Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R."— Transkript prezentace:

1 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.
Ochrana lesa Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.

2 Ochrana lesa Ochrana lesa zjišťuje zdravotní stav lesa, určuje příčinu poškození či zničení lesního porostu a stanovuje opatření k nápravě škod a k jejich předcházení Les chráníme před tzv. škodlivými činiteli, které dělíme na živé (biotické) a neživé (abiotické)

3 Abiotičtí škodliví činitelé
vítr lesní požáry sníh sucho, vysoké teploty námraza mráz imise blesky, laviny, povodně

4 Biotičtí škodliví činitelé hmyz dřevokazný, podkorní
zvěř, hlodavci dřevokazné houby hmyz listožravý, savý nežádoucí vegetace

5 Abiotický činitel - vítr
Vítr z abiotických škodlivých činitelů působí největší škody, způsobuje více jak 50% nahodilých těžeb Postihuje především smrkové monokultury Ochranou je pěstování SM ve volnějším zápoji, použití zpevňujících dřevin, pěstební zásahy jako odluk, rozluka, závora Mělký kořen smrku je náchylný k vývratům

6 Imise – antropogenní činitel
Maximum exhalátové těžby spadá do 80. let, kdy bylo pozorováno odumírání lesů V první polovině 90. let produkce imisí významně klesla Látky poškozující lesní porosty jsou především oxid siřičitý, fluorovodík, čpavek, sloučeniny dusíku, ozón U poškozených stromů se mění barva listů a jehlic – ty žloutnou, hnědnou, nakonec opadávají (defoliace) a strom může i zahynout

7 Imise – stupně poškození stromu, porostu

8 Hmyz - kůrovcovití Čeleď brouků, mnozí způsobují škody v lese - larvy se vyvíjí v kůře, dřevu nebo lýku živých stromů lýkožrout smrkový (SM), lýkožrout lesklý (SM, BO), lýkožrout severský (SM), lýkožrout menší (SM), lýkohub matný (SM), dřevokaz čárkovaný (SM), lýkožrout vrcholkový (BO), lýkohub sosnový (BO), menší, lýkožrout modřínový (MD), bělokaz jilmový (JL)

9 Hmyz - kůrovcovití Pro každý druh je typický požerek, tj. obrazec v lýku (dřevě), který vykouše samička a larvy Lýkožrout smrkový

10 Ochrana před zvěří Škody okusem, ohryzem, loupáním
Především zvěř jelení (vysoká), dále srnčí, mufloní Ochrana před okusem repelentním nátěrem Jedle silně trpí okusem zvěře

11 Zelení parazité Částečné škody působí i parazité – jmelí bílé a ochmet evropský Jmelí parazituje na klenu, jeřábu, lípě, jedli Ochmet najdeme na Jižní Moravě na dubech Jedle silně napadená jmelím

12 Dřevokazné houby Informace o dřevokazných houbách naleznete na Symptomy: plodnice, hniloba dřeva, růstové deprese, zbytnění bází, ronění pryskyřice, kolonizace mravenci Hnědá nebo bílá hniloba, 3 fáze rozkladu Vstup infekce přes poškození kmene a větví, velké rány po řezu, pahýly odlomených větví, srůstem kořenů

13 Dřevokazné houby Celulozovorní houby – rozkládají jen celulózu, způsobují hnědou hnilobu dřeva (lignin je hnědý) Ligninovorní houby – rozkládají celulózu i lignin, způsobují bílou hnilobu dřeva

14 Dřevokazné houby Parazitické – způsobující škody na živých stromech, v jejichž dřevě parazitují, napadáni jsou jedinci fyziologicky oslabení nebo se dostávají do těla stromu přes mechanická poranění Saprofytické – rozkládají odumřelé dřevo (zbytky dřeva po těžbě, mrtvé stromy, urychlují čištění kmenů), z hlediska fungování lesního ekosystému jsou tedy nepostradatelné

15 Dřevokazné houby Václavka smrková Armillaria ostoyae
Kořenovník vrstevnatý Heterobasidion annosus Sírovec žlutooranžový Troudnatec kopytovitý

16 Jednoleté plodnice Víceletá plodnice ohňovce na vrbě Červená hniloba u SM

17 Červená hniloba u SM Zarolovaná trhlina u BK Plodnice u hniloby kořenů Vývrat způsobený hnilobou kořenů

18 Různorodý druhově pestrý lesní ekosystém lépe odolává škodlivým činitelům


Stáhnout ppt "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R."

Podobné prezentace


Reklamy Google