Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím."— Transkript prezentace:

1 Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. dubna 20151. dubna 20151. dubna 20151

2 Environmentální analýza výsledků VaV (environmentální dopady používaných materiálů, problémy likvidace, atd.) © Ing. Jiří Tilhon 1. dubna 20151. dubna 20151. dubna 20152

3 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon3 ENV analýza – úvod Úvod

4 1. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon4 ENV analýza – úvod Environmentální analýza:  vliv materiálů,  vlivu výrobních postupů,  vlivu na prostředí,  vlivu balení výrobku,  vliv distribuce,  postoje profesních sdružení,  postoje ochranářských sdružení,  postoje široké veřejnosti.

5 1. dubna 2015 Ing. Jiří Tilhon5 ENV analýza – úvod Projekty jsou: dlouhodobé materiálově náročné množství neznámých faktorů Vyplatí se to?

6 1. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon6 ENV analýza – úvod Analýza odpovídá na otázky: přijmout vývojový úkol materiálové, technické, lidské zabezpečení materiálové, technické, lidské zabezpečení způsob řízení úkolu čas, prostory, organizace čas, prostory, organizace převod vývoje do praxe transfer technologie transfer technologie hodnocení efektivnosti chyby, zdržení, … – ne kdo, ale proč chyby, zdržení, … – ne kdo, ale proč

7 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon7 ENV analýzy – základy Kapitola 1 Teoretické základy plánování vývoje a inovací

8 ENV analýzy – základy Dílčí etapy vývoje ANO či NE 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon8

9 91. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon ENV analýzy – základy OBECNÝ PRINCIP definice cílů, určení alternativ (ve smyslu předložení všech možných, jejich vypracování a zvážení), vybrání vhodné alternativy (nemusí být ta nejlepší, ale je dostupná pro firmu), související náklady a výnosy (definování očekávané skutečnosti),

10 101. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon ENV analýzy – základy OBECNÝ PRINCIP budoucí orientace (výsledky VaV vždy někam firmu posunou), zkoumání měnících se nákladů a výnosů (otázka variabilních a konstantních nákladů u krátkodobých rozhodnutí), alternativní náklady (otázka nákladů ušlé příležitosti – co by pracovníci udělali, kdyby nedělali úkoly VaV).

11 111. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon ENV analýzy – základy Hodnocení KDO MÁ VYVÍJET interní tým, externí specialisti INFORMACE shromáždění, průnik, sdílení PRAVOMOCE oprávnění, vztahy, role, organizační začlenění ŘÍZENÍ plánování, rozhodování, organizování, materiální a technické zabezpečení, kontrola, hodnocení

12 1. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon12 ENV analýzy – základ Prostředí rozvoje firmy ENÍ ENÍ

13 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon13 ENV analýza – plánování Kapitola 2 Plánování, organizování, koordinování a kontrola VaV

14 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon14 ENV analýza – plánování ZÁKLADNÍ STRUKTURA VÝVOJE PRODUKTU plánování (představa návrhu) údobí získání rozhodných fakt = soulad se strategií firmy; analýza vnějších faktorů; zohlednění a formulování env požadavků (vliv materiálů, energií, výroby, produktu); zvažování životního cyklu produktu; vybrání vhodných přístupů = začlenění do vlastních činností; analýzy referenčního vzorku; koncepční návrh (koncept návrhu) údobí představení výsledků z analýz referenčních vzorků; provedení brainstormingu (odhalení dosud nevyřčených potenciálních rizik, aspektů, požadavků); vyvinutí konceptů návrhů; formulace měřitelných cílových hodnot; splnění env požadavků; analýzy zaměřené na životní cyklus;

15 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon15 ENV analýza – plánování ZÁKLADNÍ STRUKTURA VÝVOJE PRODUKTU podrobný návrh (řešení návrhu) údobí vlastního návrhu a dokončení specifikace produktu; testování prototypu (vzorek) údobí ověření definovaných požadavků, hodnot, vlastností; přezkoumání zohlednění životního cyklu; uvedení na trh – (produkt) údobí zohlednění env prohlášení a jejich požadavků; přezkoumání prototypu (inovace) údobí zhodnocení a vyhodnocení zkušeností; env aspektů a dopadů.

16 1. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon16 ENV analýza – plánování Vstupní environmentální analýza např. nástěnná polička na knihy  požadovaný materiál: jaký materiál, jaké kvalitativní prvky určit a ověřovat při dodání,  doložení kvality používaných materiálů kooperanty,  testování nosnosti / pevnosti požadovaného materiálu,  zvládáme požadovanou povrchovou úpravu,  zvládáme vyrobit (kooperačně) závěsný aparát poličky,  máme (nákup) šrouby vhodné pevnosti,  máme dostatečné technické vybavení pro výrobu (můžeme nechat kooperačně vyrobit),  atd.,

17 ENV analýza – plánování Fáze vzniku nového produktu 1. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon17  výzkum  vývoj  tvorba dokumentace  transfer technologie  inovace  výzkum  vývoj  tvorba dokumentace  transfer technologie  inovace

18 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon18 ENV analýza – vývoj Kapitola 3 Vývoj nového produktu

19 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon19 ENV analýza – vývoj Průběžná env analýza 1. etapa: schematické řešení konkretizace materiálů, rozměrů, povrchové úpravy 2. etapa: definice materiálů doba použitelnosti, skladování, obaly 3. etapa: analýza rizika analýza s ohledem na bezpečnost a účel použití 4. etapa: specifické postupy např. sterilizace u zdravotnických prostředků

20 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon20 ENV analýza – vývoj Env analýza způsobu zhotovení vzorku 5. etapa: výroba vzorku návody (výroba, balení), požadavky na měřidla, stroje a zařízení 6. etapa: uvolnění vzorku týmem demonstrace kvalit a splněného zadání, s ohledem na analýzu rizika, dokumentaci, uzavřené smlouvy, nákupy, certifikáty kvality materiálů, … 7. etapa: výroba vzorků pro testování sledování postupů, manipulace, env dopadů

21 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon21 ENV analýza – vývoj Env analýza způsobu zhotovení vzorku 8. etapa: testování podle analýzy rizika, splnění předpokládaného účelu užití, balení 9. etapa: vyhodnocení týmem výsledky interního / externího testování 10. etapa: doplňková analýza rizika – uvolnění vývoje pro výrobu doplnění původní analýzy podle výsledků testování, výrobních postupů, manipulace, skladování

22 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon22 ENV analýza – úspěšnost Env analýza produkce 11. etapa: výrobní dokumentace transfer technologie vs. zavedení nových postupů; školení pracovníků, zdůraznění vad výrobků, definování míst kontrol 12. etapa: uvolnění vývoje týmem uvolnění dokumentace, výroby (školení), výrobku na trh (certifikace, CE prohlášení, …)

23 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon23 ENV analýza – úspěšnost Kapitola 4 Závěrečná environmentální analýza úspěšnosti vývoje

24 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon24 ENV analýza – úspěšnost Závěrečná env analýza 13. etapa: shromáždění objektivních důkazů přejímací kritéria; informace pro nakupování, služby, kooperace; funkční prototyp s výkresovou a výrobní dokumentací; technická dokumentace výrobku s analýzou rizika (zařazení do třídy ZP podle přílohy IX Směrnice rady 93/42/EEC o ZP); výsledky provedených zkoušek (klinického hodnocení);

25 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon25 ENV analýza – úspěšnost Závěrečná env analýza 13. etapa: shromáždění objektivních důkazů výrobní dokumentace – postupy, výkresy; prohlášení shody (doprovodná dokumentace ZP); školení pracovníků výroby k zabezpečení správné výrobní praxe; hlášení kompetentní autoritě, (Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí, Všeobecné zdravotní pojišťovně); udělení CE značky shody

26 261. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon ENV analýza – úspěšnost funkčnosti produktu (komplexnost provedených testů, měření a zkoušek); environmentálních přínosů (snížení pracnosti, spotřeby energie, zátěže pracovního prostředí, snížení dopadů na ŽP, přínosy z používání progresivních materiálů a designů, …); vhodnosti vybraných nástrojů (komplexnost vytyčených ukazatelů, etap, pravomocí, koordinací, materiálového a časového zabezpečení); kvality shromážděných údajů (způsob shromáždění, jejich zdrojů a dostupnosti pro další pracovníky); Přezkoumání procesu návrhu a vývoje – vyhodnocení

27 271. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon ENV analýza – úspěšnost výměny informací (spolupráce a koordinace jednotlivých pracovníků a týmů); přijímání opatření (navrhování vhodných opatření pro udržení tempa vývoje a plnění termínů zadání, rozkrytí silných a slabých míst vývoje, jednotlivých pracovníků a jejich rolí); zkušeností (uplatnění silných stránek při dalším vývoji s cílem eliminovat opakování chyb a nedostatků, eliminace slabých míst). Přezkoumání procesu návrhu a vývoje – vyhodnocení

28 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon 28 ENV analýza – úspěšnost Postaudit systematické učení firmy objektivní závěrečné posouzení s odstupem, návratnost výzkumu / vývoje / inovace, přínos pro firmu vč. změny postavení na trhu, vše jako shoda mezi očekáváním a dosaženou úrovní, a bonusy kvalifikační růst osob, monitorovací systémy (včasného varování), tvůrčí prostředí, identifikace rizik (informace, osoby)

29 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon29 ENV analýza – materiály Kapitola 5 Environmentální požadavky na nakládání s materiály

30 ENV analýza – materiály definování vlastností materiálu přeprava materiálu přejímka materiálu uskladnění materiálu výdej materiálu zpracování materiálu výrobní dokumentace 1. dubna 20151. dubna 20151. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon30 výrobková dokumentace uložení výrobku balení výrobku transport výrobku prodej výrobku převzetí obalů likvidace odpadů

31 ostatní odpad (nepovinně označen písmenem „O“) papír (novinový, kancelářský, balicí – kartónový) nebezpečný odpad (označen písmenem „N“) papír znečištěný: nasáklý kyselinami (filtrační papír z laboratoří), nebo oleji (filtrační papír z výfukových částí strojních zařízení), nebo papírový obal z chirurgického sálu (nebezpečí infekce) Zrcadlové položky (označení „O/N“) 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon31 Katalog odpadů Třídění odpadů doma vs. v práci

32 1. označené místo se 2. sběrnou nádobou, 3. tabulkou s kódem a názvem odpadu a se 4. jménem odpovědné osoby, příp. 5. Identifikačním listem NO 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon32 Místo sběru odpadů co nejblíže místu vzniku odpadu

33  Spálení ve spalovnách.  Uložení na skládkách, pod povrch, …  Injektáž (přírodní jeskyně, …).  Úprava biologickými procesy.  Fyzikálně-chemická úprava. 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon33 Způsoby likvidace odpadu

34 ENV analýza – materiály DOKUMENTY externí dokument – pošta, interní dokument – vytvořený vlastní činností ULOŽENÍ  příruční registratury (šanon, šuplík, …)  úložna dokumentů (uložení na spisovně, řízená skartace nepotřebných dokumentů)  archiv (archivování – trvalé uložení) 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon34

35 ENV analýza – materiály dokumentace k výrobku -neimplantabilní ZP 5 let -zařízení 10 let -implantabilní ZP 15 let hodnocení (klinické, …) -10 let 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon35 DOBA ULOŽENÍ typový skartační rejstřík

36 ENV analýza – materiály Biologické degradace vlhkost, hmyz, hlodavci, Mikrobiologická degradace bakteriemi a plísněmi Mechanicko-chemická degradace prohnutých a odřených míst (další degradační procesy probíhají mnohem rychleji) Fyzikální degradace změna nadmolekulární struktury (podíl amorfní fáze se zmenšuje, krystalické zvětšuje a papír křehne) 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon36 PODMÍNKY: Teplota: 14 – 18 ± 1 °C ; RH: 30 – 50 ± 5 %

37 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon37 ENV analýza – závěr Závěr

38 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon38 ENV analýza – závěr Analýzou se začíná. Analýzou se pokračuje. Analýzou se končí.

39 1. dubna 2015Ing. Jiří Tilhon39 ENV analýza – závěr Analýza je objektivní zhodnocení provedené činnosti. A TO SE VYPLATÍ! Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím."

Podobné prezentace


Reklamy Google