Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč (ne)být s dětmi v přírodě? Čím přispívají do společenské diskuse provozovatelé lesní mateřské školy. Bc. Tereza Kulhánková, Katedra environmentálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč (ne)být s dětmi v přírodě? Čím přispívají do společenské diskuse provozovatelé lesní mateřské školy. Bc. Tereza Kulhánková, Katedra environmentálních."— Transkript prezentace:

1 Proč (ne)být s dětmi v přírodě? Čím přispívají do společenské diskuse provozovatelé lesní mateřské školy. Bc. Tereza Kulhánková, Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně (výzkum k diplomové práci připravované k obhajobě v červnu 2012) Zdroj fotografiií: lesniklub.tisnovsko.eu

2 Případová studie: Lesní rodinný klub na Tišnovsku Lesní mateřská škola : zařízení předškolní výchovy a vzdělávání inspirované konceptem pobytu dětí celoročně, za každého počasí venku v přírodě. Přichází do ČR ze zahraničí. (waldkindergarten, forest kindergarten/school/nursery)

3 „Jsme tolik omezeni tím, jak přemýšlíme o věcech (...), že nevidíme bohatství, která by nás čekala, jen kdybychom se začali dívat na svět jiným způsobem.“ ( McNiff v předmluvě ke Cobb: The Ecology of Imagination Childhood, 1993: ix) Sociální reprezentace: Sdílené hodnoty, názory a přesvědčení, které vycházejí ze souhlasného vnímání skutečnosti určitou skupinou osob. Současně v každém komunikačním setkání znovu sami sebe, stejně jako skutečnost, o níž diskutují, utvářejí. Umožňují komunikaci i akci s vytyčenými cíli. Obvykle fenomény v centru sociálního života, které ovšem nebývají plně uvědomované, nebo jsou danou kulturou či společností vnímané jako všeobecná tabu. (Marková, 2007 ; Moscovici, 2000 ; Plichtová, 2002 )

4 Institucionalizovaná předškolní výchova a vzdělávání v České republice.   Zákon č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon   Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vzdělávací zařízení by mělo zajišťovat prostředí „pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.“   Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých   Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Cíl v předškolním věku: „Přispět k vytvoření positivních vztahů dětí k prostředí, zejména k přírodě a zprostředkovat vytváření dovedností a návyků správného jednání v prostředí.“

5 Provedený výzkum:   Terénní poznámky z období říjen 2010 – červen 2011 [T]   Sebeprezentace klubu, především lesniklub.tisnovsko.eu [P]   Reportáže Tišnovské televize (3) a pořad Českého rozhlasu (1) [M]   Rozhovory s provozovateli klubu (celkem 6 osob, 3 z nich klub zřizovaly a v současné době ho navštěvují jejich děti, 3 působí jako pedagog-průvodce dětí) [R]

6 Výzkumná zjištění neboli témata, jimiž přispívají provozovatelé lesní mateřské školy do společenské diskuse   Potřebujeme alternativu k dostupné předškolní výchově a vzdělávání?   Považujeme za důležité být s dětmi předškolního věku v přírodě?

7   Které prostředí je vhodné pro předškolní výchovu a vzdělávání: přírodní nebo člověkem vytvořené? Děti v lesní mateřské škole se „při hře s přírodninami v členitém terénu (...) přirozeným způsobem rozvíjejí v sociální komunikaci a týmové spolupráci, prostorové představivosti, tvořivosti, hrubé i jemné motorice, a třeba i matematických dovednostech.“[P] „Nemusíš vymýšlet super program, protože příroda ho má sama. Je to v něčem jednodušší.“ [R] „Les je takové výborné prostředí, které vede děti k takovému jako přirozenému samovzdělávání. Že prostě děti přirozeně, nebo lidé, přirozeně absorbují tím, že to vlastně prožijí na vlastní kůži, jakékoli životní události. Pokud děti sedí ve školce v kroužku a někdo jim ukazuje obrázky, tak oni vidí obrázek, dvojrozměrný. Ale není to to, jako když to zažijí.“ [R] Výzkumná zjištění neboli témata, jimiž přispívají provozovatelé lesní mateřské školy do společenské diskuse

8   Umíme být s dětmi v přírodě? „Vedení se vyznačuje milujícím a respektujícím přístupem, úctou k individualitě každého dítěte. Mají podstatné znalosti o inteligenci každého organismu. S důvěrou a úctou přistupují k dětem, k jejich vývojovému procesu i k prostředí, které děti vede a ony se naučí, co potřebují. Dětem jsou spíše doprovodem, příkladem, vedou děti k zodpovědnosti, za sebe, za své činy (např. děti si sami určují, jak vysoko vylezou na strom).“[P] Výzkumná zjištění neboli témata, jimiž přispívají provozovatelé lesní mateřské školy do společenské diskuse „Oni mají jasnej plán, co potřebujou dělat, a jim stačí nachystat to prostředí.“ [R] „Pro pohodlný pobyt v přírodě je nezbytné, aby měly děti oblečení i boty do každého počasí.“ [P]

9   Co chceme pro děti předškolního věku a co jim předáváme? „Sestra [učitelka v klasické MŠ] mi říkala, že oni o nás mluví jako o bláznivejch ženskejch.(…) přece se nechodí každý den ven. Když prší, nebo když mrzne, tak oni jdou jen po tom chodníku kolem té budovy a zpátky, to je takové bezpečí, a pak hnedka zas zpátky do tepla. A naše děcka jsou věčně špinaví, protože my jsme nenormální a necháme je cáchat v blátě, a v zimě je necháme rozbíjet led, a brát ho do ruky, aby si promočily rukavice, a to se přece nedělá. Se nechodí do školky, aby se vrátily dom špinaví.“ [R] „Ten věk předškolní je o tom nasávání toho všeho. (…) Aby toho poznaly co nejvíc a mohly se k tomu třeba za 50 let vrátit. Ale nemusí...ale aby tam měly tu možnost. Aby se měly k čemu vracet vůbec.“ [R] „I ve městě, že jo. I tam pak lidi jsou překvapený, že zmoknou.“ [R] Výzkumná zjištění neboli témata, jimiž přispívají provozovatelé lesní mateřské školy do společenské diskuse

10   „Naše vědecké poznatky o dopadech a důležitosti přírody v různých fázích vývoje dítěte jsou pozoruhodně strohé.“ Kahn a Kellert (eds.): Children and Nature. Psychological, Sociocultural, and Evolutionary Investigations. 2002, vii Cobb: The Ecology of Imagination in Childhood. 1993 Kolektiv autorů: Člověk + Příroda = Udržitelnost? 2009   V současném převládajícím systému vzdělávání aktivně učíme nezájmu o přírodu. Sobel: Childhood and Nature. Design principles for educators. 2008 Louv: Last Child in the Woods. Saving our Children from Nature Deficit Disorder, 2008 Sterling: Sustainable Education. Re-visioning Learning and Change. 2001

11 Děkuji za pozornost. terzre@gmail.com


Stáhnout ppt "Proč (ne)být s dětmi v přírodě? Čím přispívají do společenské diskuse provozovatelé lesní mateřské školy. Bc. Tereza Kulhánková, Katedra environmentálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google