Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhy hovorů v síti GSM-R

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhy hovorů v síti GSM-R"— Transkript prezentace:

1 Druhy hovorů v síti GSM-R
Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o.

2 Síť GSM-R

3 Specifické drážní funkce
Síť GSM-R Specifické drážní funkce Funkční adresování Prezentace funkčního čísla Přístupová matrice (Access Matrix) Adresování v závislosti na poloze Posunový mód Nouzové hovory ASCI (advanced speech call items) eMLPP VBS, Voice Broadcast Call (jednosměrné volání) VGCS, Voice Group Call Services (skupinové volání)

4 GSM-R, Funkční adresování
Funkční adresování umožňuje, aby účastníci GSM-R sítě byli dosažitelní pomocí čísla, které vyjadřuje jejich funkční zařazení a není svázáno s konkrétním terminálem GSM-R funkcionalita zahrnuje USSD pro registraci, deregistraci a zjišťování stavu funkčních čísel „Follow Me“ pro sestavení hovoru Uzel IN (Inteligent Network) pro mapování Funkčního čísla na MSISDN Functional # CFU MSISDN IN node (HLRf) IMSI MSISDN HLRm MSC MSC/VLR 2 + číslo vlaku + funkční kód Např. Dispečer volá funkční číslo, aby se dovolal na konkrétní vlak Dispečer

5 GSM-R, Funkční adresování
Prezentování funkčního čísla umožňuje, aby při volání pomocí funkčních čísel byla tato funkční čísla zobrazena na terminálech funkční číslo volaného volajícímu funkční číslo volajícího volanému Funkční číslo je přeneseno pomocí end -to-end supplementary services UUS1 (user-to-user signaling) Dispečer (CFN = ) Train Driver Strojvůdce vlaku Drážní síť GSM Access Dispečer Vlak (TFN = )

6 Číslovací plán v síti GSM-R
CT UIN FC Typ hovoru Uživatelské číslo Funkční kód Prefix typu hovoru: Rozlišuje typy uživatelů národní EIRENE síti Určuje síti jak interpretovat volané číslo Zabírá jednu pozici (jedna číslice) Uživatelské číslo může být: Číslo vlaku pro funkční číslo vlaku (TFN) Číslo hnacího vozidla pro Funkční číslo HV (EFN) Číslo vozu vozidla pro Funkční číslo vozu (CFN) Číslo oblasti posunu Číslo oblasti údržby Číslo oblasti dispečera Funkční kód: Požívá se s funkčním adresováním Identifikuje uživatele a jeho funkci Je překládáno v MSC na korespondující MSISDN

7 Typy hovorů v síti GSM-R
Typ hovoru (prefix) Co značí 1 Rezervováno pro zkrácenou volbu 2 Funkční číslo vlaku 3 Funkční číslo hnacího vozidla 4 Funkční číslo vozu 5 Rezervováno pro skupinové a jednosměrné hovory 6 Týmy posunu a údržby 7 Číslo dispečerů 8 Čísla mobilních účastníků 9 900/901 přestupové kódy

8 Skladba funkčních čísel v síti GSM-R
TT – typ týmu MI – funkce člena týmu TN – číslo týmu

9 Příklad FN – typ hovor CT6
Call Type Working Location TT MI TN 6 5 8 9 1 ( Lovosice ) Posun vedoucí 7 2 ( Praha Libeň ) skupina posunu 3 člen skupiny skupina vozmistrů 4 strojvedoucí posunu skupina tranzitérů a tranzitér-přípravářů neobsazeno doprava vedení stanice skupina výpravčích

10 MSISDN – účastnické číslo mobilního účastníka GSM-R sítě
Struktura národního EIRENE čísla CT UIN FC CT - typ hovoru (call Type) UIN - uživatelské číslo účastníka (User Identificatrion Number) FC - funkční kód (Functional Code) CT 8 – Mobile subscriber number CC NDC SN CC Country Code (kód země) NDC Network Destination Code (přístupový kód sítě) SN Subscriber Number (číslo účastníka)

11 GSM-R, adresování v závislosti na poloze
Dispečer #1 Dispečer #2 Adresování v závislosti na poloze - umožňuje směrování odchozích hovorů z mobilního terminálu na dispečera, který je příslušný pro danou polohu účastníka Je založeno na směrování podle jednotlivých GSM buněk. Zkrácené kódy volání jsou směrovány v závislosti na buňce, ve které se nachází volající. Přesnější určení polohy je možné realizovat i jinými externími systémy (např. balisy apod..). ISDN AUC VLR B S C DMS/HLR DMS-MSC 2 MSC směruje hovor v závislosti na identifikaci buňky na dispečera pro příslušnou oblast 1 Volání z vlaku použitím specifického Short Code.

12 Oblasti volání GSM-R Local Area Code strategie přidělování - LAC
1 LAC = 1 traťový segment Jednodušší mechanismus pro výběr buněk

13 Oblasti volání GSM-R

14 GSM-R, ASCI služby, VGCS, VBS
GCA 80305 GCA 50141 GCA GCA 50139 Rostoklaty Český Brod Poříčany Pečky GCA – Group Call Area (geografická oblast – definováno uživatelem)

15 GSM-R, ASCI služby, VGCS, VBS
GCA 80305 Skupina 803 GCA 50141 GCA GCA 50139 Skupina 191,192 Skupina 191,192 Skupina 191,192 Skupina 801,802, Skupina 801,802, Skupina 801,802, Rostoklaty Český Brod Poříčany Pečky GCA – Group Call Area (geografická oblast – definováno uživatelem)

16 GSM-R, ASCI služby, eMLPP
eMLPP – Endhanced Multi-level Precedence and Preemtion Tato služba umožňuje přidělit různou prioritu telefonním hovorům Pro nouzové hovory a specifické uživatele zabezpečuje jistotu prioritního spojení i při obsazené síti Priorita (Precedence) – zajišťuje možnost přidělení různých stupňů priority pro hovory. Právo přednosti (Preemtion) – umožňuje přednost v případě: obsazené číslo volaného – v případě, že účastník s vyšší prioritou volá na obsazený terminál s nižší prioritou, bude toto volání upřednostněno a volání účastníka s nižší prioritou bude buď ukončeno nebo převedeno do stavu čekání přednostní přidělení zdrojů – v případě, že nejsou volné hovorové kanály, hovor s nižší prioritou je ukončen a sestaven je hovor s vyšší prioritou

17 GSM-R, ASCI služby, eMLPP
From MS (eMLPP) From ISDN (MLPP) A B 1 2 3 4 Používané hodnoty v GSMR Drážní nouzové hovory eMLPP 0 Řídící příkazy eMLPP 1 Nouzové hovory do veřejné sítě, hovory mezi strojvůdci ve stejné oblasti zahájené strojvůdcem eMLPP 2 Drážní provoz – např. hovory mezi strojvůdcem a dispečerem včetně skupinových hovorů mezi strojvůdci ve stejné oblasti iniciované dispečerem eMLPP 3 Ostatní hovory, informace o provozu eMLPP 4

18 Jednosměrný hovor (Voice Broadcast Service)
GSM-R, ASCI služby, VBS Jednosměrný hovor (Voice Broadcast Service) Tento typ hovoru umožňuje jednostrannou hlasovou distribuci informací v předem definované geografické lokalitě pro účastníky v dané servisní skupině. Účastníci zahrnutí v servisní skupině mohou jen poslouchat. Jednosměrný hovor může být zahájen - účastníkem servisní skupiny - dispečerem Pro všechny účastníky skupiny jednosměrného hovoru je v dané geografické oblasti vyhrazen jeden simplexní downlink kanál (v každé buňce příslušné do této oblasti). Iniciátor jednosměrného hovoru má standardní full duplexní kanál.

19 Skupinový hovor (Voice Group Call Service)
GSM-R, ASCI služby, VGCS Skupinový hovor (Voice Group Call Service) Tento typ hovoru umožňuje oboustrannou hlasovou komunikaci v předem definované geografické lokalitě pro účastníky v dané servisní skupině. Účastníci zahrnutí v servisní skupině mohou hovořit jednotlivě, po stisku tlačítka PTT na terminálu (obdoba klasického analogového provozu). Skupinový hovor může být zahájen - účastníkem servisní skupiny - dispečerem Pro všechny účastníky skupiny skupinového hovoru je v dané geografické oblasti vyhrazen jeden kanál (v každé buňce příslušné do této oblasti). Iniciátor skupinového hovoru má standardní full duplexní kanál k dalším účastníkům hovoru. Dispečer účastnící se skupinového hovoru může mluvit kdykoliv.

20 GSM-R, Railway Emergency Call
Railway Emergency Call – drážní nouzový hovor Je to skupinový hovor, aktivovaný v dané geografické oblasti pro všechna hnací vozidla dispečery a další zahrnutý personál o nebezpečné situaci. Jsou dva typy nouzových hovorů: - Vlakové nouzové volání (Train emergency call) Group ID 299 (Train Group: Emergency Call) - Nouzové volání posunu (Shunting emergency call) Group ID 599 (Shunting Group: Emergency Call)

21 GSM-R, Railway Emergency Call
Hardwarové tlačítko na vozidlové radiostanici a terminálu OPH pro rychlý přístup k nouzovému hovoru

22 Vozidlová radiostanice – tlačítka zkrácené volby
)2( zkrácená volba výpravčí (1300) )1( zkrácená volba provozní dispečer (1200) ) ( zkrácená volba elektrodispečer (1400)

23 Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o.
Děkuji za pozornost Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o.


Stáhnout ppt "Druhy hovorů v síti GSM-R"

Podobné prezentace


Reklamy Google