Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorMgr. Milena Braiková Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CJL_3S4S2N_BA_06_12 NázevFranz Kafka Druh učebního materiáluPrezentace PowerPoint PředmětČeský jazyk a literatura Ročník3. a 4. roč. SŠ, 2. roč. nástavbového studia Tématický celekSvětová literatura 1. poloviny 20. století AnotaceTato prezentace je zaměřena na výklad učiva. Lze použít jako doplnění výkladu při vyučování nebo k samostudiu. Materiál inovuje výuku využitím multimediálních pomůcek. Metodický pokynPOMŮCKY: počítač, dataprojektor Průběžně se střídá forma výkladu a řízený rozhovor. Klíčová slovaFranz Kafka, Proměna Očekávaný výstupPrezentace seznamuje žáky s životem a literárním dílem Franze Kafky. Datum vytvoření26.11.2013

2 Franz Kafka (1883 – 1924)

3 Franz Kafka O pražský německy píšící spisovatel O židovské kořeny a přecitlivělost zdědil po matce O komplikovaný vztah s otcem – pragmatický obchodník, despotický, neměl pochopení pro jeho přecitlivělou povahu – celoživotní vnitřní konflikt – to se odráží i v jeho díle http://cs.wikipedia.org/wiki/Soub or:Kafka_portrait.jpg

4 Franz Kafka O vystudoval práva na pražské německé univerzitě O pracoval jako úředník v Dělnické úrazové pojišťovně O podřídil svůj život psaní, ventiloval tak vnitřní úzkosti a fobie O pocity cizoty – dobrovolný život v samotě O navazoval vztahy se ženami (Felice Bauerová, Julie Wohryzková, Milena Jesenská, Dora Diamantová) O toužil po manželství + zároveň se bál trvalého vztahu O r. 1917 tuberkulóza – na ni pak zemřel

5 Tvorba O jeho dílo je přiřazováno k expresionismu, někdy k pozdějšímu existencialismu a absurdní próze O za jeho života vyšla pouze jedna desetina díla O zbylých 9/10 je nehotových a bylo vydáno díky příteli Maxu Brodovi v rozporu s autorovou poslední vůlí O první překladatelka do češtiny – Milena Jesenská

6 Tvorba O psal povídky a romány O opakovaně motivy viny a trestu, modelové a mezní situace O zachytil intenzivní pocit osobní izolovanosti a odcizení O prózy vycházejí ze zajímavých situačních zápletek, které však nedospějí k žádnému rozřešení O ukončení příběhů jsou zpravidla tragická a bezvýchodná

7 Hrdinové O jedinci, o nichž nic bližšího nevíme O nemají vnitřní život O postrádají i vnější charakteristiku O neznáme jejich rodinné prostředí, jejich minulost, záliby O nevíme ani, jak vypadají O obvykle jsou i beze jména

8 Hrdinové O jsou vystaveni nejrůznějším tlakům a represím O stávají se předmětem ponižování O bez úspěchu se snaží řešit modelové problémové situace (vyrovnat se s postižením, čelit byrokracii) O nakonec jsou potrestáni za blíže nespecifikovanou vinu, které si nejsou vědomi O neexistuje možnost dovolat se spravedlnosti, porozumět tomu, proč jsou ničeni

9 Jazyk a styl O strohý, věcný, detailně popisný styl O píše napohled zcela srozumitelně O nekomplikovaný až chudý jazyk O připomíná formu úředního protokolu O sugestivnost je dána napětím mezi konkrétností, logičností jednotlivých prvků a nejasnou, snově fantastickou atmosférou celku nebo též mezi nezúčastněným, věcným podáním a absurditou příběhu

10 Dílo O povídky: V kárném táboře Venkovský lékař Ortel Proměna

11 Proměna (1912, vydáno 1915) (Die Verwandlung) O Řehoř Samsa se ráno probudí v podobě odporného brouka (materializuje se tak jeho nechuť k povolání obchodního cestujícího, únava ze snahy finančně zajistit rodinu i pocit prohraného života). O Proměnou začíná sled tragikomických groteskních situací. O Hrdina se nevyděsí, ale přemýšlí, jak se v tomto stavu dostane do zaměstnání.

12 Proměna - obsah O Řehoř se snaží ovládnout své tělo, mění stravovací návyky, reflektuje zděšení a odpor rodičů, zaměstnavatele i sestry. O Tragika Řehořovy situace nespočívá v tom, že je brouk, ale že v těle brouka nadále myslí a cítí jako člověk. Ačkoli rozumí lidské řeči, nemůže s lidmi mluvit.

13 Proměna - obsah O Rodina se za něj stydí, štítí se ho, izoluje jej v pokoji a chová se k němu jako k obtížnému, přebytečnému hmyzu. O Nemá však odvahu se ho zbavit. O Řehořovu smrt v důsledku zranění a záměrného hladovění pak všichni vnímají jako vysvobození.

14 Proměna - postavy O Řehoř Samsa – nevýrazná osobnost úředníka; svědomitý, úzkostný, snížená sebedůvěra O otec – muž činu, ztělesnění nerozvážné síly a prchlivosti O matka – starostlivá, opatrná, nedůvěřivá O sestra Gréta (Markéta) – rozporné chování – snaží se bratrovi pomoct, ale výsledky nejsou jednoznačné a celou situaci komplikují

15 Proměna – jazyk a styl O autorův styl je věcný, úřednicky strohý, přísně racionální O to ostře kontrastuje se snovostí výchozí situace O vyprávění v neosobní er-formě O jednotlivé postavy jsou nahlíženy z vnější perspektivy

16 Proměna – typické kafkovské rysy O pocit bezvýchodnosti (přestože Řehoř doufá v pozitivní zvrat svého osudu O absurdita (svou proměnu přijal Řehoř s klidem) O komicko-tragické momenty (otec bojuje proti Řehořovi házením jablek)

17 Proměna - interpretace O pouze Řehořova snová, nerealistická vize O absurdní groteska plná nadsázky a humoru; Řehořova proměna je zdrojem pobavení O symbolické zobrazení osamělosti a bezradnosti před vlastním údělem O zobrazení měšťanské strnulosti a povrchní morálky O psychoanalytické hledisko – dvojí proměna v rodině – Řehoř po proměně ztrácí místo vůdce, které znovu zaujímá otec

18 Dílo O román Nezvěstný (psáno 1912-14, vyd. 1927, česky pod Brodovým titulem Amerika ) O hrdinou je šestnáctiletý mladík za trest poslaný otcem do Ameriky O v tamějším prostředí zažívá silný pocit odcizení

19 román Proces (psáno 1914-1915, vyd. 1927) O hlavní hrdina – drobný bankovní úředník Josef K. O zatčen v den svých třicátých narozenin O záhadně obžalován za činy, které nespáchal, a ani o nich nic neví O odmítá, že je souzen podle zákona, jehož obsah nezná O poté, co pochopí, že „jsme všichni viníci a náš trest může být jen odložen“, rezignuje O je odsouzen k trestu smrti (poprava ranou nožem do srdce provedena v den jeho jedenatřicátých narozenin) O popis bezmoci jedince ve vztahu k odosobněné úřední moci

20 román Zámek (psáno 1922. vyd. 1926) O zeměměřič K. přijíždí k blíže neurčenému zámku s představou, že zde bude žít a pracovat O snaží se dostat do zámku k úředníkům – naráží na překážky O navazuje vztah k dívce Frídě O na konci příběhu je zcela vyčerpaný, ale vstup do zámku, symbolu odosobněné moci, si nevynutí

21 Dílo O deníky O rozsáhlá korespondence: Dopisy Felici Dopisy Mileně Dopis otci

22 Obecné rysy Kafkova díla O absurdita, fantasknost O groteskní pojetí reality O nerespektování časové posloupnosti – vládne logika snu O svět líčen do nejnepatrnějších podrobností – to zneklidňuje O monstrózní byrokracie O pesimismus – marná touha zachránit člověka

23 Zdroje: O Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol – Učebnice. Brno: Didaktis, 2009, ISBN 978-80-7358-135-0 O Hánová, Eva a kol. Odmaturuj z literatury. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80-86285-37-5 O Soukal,Josef. Přehled dějin literatury pro střední školy 3. Praha: SPN, 2006, ISBN 80-7235-335-7 O Polášková, Taťána a kol. Literatura – přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-4-3 O Slanař, Otakar a kol. Obsahy a rozbory děl. Třebíč: Petra Velanová, 2006, ISBN 80-902571-7-8 O Hovorková, Vlasta a kol. Světová školní četba na dlani. Praha: Erika, 1997, ISBN 80-7190-420-1


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google