Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A jak ho vytvořit v programu Google SketchUp

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A jak ho vytvořit v programu Google SketchUp"— Transkript prezentace:

1 A jak ho vytvořit v programu Google SketchUp
Štít Kapitána Ameriky A jak ho vytvořit v programu Google SketchUp

2 KROK 1 – Orientace v prostředí
V programu Google SketchUp otevřeme nový soubor. Na obrazovce se objeví virtuální trojrozměrný prostor, vymezený KROK 1 – Orientace v prostředí osami X, Y, Z. Jako vztažný bod je zde umístěn obrázek lidské postavy, vůči němuž můžeme poměřovat proporce a velikost objektů, které budeme vytvářet. Prostor je dále horizontálně předělen a do dvou barevně odlišených oblastí (modrá=obzor, zelená – pracovní plocha nebo stavební povrch), které mohou sloužit jako vodítko pro umístění staveb v prostoru.

3 Výsek prostoru, který vidíme na monitoru, se nazývá hledisko
Výsek prostoru, který vidíme na monitoru, se nazývá hledisko. Můžeme si představit, že nám obraz na monitor přenáší kamera, se kterou můžeme libovolně pohybovat.

4 Pro tento pohyb v prostoru používáme následující nástroje:
Orbit – slouží k pootočení hlediska tak, abychom měli požadovaný výhled na objekt, který tvoříme. Hledisko se vždy otáčí otáčení kolem některé ze tří os prostoru (záleží na výchozím rozložení os na obrazovce). Pan – funkcí tohoto nástroje je horizontální nebo vertikální posouvání hlediska, tentokrát však vzhledem k průniku jedné z os a linie horizontu. Zoom – umožňuje přibližovat a oddalovat polohu v prostoru. Camera view (CTRL + 1-6) – přepne hledisko kamery do některé z výchozích poloh (úplný nadhled, čelní pohled, boční pohled apod.). Pro další práci, zejména pro kreslení půdorysů modelovaných objektů, budeme využívat především úplný nadhled (klávesová zkratka CTRL + 1).

5 KROK 2 – Další nástroje programu Google SketchUp
Line – slouží ke kreslení linií. Při skládání linií do vícestranného tvaru se polohování linie během pohybu myši pohybuje s automatickými přískoky do míst, kde poloha linie dotváří určitý proporční, symetrický nebo jiný geometrický vztah s dosavadními tvary a objekty. Rectangle – slouží ke kreslení čtyřúhelníků libovolného poměru stran. Obleví-li se při tažení myší uprostřed čtyřúhelníku přerušovaná diagonála, znamená to, že jsme tahem myši nastavili buď čtvercový tvar nebo formát se zlatým řezem. Circle – slouží k vytváření kruhů. Stejně jako při tvoření obdélníků, postupujeme tak, že podržíme levé tlačítko myši a tažením zvolíme velikost kruhu. Polygon – slouží k vytváření mnohoúhelníkových tvarů počet stran nastavíme tak, že do kolonky Sides v dolní liště napíšeme příslušné číslo určující počet stran, za něj písmeno „s“ a zmáčkneme enter.

6 KROK 2 – Další nástroje programu Google SketchUp
Push/Pull – umožňuje dodat dvojrozměrnému útvaru (čtyřúhelníku, kruhu apod.) prostorovou kvalitu, tzn. třetí rozměr, případně upravit rozměry už existujících trojrozměrných objektů. Move – slouží k posouvání objektů. Objekt, který není umístěn přesně tak, jak si přejeme, přemístíme podržením levého tlačítka a tažením myší. Erase – slouží ke smazání linie, plochy nebo celého objektu. Paint Bucket – slouží k obarvení strany nebo celého objektu.

7 KROK 3 – Vytvoření soustředných kruhů
Spustíme program Google SketchUp a vytvoříme nový soubor (pokud se nevytvoří sám). Pomocí klávesové zkratky CTRL + 1 si nastavíme úplný nadhled, který nám bude sloužit jako kreslicí plocha pro základní tvary. Zvolíme nástroj Circle a vytvoříme kruh. Najedeme kurzorem na střed kruhu (stačí přibližně, kurzor do přesného středu díky tzv. magnetismu poskočí sám) a uprostřed stávajícího kruhu vytvoříme o něco menší kruh. Totéž zopakujeme ještě dvakrát, přičemž se snažíme, aby rozestup mezi jednotlivými kruhy byl pokud možno všude stejný. Stále zůstáváme u úplného nadhledu (CTRL + 1).

8 KROK 3 – Nabarvení soustředných kruhů
Zvolíme nástroj Paint Bucket. Objeví se okno s barevnou paletou, z níž vybereme červenou barvu, s níž nabarvíme dva prstence štítu (první a třetí).

9 KROK 5 – jak z 2D udělat 3D Pomocí nástroje Orbit natočíme hledisko kolem jedné z horizontálních os tak, abychom vytvořené kruhy viděli z úhlu zhruba 45 stupňů. Klikneme na nástroj Push/Pull a najedeme kurzorem na nejmenší, prostřední kruh (tak, aby se uprostřed něj objevit vytečkovaný rastr).

10 Tažením myší směrem vzhůru pak dodáme kruhu třetí rozměr – výšku –, a utvoříme z něj válec. Výšku válce odhadem nastavíme na stejnou hodnotu, jakou má poloměr kruhu. Stejným způsobem pak „vytáhneme“ všechny ostatní kruhy (resp. prstence) tak, aby každý dosahoval o něco menší výšky než předchozí.

11 Pomocí klávesové zkratky CTRL + 3 přepneme hledisko na frontální pohled, tzn. že uvidíme dosavadní vytvořený objekt zepředu, bez naklonění, a můžeme porovnat poměr výšek jednotlivých prstenců. Měly by tvořit mírně konvexní (vypouklý) profil. Pokud s poměrem výšek nejsme spokojeni, nástrojem Orbit opět natočíme perspektivu tak, abychom mohli pomocí nástroje Push/Pull výšku válce a prstenců upravovat.

12 KROK 6 – Vytvoření hvězdy
Jsme-li s vyklenutím štítu spokojení, přistoupíme k vytvoření středové hvězdy. Opět zmáčkneme CTRL + 1 pro dosažení úplného nadhledu. Vybereme nástroj Polygon. V pravém spodním rohu se objeví kolonka nazvaná Sides, ve které se nastavuje počet stran. Vepíšeme pětku, hned za ni písmeno „s“ a stiskneme enter.

13 Opět najdeme střed kruhu a tažením myší vytvoříme pětiúhelník tak, aby se jeho vrcholy dotýkaly obvodu vnitřního (nejmenšího) kruhu. Nyní přepneme na nástroj Line a s jeho pomocí „natáhneme“ linie mezi jednotlivými vrcholy pětiúhelníku tak, aby vznikla pěticípá hvězda.

14 Nyní zvolíme nástroj Eraser, s jehož pomocí smažeme linie, které tvoří strany původního pětiúhelníku i linie, které tvoří strany pětiúhelníku vzniklého uprostřed hvězdy. Takto nám vznikne čistý půdorys pěticípé hvězdy. Pomocí nástroje Paint Bucket ji vybarvíme modře.

15 Pomocí nástroje Orbit pootočíme perspektivu našikmo a pomocí nástroje Push/Pull hvězdu povytáhneme tak, aby čněla mírně nad úroveň všech ostatních prstenců a válce.

16 KROK 7 – Uložení Pomocí klávesové zkratky CTRL + 3 znovu přepneme hledisko na frontální pohled a zkontrolujeme vyklenutí štítu. Pomocí klávesové zkratky CTRL + S hotový soubor uložíme jako cpt-america.ckp.


Stáhnout ppt "A jak ho vytvořit v programu Google SketchUp"

Podobné prezentace


Reklamy Google