Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění"— Transkript prezentace:

1 Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění
Role energetických manažerů při zavádění energeticky úsporných opatření v obcích SAVE Training of Local Authorities Experts on the Identification, Development and Implementation of Energy Efficiency Projects in Municipalities Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění Ing. Daniel Bubenko, CityPlan spol. s r.o. Ústí nad Labem,

2 Cíle projektu Fáze 1. Navázání kontaktu s obcemi a provedení studií potřeb školení Fáze 2. Příprava podkladů pro školení a realizace školení Fáze 3. Příprava webových stránek a nástroje MATENUM (Monitoring and Assessment Tool of Energy Consumption) Fáze 4. Pilotní kurzy Fáze 5. Diseminace v cílových skupinách

3 Výstupy projektu Studie potřeb školení pro všechny účastnické země (CZ, A, H, G, SK, BG, RO) Školící materiály (formou Příruček) zaměřených na technické i finanční aspekty přípravy a zavádění projektů Příprava webové stránky s výstupy projektu a softwarem MATENUM Příprava pilotních školení Realizace školení ve všech partnerských zemích 12 podnikatelských plánů pro realizaci energeticky úsporných opatření

4 Role obce při nakládání s energií
Je spotřebitelem energie Je výrobcem a distributorem energie Je zodpovědná za regionální rozvoj Podporuje a motivuje realizaci energeticky úsporných opatření

5 Činnosti obce a jejich vliv na spotřebu energie
Finanční plánování Územní plánování Podpora úspor Technická infrastruktura Doprava Volný čas a turismus Sociální oblast Výchova a vzdělávání

6 Předpoklady úspěšného energetického managementu EM
Zkušení technicky zaměření zaměstnanci s dostatečnými časovými a finančními zdroji Vysoce motivovaní zaměstnanci s dostatečnou odpovědností Dobře organizovaná podpora a spolupráce v rámci obecního/městského úřadu Dobrá úroveň komunikace v rámci obecního/městského úřadu

7 Integrované plánování zdrojů (IRP)
dlouhodobé energetické plánování s cílem technického porovnání úplného seznamu zdrojů s celkovou plánovanou poptávkou (zatížením) v místě a za účelem dosažení cíle: „Dosažení celkové poptávky po autentických energetických službách (užitečné energii) s nejnižšími náklady“.

8 Cíle Spolehlivost energetických služeb
Minimalizace environmentálních dopadů Energetická bezpečnost Využití místních zdrojů Diverzifikace dodávky Nárůst účinnosti Minimalizace nákladů Poskytování sociálních výhod Vytváření místní zaměstnanosti Osvojování technologií a odborných znalostí Udržení flexibility

9 Možná opatření Nákup elektřiny (od ostatních výrobců, energetické burzy), výroba vlastní elektřiny v centralizovaných nebo decentralizovaných elektrárnách (KVET, OZE) prodej balíčků elektřiny plus energeticky úsporné programy a služby.

10 Nutno posoudit a vyhodnotit rovnováhu mezi opatřeními na straně dodávky a na straně poptávky a hledat společensky nákladově nejefektivnější variantu. Pouze optimalizace všech fází výrobního procesu energetických služeb vede k efektivní alokaci, např. poskytování autentických energetických služeb s nejnižšími náklady.

11 Proces IRP Formulace cílů Stanovení parametrů a postupů
Soupis a analýza poptávky po energetických službách Identifikace a hodnocení variant k uspokojení poptávky po energetických službách Integrovaný plán zdrojů Krátkodobé akční plány Veřejné posouzení IRP a akčních plánů Realizace plánů Monitoring a hodnocení

12 Účastníci procesu IRP Energetické společnosti Distribuční společnosti
Přenosová společnost Veřejnost Regulátor Veřejná správa

13 Demand Side Management = Opatření na straně poptávky
Cílem je řídit načasování nebo množství elektrické energie a/nebo jiné energetické služby požadované zákazníky Nemusí nutně vést ke snížení celkové spotřeby Může pomoci předejít nutnosti výstavby nových zdrojů Může být využito k zajištění minimálního množství energie v krizových situacích – krizový DSM

14 Snižování špiček Strategické úspory Strategický nárůst zatížení Vyplňování údolí Flexibilní tvar odběrového diagramu Přesun zatížení

15 Nástroje DSM Energetický audit
Nízkonákladová opatření – energetický management Přímá instalace úsporných technologií ESCO, podpory, půjčky, Slevové programy (může podpořit nárůst spotřeby energie).

16 Hlavní pravidla DSM Lepší využití zdrojů se rovná nižší náklady na služby Vyvážené využití zdrojů znamená bezpečnější a spolehlivější dodávku energie Rozšíření výrobků/služeb s nižší spotřebou energie je hnací silou budoucího podnikání Skokové zlepšení energetické účinnosti je jediným způsobem pro rozšíření blahobytu bez vyčerpání zdrojů.

17 Postup zavádění programu DSM
Identifikace koncových spotřeb Výběr možností DSM Rozbor Odhad teoretického potenciálu Předběžný návrh programu Odhad realizovatelného potenciálu Odhad nákladů programu DSM Analýza nákladů a přínosů a návrh programu.

18 Bariéry Nedostatek povědomí a špatná informovanost o přínosech (rozsah možností a úspor) programů a technologií DSM; Nedostatek technických informací a expertíz projevující se mezerami v informovanosti o zákonitostech energetických poruch, nedostačujícími odbornými technologickými údaji a omezenými informacemi o dostupnosti energeticky úsporného technického vybavení; Nedostatek investičních prostředků a programů financování, tam kde investiční kritéria pro financování nových zařízení a staveb dávají přednost nabídkovým řešením energetických deficitů před možnostmi poptávky; Setrvačnost zavedených zvyků v chování a / nebo nedůvěra k novým technologiím a administrativním postupům; Nedostupnost produktů a služeb, což může vyústit v podvodné či nekompetentní jednání za účelem zamezit některým výrobcům či jejich produktům v přístupu na trh ku prospěchu ostatních poskytovatelů těchto služeb; Střet zájmů, kde úmysly pověřeného nákupčího nejsou v souladu se zájmy těch, kdo by z nákupu energeticky úsporných zařízení či sužeb mohli

19 Děkuji za pozornost kontakt: Ing. Daniel Bubenko
tel.: , www:


Stáhnout ppt "Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění"

Podobné prezentace


Reklamy Google