Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o. gavor@ena.cz
Energetický audit ve velkém průmyslovém podniku z pohledu energetického auditora Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o.

2 Zkušenosti z vybraných auditů
velkých průmyslových podniků Kaučuk, a.s. Kralupy nad Vltavou DEZA, a.s. Valašské Meziříčí Synthesia a.s. Pardubice - Semtín Paramo a.s. Pardubice ZČP, a.s. Plzeň

3 Kaučuk, a.s. Kralupy nad Vltavou
Auditovaná firma Specifikace Celková spotřeba energií v GJ za rok Kaučuk, a.s. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou Areál chemického podniku: -  podnikový zdroj – teplárna instalovaný výkon 480 t/h páry, 63 MWe -  páteřní rozvody tepla, el. a tl. vzduchu (53 km) -  výrobní technologie (8 výrobních procesů) -  provozní a administrativní budovy (auditováno 12 obj.)

4 DEZA, a.s. Valašské Meziříčí
Auditovaná firma Specifikace Celková spotřeba energií v GJ za rok DEZA, a.s. Masarykova 753, Valašské Meziříčí Energetické hospodářství a objekty spol. DEZA, a.s.: -  podniková teplárna, výkon 330 t páry/h, 15,4 MWe -   páteřní rozvody tepla (18 km) a elektřiny (20 km) -    výrobní technologie (6 výrobních provozů) -   provozní a administr. budovy (auditováno 17 objektů)

5 Synthesia a.s. Pardubice - Semtín
Auditovaná firma Specifikace Celková spotřeba energií v GJ za rok Synthesia a.s. Pardubice-Semtín Areál chemického podniku: -   podnikový zdroj – teplárna instalovaný výkon 450 t/h páry, 71 MWe -  páteřní rozvody tepla elektřiny a tl. vzduchu (60 km) -   výrobní technologie (4 výrobní odbory) - provozní a administrativní budovy (auditováno 25 objektů)

6 Paramo a.s. Pardubice Paramo a.s. 1 900 000 Auditovaná firma
Specifikace Celková spotřeba energií v GJ za rok Paramo a.s. Přerovská 560 Pardubice Areál petrochemického podniku: -   podnikový zdroj – teplárna instalovaný výkon 75 t/h páry, 2,8 MWe -   páteřní rozvody tepla, elektřiny a tl. vzduchu (11 km) -   výrobní technologie (3 výrobní procesy) -  provozní a administrativní budovy (auditováno 11 objektů)

7 ZČP, a.s. Plzeň ZČP, a.s. Plzeň 30 900 Auditovaná firma Specifikace
Celková spotřeba energií v GJ za rok ZČP, a.s. E. Beneše 2439/ /72 Plzeň Energetické hospodářství a objekty společnosti: - podniková kogenerační jednotka, instalovaný výkon 1,1 MWt a 0,3 MWe -   provozní areály a předávací regul. stanice na území Plzeňského a Karlovarského kraje (auditováno 13 areálů) 30 900

8 Legislativa Zákon O hospodaření s energií 406/2000 Sb.
Zákon O hospodaření s energií 406/2000 Sb. Vyhláška 213/2001 MPO ČR o energetickém auditu Novelizace vyhláškou 425/2004 od Povinnost auditu při celkové roční spotřebě energie vyšší než GJ/rok. Zpracování auditu do V případě spotřeby nad GJ/rok prodlužuje se lhůta do   

9 Rozsah energetického auditu
Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areálů samostatně zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby energie.

10 Rozsah energetického auditu
V praxi nutná určitá selekce budov zahrnutých do auditu: 1.Vyloučit technologické budovy, jejich konstrukce musí splňovat bezpečnostní hlediska, především s ohledem na následky výbuchu a tudíž není možné na takovéto budově provádět klasická úsporná opatření. 2.Vyloučit budovy, které obsahují technologická zařízení s vlastní produkcí odpadního tepla větší než 25 W/m3 viz. vyhláška MPO 291/2001 Sb.

11 Změny vyplývající z novelizace (I)
Rozsah energetického auditu Výsledky energetického auditu jedné budovy lze použít pro další budovy, jedná-li se o: budovy stejné stavební soustavy, stavebního provedení, současného stavu konstrukcí a srovnatelné podlažnosti, budovy se stejným způsobem zásobování tepelnou energií na vytápění, stejným způsobem dodávky teplé užitkové vody, stejným způsobem užívání a srovnatelným vnitřním rozvodem.

12 Změny vyplývající z novelizace (II)
Rozsah energetického auditu Výsledky energetického auditu jednoho technologického zařízení lze využít pro další technologická zařízení, pokud jsou splněny podmínky, že se jedná o technologická zařízení stejného či srovnatelného typu, produkce a kapacity.

13 Změny vyplývající z novelizace (III)
Zhodnocení výchozího stavu Provádí-li se energetický audit u technologických zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos, distribuci a vnitřní rozvod elektrické energie a na rozvod tepelné energie včetně vnitřního rozvodu, hodnotí se toto zařízení podle příslušného právního předpisu (vyhlášky 150, 151 a 153/2001). Jestliže technologická zařízení odpovídají požadavkům na účinnost užití energie stanoveným podle těchto předpisů, energetický audit se neprovádí.

14 Změny vyplývající z novelizace (IV)
Zhodnocení výchozího stavu Odpovídá-li měrná spotřeba tepla při vytápění budov požadavkům stanoveným podle zvláštního právního předpisu (vyhlášky 152/2001 a 291/2001), energetický audit se neprovádí. Tuto skutečnost prokáže vlastník energetickým průkazem budovy.

15 Změny vyplývající z novelizace (V)
Výstupy energetického auditu                Posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro konkrétní předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení.

16 Specifika auditu velkého průmyslového podniku
rozhodující význam technologie častá vlastní výroba elektřiny a tepla individuální ceny energií nutnost širšího řešitelského týmu - zásadní význam spolupráce s objednatelem auditu

17 Rozhodující význam technologie
Technologická spotřeba často nad 80 % celkové spotřeby podniku. Velká rozmanitost výrobního zaměření, nemožnost standardizace. Základní chyba: omezení auditu na budovy.

18 ZČP, regulační stanice plynu
Příklad z praxe: ZČP, regulační stanice plynu Úspory ze snížení výstupní teploty plynu na + 5 0C reg. stanice Náklady (Kč) Roční úspora (GJ/rok) (Kč/rok) Sviňomazy 3 456 Horní Hradiště 1 292 Strážovice 284 47 678 Kynšperk nad Ohří – Kolová 562 86 602 Klatovy 5 – Lípa 833 Celkem 6 427

19 Vlastní výroba elektřiny a tepla
Vyhláška č. 150/ MPO ČR, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Cílem vyhlášky je stanovení minimálních účinností pro vybrané energetické výrobní procesy a zařízení, tzn. kotel, kotelnu, parní turbosoustrojí, soustrojí s plynovou turbínou, paroplynový cyklus, kogenerační jednotku a palivový článek. Vyhláška č. 151/ MPO ČR, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie Vyhláška č. 153/ MPO ČR, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

20 Vlastní výroba elektřiny a tepla
Kvalifikovaný auditor navíc prověří: Zda je ekonomicky účelná výměna některých transformátorů za nové. V některých případech lze vyřadit určité transformátory z provozu bez náhrady. Zda je ekonomicky účelná výměna určitých částí tepelných rozvodů za nové. V případě parních rozvodů zvážit přechod na horkovodní rozvody. Charakteristický problém: naddimenzovanost. Zda lze optimalizovat provoz kotelny s využitím poměrně nenáročných úprav.

21 Synthesia Pardubice Příklad z praxe:
Garantované hodnoty rekonstruovaného kotle na ČU byly: Účinnost: 86,1% při Pj 125 t/hod 82,8% při Pmin 87,5 t/hod (70% Pj) Po interně provedené úpravě dohořívacích vzduchů na kotlích, náklady pouze 230 tis.Kč/kotel, se podstatně zlepšily parametry provozu: Účinnost: 88% při Pj 125 t/hod 87,5% při Pmin , jehož hodnota byla posunuta dolů až na 80 t/hod Došlo tedy ke zvýšení regulačního rozsahu a zvýšení účinnosti Další možnosti zlepšení: další zvětšení regulačního rozsahu kotlů, a to snížením rychlosti podavače paliva.

22 Individuální ceny energií
tuhá paliva od r.1994 elektřina etapovitě od plyn etapovitě od Nižší individuální nákupní ceny energií mají sice pozitivní efekt na hospodaření podniku, negativně ale ovlivňují vypočtené doby ekonomické návratnosti navržených úsporných opatření. Cenové a smluvní poradenství: nadstandard energetického auditu, jehož efekt může být vyšší než ekonomické přínosy všech ostatních opatření.

23 Nutnost širšího řešitelského týmu
specialista na stavební část specialista na elektrické, tepelné a případně vzduchové rozvody, v jednodušších případech v kombinaci se zdrojovou částí specialista na informační a řídící systémy v energetice, energetický management a ceny energií specialista na konkrétní výrobní technologie

24 Zásadní význam spolupráce s objednatelem auditu
Většinu nedostatků zaměstnanci podniku dobře znají !!! Úkol auditora: - shromáždit tyto poznatky z praxe - posoudit jejich oprávněnost - korigovat na základě vlastní zkušenosti z jiných obdobných případů. Audit je tak kompilací zkušeností auditorů a zkušeností vlastních expertů podniku.


Stáhnout ppt "Ing.Jiří Gavor, CSc ENA – Energetické analýzy s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google