Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

2 Beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum, radium © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

3

4  Beryllium a jeho sloučeniny jsou součástí řady minerálů.  Objeveno Nicholasem Louisem Vauquelinem v roce 1797.  Zásoby tohoto prvku na Zemi se odhadují na 400 000 tun.  Lehký kov, velmi pevný i v tahu. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

5

6  Celkem je známo 8 izotopů.  Beryllium 10 – radioaktivní izotop beryllia (4 protony, 6 neutronů).  Vzniká při interakci atmosféry s kosmickým zářením.  Poločas rozpadu je 1,52×10 6 let.  Izotop podléhá beta rozpadu a mění se na bór 10.  -------  Slovo brýle pochází z řeckého beryllos - z bezbarvého berylu byla dříve zhotovována zvětšovací skla. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

7  v keramickém průmyslu  Beryllnatá keramika je keramika na bázi BeO s velmi vysokou tepelnou vodivostí, užívá se např. jako moderátor v jaderné energetice.  v raketové technice  při výrobě počítačů  v atomové energetice a kosmonautice  SLITINY MĚĎ – BERYLLIUM  Tyče, plechy, desky, dráty, pásy  V elektronice © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

8

9

10

11

12  Čistý hořčík se v přírodě nenachází.  Ve formě různých sloučenin tvoří asi 2,35% zemské kůry.  1 kg mořské vody obsahuje asi 3,8g MgCl 2, 1,7 g MgSO 4, 0,1g MgBr 2. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

13  Dolomit - CaMg(CO 3 ) 2,  Karnalit - KMgCl 3.6H 2 O,  Magnesit - MgCO 3,  Mastek - Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2,  Olivín – (Mg,Fe) 2 SiO 4,  Spinel - MgAl 2 O 4

14  V roce 1808 připravil Angličan Davy kov z hořčíkového amalgámu ve formě prášku.  Průmyslově se hořčík začal vyrábět elektrolýzou bezvodého karnalitu v roce 1886 v Hemelingenu v Německu.  Silikotermická výroba hořčíku se prakticky vyzkoušela v Německu a v Itálii před začátkem 2. světové války.  Světová výroba hořčíku (na začátku století asi 15 tun) dosáhla svého maxima v roce 1943, kdy se hořčíku používalo pro vojenské účely, takže stoupla až na 248 tisíc tun. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

15  Elektrolyticky z roztaveného bezvodého chloridu hořečnatého.  Nebo termickou redukcí kalcinovaného dolomitu ferrosiliciem za sníženého tlaku a teploty 1150°C: 2(MgO·CaO) + FeSi → 2Mg + Ca 2 SiO 4 + Fe © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

16

17  Součást směsí pro výrobu ohňostrojů.  Slitiny pro výrobu autodílů.  Nově – autobaterie, palivové a fotovoltaické články.  Nepružná struktura působí problémy při lisování a obrábění.  Kovová zrcadla. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

18  Uvolňuje napětí, má zklidňující účinky.  Ovlivňuje výměnu energií hlavně ve svalových a nervových buňkách.  Zvyšuje využití důležitých bílkovin.  Má vliv na zlepšení paměti a myšlení.  Působí jako prevence různých srdečních onemocnění.  Snižuje krevní tlak a omezuje arytmii.  Pomáhá jako prevence proti diabetu II. typu.  Zmírňuje menstruační potíže.  Pomáhá při léčení astmatu a bronchitidy. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

19  V těle je ho okolo 20 g (jeden z nejvíce rozšířených prvků jak po stránce kvantitativní, tak po stránce kvalitativní).  Spolu se zinkem ovlivňuje nejvíce enzymů v těle, zhruba 300.  Zasahuje prakticky do všech biochemických a fyziologických pochodů.  Jeho rovnováha je zřejmě z větší částí řízena ledvinami; i rezorpce ze střeva se podílí na regulaci hladiny magnesia. (Přesné mechanismy řízení ovšem nejsou doposud známy.)  Při předávkování vyvolává nevolnosti a průjmy. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

20

21  Důležitý biogenní prvek.  Udržuje zdravé kosti a zuby.  Obíhá v krevní plazmě, ovlivňuje krevní srážlivost.  Podílí se na tvorbě hormonů a enzymů, které regulují trávení a metabolismus.  Podporuje činnost srdečního svalu i ostatních svalů.  Zmírňuje poruchy trávení.  Nevyskytuje se v přírodě volný, pouze ve sloučeninách jako Ca 2+. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

22

23  Nejběžnější – hornina vápenec CaCO 3 je tvořena  Kalcitem  Aragonitem Další odrůdy: Zvláštní typ vápence = křída Krasové jevy - přechod mezi uhličitanem a hydrogenuhličitanem vápenatým  Mramor  Travertin Další minerály:  DolomitCaMg(CO 3 ) 2  Apatit3 Ca 3 (PO 4 ) 2.Ca(F, Cl) 2  FluoritCaF 2  SádrovecCaSO 4 · 2 H 2 O (pálená sádra CaSO 4 · ½ H 2 O) sádrovec aragonit © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

24 Dolomit Mramor Vápenec Křídové útesy Krasová jeskyně © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

25  Pálené vápno – CaO  Hašené vápno - Ca(OH) 2 CaCO 3 CaO + CO 2 ; termický rozklad vápence CaO + H 2 O Ca(OH) 2 ; hašení vápna – vápenné mléko  Chlorid vápenatý – CaCl 2 (CaCl 2 · 2 H 2 O), součást posypových solí  Ledek – Ca(NO 3 ) 2  Organické látky – např. šťavelany © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

26  Lehký kov alkalických zemin.  Reaktivní (uchování pod petrolejem).  Dobře vede elektrický proud i teplo.  Soli Sr 2+ barví plamen červeně.  V přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách.  Zdroj: minerály celestin a stroncianit.  Ukládá se v kostech společně s vápníkem- napomáhá léčbě osteoporózy.  Ve vysokých dávkách – nebezpečí záření – genotoxický a karcinogenní prvek (radioizotop 90 Sr – β záření). © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

27 Stroncianit – SrCO 3 Celestin SrSO 4 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

28  Sklářství  Pyrotechnika  Mikroelektronika (při nízkých teplotách)  Výroba barevných televizních obrazovek  Detekční archeologické metody Detekční archeologické metody  Šperkařství  Fabulit – titaničitan strontnatý – uměle vyrobená obdoba diamantu © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

29  Lehký, měkký kov  Reaktivní – uchováván pod petrolejem  Dobrý vodič tepla a elektřiny  V přírodě jako sloučeniny Ba 2+  Minerály baryt (těživec) a witherit  Soli – barví plamen zeleně  Ve vodě rozpustné soli jsou prudce toxické!! © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

30 Baryt – BaSO 4 Witherit BaCO 3 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

31  Pyrotechnika  Bělení vláken a skel (peroxid)  Plnivo kaučukových výrobků (síran)  Suspenze jako pomocná látka pro rentgeny zažívacího traktu (síran)  Součást baterií elektromobilů (titaničitan)  Složka jedů na hlodavce (oxid, peroxid) © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

32  Silně radioaktivní prvek (všechny typy záření).  Bílý, těžký, velmi reaktivní kov (pod petrolejem).  Soli barví plamen sytě červeně  V přírodě pouze vázaný ve sloučeninách jako Ra 2+.  Objeveno v roce 1898 Marií Curie-Skłodowskou a jejím manželem ve smolinci (uranová ruda). © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

33  Malé využití díky vysoké radioaktivitě.  Dříve jako zářič při léčbě nádorů. Smolinec – U 3 O 8 (UO 2 ) © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

34 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.


Stáhnout ppt "Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google