Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významné prvky kolem nás II. Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 13 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významné prvky kolem nás II. Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 13 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Významné prvky kolem nás II. Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 13 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Nekovy Vlastnosti nekovů: nemají kovový vzhled, jsou křehké nevedou teplo ani elektrický proud př: H, O, N, C, S, P, Cl …. na rozhraní mezi kovy a nekovy stojí polokovy – mají některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekovů Vlastnosti polokovů: mohou mít kovový lesk křehké, nejsou kujné malá elektrická vodivost (zvětšuje se teplotou nebo příměsí jiného prvku) použití: výroba polovodičů a elektronických součástek př: B, Si, Ge, As, Te, Po, Sb 2

3 Uhlík C v přírodě existuje v několika formách (liší se svými vlastnostmi i použitím): diamant ‐vlastnosti: vysoký lesk, velmi tvrdý ‐použití: šperkařství, broušení, vrtání grafit (tuha) ‐černá pevná lesklá látka, snadno se otírá, vede el. proud ‐použití: elektrody, tužky, mazadlo ložisek, součást elektromotorů domácích spotřebičů (mixér, pračka) 3 broušený diamant 1 grafit 32

4 4 základní stavební kámen živých organismů a organických sloučenin fosilní paliva ‐uhlí, zemní plyn – výroba elektřiny, vytápění ‐ropa – pohonné hmoty Uměle vyrobené formy uhlíku: saze – černé barvivo pro inkousty, tonery do tiskáren, potravinářské barvivo, výroba pneumatik a plastů saze – uhlíková čerň využívaná jako pigment 4 saze – plnivo při výrobě pneumatik 5

5 5 koks – výroba surového železa, pevné palivo aktivní uhlí – má pórovitou strukturu a velký vnitřní povrch, proto může adsorbovat různé látky (plyny, páry, barviva) – filtry digestoří a ochranných masek, pohlcuje páry benzínu v automobilech, těkavé látky v lakovnách, využití při odbarvování kapalin, výrobě vody, živočišné uhlí koks aktivní uhlí tablety živočišného uhlí – využívané při léčbě průjmu 78 6

6 Fosfor P výskyt: ‐v přírodě vázaný ve sloučeninách ‐součást živých organismů (kosti, zuby) nejznámější formy fosforu: ‐bílý a červený fosfor Bílý fosfor – molekuly P₄ ‐jedovatá, samozápalná, velmi reaktivní pevná látka ‐měkká nažloutlá pevná látka ‐uchovává se pod vodou ‐využití: signalizační munice, zápalné prostředky, sloučeniny fosforu, hubení hlodavců 6

7 7 Červený fosfor – molekuly P n ‐není samozápalný ani jedovatý, méně reaktivní ‐zahříváním přechází na bílý fosfor ‐využití: výroba zápalek a sloučenin fosforu 9 bílý fosfor červený fosfor 10 výroba zápalek z červeného fosforu 11

8 Síra S výskyt: velká ložiska síry (čistého prvku) – sopečné oblasti např. Polsko, Povolží, Sicílie, USA; velký výskyt také v rudách vlastnosti: pevná křehká žlutá krystalická látka formy síry: ‐krystalická síra – molekuly S₈ ‐sirný květ – vzniká ochlazením par síry – žlutý prášek ‐plastická síra – vzniká nalitím roztavené síry do studené vody - pružná, tvarovatelná 8 síra 12

9 9 využití: výroba kyseliny sírové H₂SO₄ a sirouhlíku CS₂, výroba pryže, střelného prachu, prostředky proti plísním a houbám – sirné knoty spalování sirných produktů je škodlivé, vzniká jedovatý oxid siřičitý SO₂ – kyselé deště – znečištění životního prostředí výrobky z gumy (pryže) sirné knoty 1513 14 výroba střeliv

10 Halogeny fluor, chlor, brom, jod název halogen z řečtiny, tj. solitvorný (hals, gennao) výskyt: jsou velmi reaktivní, výskyt pouze ve sloučeninách tvoří dvouatomové molekuly (F₂, Cl₂, Br₂, I₂) jedovaté, mají podobný zápach Chlor Cl žlutozelený plyn, nepříjemný zápach velmi jedovatý !!! (leptá sliznice) v 1. světové válce bojová látka bělící účinky, dezinfekční účinky 10 16 chlor v láhvi

11 11 výskyt: ve sloučeninách (mořská voda), sůl NaCl hustota 2,5-krát větší než hustota vzduchu využití: dezinfekce vody, výroba plastů, PVC často využívaný plast, výroba chlorovodíku, dříve freony, bělení textilu a papíru výrobky z PVC rukavice z měkčeného PVC 17 18 dezinfekce vody chlorem 19

12 12 Fluor F nažloutlý plyn, jedovatý důležitý pro vývoj zdravých zubů využití: výroba plastů (teflon), dříve freony Brom Br hnědá kapalina, jedovatá využití: fotografické materiály, léčiva, barviva sloučeniny fluoru jsou obsaženy v zubních pastách 2021 22 teflonová pánvička teflonové výrobky 23 brom

13 13 Jod I fialová pevná látka, jedovatá, sublimuje nerozpouští se ve vodě, ale v ethanolu – jodová tinktura je součástí hormonů štítné žlázy, nedostatek jódu – kretenismus a struma, důležitý pro růst a vývoj organismu využití: jodová tinktura (dezinfekce ran), fotograf. materiál, léčiva, barviva jód sublimace jódu jodová tinktura 27 25 26 onemocnění strumou 24

14 Polokovy Křemík Si modrošedé krystaly, poměrně tvrdé a křehké 2. nejrozšířenější prvek na Zemi výskyt: oxid křemičitý, křemičitany (písek, jíl) využití: výroba slitin, polovodiče, sluneční baterie, elektrotechnická zařízení (mikročipy), sklo, stavebnictví silikon (organické sloučeniny s dlouhými řetězci – široké praktické využití díky svým výborným vlastnostem – oleje, laky, kuchyňské potřeby, těsnění, prsní implantáty, impregnace) 14 28 křemík

15 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1. Mario, Sarto. File:Brillanten.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 4. 2 2004. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brillanten.jpg. 2. Zimbres, Eurico. File:GrafitaEZ.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 20. 9 2005. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GrafitaEZ.jpg. 3. Juliancolton. File:Pencil tip closeup 2.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 22. 5 2011. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pencil_tip_closeup_2.JPG. 4. FK1954. File:Carbon black.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 18. 2 2009. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_black.jpg. 5. Lombroso. File:Studless tire 2.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 4. 6 2006. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Studless_tire_2.jpg. 6. File:Koks Brennstoff.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 10. 12 2006. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koks_Brennstoff.jpg. 7. Ravedave. File:Activated Carbon.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 8. 8 2006. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Activated_Carbon.jpg. 8. Groh, Honza. File:Živočišné uhlí (Carbocit).jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 4. 3 2010. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDivo%C4%8Di%C5%A1n%C3%A9_uhl%C3%AD_%28Carbocit%29.jpg. 9. BXXXD. File:Weißer Phosphor.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 24. 4 2006. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wei%C3%9Fer_Phosphor.JPG. 10. Mangl, Ondřej. File:Červený fosfor.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 18. 7 2011. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cerven%C3%BD_fosfor.png. 11. Heidas. File:Streichholz.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 19. 12 2004. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streichholz.JPG. 12. Mills, Ben. File:Sulfur-sample.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 16. 5 2007. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulfur-sample.jpg. 13. Sonett72. File:Rubbergrommets.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 2. 6 2005. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubbergrommets.jpg. 14. parapente. File:Año nuevo en Concepción.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 1. 1 2007. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A%C3%B1o_nuevo_en_Concepci%C3%B3n.jpg. 15. Divingpetrel. File:Sulphur Candle.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 23. 11 2011. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sulphur_Candle.jpg. 16. Greenhorn1. File:Chlorine2.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 24. 3 2009. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorine2.jpg. 15

16 16 17. Nerijp. File:Robinetterie-PVC.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 13. 11 2008. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robinetterie-PVC.JPG. 18. Werneuchen. File:Vinyl Einmalhandschuhe.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 18. 5 2008. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinyl_Einmalhandschuhe.JPG. 19. Anlicker, Alex. File:Drinking water.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 28. 12 2004. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drinking_water.jpg. 20. Thegreenj. File:Toothpasteonbrush.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 6. 9 2008. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothpasteonbrush.jpg. 21. Pau, Wilfred. File:Frying pan.jpeg. http://en.wikipedia.org. [Online] 4. 3 2006. [Citace: 18. 3 2014.] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frying_pan.jpeg. 22. Cjp24. File:Teflon items.jpg. http://it.wikipedia.org. [Online] 14. 6 2009. [Citace: 18. 3 2014.] http://it.wikipedia.org/wiki/File:Teflon_items.jpg. 23. Jurii. File:Bromine-ampoule.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 8. 5 2009. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bromine-ampoule.jpg. 24. Tomihahndorf. File:Iod kristall.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 3. 3 2006. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iod_kristall.jpg. 25. Molnar, Matias. Plik:IodoAtomico.JPG. http://pl.wikipedia.org. [Online] 13. 5 2007. [Citace: 27. 8 2013.] http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:IodoAtomico.JPG. 26. Finborud, Martin. File:Kone med stor struma.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kone_med_stor_struma.jpg. 27. KrystofZuska. File:Jodova tinkturax.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 30. 11 2006. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jodova_tinkturax.jpg. 28. Enricoros. File:SiliconCroda.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 28. 11 2007. [Citace: 18. 3 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SiliconCroda.jpg. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0.


Stáhnout ppt "Významné prvky kolem nás II. Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 13 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google