Pomocí slovníků a dalších pomůcek objasnit to, čemu nerozumíme.

74 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Při třetím čtení:  znovu prostudujeme text  na okrajích vyznačíme pasáže kterým přikládáme zvláštní význam  použijeme přitom svých vlastních značek  tato místa si poté znovu prohlédneme  shrneme to, čemu jsme se z textu naučili  K prostudované látce si poznamenáme vlastní myšlenky – to je znakem produktivního způsobu myšlení – vlastní formulace názoru, stanoviska, eventuelně logického závěru.

75 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Způsoby zpracování a strukturování informací při studiu i v osobním životě  středoškolské i vysokoškolské studium  studium z čteného textu  účast na vyučování.

76 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Úloha studenta při vyučování ?  Všechna aktivita spočívá na přednášejícím ?  Student může být zcela pasivní ? NE !!!!  Student vykonává tři náročné činnosti: naslouchá, přemýšlí a dělá si poznámky.

77 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Připravit se na vyučování:  důkladně prostudovat poznámky z minulé hodiny  z učebnice si přečíst látku, která bude přednášena  Pak je možné odlišit a podrobně zachytit to, co zdůrazňuje vyučující, neznámé problémy a jejich řešení, neznámá fakta a nové interpretace známých souvislostí.

78 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Při psaní poznámek a sledování výkladu:  soustředit se na pochopení důležitých souvislostí  Zapisovat si:  důležité věci heslovitě  definice a příklady podrobně  zákony a vzorce doslovně  Pokud vyučující znázorňuje něco graficky, je třeba si nákres udělat také do poznámek.

79 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Poznámky:  Členit systematicky, použít barevného zvýraznění a odlišení.  Psát je srozumitelně a čitelně a uspořádat je tak, aby do nich bylo možné připisovat vlastní doplňky ze samostatného studia.

80 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Poznámky:  Podtrhávání poznámek - grafické zvýraznění textu barevnými tužkami.  Psát je po jedné straně sešitového listu a zhruba do ¾ sloupce papíru - zbývající okraj využít k výpiskům definic, hesel, odkazů na literaturu, vlastních názorů a nápadů, případně poznámek z literatury.

81 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Poznámky:  Psaní po jedné straně sešitového listu - u maturitních předmětů - sešity rozebrat (rozstříhat) a vybrat z nich texty podle témat maturitních otázek - po seřazení kvalitně zpracovaná příprava k maturitě.  Zachycovat na okraje sešitových stránek i poznámky z vlastního studia odborné literatury.

82 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Jak pracovat s informacemi, které si chceme trvale zapamatovat:  Lidská paměť - písčitá planina nebo poušti se stopou po automobilu.

83 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Nejvíce znalostí z výuky se zapomene během první hodiny, kdy znalosti poklesnou asi o 40 %.  Během dalších 12 hodin poklesnou o dalších 10 až 12 %.  Po jednom dnu se zapomene až 80 % nastudované látky.

84 Rychlost zapomínání  1. hodina - 40 %  Dalších 12 hodin – dalších 10 – 12 %  1. den - 80 %

85 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Proto je vhodné opakování učiva zařadit hned ten den večer, nejpozději druhý den – čím později s opakováním začneme, tím více času a energie na něj budeme muset vynaložit.

86 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Studium a zapamatování poznatků je možné znázornit na schématu pyramidy.

87 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Základ oboru nebo název předmětu - vyjádřen jedním slovem – symbolizuje ho vrchol pyramidy.  Předmět studia, téma se dělí na hlavní oddíly – čáry směřující dolů.  Na začátku je nutné osvojit si malé množství nejzákladnějších a nejdůležitějších informací – název knihy, její obsah, názvy kapitol, které pojmenovávají, vymezují a shrnují učivo.

88 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Následně se kapitoly rozdělují na základní pojmy, na věcná faktografická vyjádření obsahu kapitol a témat učiva.  Dobře a systematicky studovat znamená postupovat v pyramidě směrem dolů – směrem od 1. patra – sledovat hlavní směry a témata, jak se rozdělují a rozvíjejí od ústředního pojmu.

89 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Navazovat na znalost základního rozdělení učiva nebo studované látky a jednoduchým způsobem postupuje po liniích směrem dolů:  od základních pojmů k porozumění textu a souvislostem.  Čím více postupujeme ve znalostech do hloubky, tím více „navazujeme“ na dřívější znalost - stoupající množství informací.

90 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Učit se bez rozlišení důležitosti = riziko - při vypadnutí jednoho pojmu nebo slova - nebude při zkoušení schopen adekvátně reagovat.

91 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Techniku učení lze rozfázovat též podle fází zapomínání – opakování zařadit na druhý den, potom znovu 4. až 5. den, pak znovu zopakovat po 14. dnech nebo po měsíci – to je individuální podle tempa učení.  Opakování není již učení - jenom oživujeme již získané znalosti.  Nejdůležitější jsou první dvě opakování.  První den zapomínáme až 80 % nastudované látky.  Dobrý časový rozvrh studia je základem úspěchu.

92 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Velmi důležité - mít dobře nastudované základní věci a témata, být neustále v kontextu.  Schéma pyramidy – jakákoliv informace „v poli“ je spojená se zásadní linií – i pomocí podrobností opakuji to základní.  Tato „kostra“ musí být usazená po celou dobu studia.

93 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Důležité informace je nutné zopakovat vícekrát, podružné a méně důležité není nutné mnohokrát opakovat – ale věnovat jim pozornost zejména nejblíže k termínu zkoušky.  V časové blízkosti zkoušky - věnovat se detailům (udrží se kratší dobu v paměti) – již dříve jsou zcela bezpečně nastudované základní informace, které se v paměti podrží hodně dlouho.

94 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Samotná příprava na zkoušku by se z informačního hlediska měla skládat ze tří etap:  1. Počáteční etapa, která spočívá v rychlém a globálním přehlédnutí předmětu.

95 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Přečteme předepsané učebnice a tužkou si označíme partie látky, které nám mohou dělat určité obtíže při studiu.  Důkladně a podrobně pročíst poznámky z vyučování.

96 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  2. Etapa podrobného studia, během které student podrobně pročítá své poznámky a předepsané učebnice a usiluje o důkladné porozumění jednotlivým partiím učiva.  Tato etapa přípravy ke zkouškám je nejobtížnější a nejdůležitější.  V této etapě je nutné ještě týž den opakovat látku, kterou jsme nastudovali.

97 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Je vhodné si podle toho upravit i časový režim, např.:  8 – 12 hod. studium nové látky  12 – 14 hod. přestávka  14 – 18 hod. studium nové látky  18 – 20 hod. přestávka  20 – 23 hod. opakování prostudované látky

98 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Etapa závěrečného upevňování a závěrečné syntézy poznatků.  Syntetické opakování celého učiva.  Schopnost shrnout jednotlivé otázky do podstatných bodů.

99 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Uvědomit si rozdíl mezi pasivní znalostí, kdy je studentovi látka známa (když např. sleduje text knihy nebo sešitu), a aktivní znalostí, kdy je schopen sám poznatky reprodukovat a případně doplnit vlastní názor nebo nápad a podat vysvětlení definic, vzorců apod.

100 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Lidská schopnost pracovat s informacemi na intelektuální vědomé rovině vyděluje člověka z celku přírody jako bytost se specifickým posláním a zvláštní odpovědností a důstojností.

101 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Naučit se dobře pracovat s informacemi není samozřejmostí – naopak je to záležitost namáhavá a pracná, zároveň však nesmírně důležitá a zásadní.

102 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Můžeme říci, že bez dobrého a kvalitního zvládnutí tohoto úkolu není možné ani dobře žít.

103 Lidská paměť a informační hygiena, úloha jazyka a řeči v trénování paměti  Lidská paměť a jazyk – mluvíme, píšeme, vybavujeme se a hledáme slova a souvislosti.

104 PAMĚŤ Funkce paměti (známé informace):  přijímání informací (recepce) zpracování informací – kódování informace  uskladňování informací – podržení – retence  vydávat uskladněné informace – reprodukce, vzpomínání  rekognice – znovu poznám to, co jsem již kdysi potkal

105 PAMĚŤ  U každého jedince převažuje jeden typ této paměti  Názorný typ  Při zapamatování a vybavování se výrazně uplatňují představy.  Slovně-logický typ  Člověk s touto pamětí si lépe pamatuje slova, pojmy, úsudky, jakékoliv myšlenky uložené slovně…  Emocionální typ  Lidé s tímto typem paměti si dobře pamatují citově zabarvené zážitky.

106 PAMĚŤ  Pojem paměť nemá jednoznačnou a univerzální definici.  V odborné literatuře se setkáváme s množstvím „typů“ paměti.  Podobně jednoznačnou definici nemá ani pojem život, informace, odpovědnost a další pojmy, s nimiž se denně setkáváme.  Nemá ani jednoznačný slovník a vymezení.

107 PAMĚŤ  Smyslově názorná a emocionální paměť  Slovně logická paměť  Genetická paměť  Paměť vrozená, druhová  Individuální paměť  Pracovní paměť - kontinuita

108 PAMĚŤ  Vývoj paměti:  Paměť pohybová, chuťová, čichová  Paměť hmatová  Paměť jednoduchých emocí  Smyslově názorná paměť  Slovně logická paměť  Sématická paměť – sémantika, věda o významech

109 PAMĚŤ  Pohybová paměť – dovednosti, schopnosti – jízda na kole, řemeslná zručnost ad. – spadá do oblasti epizodické paměti.

110 PAMĚŤ  Vědy o člověku rozeznávají:  Imunologickou paměť (schopnost buněčné membrány pamatovat si setkání s antigenem)  Neurobiologická paměť (syntéza specifických bílkovin při přenosu informací do dlouhodobé paměti)

111 PAMĚŤ  Neuronová paměť (doba trvání, směr a charakter bioelektrické aktivity v neuronových sítích)  Psychologická paměť

112 PAMĚŤ  LIDSKÉ MYŠLENÍ I LIDSKÁ KOMUNIKACE: 4 roviny, v nichž se odehrává:  Slovní  Pomocí čísel  Pomocí obrazů (ikonická rovina, představy  Emoce

113 PAMĚŤ  Paměť je aktivní proces, nikoliv pouhý otisk jevů, událostí, předmětů reálného vnějšího a vnitřního prostředí

114 PAMĚŤ  Schopnost orientovat se v prostředí, které nás obklopuje  Schopnost vyznat se v sobě samých, porozumět sobě i druhému člověku (zkušenost s významem gest).  Metakomunikace

115 PAMĚŤ  Schopnost podržet určitou informaci, zkušenost, poznatek, dovednost  Schopnost navazovat vztahy s druhými lidmi (předvídavost, výraz obličeje, postoj, gestikulace)

116 PAMĚŤ  Pamatujeme si nejen fakta, ale i představy, prožitky, smyslové vjemy  drsnost, chuť, vůni, siluety….  sami sebe vkládáme do těchto obrazů, do svých představ  barvy, tvary, to, co jsme slyšeli

117 PAMĚŤ  Senzorická paměť – zlomky sekund  Zrakový vjem – 1/10 s.  Setrvačnost zrakového vjemu  (Pohyb svíčkou ve tmě, vnímáme i kousek světelné dráhy)  Délka uchování sluchového záznamu je průměrně 3 s.

118 PAMĚŤ Jiný pohled na dělení paměti: Druhy paměti:  Senzorická  Krátkodobá pracovní paměť  Dlouhodobá paměť – trvá celý život, zakořeněno v mozku, nelze zapomenout ani vymazat to, co v ní je

119 PAMĚŤ  Ultrakrátkodobá senzorická paměť  Zraková paměť  Sluchová paměť  Čichová paměť

120 PAMĚŤ  DLOUHODOBÁ PAMĚŤ  Deklarativní paměť (explicitní):  Pro fakta (encyklopedický slovník) – sémantická paměť  Pro události - epizodická paměť

121 PAMĚŤ  Sémantická paměť – označuje, pojmenovává, dává význam všemu, co je v nás a kolem nás, třídí informace do kategorií a dále podle podle témat - napomáhá vytváření asociací – styčné body – nový jev a předchozí znalost.

122 PAMĚŤ  Dlouhodobá paměť  Uchovává důležité informace získané během života  Podílí se na fungování podvědomí a samotné tvorbě osobnosti

123 PAMĚŤ  Dlouhodobá paměť  Sémantická – obsahuje informace o světě okolo nás – fakta, významy

124 PAMĚŤ  Dlouhodobá paměť  Epizodická – události, které jsme prožili- víme, co jsme dělali včera, co budeme dělat zítra  Přímá – zapamatování záměrné  Nepřímá – získávání dovedností

125 PAMĚŤ  Epizodická paměť  Co jsme dělali, co se nám stalo v minulosti  Co bychom měli dělat v budoucnosti (trénink ve sportovní hale apod.)

126 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  SLOVA VYJADŘUJÍ  KONKRÉTNÍ I ABSTRAKTNÍ VĚCI  REALITU – SKUTEČNOST I TO, CO NENÍ REÁLNÉ

127 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  POUŽÍVÁME  40 000 slov pasivně  4 000 slov aktivně

128 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Máme pocit, že umíme říci všechno.  Jazyk v sobě skrývá mnoho nepřesností, mnoho věcí si domýšlíme a vkládáme do kontextu našeho života a naší zkušenosti, aniž je přesně vyjádříme.

129 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Čeština není úplně přesná ve vyjádření následnosti dějů.  Latina – jazyk s velmi dlouhou historií a vývojem, neumí říci děkuji, ano a používá pouze tykání – tyká císaři, králi, všem.

130 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  NEPŘESNÉ VYJADŘOVÁNÍ ČASŮ:  Vedl. věty účelové – vždy v minulosti:  Chci, budu chtít, chtěl jsem, aby četl knihu.  Mnohé si v jazyce nevědomky domýšlíme.

131 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Čas a jeho vyjádření – čeština: přítomný + minulý + budoucí

132 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Co je synonymum?  Slovo, které zní jinak, přesto má shodný nebo podobný význam. Přestože synonymum má podobný význam, lze u dvou synonym najít menší významový rozdíl. České označení synonyma je slovo souznačné.

133 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Synonyma jsou slova, která se liší svou zvukovou formou, ale mají stejný význam, lexikální jednotky se stejnou nebo odstíněnou významovou složkou pojmovou nebo i expresivní, slova souznačná /hezký- pěkný, chlapec-hoch, jazykověda- lingvistika, jíška-zásmažka/

134 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Synonyma  http://www.synonyma- online.cz/tezaurus.php

135 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Homonyma jsou slova stejně znějící, ale zcela různého významu  pokoj-místnost  pokoj – vnitřní klid, pohoda

136 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Antonyma jsou slova opačného významu  Antonyma vytvářejí antonymické dvojice:  den-noc, černý-bílý, mladý-starý, láska-nenávist, koupit-prodat, kladný-záporný

137 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  USTÁLENÉ DVOJICE SLOV V JAZYCE  Oldřich a Božena  Začátek a konec  Den a noc  David a Goliáš

138 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Latinské slovo Idioma (z řeckého idios vlastní, zvláštní) Latinské slovo Idioma  idiom, ustálené spojení slov charakteristické pro jistý jazyk, zpravidla doslova nepřeložitelné  Pověsit někomu hejla na nos

139 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  RYCHLOST VYBAVOVÁNÍ SLOV A JEJICH VÝZNAMŮ  ASOCIACE, VYBAVOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLOV A TÉMAT  ROZSAH SLOVNÍ ZÁSOBY, KTEROU AKTIVNĚ POUŽÍVÁME  ROZSAH SLOVNÍ ZÁSOBY, KTERÉ ROZUMÍME

140 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  SCHOPNOST UČIT SE NOVÁ SLOVA VLASTNÍ MATEŘŠTINY, NOVÉ OBRATY A SPOJENÍ  DISKUTOVAT O PROBLÉMU  DISKUTOVAT PROBLÉM

141 Lidská paměť a úloha jazyka a řeči  Seminář  PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny  Jakub Pavlík  pavlik@svkkl.cz


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ HYGIENA Seminář PAMĚŤ A KREATIVITA - programy pro všechny Havlíčkův Brod 8. a 9. června 2009 Jakub Pavlík."

Podobné prezentace


Reklamy Google