Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní zralost dítěte.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní zralost dítěte."— Transkript prezentace:

1 Školní zralost dítěte

2 Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních dovedností a znalostí

3 Znaky školní zralosti Fyzická zralost Percepční a kognitivní zralost
Sociální, emocionální a motivační zalost

4 Fyzická zralost VĚK – přibližně 6 let a 4 měsíce Dlouholeté psychologické výzkumy ukázaly na významný rozdíl mezi dětmi staršími (při vstupu do školy nad 6 let a 8 měsíců ) a mladšími, které i přes jejich dobré nadání měly tendenci vyznačovat se větší nesamostatností, hravostí a nesoustředěností. Ještě po čtyřech letech školní docházky mohou být tyto rozdíly patrné.

5 Fyzická zralost VÝŠKA A VÁHA Proporce dítěte
– dívky – cm / kg - chlapci – 110 – 118 cm / kg Individuální rozdíly FILIPÍNSKÁ MÍRA

6 Percepční a kognitivní zralost
Rozvoj analyticko-syntetické činnosti mozku ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ Rozlišování tvarů Rozlišovat některá písmena a číslice Zraková diferenciace (stejné a různé tvary) Zraková analýza a syntéza (skládání a rozkládání) Prostorová orientace (nahoře-dole …) SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ Sluchová diferenciace (rozlišit zvuky, napodobit) Sluchová orientace (hledání budíku …) Sluchová analýza (slovní fotbal …)

7 Percepční a kognitivní zralost
ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI - jednoduché pojmy související s časem Chronologie Třídění věcí Barvy Základní početní vědomosti PAMĚŤ Věta o osmi slovech Tři pokyny najednou

8 Percepční a kognitivní zralost
Vyslovit všechny hlásky Tolerance r, ř Krátké vyprávění Slovní zásoba GRAFOMOTORIKA Úchop tužky Napodobení geometrických tvarů Kresba LATERALITA Vyhraněná dominance Zkřížená lateralita Nevyhraněná lateralita

9 Sociální zralost Přátelé Nezávislost na rodičích Pozice ve skupině
Podřízení se skupině Hygienické návyky

10 Emocionální zralost Emočně stabilnější Potlačování afektivity
Regulace vlastních přání Odloučení od rodičů

11 Pracovní zralost Schopnost pracovat i na nepříliš zajímavém úkolu
Pracovní tempo Dokončení úkolu, které si dítě dalo samo Vlastní komentáře k činnosti Pomoc rodičů – aktovka, domácí úkoly …

12 Projevy nezralosti Neklid nebo utlumenost
Impulzivnost a nesoustředěnost Těkání mezi činnostmi Neobratné, zakřiknuté, nesamostatné, přecitlivělé, bázlivé, plačtivé, vzdorné dítě Špatný kontakt s učitelem a spolužáky

13 DESATERO PRO PRVŇÁČKY (ZŠ Sokolovská – Mnichovo Hradiště)

14 DESATERO PRO RODIČE (ZŠ Sokolovská Mnichovo Hradiště)

15 Jiráskův - Kernův TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI

16 1. Hlava,trup, končetiny,hlava spojena s krkem, na hlavě vlasy a uši, v obličeji nos, oči, ústa, pětiprstá ruka, nohy dole zahnuté,oblečení, SYNTETICKÝ ZPŮSOB ZOBRAZENÍ 2. Požadavky jako na 1, mohou chybět 3 části – pokud jsou synteticky zobrazeny 3. Hlava,trup, končetiny,paže nebo nohy dvojčarou 4. Primitivní kresba s trupem, končetiny stačí jeden pár 5. Chybí trup, nebo oba páry končetin KRESBA MUŽSKÉ POSTAVY

17 Napodobení věty 1 – čitelné,velikost písmen,písmeno E,spojení do 3 slov, nechybí tečka nad j,neodchyluje se více než 30° 2 – čitelné napodobení věty,nezáleží na velikosti písmen ani na vodorovné linii 3 – členění na 2 části,rozpoznatelná 4 písmena 4 – rozpoznatelná 2 písmena 5 - čmárání

18 Obkreslení skupiny bodů
Téměř dokonalé obkreslení předlohy – vychýlení max. 1 bodu Počet i sestavení bodů podle předlohy – vychýlení max. 3 bodů o půl šířky mezery mezi řádky nebo sloupci Obrys podobný předloze, tečky ne › 20 ne ‹ 7, jakékoliv pootočení Nepodobá se předloze, složení z teček čmárání

19 Hodnocení dosažených výsledků
součet známek úroveň školní zralosti 3 – výrazný nadprůměr nadprůměr 7 – průměr 10 – slabší průměr podprůměr 13 – velmi slabá úroveň

20 STUDIE Jiráskův – Kernův test je optimální pro posuzování školní zralosti i po 30 letech Školní zralost dívek 85% chlapců 68%

21 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

22 Předčasný nástup do školy X Odklad školní docházky
Až čtvrtina dětí, která přijde k zápisu, nakonec do první třídy nenastoupí : ne všechny odklady školní docházky jsou vždy nutné!!! Rok života dítěte Nemocnost Neúspěchy Neurotizace dítěte NÁVRAT ZPĚT DO ŠKOLKY

23 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Rozhoduje psycholog, pediatr se souhlasem rodičů DŮVODY: Problémy v oblasti řeči Problémy s pozorností Problémy v grafomotorice Problémy pracovního tempa Problémy vědomostního rázu Neměl by být administrativní záležitostí Využít čas na stimulaci vývoje (ve školce i doma)

24 TRÉNINK OBLAST JEMNÉ MOTORIKY – zapínání a rozepínání knoflíků, zavazování tkaniček, navlékání korálků, vystřihování a vytrhávání papíru … OBLAST PERCEPCE POZORNOSTI A ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ – dokreslování nedokončených tvarů a obrázků, skládání puzzle,vyprávění pohádky se zapojením dítěte … OBLAST CVIČENÍ PAMĚTI – recitace, zpěv písniček, vyprávění pohádek, …

25 TRÉNINK OBLAST CVIČENÍ ŘEČI A MYŠLENÍ – popis obrázků, dramatizace …
OBLAST MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV – člověče nezlob se, orientace v číselné řadě, porovnávání počtů … SOCIÁLNĚ A EMOČNĚ NEZRALÉ DĚTI – posilování sebevědomí samostatnosti – úkoly (o něco si říci, sám něco zařídit …)

26 Použitá a doporučená literatura:
Zelinková, O. Poruchy učení. Praha : Portál, 2003. Monatová, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. Vágnerová, M. Vývojová psychologie I a II. Praha : Karolinum, 2005. Šturma, J: Školní zralost a její poruchy. In Říčan, J.; Vágnerová, M. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha : Avicenum, 1991. Třesohlavá, Z.; Černá, M.; Kňourková, M. Dříve než půjde do školy. Praha : Avicenum, 1990.


Stáhnout ppt "Školní zralost dítěte."

Podobné prezentace


Reklamy Google