Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhy hovorů v síti GSM-R 17.2. 2015Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhy hovorů v síti GSM-R 17.2. 2015Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Druhy hovorů v síti GSM-R 17.2. 2015Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o.

2 Síť GSM-R

3 Specifické drážní funkce -Funkční adresování -Prezentace funkčního čísla -Přístupová matrice (Access Matrix) -Adresování v závislosti na poloze -Posunový mód -Nouzové hovory ASCI (advanced speech call items) -eMLPP -VBS, Voice Broadcast Call (jednosměrné volání) -VGCS, Voice Group Call Services (skupinové volání)

4 GSM-R, Funkční adresování Funkční adresování umožňuje, aby účastníci GSM-R sítě byli dosažitelní pomocí čísla, které vyjadřuje jejich funkční zařazení a není svázáno s konkrétním terminálem GSM-R funkcionalita zahrnuje USSD pro registraci, deregistraci a zjišťování stavu funkčních čísel „Follow Me“ pro sestavení hovoru Uzel IN (Inteligent Network) pro mapování Funkčního čísla na MSISDN MSC MSC/VLR Functional # CFU MSISDN IN node (HLRf) HLR m IMSIMSISDN Dispečer Dispečer volá funkční číslo, aby se dovolal na konkrétní vlak 2 + číslo vlaku + funkční kód Např. 2 + 00670 + 01

5 GSM-R, Funkční adresování Prezentování funkčního čísla umožňuje, aby při volání pomocí funkčních čísel byla tato funkční čísla zobrazena na terminálech funkční číslo volaného volajícímu funkční číslo volajícího volanému Funkční číslo je přeneseno pomocí end -to-end supplementary services UUS1 (user-to-user signaling) Dispečer (CFN = 71139901) Drážní síť Dispečer 71139901 Strojvůdce vlaku 20067001 Train Driver 20067001 Vlak (TFN = 200670) GSMAccess

6 Číslovací plán v síti GSM-R Typ hovoru Uživatelské číslo Funkční kód Prefix typu hovoru: -Rozlišuje typy uživatelů národní EIRENE síti -Určuje síti jak interpretovat volané číslo -Zabírá jednu pozici (jedna číslice) Uživatelské číslo může být: -Číslo vlaku pro funkční číslo vlaku (TFN) -Číslo hnacího vozidla pro Funkční číslo HV (EFN) -Číslo vozu vozidla pro Funkční číslo vozu (CFN) -Číslo oblasti posunu -Číslo oblasti údržby -Číslo oblasti dispečera Funkční kód: -Požívá se s funkčním adresováním -Identifikuje uživatele a jeho funkci -Je překládáno v MSC na korespondující MSISDN CT UIN FC

7 Typy hovorů v síti GSM-R Typ hovoru (prefix) Co značí 1Rezervováno pro zkrácenou volbu 2Funkční číslo vlaku 3Funkční číslo hnacího vozidla 4Funkční číslo vozu 5Rezervováno pro skupinové a jednosměrné hovory 6Týmy posunu a údržby 7Číslo dispečerů 8Čísla mobilních účastníků 9900/901 přestupové kódy

8 Skladba funkčních čísel v síti GSM-R TT – typ týmu MI – funkce člena týmu TN – číslo týmu

9 Příklad FN – typ hovor CT6 Call TypeWorking LocationTTMITN 6558595001 ( Lovosice )Posun vedoucí až 65717620 ( Praha Libeň )skupina posunu 121 až 325 člen skupinyskupina vozmistrů 426 strojvedoucí posunu až 30 skupina tranzitérů a tranzitér- přípravářů 31 až 99 neobsazeno 6001 doprava vedoucí až 10 vedení stanice 111 až 320 člen skupinyskupina výpravčích

10 MSISDN – účastnické číslo mobilního účastníka GSM-R sítě CTUINFC Struktura národního EIRENE čísla CT - typ hovoru (call Type) UIN - uživatelské číslo účastníka (User Identificatrion Number) FC - funkční kód (Functional Code) CCNDCSN +420959800012 800012 CT 8 – Mobile subscriber number CCCountry Code (kód země) NDCNetwork Destination Code (přístupový kód sítě) SNSubscriber Number (číslo účastníka)

11 GSM-R, adresování v závislosti na poloze Adresování v závislosti na poloze - umožňuje směrování odchozích hovorů z mobilního terminálu na dispečera, který je příslušný pro danou polohu účastníka -Je založeno na směrování podle jednotlivých GSM buněk. Zkrácené kódy volání jsou směrovány v závislosti na buňce, ve které se nachází volající. Přesnější určení polohy je možné realizovat i jinými externími systémy (např. balisy apod..). Dispečer #2 ISDN Dispečer #1 1 Volání z vlaku použitím specifického Short Code. BSC BSC 2 MSC směruje hovor v závislosti na identifikaci buňky na dispečera pro příslušnou oblast DMS/HLR AUC DMS-MSC VLR

12 Oblasti volání GSM-R Local Area Code strategie přidělování - LAC 1 LAC = 1 traťový segment Jednodušší mechanismus pro výběr buněk

13 Oblasti volání GSM-R

14 GSM-R, ASCI služby, VGCS, VBS RostoklatyČeský BrodPoříčany Pečky GCA 50141 GCA – Group Call Area (geografická oblast – definováno uživatelem) GCA 50140 GCA 50139 GCA 80305

15 GSM-R, ASCI služby, VGCS, VBS RostoklatyČeský BrodPoříčany Pečky GCA 50141 GCA – Group Call Area (geografická oblast – definováno uživatelem) GCA 50140 GCA 50139 GCA 80305 Skupina 191,192 Skupina 801,802,811-814 Skupina 191,192 Skupina 801,802,811-814 Skupina 191,192 Skupina 803

16 GSM-R, ASCI služby, eMLPP eMLPP – Endhanced Multi-level Precedence and Preemtion Tato služba umožňuje přidělit různou prioritu telefonním hovorům Pro nouzové hovory a specifické uživatele zabezpečuje jistotu prioritního spojení i při obsazené síti Priorita (Precedence) – zajišťuje možnost přidělení různých stupňů priority pro hovory. Právo přednosti (Preemtion) – umožňuje přednost v případě: obsazené číslo volaného – v případě, že účastník s vyšší prioritou volá na obsazený terminál s nižší prioritou, bude toto volání upřednostněno a volání účastníka s nižší prioritou bude buď ukončeno nebo převedeno do stavu čekání přednostní přidělení zdrojů – v případě, že nejsou volné hovorové kanály, hovor s nižší prioritou je ukončen a sestaven je hovor s vyšší prioritou

17 GSM-R, ASCI služby, eMLPP From MS (eMLPP) From ISDN (MLPP) A0 B0 00 11 22 33 44 Používané hodnoty v GSMR Drážní nouzové hovory eMLPP 0 Řídící příkazy eMLPP 1 Nouzové hovory do veřejné sítě, hovory mezi strojvůdci ve stejné oblasti zahájené strojvůdcem eMLPP 2 Drážní provoz – např. hovory mezi strojvůdcem a dispečerem včetně skupinových hovorů mezi strojvůdci ve stejné oblasti iniciované dispečeremeMLPP 3 Ostatní hovory, informace o provozueMLPP 4

18 GSM-R, ASCI služby, VBS Jednosměrný hovor (Voice Broadcast Service) Tento typ hovoru umožňuje jednostrannou hlasovou distribuci informací v předem definované geografické lokalitě pro účastníky v dané servisní skupině. Účastníci zahrnutí v servisní skupině mohou jen poslouchat. Jednosměrný hovor může být zahájen - účastníkem servisní skupiny - dispečerem Pro všechny účastníky skupiny jednosměrného hovoru je v dané geografické oblasti vyhrazen jeden simplexní downlink kanál (v každé buňce příslušné do této oblasti). Iniciátor jednosměrného hovoru má standardní full duplexní kanál.

19 GSM-R, ASCI služby, VGCS Skupinový hovor (Voice Group Call Service) Tento typ hovoru umožňuje oboustrannou hlasovou komunikaci v předem definované geografické lokalitě pro účastníky v dané servisní skupině. Účastníci zahrnutí v servisní skupině mohou hovořit jednotlivě, po stisku tlačítka PTT na terminálu (obdoba klasického analogového provozu). Skupinový hovor může být zahájen - účastníkem servisní skupiny - dispečerem Pro všechny účastníky skupiny skupinového hovoru je v dané geografické oblasti vyhrazen jeden kanál (v každé buňce příslušné do této oblasti). Iniciátor skupinového hovoru má standardní full duplexní kanál k dalším účastníkům hovoru. Dispečer účastnící se skupinového hovoru může mluvit kdykoliv.

20 GSM-R, Railway Emergency Call Railway Emergency Call – drážní nouzový hovor Je to skupinový hovor, aktivovaný v dané geografické oblasti pro všechna hnací vozidla dispečery a další zahrnutý personál o nebezpečné situaci. Jsou dva typy nouzových hovorů: - Vlakové nouzové volání (Train emergency call) Group ID 299 (Train Group: Emergency Call) - Nouzové volání posunu (Shunting emergency call) Group ID 599 (Shunting Group: Emergency Call)

21 GSM-R, Railway Emergency Call Hardwarové tlačítko na vozidlové radiostanici a terminálu OPH pro rychlý přístup k nouzovému hovoru

22 Vozidlová radiostanice – tlačítka zkrácené volby )2( zkrácená volba výpravčí (1300) )1( zkrácená volba provozní dispečer (1200) ) ( zkrácená volba elektrodispečer (1400)

23 Děkuji za pozornost 17.2. 2015Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o.


Stáhnout ppt "Druhy hovorů v síti GSM-R 17.2. 2015Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google